Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін . Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Підлітковий і юнацький вік

Виділення підліткового віку як особливої вікової щаблі в становленні людини відбулося в другій половині XIX в. в промислово розвинених країнах. З тих пір підлітковий вік, проблеми підлітків стали центром уваги багатьох вчених: психологів, медиків, педагогів, культурологів, соціологів.

Стрімкі фізіологічні та ендокринні зміни, що відбуваються в цьому віці, в перший час відсунули в очах вчених на другий план власне психологічні процеси. Тому навіть багато нові риси в поведінці, у відносинах з оточуючими, у змісті «образу-Я» зв'язувалися переважно з біологічними факторами.

Проте вже перші етнопсихологічні дослідження сильно змінили уявлення про отроцтві. Вони показали, що тривалість періоду дитинства і зміст ранніх етапів онтогенезу істотно залежать від культури, причому чим вище соціокультурний рівень суспільства, тим довше період дитинства. Підлітковий і юнацький віки мають, як підкреслювали вчені, особливе значення, так як є перехідними від дитинства до дорослості. Тому чим більше виражена різниця у рольовому поведінці, працю, права та обов'язки дорослого і дитини, тим емоційно насиченим стає Перехідний вік, тим більше явно проступають негативні риси підліткового кризи.

Особливу увагу приділяла цих питань М. Мід, яка вивчала про. цес соціалізації дітей у різних культурах, причому об'єктом її изу-чення були в основному не сучасні, а традиційні суспільства традиційна, замкнута, культура, збережена в окремих районах Полінезії і Латинської Америки. Доводячи провідну роль соціокультурних факторів у психічному розвитку дітей, Мід на прикладі різних культур показала, що особливості статевого дозрівання, формування структури самосвідомості, динаміка підліткового кризи залежать в першу чергу від культурних традицій даного народу, особливостей виховання і навчання дітей, домінуючого стилю спілкування в сім'ї .

У культурантропологіческіх дослідженнях було також показано, що в більшості примітивних культур існують церемонії, які «вводять» підлітків у доросле життя. Такі обряди назвали ініціацією. Хоча форми обрядів мали особливості в кожній культурі, в них були виявлені загальні деталі, наприклад тимчасова ізоляція ініційованого від колишнього соціального оточення; прилучення до таємних знань; отримання нового імені, відзнак, що мають символічне значення. Будучи, по суті, одним з найбільш ранніх інститутів соціалізації, ініціація оформляла перехід в нову статусну роль, показуючи всім, і самій дитині в першу чергу його нову соціальну позицію. Саме цей зовнішній, видимий усіма перехід знімав багато проблем дорослішання, невизначеності положення підлітків, що викликають конфлікти і труднощі у формуванні їх самосвідомості.

Складнощі, супутні психічному розвитку в підлітковому віці, багато в чому пов'язані з тим, що істотні психологічні зміни (становлення рефлексії, самосвідомості, розуміння особистісної цілісності та унікальності) не супроводжуються зовнішніми трансформаціями в статусі, матеріальному чи соціальному становище дітей, а тому не завжди своєчасно усвідомлюються дорослими. Особливості поведінки підлітків, їх прагнення до створення власної «культури» (одягу, жаргону і т. д.), до більш тісним контактам з однолітками, а не з дорослими, пояснюються саме їх маргінальним становищем - вже не діти, але ще й не дорослі . Висока емоційна збудливість посилює сензитивность підлітків до негативних реакцій дорослих, до власної неуспішності, зовнішньої непривабливості, часто вигаданої, а частково пов'язаної з швидким зростанням і дозріванням. Це робить їх самооцінку особливо нестійкою, ситуативної, підвищує ймовірність відхилень у поведінці, спілкуванні.

Характеризуючи особливості підліткового віку, Л. С. Виготський зазначав, що багато проблем, що виникають на цьому етапі, виникають з неспівпадання трьох точок дозрівання, так як статеве дозрівання починається і завершується раніше, ніж наступає закінчення общеорганіческого розвитку дитини і чим дитина досягає остаточної щаблі свого «соціокультурного формування».

Складнощі, про які писав Виготський, обумовлені тим, що психофізичні особливості підліткового віку стимулюють психологічні зміни, вони пов'язані і з умовами його життя. Так, строки настання статевого дозрівання і його інтенсивність залежать від багатьох факторів: стану здоров'я, характеру харчування, клімату, побутових і соціально-економічних умов. Витоки емоційної нестабільності також лежать не тільки у фізіологічних змінах, але і в соціальних умовах. Інтенсивне зростання, що досягає 4 ^ 7 см в рік, збільшення маси тіла випереджають розвиток мускулатури, що призводить до певної непропорційності тіла. Тому підлітки часто відчувають почуття незручності, у них різко підвищується інтерес до своєї зовнішності. Формування нового образу фізичного «Я» відбувається поступово, цей процес відіграє важливу роль, так як новий образ тіла займає важливе місце в самосвідомості, підліток постійно оцінює його, причому найчастіше їм незадоволений. Гостре невдоволення своєю зовнішністю, неприйняття її приводять до порушення соматичної ідентичності, що формується, на думку Еріксона, саме в даний період. Це може стати основою багатьох відхилень у становленні особистісної ідентичності і цілісності, знизити самооцінку, особливо її емоційний компонент - відношення до себе. У таких випадках уважне і компетентне ставлення дорослих, пояснюють дитині мінливість зовнішнього вигляду в перехідний період, може істотно оптимізувати процес формування соматичної ідентичності та образу фізичного «Я».

Велике значення в цьому віці має і становлення статевої ідентичності, яке передбачає усвідомлення індивідом своєї статевої приналежності, засвоєння відповідних норм і стилю поведінки. У підлітковому віці стереотипи «маскулінності» і «фемінінності-сти» особливо різко поляризуються, відповідність цим стереотипам (багато в чому ідеалізованим в поданні підлітка) стає головним критерієм, за яким підліток оцінює свою зовнішність, поведінку, риси характеру. Безліч проблем пов'язано з пробудженням сексуального почуття і сексуальним досвідом, що змінює ставлення підлітків не тільки до однолітків іншої статі, а й до близьких, не завжди адекватно реагує на їхні почуття, і до себе, особливо у випадку відкидання партнером.

Говорячи про пізнавальних психічних процесах, слід зазначити, що в підлітковому віці завершується їх становлення як свідомих і довільних, тобто вищих, культурних форм пізнання. Інтелектуалізація сприйняття, пам'яті, уваги обумовлена не тільки їх посилюється зв'язком з мисленням, але і все більш узагальненим і абстрактним характером опосредующих знаків. Наприклад, для того щоб запам'ятати великий обсяг навчального матеріалу, підлітку Вже не потрібно заучувати його за допомогою багаторазових повторень. ^ Процесі розуміння дитина виокремлює головні і другорядні Моменти, що полегшує запам'ятовування матеріалу. Таким чином, в під ростковом віці відбувається перехід від безпосередньої пам'яті до логічної. Сприйняття в цей час характеризується вибірковістю і цілеспрямованістю, увага - стійкістю. Сам процес сприйняття, збереження та узагальнення матеріалу стає едіньщ цілим, при цьому моментальні умовиводи присутні вже на етапі сприйняття, допомагаючи відсівати непотрібну інформацію, не переводити її в довгострокову пам'ять.

Розвиток формально-логічного мислення в тому, що підліток може абстрагуватися від наочного матеріалу і будувати свої міркування у вербальному, або ідеальному, плані. Досліджуючи особливості мислення підлітків, Ж. Піаже встановив, що у віці від 11 до 15 років відбувається остання фундаментальна децентрация, що сприяє розвитку гипотетико-дедуктивного мислення. У підлітка з'являється здатність абстрагувати поняття від дійсності, формулювати і перебирати альтернативні гіпотези і робити предметом аналізу власну думку. До кінця підліткового віку людина здатна відокремлювати логічні операції від тих об'єктів, над якими вони виробляються, класифікувати висловлювання незалежно від їх змісту, по їх логічного типу.

Однак, на думку сучасних вчених, когнітивний розвиток не закінчується на стадії вирішення проблем, яку Піаже виділяв у своїй періодизації в якості останньої. Існує ще одна стадія, яка характеризується вмінням ставити проблеми, як правило, в тих областях, які важливі для дитини. У своїх останніх роботах Піаже відзначав той факт, що нові розумові якості підлітки застосовують у тих сферах, які для них найбільш значущі і цікаві, а в інших питаннях вони можуть обходитися колишніми навичками. Про подібному явищі говорилося в попередньому розділі, що характеризує інтелектуальний розвиток молодших школярів, пізнавальна мотивація яких тісно пов'язана з інтересом до предмета. Цей момент необхідно враховувати при діагностиці розумових здібностей школярів.

Не менш значущим, ніж розвиток формальної логіки, є становлення рефлексії, вміння усвідомити хід своїх думок, зрозуміти причини своїх вчинків, свого емоційного стану. Рефлексія стимулює формування не тільки когнітивної сфери, а й особистості, творчої активності підлітків.

Творча діяльність підлітка не обов'язково призводить до якогось результату, він часто отримує задоволення від самого процесу фантазування. Креативність, творчість, так само як і рефлексія, безпосередньо пов'язані з розвитком особистості, з з'являтимуться і все більш усвідомленим прагненням до самоактуалізації. Стійкі інтереси, можливість створювати щось нове, оригінальне сприяють пом'якшенню багатьох особистісних проблем, створюючи особливий вид «арттерапії» - однієї з найбільш адекватних технологій у цьому возра ^ сте. Водночас власні проблеми, брак досвіду, знанні ще не дають можливості розвинутися творчості повною мірою. Про-сліди становлення творчості з віком, американські вчені Г. Ле-ман і У.Денніс на основі узагальнення життєвого шляху видатних людей прийшли до висновку, що період найбільшої продуктивності потрапляє на вік від 20 до 40 років.

Той факт, що особливо інтенсивно соціалізація відбувається саме в підлітковому віці, доводить величезне значення для подростов спілкування, передусім спілкування з однолітками, яке, на думку більшості дослідників, є провідною діяльністю в цьому віці.

Для підлітка важливі не тільки контакти, а й визнання однолітками. Фрустрированная потреба бути значущим в своїй референтній групі може викликати серйозні відхилення у соціалізації та особистісному зростанні. Орієнтація на норми групи і прагнення їм відповідати підвищують конформність, яка, за даними багатьох психологів, найбільш висока саме в 12-13 років.

