Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія
ЗМІСТ:
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007
У підручнику з курсу психології розвитку, одному з основних для студентів психолого-педагогічних вузів, розглянуті різні аспекти розуміння принципу розвитку в психології та різні сторони становлення психіки в онтогенезі; розкриті подання про механізми і рушійні сили психічного розвитку, їх функціонуванні та значенні на різних етапах онтогенетичного розвитку, а також сутність генетичного і функціонального підходів до проблеми періодизації. Друге видання (2005) було перероблено і доповнено. Для студентів вищих навчальних закладів може бути цікава також педагогам і психологам.
Передмова
Гл а в а 1 ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ В XIX-XX ст.
Предмет і методи психології розвитку
Виділення психології розвитку в самостійну область психології
Формування психології розвитку в XIX-XX ст.
Підходи до проблеми розвитку в основних психологічних напрямках
Г л а в а 2 ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ
Принцип розвитку в психології
Категорії психології та їх зв'язок з різними сторонами психічного розвитку
Фактори, що визначають розвиток психіки
Співвідношення еволюційного та революційного шляхів розвитку психіки
Проблема генетичної періодизації
Механізми розвитку і захисту
Гл а в а 3 ВІКОВА психофізіології: ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Що таке дозрівання
Вікова норма
Періодизація розвитку
Наступність процес дозрівання
Чутливість до досвіду і пластичність ЦН
Нейрофізіологічні основи навчання
Вплив середовища на функціональні показники дозрівання ЦНС людини
Критичні та сензитивні періоди розвитку
Оцінка ефектів віку *
Електрофізіологічні методи дослідження динаміки психічного розвитку
Вікові зміни викликаних потенціалів
Основні типи емпіричних досліджень у віковій психофізіології
Глава 4 ДОЗРІВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ і психічного розвитку
Розвиток нервової системи в ембріогенезі
Розвиток основних блоків головного мозку в постнатальному онтогенезі
Дозрівання мозку як умова психічного розвитку
Глава 5 психофізіологічні характеристики ОКРЕМИХ період онтогенезу
Пренатальний період розвитку
Постнатальний період онтогенезу
Дитинство
Дошкільний вік
Молодший шкільний вік
Підлітковий вік
Період дорослості
Пізній період онтогенезу
Глава 6 психогенетикой РОЗВИТКУ: ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ
Уявлення про онтогенез в генетиці розвитку
Нормативне та індивідуальне у розвитку психологічних ознак
Поняття, методи і моделі психогенетики розвитку
Генотип і Середа у розвитку когнітивних функцій
Генотип і середовище в розвитку темпераменту й особистості
Середа як предмет аналізу в психогенетике
Взаємодія генотипу і середовища у розвитку
Гл а в а 7 нейропсихології ДИТЯЧОГО ВІКУ
Методологічні передумови теорії системної динамічної локалізації вищих психічних функцій людини
Основні поняття теорії системної динамічної локалізації в додатку до нейропсихології дитячого віку
Особливості дослідження порушень психічних функцій у дитячому віці
Порушення психічних функцій при органічних ушкодженнях мозку Загальна характеристика порушень мовної системи
Порушення перцептивних функцій при органічних ураженнях мозку
Пролонговані порушення вищих психічних функцій органічного генезу
Загальна характеристика нездатності до навчання
Загальна характеристика нездатності до навчання
Дисграфія і дискалькулия
Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ)
7.6. Індивідуальні відмінності психічного розвитку дитини
Завдання диференціальної нейропсихології дитячого віку.
Нейропсихологический синдромний аналіз несформовані-сти психічних функцій
Нейропсихологічні синдроми розвитку
Гл а в а 8 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ОНТОГЕНЕЗІ
Період новонародженості і дитинства
Ранній вік
Дошкільний вік
Молодший шкільний вік
Підлітковий і юнацький вік
Гл а в а 9 ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПІЗНІЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ
Загальна характеристика пізнього періоду життя
Зміна когнітивних функцій при старінні
Проблема соціалізації та соціально-психологічної адаптації людей похилого віку
Особливості розвитку особистості в пізньому віці
Психологічна робота з людьми похилого віку
Глава 10.ОСОБЕННОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ У разі депривації
Історія та сучасний стан проблеми
Психічний розвиток дітей дитячого віку у закладах інтернатного типу
Психічний розвиток дітей раннього віку в умовах закладів інтернатного типу
Психічний розвиток дітей дошкільного віку, які перебувають у закладах інтернатного типу
Г л а в а 11 ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
Чим визначається психічний розвиток людини?
Розвиток як метафора епігенетичного ландшафту
Сензитивні і критичні періоди
Модель генетико-средового взаємодії Готтлиба-Ейслінн як механізм сензитивного періоду
Стадиальность і безперервність психічного розвитку
Проблема віку
Вікові періодизації розвитку
Періодизації особистісного розвитку людини
Періодизація психічного розвитку на підставі провідної діяльності
Глава 12.ОСОБЕННОСТІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПЕРІОДИ вікові кризи
Визначення віку в культурно-історичної теорії
Визначення віку в теорії діяльності
Основні положення концепції вікових криз у вітчизняній психології
Розвиток концепції критичних періодів у вітчизняній психології
Представлення про акт розвитку
Загальний аналіз вікових новоутворень
двотактний формування новоутворення
Зміст критичного віку: суб'єктивація здатності
Механізм суб'єктивація. Проба
Перехід в новий вік
Соціальна ситуація розвитку в кризі
Структура вікової кризи
Глава 13.СОЦІАЛІЗАЦІЯ: ЗМІСТ І ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ОНТОГЕНЕЗІ
Поняття соціалізації
Загальні тенденції в аналізі соціалізації
Основні теоретичні підходи до аналізу соціалізації
социогенетический теорії
інтеракціоністской теорії
Теорії соціального навчання
Зміст соціалізації
Соціалізація як конструювання
Інститути соціалізації
Проблема соціалізації: актуальний контекст дослідження
Глава 14ЕТНОПСІХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ДИТИНИ
інкультурації і розвиток
Вплив культури на розвиток індивіда
Міжкультурні відмінності в соціальному розвитку дитини
Глава 15. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І ЙОГО ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З НАВЧАННЯМ
Функціональна періодизація, її загальна характеристика
Взаємозв'язок навчання та розвитку
Теорія планомірно-поетапного формування розумових дій
Теорія навчальної діяльності
Глава 16.РАЗВІТІЕ РЕФЛЕКСІЇ ДОПОМОГОЮ НАВЧАННЯ
Навчальна завдання - ситуація породження рефлексивного дії
«Він той, хто запитує з парти ...»
Відносини в любовному трикутнику «дитина - дорослий - завдання»
Співпраця з дорослим як необхідна умова і як неминучий обмежувач рефлексивного розвитку дитини
Вікові межі рефлексивного розвитку
Навчальна діяльність і непосредственноэмоциональное спілкування
Навчальна і предметно-маніпулятивна діяльність
Навчальна і ігрова діяльність
Психологія розвитку та вікова психологія:
  1. Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с. - 2006
  2. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с. - 2005 р.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua