Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку і вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Молодший шкільний вік

Головним чинником, що обумовлює розвиток дітей 6-10 років, є зміна соціальної ситуації розвитку у зв'язку зі вступом до школи. Це трансформує всю систему взаємин дитини з дорослими і однолітками, формує у нього найбільш важливу в цей момент, провідну діяльність - навчальну. Стара система взаємин дитини з дорослими диференціюється, трансформуючись наступним чином:

дитина - дорослий

дитина - батько дитина - вчитель

Іншими словами , значущі дорослі - це вже не тільки близькі, а й учитель, який реалізує свою високу статусну позицію не в системі родинних чи емоційно-теплих відносин, а в системі соціально-нормативних взаємодій.

Цей перехід, як правило, болісно сприймається 6-річними дітьми, так як дитина молодшого шкільного віку все ще знаходиться у великій емоційної залежності від учителя. Тому так важливий саме в цьому віці адекватний стиль спілкування вчителя з дітьми, що припускає прийняття з його боку. Жорстко авторитарний і тим більше відчужений стиль вчителя в молодших класах дуже непродуктивний і викликає у дітей порушення в процесі адаптації до школи, зниження успішності та пізнавальної мотивації.

Становлення пізнавальної мотивації - один з найбільш важливих етапів розвитку в цей період. Інтерес до школи існує майже У всіх дітей в перші кілька тижнів шкільного життя. Певною мірою в основі цієї мотивації лежить реакція на новизну, нові умови життя, нових людей. Проте інтерес до форми навчання, новим зошитам, книгам і т.д. досить швидко насичується, тому важливо вже в перші дні навчання сформувати новий мотив, пов'язаний з вмістом знань, з інтересом до самому матеріалу. Складність і «непотрібність», з точки зору першокласника, получае екпортувати в школі знань для його повсякденного життя підвищує значення нових форм навчання. Саме в молодших класах першорядну важливість має форма навчання, перш за все розвиваючі заняття і проблемний підхід. Такі заняття не тільки підвищують інтерес дітей до змісту матеріалу, але і створюють установку для його перенесення на інші види діяльності.

У тому випадку, якщо пізнавальна мотивація в молодших класах не виникає, провідним мотивом, що визначає діяльність дітей у школі, стає інтерес до результату навчання - до позначки, похвалі дорослого або матеріальної винагороди. Природно, той факт, що в цей період вже існує досить виражена система супідрядності мотивів, показує, що в кожному разі пізнавальна мотивація не є єдиною в тому мотиваційному комплексі, який визначає поведінку дитини в школі. Присутні тут і ігрові мотиви (особливо в першому класі), і спрямованість на спілкування з однолітками. Питання полягає головним чином у тому, який мотив переважає в цій ієрархії. Дослідження структури і ступеня усвідомленості ієрархії мотивів молодших школярів показали, що в більшості випадків, незважаючи на появу рефлексії та розвиток самосвідомості дітей, мотивації своїх вчинків вони переважно й усвідомлюють. Виразне розуміння своїх прагнень і своєї індивідуальності приходить тільки до кінця цього періоду, активно розвиваючись в підлітковому віці.

Так як результат навчальної діяльності, так само як і відносини з учителем, не може бути байдужий дитині, питання про позначці та оцінці стає одним з провідних в цьому віковому періоді. Мова йде про те що відзначається багатьма вченими факт, що діти дуже чуйно розрізняють, чи оцінює вчитель їх діяльність, їх особу, або ставить відмітку за певну дію, наприклад за відповідь або контрольну. Багато вчителів і батьки розцінюють відмітку (як позитивну, так і незадовільну) як характеристику школяра, що показує його загальну неспроможність або, навпаки, особистісну значимість. У той же час навіть хороша відмітка не може служити показником особистісної зрілості та адекватності самооцінки дитини. Тим більше це не може стосуватися незадовільних відміток, шкільної неуспішності дитини, яка може бути пов'язана з різними причинами і не обов'язково є наслідком порушення когнітивної сфери.

Численні дослідження показали, що коріння неуспішності дітей у школі криються не тільки в інтелектуальних порушеннях (затримка, відставання), але і в деяких індивідуальних особливостях дітей - імпульсивності (пов'язаної, насамперед, з відсутністю орієнтування в завданні), невмінні зосередитися і організувати свою діяльність, тривожності і невпевненості в собі. Ці якості, не пов'язані безпосередньо з рівнем мислення, проте заважають дітям вчитися, слухати вчителя і виконувати його завдання. Тому в будь-яких випадках ускладнень або порушень навчальної діяльності необхідні уважне ставлення до дитини і кваліфікована діагностика причин відхилень, дослідження інтелектуального розвитку. У молодшому шкільному віці в першу чергу необхідно провести діагностику рівня розвитку словесно-логічного мислення, ступеня інтеріоризованості розумових операцій, проте повинні бути використані і тести, що аналізують рівень схематичного мислення, так як вони показують особливості розвитку логічних операцій (узагальнення, класифікації та т . д.), розкриваючи недоліки або помилки мислення, властиві даному дитині.

У початковій школі причини неуспішності часто пов'язані з недостатньою концентрацією уваги і низьким рівнем довільної пам'яті. Особливо типові ці проблеми для імпульсивних і гіперактивних дітей, а також для дітей з поганою безпосередній пам'яттю, недоліки якої не компенсуються мисленням і вольовою регуляцією. Однак пам'ять являє собою один з провідних психічних процесів, що мають особливо важливе значення в молодших класах, де збереження отриманої інформації є основоположним для успішної навчальної діяльності.