Так як процес соціалізації пов'язаний з входженням не тільки в світ дорослих, але і в світ підліткових цінностей (проміжний етап дорослішання), провідною для формування соціокультурної ідентичності стає саме група однолітків. Особливо значима комунікація з ровесниками в періоди різких соціальних змін, при появі нових суспільних ідеалів, установок і цінностей, коли, як писала М. Мід, дорослі часто вчаться у дітей. Тому дуже важливою для підлітка представляється факт знаходження своєї референтної групи, тобто тієї групи, цінності якої значимі для дитини і думка якої про його особисті якості для нього надзвичайно цінно. Прагнення відповідати цим нормам, придбати повагу та високу статусне місце саме в цій групі - один з провідних мотивів діяльності підлітка, який наповнює процес соціалізації конкретним змістом.

Вивчаючи процес спілкування підлітків з ровесниками, американський дослідник Д.Маккобі відзначав його високу значимість для всіх сторін психічного розвитку. Він підкреслював, що вплив однолітків на цінності й установки підлітків часто сильніше, ніж вплив батьків, школи, релігійних організацій або будь-яких інших соціальних структур. Це пов'язано з тим, що однолітки, що переживають подібні проблеми, допомагають один одному зберігати впевненість у собі, усвідомлювати і приймати ті зміни, які відбуваються і в фізичному вигляді, і в духовному зростанні.

Е. Еріксон також зазначав, що згуртованість підліткових груп, однакова манера одягатися, однаковість рухів тіла і міміки, так часто спостерігаються в цих колективах, насправді служать захистом проти заплутаною, невизначеною ідентичності. Наслідування Один одному в одязі, поведінці дає підліткам, поки ще точно не усвідомлює, що вони собою представляють, відчуття деякої впевненості, стабільності і безпеки. Крім того, своя мода, свій стиль црічесок і т. п. підкреслюють дистанцію між підлітками ц дорослими. На думку Еріксона, приналежність до групи сверстнц.

 ков дозволяє підліткам відчувати на собі вплив різних нових ідеологічних систем - політичних, соціальних, економічних і релігійних. У результаті експериментування в нових умовах підліток вчиться розділяти нові переконання, діяти відповідно з новою системою цінностей, що допомагає формуванню почуття ідентичності.

 Підліток прагне зрозуміти себе, свої можливості і індивіду, альні особливості, з'ясувати свою схожість з іншими людьми і свою відмінність від них. Спілкування, насамперед з ровесниками, допомагає становленню диференційованого і адекватного уявлення про себе. «Образи-Я», які виникають у свідомості підлітка, різноманітні, вони відображають все багатство його життя, і їх розвиток було б неможливо без повноцінного спілкування, тобто соціальні взаємини вкрай важливі для розуміння себе і досягнення ідентичності. Дружба з різними людьми дозволяє підліткам пробувати «приміряти на себе» різні ролі, самостверджуватися.

 У порівнянні з молодшими підлітками, у старших підлітків і юнаків набагато сильніше розвинена здатність до взаємного розуміння. Це допомагає вибудовувати контакти з оточуючими, зав'язувати нові знайомства. Краще розуміння себе допомагає підліткам зрозуміти і інших, підвищує емпатію, усвідомлення чужих проблем і особистісних особливостей. Такої ж емоційного відгуку вони чекають і від приятелів. Передбачається, що друзі зараз повинні бути лояльними і яким Ви довіряєте, зберігати секрети, допомагати у важких ситуаціях, не зраджувати в біді. У міру дорослішання контакти стають все більш виборчими і емоційно насиченими. Підлітки розуміють, що люди можуть мати багато друзів, але значення і глибина цих відносин різна і може змінюватися з часом.

 При цьому необхідно враховувати рівень розвитку, ціннісні орієнтації тієї групи, до якої входить підліток, щоб зрозуміти, що може їй дати підліток і що група може дати йому. Особливо важливий у цьому плані аналіз цінностей і змісту діяльності неформальних, стихійно виникають підліткових груп. Проводячи в таких групах більшу частину часу, черпаючи з спілкування в них найбільш цінну для себе інформацію, слідуючи зразкам, підлітки формують спрямованість своєї поведінки, яке може бути як просоціаль-ним, так і асоціальним. Девиантность, поведінка, що відхиляється, яке з високим ступенем достовірності може бути діагностовано вже в цьому віці, пов'язано з неуспешностью дітей в просоці-альних формах діяльності - навчанні, спілкуванні з близькими дорослими і педагогами. Природно, що всі ці проблеми виникають не в підлітковий період, але значно раніше, однак в цей час вони стають стійкими, а не ситуативними. Ті негативні риси в поведінці і в особистості, які досить легко можна було компенса-овать у молодшого школяра, перетворюються на риси характеру підлітка і з великими труднощами піддаються корекції.

 Не менш значущим для психічного розвитку є спілкування підлітків з дорослими, зокрема з батьками, однак саме в цій сфері сконцентровано більшість конфліктів. Їх головна причина пов'язана з суперечливістю позиції і внутрішнього світу підлітка. З одного боку, він потребує любові і турботі батьків, в йх раді, з іншого - відчуває сильне бажання бути самостійним, рівним у правах з батьками та іншими дорослими. Тому для підлітків характерно амбівалентне ставлення до дорослих: прагнення до емансипації і одночасно залежність від їхньої думки. Батьки, в свою чергу, не завжди готові усвідомити той факт, що дитина стає дорослим, і адекватним чином перебудувати взаємовідносини з ним. Найчастіше батьки бачать тільки негативні прояви підліткового віку, не розуміють проблем і переживань дітей, тому молодші підлітки часто скаржаться на те, що батьки контролюють їх, «як маленьких». До 14-15 років основною причиною конфліктів стає нерозуміння внутрішнього світу дитини, його прагнення зрозуміти свою унікальність і відстояти її, у тому числі і в спілкуванні з найближчими людьми. Водночас дослідження показують, що дорослий все ще залишається значимим для підлітка особою. Якщо поділитися секретом, провести час він, дійсно, хоче з однолітком, то порадитися в скрутну хвилину, розповісти про неприємності прагне саме дорослим. Любов і визнання з боку батьків важливі для підлітка не менше, якщо не більше, ніж для молодших дітей, і депривація цієї потреби також веде до серйозних відхилень у їх поведінці, особистісному зростанні.

 На відносини підлітків та батьків впливають кілька факторів. Це насамперед стиль виховання, прийнятий в сім'ї, і особливості емоційних відносин членів сім'ї з дитиною. Як відомо, стиль - авторитарний, демократичний, попустітельскій і т.д. - Визначається відкиданням або, навпаки, прийняттям дитини, ступенем контролю за його поведінкою і дистанцією між дітьми і дорослими. Як і в кризі трьох років, найбільш несприятливий для відносин підлітка з батьками авторитарний стиль, особливо якщо жорсткий контроль поєднується з відчуженням, недостатньо теплими емоційними відносинами в родині.

 Відсутність контролю може стати причиною проблем з успішністю, у відносинах з вчителями, особливо у тривожних, що не дуже впевнених і обдарованих дітей. У цьому випадку неформальні групи однолітків, іноді і компанії з асоціальної спрямованістю, можуть замістити і батьків, і педагогів. Але «догляд» дитини з сім'ї можливий і при самому жорсткому контролі, якщо батьки абсолютно не рахуються з новими переживаннями дитини, з його новими друзями, фру-стріруя одне з головних новоутворень цього віку - почуття дорослості, усвідомлення себе самостійною і унікальною особистістю.

 Важливо пам'ятати і про індивідуальні особливості дітей, проявляю, щихся в їх реакції на надмірну опіку або відчуження дорослого Імпульсивні, демонстративні діти з високою самооцінкою дуже болісно реагують на авторитарність дорослих. У цьому випадку да ^ е неувага до підлітків може принести менше шкоди, ніж чрезмер. НИЙ контроль. Навпаки, ДЛЯ ригідних, невпевнених У собі підлітків найбільш несприятливо відсутність контролю, в той час як гіперопіка ними приймається не так болісно, як демонстративними дітьми, і не веде до таких негативних наслідків. Природно, що уважне ставлення, зацікавленість і створення емоційного комфорту, довіри оптимальні для спілкування з дітьми в будь-якому віці, особливо в підлітковому. Такий стиль дозволить дорослому вчасно помітити відбуваються з дитиною зміни, створити нову «соціальну ситуацію розвитку», трансформувавши і ставлення до нього, і ступінь контролю за ним. Природно також, що наявність у сім'ї осіб з асоціальною поведінкою (страждають алкоголізмом і наркоманією, акцентуйованих особистостей і т. д.) може стати причиною серйозних відхилень і проступків підлітків. Однак дослідження показали, що прямого зв'язку між асоціальністю сім'ї та поведінкою підлітка не існує.

 Розглядаючи значення спілкування з дорослими і ровесниками в підлітковому віці для розвитку дитини, більшість дослідників відзначають, що підлітки схильні приймати батьківські цінності, норми, погляди в тих сферах, де ці цінності і норми досить стійкі, а також у тих випадках, коли вони мають довготривалі наслідки, і орієнтуватися на однолітків там, де мова йде про досить мінливих моделях і нормах, які безпосередньо впливають на повсякденне життя. В умовах різкої зміни соціальної ситуації в суспільстві дорослі люди перебувають у стані деякої дезорієнтації, не завжди адаптовані до нових соціальним нормам, установкам і цінностям, тому підлітки не можуть повністю орієнтуватися на батьківські стереотипи в соціальній сфері. Однак і в цьому випадку дорослі можуть і повинні бути носіями загальнолюдських цінностей, культурних традицій і ідеалів, про що більш докладно буде розказано нижче.

 Спілкування впливає не тільки на процес соціалізації, а й на формування особистості підлітків. У даній сфері відбуваються, мабуть, найзначніші зміни в цьому віці. Приблизно до 15 років настає важливий момент в особистісному розвитку підлітка, пов'язаний із становленням диференційованою і усвідомленої «Я-концеп-ції» як системи внутрішньо узгоджених уявлень про себе. Формування «Я-концепції» - це результат рефлексії, самопізнання, про який говорилося вище, а також появи образу «іншого», в якості якого найчастіше виступає ровесник. Ідентифікація з однолітками представляє собою певний етап формування «об-рази-Я» підлітка. У результаті досліджень виявлено, що спочатку У підлітка формується так званий «Ми-образ», який служить передумовою формування якісно нового «образу-Я» підлітка. Головною характеристикою «Ми-образу» підлітка є його включеність в групу однолітків.

 Дослідження ролі сім'ї у становленні «Я-концепції», проведене С.А.Баклуьіінскім, показало, що цей процес неможливо розглядати поза зв'язку з соціальним оточенням підлітка, особливостями його спілкування. Їм було доведено, що в умовах швидких соціальних змін значення сім'ї у розвитку психіки підлітка не знижується, і вона як і раніше становить центральну частину його соціальній мережі. У тому випадку, коли трансформація носить глобальний для соціуму характер, на микросоциальном рівні відбувається консервація колишніх моделей соціального розвитку підлітка. У цих умовах сім'я виступає в якості певного демпфера, забезпечуючи відносно стабільну систему уявлень, норм і цінностей. Тому ті хлопці, для яких сім'я залишається найбільш значущою частиною їх соціальної мережі, більшою мірою схильні сприймати соціальну ситуацію як стабільну і стійку, а їх «Я-концепція» більш адекватна і стійка, ніж у тих їхніх однолітків, для яких сім'я менш значима .

 Досліджуючи формування «Я-концепції», психологи дійшли висновку, що протягом підліткового віку вона істотно змінюється, стаючи більш диференційованої і індивідуалізованої. Завдяки рефлексії підліток починає усвідомлювати себе в різних ролях, що вимагають різноманітних здібностей і якостей особистості, тому уявлення про себе з смутного і генералізованого стає все більш чітким і структурованим. При цьому підліток усвідомлює як загальне, що пов'язує його з ровесниками, так і ті індивідуальні якості, які відрізняють його від інших, роблять особливим і унікальним. Істотно, що якості, на підставі яких підліток судить про себе, спочатку суто зовнішні, швидше поведінкові - позначки, статусне місце в групі, зовнішній вигляд. Поступово найважливішими в структурі «Я-концепції» стають такі характеристики, як інтелект, почуття гумору, тривожність або впевненість у собі, емоційність і т. д.

 Формуються і такі аспекти «Я-концепції», як «Я-реальне» і «Я-ідеальне». Уявлення про свої здібності, свою зовнішність, своїх особистісних якостях утворюють «Я-реальне». «Я-идеаль-ве» включає в себе уявлення про те, якою людина хотіла б бути. Ця структура є збірним образом тих людей (як реально існуючих, так і віртуальних, літературних героїв), на яких хоче бути схожим підліток. Занадто великий розрив між ідеальними уявленнями і реальними можливостями може призвести до невпевненості підлітка в собі, що виражається в уразливості, агресивності і т. д. Навпаки, коли ідеальний образ представляється досяжними, підліток адекватно оцінює свої можливості і ви страівает певну систему дій для досягнення зразка . рас ходіння між реальним і ідеальним «Я» також впливає на емоції нальную складову «Я-концепції», оскільки підліток перестає собі нравнться, відкидає себе. Погано, що, як правило, відкидається не якась конкретна риса (що могло б позитивно позначитися на особистісному зростанні), але образ себе в цілому. Таке емоційне неприйняття веде не до розвитку, а до тривоги, неадекватності самооцінки, захистів, ної агресії.

 Співвідношення між різними аспектами «Я-концепції» впливає і на самооцінку підлітка. Практично всі дослідники відзначають таку особливість підліткового віку, як нестабільність, ситу-атівность самооцінки, яка може змінюватися від неадекватно завищеною до неадекватно низькою. Це пов'язано багато в чому з лабільною структурою ієрархії мотивів, а також зі змістом «Я-ідеального». Прагнення відповідати тим ідеалам, які обирає для себе підліток, фрустрація значущих мотивів знижують самооцінку. Актуалізація нової мотивації, похвала, успіх, природно, підвищують її. Чергування успіхів і невдач, типове для цього віку, пов'язано з тим, що швидка зміна інтересів і зразків поведінки не дозволяє сформувати стійку діяльність, без якої неможливі реальні досягнення. Тому саме в тих випадках, коли мотивація стійка і є постійні інтереси, самооцінка більш стабільна.

 Процес становлення особистості в підлітковому віці пов'язаний з усвідомленням ієрархії мотивів, що утворюють її зміст.

 Тому, характеризуючи соціальну ситуацію розвитку підлітків, Л. С. Виготський підкреслював необхідність розвитку їх інтересів, що дозволить вибудувати і більш стійку ієрархію мотивів. Про це ж писала і Л. І. Божович, доводячи, що в підлітковому віці відбуваються кардинальні зміни в мотиваційній сфері і до кінця даного періоду повинна скластися постійна і усвідомлена ієрархічна структура, в якій провідними виступають потреби, що стали цінними для підлітка.

 Підлітковий вік - один з небагатьох періодів в онтогенезі, протягом якого внутрішня сутність особистості, її індивідуальні якості рефлексируются людиною. Те супідрядність потреб, яке існувало вже в старшому дошкільному віці, не тільки починає усвідомлюватися, підліток прагне змінити цю структуру? поставивши більш значущі, з його точки зору, мотиви на більш високі місця в цій ієрархії. Непривабливі, на думку підлітка, мотиви, навпаки, йдуть на другий план, а іноді витісняються в несвідоме, що може порушити конгруентність образу світу і себе. Пізніше ця здатність до рефлексії часто втрачається, і тільки в кризі пізнього віку людина знову звертається до аналізу своєї сутності, підводячи підсумок пройденого життя.

 Характеризуючи підлітковий вік, багато вітчизняних психологи писали про те, що одним з центральних новоутворень цього періоду є почуття дорослості, яке виражається в прагнень до незалежності, самостійності, в утвердженні свого особистісного гідності. Характеризуючи перехід від молодшого шкільного до підліткового віку, Божович писала, що до початку перехідного віку виникає прагнення зайняти іншу, більш «дорослу», позицію, що виражається такою поведінкою, яке не завжди може реалізуватися в шкільному житті. Фрустрація мотивів, пов'язаних з новим образом себе і новими рольовими відносинами, породжує негативні компоненти кризи підліткового віку: негативізм, агресію, конфлікти з дорослими, яких можна уникнути в тому випадку, якщо навколишні розуміють неоднозначність позиції дитини і визнають його права.

 Роботи Д. Б. Ельконіна, Т. В. Драгу нової, І. В. Дубровиной та інших психологів, які вивчали процес становлення почуття дорослості, показали, що воно має величезне значення для формування особистості підлітка, стимулюючи його активність і допомагаючи входженню в новий, дорослий, світ, в нові рольові відносини. При цьому для підлітка набагато важливіше визнання його самостійності, його рівних з дорослими прав, ніж дійсна їх реалізація.

 Багато авторів відзначають зміну часової перспективи, яке відбувається в цей віковий період, її розширення в бік віддаленого майбутнього. При цьому поступово вибудовується план життєвого шляху, з яким зв'язується ієрархія мотивів, формуються якості особистості.

 Вивчаючи процес становлення особистості підлітків, М. Кле виділила три основні завдання психічного розвитку в цьому віці: 1) усвідомлення тимчасової протяжності власного «Я» (що включає дитяче минуле і визначальною проекцію себе в майбутнє); 2) усвідомлення себе як унікальної особистості, що відрізняється від оточуючих, в тому числі і від батьків; 3) здійснення системи виборів, які забезпечують цілісність особистості.

 Е. Еріксон також підкреслював важливість часової перспективи для формування ідентичності, так як однієї з характеристик цілісності особистості є зв'язок між минулим (дитинством) і майбутнім (дорослістю). Его-ідентичність або почуття невизначеності, рольового змішання, як уже говорилося вище, - це основні новоутворення підліткового віку. Він характеризував его-ідентичність як суму внутрішнього досвіду, набутого на всіх попередніх стадіях і характеризується упевненістю в тому, що якості особистості, які підліток відкриває в собі, узгоджуються з думкою оточуючих. Таким чином, особистісна ідентичність пов'язується з соціальною, при якій відбувається ототожнення себе з певною групою (або групами - сім'я, однолітки і т.д.). При цьому здатність підлітка бути вірним своїм прихильність і обіцянкам, незважаючи на неминучі суперечності в його системі цінностей, істотно полегшує процес формування всіх видів ідентичності.

 Відсутність особистісної ідентичності (криза ідентичності) у підлітків часто пов'язано з нездатністю обрати професійну діяльність або продовжити освіту. Про необхідність про. фессионального самовизначення в юності писали багато отечествен-ні вчені. Така рольова невизначеність, відсутність усвідомленої мети і пізнавальних інтересів призводять до появи тривоги, почуття своєї непотрібності, непотрібності. Протестуючи проти нав'язування батьками певних ролей, підлітки можуть вибрати «негативну», асоціальну ідентичність, що приводить до девіантної поведінки. Говорячи про значущість підліткового віку, Еріксон підкреслював, що невдача в досягненні особистісної ідентичності в цьому періоді може бути виправлена на наступних етапах, хоча з часом досягнення цілісності пов'язане з боґльшімі труднощами.

 Еріксон ввів важливе поняття психосоціального мораторію, що позначає часовий інтервал між підлітковим періодом і дорослістю. Практично в кожному сучасному суспільстві існує (а часто і законодавчо закріплена) відстрочка у прийнятті підлітками дорослих ролей. Наприклад, психосоціальний мораторій може бути представлений у формі системи вищої освіти. Здобуваючи вищу освіту, молода людина має можливість і час спробувати різні соціальні та професійні ролі, здійснити свій вибір. У традиційних культурах, де варіанти рольового вибору вкрай незначні, такий мораторій не потрібен, а тому достатній обряд ініціації, проходження якого дає право вибору і виконання певної дорослої діяльності.

 Із закінченням психосоціального мораторію юнаки та дівчата вступають у доросле життя, в новий період онтогенезу - період зрілості. 8.6.

 Період зрілості

 Найбільш тривалий період онтогенезу - зрілість, має вельми умовні кордони, що відокремлюють його, з одного боку, від юності, а з іншого - від починається процесу старіння. Вже в перших періодизації життєвого шляху цей відрізок характеризувався як час розквіту, найвищого розвитку інтелектуальних здібностей і особистості людини. Психічний розвиток в зрілості пов'язано і з професійним самовизначенням юнака, його матеріальною незалежністю від батьків. Дослідження вчених показали неоднорідність цього процесу, тому в багатьох концепціях розвитку він розділяється на стадії: молодість, розквіт, власне зрілість. Деякі вчені виділяють дві стадії зрілості - перша (від 21 до 45-50 років) і другий (від 45 до 50-60 років).

 У цей період онтогенезу завершується дозрівання людського організму і поступово вступають в дію закони фізіологічно го старіння, ознаки якого стають явними в кінці даного періоду, про що більш докладно буде розказано в главі 9.

 Вивчення пізнавальних здібностей людини в зрілому віці показало їх складну і неоднозначну динаміку, пов'язану з тим, що розквіт і спад різних когнітивних функцій не збігаються за часом. Так, з віком поступово слабшає короткочасна па-м'яти, а до 30-35 років може спостерігатися деяке зниження ефективності оперування новою інформацією. У той же час зростає загальна обізнаність, поглиблюється і розширюється зміст знань людини, здатність до адекватного і гнучкого формування і зміни схеми ситуації, системи понять. Ці зміни в інтелектуальній сфері пов'язані з відмінностями у становленні та функціонуванні двох видів інтелекту - «кристалізованого» і «рухомого», або «текучого». Якщо можливості другого з віком знижуються, то потенціал першого, навпаки, виявляє тенденцію до більш повного розкриття в другій половині життя. Цим, зокрема, пояснюється зазначений вище факт найбільш високою творчої продуктивності в зрілому віці (20-40 років).

 У період зрілості розширюється коло спілкування людей, до якого входять не тільки близькі друзі, а й колеги, знайомі, пов'язані з різноманітними сферами рольової діяльності дорослої людини.

 Визначальним для розвитку особистості в зрілості, на думку більшості психологів, є прагнення до найбільш повної самореалізації в різних сферах життя - професійної, сімейної, творчої. Висока продуктивність і задоволеність результатами власної діяльності дають людині відчуття повноти і сенсу життя. Навпаки, нездатність успішно включитися в життя суспільства, знайти своє місце призводить до тяжких переживань особистісного застою. У пізній зрілості і літньому віці істотний вплив на самооцінку і ступінь задоволеності людини життям починають надавати подорослішали діти. Їх успішність може стати потужним підтвердженням самоактуалізації людини, надати сенс його життя. Розрив зв'язків з дітьми, їх невдачі можуть стати свідченням безглуздості більшої частини витрачених зусиль

 Неоднорідність періоду зрілості, про яку вже згадувалося вище, пов'язана і з наявністю вікових криз, існування яких було доведено багатьма дослідженнями, хоча їх зміст вивчено значно менше, ніж утримання криз дитинства та юності. Складність їх вивчення пов'язана з тим, що вони протікають, як правило, більш приховано, без виражених змін у поведінці. Кризи зрілості пов'язані з переосмисленням цінностей і цілей життя, появою нових мотивів. В якості одного з найбільш значних криз виділяють криза середини життя (між 35 і 40 роками). На думку Е. Еріксона, він пов'язаний з рефлексією, аналізом досягнень і помилок, допущених у минулому, а також з оцінкою своїх можливостей самореалізуватися в що залишається відрізок життя. 1. Які закономірності психічного розвитку немовлят були відкриті Щелованова і Гезеллом? 2.

 Яким чином сприйняття впливає на розвиток мислення в ранньому та дошкільному віці? 3.

 Які види діяльності є найбільш значущими для розвитку сприйняття і мислення в перші роки життя і чому? 4.

 Які закономірності розвитку мислення дітей були описані Піаже? 5.

 У чому проявляється егоцентризм дітей? 6.

 Яким чином, на думку Виготського, розвивається вольова регуляція пізнання і поведінки в дошкільному віці? 7.

 Як розвивається самооцінка дітей у ранньому та дошкільному віці? 8.

 Як впливає гра на розвиток психіки дошкільнят? 9.

 Що таке індивідуальні особливості дитини і як вони впливають на розвиток його особистості? 10.

 Які складові психологічної готовності до школи? 11.

 Як змінюється пізнавальна мотивація у молодшому шкільному віці? 12.

 Як впливає стиль спілкування вчителя на психічний стан першокласника? 13.

 Які зміни відбуваються у відношенні до дорослих і однолітків в підлітковому віці? 14.

 Яка роль підліткового віку у формуванні особистісної та соціальної ідентичності? 15.

 У чому полягає психологічний зміст почуття дорослості? 16.

 Як змінюється тимчасова перспектива в юності? 17.

 Як змінюються самосвідомість і самооцінка в підлітковому і юнацькому періодах? 18.

 Що характеризує період психологічної зрілості?

 Рекомендована література

 Адлер А. Практика і теорія індивідуальної психології: Пер з англ. - М., 1995.

 БалашоваЕ. Ю., КорсаковаН. К., Микадзе. В. Невстигаючі діти: Ней-ропсіхологіческая діагностика труднощів у навчанні молодших школярів. - М., 1997.

 Басов М. Я. Вибрані психологічні твори. - М., 1975.

 Баттерворт Д., Харріс М. Принципи психології розвитку: Пер. з англ. - М., 2000.

 Блонський Я. П. Вибрані педагогічні та психологічні твори: У 2 т. - М., 1979.

 Божович Л. І. Вибрані психологічні праці: Проблеми формування особистості. - М.; Воронеж, 1995.

 Бреслав Г. М. Емоційні особливості формування особистості в дитинстві. - М., 1990.

 Брунер Дж. Психологія пізнання: Пер. з англ. - М., 1977.

 Венгер Л. А. Розвиток розумових здібностей дітей. - М., 1991.

 Виготський Л. С. Зібрання творів: У 6 т. - М., 1982.

 Запорожець А. В. Вибране. - М., 1986.

 КрайгГ. Психологія розвитку: Пер. з англ. - СПб., 2000.

 Дісіна М. І. Проблеми онтогенезу спілкування. - М.; Воронеж, 1996. Обухова Л. Ф. Дитяча психологія: Теорії, факти, проблеми. - М., 1995. Піаже Ж. Вибрані праці: Пер. з фр. - М., 1969.

 Роджерс К. Погляд на психотерапію. Становлення людини: Пер. з англ. - М., 1994.

 Роль середовища і спадковості у формуванні індівйдуальності людини. - М., 1988.

 Смирнова Е. О. Психологія дитини. - М., 1998.

 Фрейд А. Психологія «Я» і захисні механізми особистості: Пер. з нім. - М., 1993.

 Ельконін Д. Б. Вибране. - М., 1996.

 Еріксон Е. Ідентичність: Юність і криза: Пер. з англ. - М., 1996.

 Юнг К. Психологічні типи: Пер. з нім. - М., 1995. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Підлітковий і юнацький вік"
 1. ? 1. Юність як психологічний вік
    підліткового віку до самостійного дорослого життя. Однак юність - відносно самостійний період життя, що має власну цінність. Хронологічні межі юнацтва визначаються в психології по-різному. Кордон між підлітковим і юнацьким віком досить умовна, і в одних схемах періодизації (переважно в західній психології) вік від 14 до 17 років розглядають
 2. $ 2. Соціальна ситуація розвитку
    підлітковим і знаходить відображення у своєрідності психіки. Коли здійснюється перехід від підліткового до раннього юнацького віку? Психологічний критерій «входження» в юність пов'язаний з різкою зміною внутрішньої позиції, зі зміною ставлення до майбутнього. Якщо підліток, за словами Л.І. Божович, дивиться на майбутнє з позиції сьогодення, то хлопець (старший школяр) дивиться на сьогодення з позиції
 3. Стать і вік.
    віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва)> 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 4. § 1. Соціальна ситуація розвитку
    підліткового віку. За визначенням Д.Б. Ельконіна, «почуття дорослості є новоутворення свідомості, через яке підліток порівнює себе з іншими (дорослими чи товаришами), знаходить зразки для засвоєння, будує свої відносини з іншими людьми, перебудовує свою діяльність» 1. Перехідність підліткового віку, звичайно, включає біологічний аспект. Це період статевого дозрівання,
 5. § 4. Розвиток емоційно-вольової сфери та спілкування
    підлітковому віці дуже яскраво проявляється прагнення до спілкування з товаришами, до життя в колективі однолітків, помітно розвивається почуття особистої дружби, потреба в дружбі на грунті спільних інтересів, захоплень, спільної діяльності. Дослідження показали, що привабливість школи для підлітка часом визначається не стільки можливістю навчання, скільки можливістю спілкуватися з широким
 6. § 2. Освітні установи Республіки Білорусь
    підлітковий - 11-15 років і ранній юнацький вік - 15-18 років. Відповідно до виділеної періодизацією встановлені основні психофізіологічні особливості різних вікових груп. У віці від народження і до 6 років формуються основи рухової і чуттєвої сфер, дитина опановує мову і різними засобами спілкування, свою потребу у творчості він задовольняє
 7. 2.5. РОЗУМІННЯ БАТЬКАМИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЮНАЦЬКОЇ ВІКУ
    юнацької психології, раз-кручених в роботах Ж.Пиаже і И.С.Кона. Зміст методики та результати практичного примі-вати на вибірці педагогів середніх навчальних закладів изложе-ни в кандидатській дисертації автора, захищеної в Ленін-градської університеті в 1986 р. Наведений тест призначений дати відповідь на питання: чи знають дорослі юнацьку психологію? Термін «дорослі» в даному випадку
 8. § 1. Загальна характеристика підліткового віку
    підлітковому віці серйозно змінюються умови життя і діяльності школяра, що призводить до перебудови психіки, ломці старих, сформованих форм взаємин з людьми. У IV класі школярі переходять до систематичного вивчення основ наук. А це вимагає від їх психічної діяльності більш високого рівня: глибоких узагальнень і доказів, розуміння більш складних і абстрактних відносин
 9. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ДИТИНСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
    підлітковий період - час зрілого дитинства, накопичення фізичних і духовних сил для переходу до отроцтва. Разом з періодом дитинства предподростковий період іменується ще і молодшим шкільним віком. 6. Від 11 до 14 років - отрочний, підлітковий вік - новий якісний етап у становленні людини. Його найбільш характерними рисами є: у фізіологічному відношенні - статеве
 10. Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002

 11. Оцінка неврологічного стану
    підлітковому віці, виключити їх необхідно при ухваленні рішення про вікової неосудності (відставання в психічному розвитку не повинно бути пов'язано з психічним розладом). Наше дослідження показало, що експертні комісії недооцінюють значення вивчення неврологічного стану піддослідних. Відомості про неврологічному стані були відсутні у 40% випробовуваних, в 41% випадків
 12. § 5. Інтереси та здібності підлітків
    підлітків, і перш за все інтереси пізнавального характеру (інтерес до різних галузей сучасної фізики, астрономії, біології), інтерес до техніки (особливо до ракетній техніці і космічним апаратам, новітньої авіаційній техніці, кібернетичним пристроям, зокрема типу «роботів»). Про широту і діапазоні інтересів підлітків свідчать питання учнів 12 - 14 років: «Що таке
© 2014-2021  ibib.ltd.ua