При цьому важливі не тільки обсяг інформації, що запам'ятовується і швидкість запам'ятовування, але і точність запам'ятовування, а також час зберігання інформації. Природно, що чим краще безпосередня пам'ять, тим точніше і міцніше дитина запам'ятовує матеріал.

Однак крім безпосередньої існує ще й опосередкована пам'ять, причому її роль збільшується з віком. Цей вид пам'яті характерний тим, що для запам'ятовування використовуються певні предмети або знаки, які допомагають дитині краще запам'ятати пропонований матеріал. Так, для запам'ятовування номера телефону ми часто пов'язуємо ці цифри з днями народження або іншими пам'ятними датами нашого життя, завдяки яким нейтральні цифри набувають для нас додаткове значення і краще запам'ятовуються. Цінність цього виду пам'яті полягає також в безпосередньому зв'язку з мисленням, яке і компенсує недоліки механічної пам'яті, допомагаючи не тільки запам'ятати матеріал, а й логічно його осмислити, ввести в систему наявних знань.

Таким чином, діагностика психічного розвитку молодшого школяра спрямована не стільки на відбір неуспішних дітей, скільки на аналіз причин їх неуспішності і складання програми корекційних занять. У цей період вже видно основні недоліки навчальної діяльності дитини, а їх корекція ще досить проста і може бути виконана відносно швидко. При діагностиці та складанні плану корекційних занять важливо пам'ятати про те, що деякі види затримки (наприклад, гармонійний інфантилізм) чітко діагностуються тільки з надходженням дитини в школу.

Необхідно підкреслити, що інтелектуальний розвиток є провідною лінією формування психіки в цьому віковому періоди-де. Недарма Фрейд називав цей етап латентним, кажучи про те, що тут настає пауза в мотиваційному становленні людини, а Піаже в своїх дослідженнях приділяв величезну увагу переходу від конкретних оборотних операцій до формальних, що відбувається в цьому віці. Таким чином, молодший шкільний вік - вік інтенсивного інтелектуального розвитку. Інтелект опосередковує разів. вітіе всіх інших функцій, відбувається інтелектуалізація всіх психічних процесів, а мислення набуває абстрактний, узагальнений характер.

Дослідження М. Дональдсон, Дж. Брунера, Л. Кол'берга, П. Я. Гальперіна, Д. Б. Ельконіна та інших вчених показали, що деякі теоретичні постулати теорії Піаже, насамперед його заперечення навчання в широкому сенсі слова, можуть бути оскаржені. Визнаючи, що підтримка дорослого може допомогти дітям швидше перейти від одного виду оборотних операцій до інших (наприклад, від збереження маси до збереження обсягу), Піаже не вірив у те, що можна прискорити сама поява формальних операцій в молодшому шкільному віці. Проте в тому випадку, якщо завдання були цікаві учням і не було привхідного впливу експериментатора, діти 7-9 років легко справлялися з тими завданнями, які, за даними Піаже, їм недоступні. Іншими словами, дорослі, форма організації занять і соціокультурна ситуація відіграють значну роль у динаміці становлення інтелекту. Так, Брунер показав, що діти з бідних сімей, так само як і всі діти в тому випадку, якщо заняття проводяться чужим вчителем, показують нижчі результати. У ще більшій мірі такі дані характерні для морального розвитку і вирішення завдань Піаже і Коль-берга, заснованих на складному моральному виборі.

Розглядаючи з цієї точки зору зміст освіти в початкових класах, В. В. Давидов і Д. Б. Ельконін підкреслювали, що розвивальне навчання має бути поза зоною актуальних знань учнів, виходячи в зону їхнього найближчого розвитку , тобто воно не повинно будуватися за принципом сходження від приватного до загального, від життєвих понять до наукових. Навпаки, враховуючи той факт, що в цей період відбувається розвиток логічного мислення, навчання має будуватися на узагальненні, на наукових поняттях, які потім конкретизуються в процесі занять і власної діяльності учнів.

Ельконін і Давидов показали, що розумові можливості молодших школярів ширше і багатостороннє, ніж вважалося раніше у віковій психології, і тісно пов'язані з системою навчання дітей. Ними було доведено, що традиційна система початкового навчання має застарілі логіко-психологічні підстави, пов'язані з емпіричною теорією мислення, і, отже, її вдосконалення вимагає інших наукових передумов. Такий науковою основою стала теорія взаємозв'язку ефективної навчальної діяльності з процесом розвитку в учнів у ході навчання здатності до абстрактного мислення і узагальнення. Це стало основою конструи вання навчальних предметів, перегляду психологічної структури навчальної діяльності в цілому.

Величезне значення в цьому віці не тільки для пізнавального розвитку дітей, а й для формування їх особистості відіграє становлення креативності. Уміння знаходити нові, нетрадиційні способи вирішення різних завдань не завжди пов'язане із загальними інтелектуальними здібностями людини. Водночас творчі здібності особистості накладають відбиток і на рівень виконуваної діяльності, і на спосіб спілкування з іншими людьми, і на усвідомлення власних якостей, своїх достоїнств і недоліків.

Дослідження М. Вертгеймера, В. Келера, Д. П. Гілфорда та інших вчених показали, що існують деякі складності у розвитку та визначенні креативності молодших школярів. Ці труднощі пов'язані багато в чому з традиційною системою навчання, яка розрахована, насамперед, на відтворення, репродукцію даних дорослим завдань, а не на їх творчу модифікацію. Крім того, навчання розраховане головним чином на розвиток логічного, вербального інтелекту і креативності. Водночас психологи виділяють вербальну і образну креативність, тобто здатність до творчості в різних видах діяльності та з різними матеріалами - переважно словесним при вербальної креативності і образним (предметами або їх зображеннями) при образної креативності.

Існують індивідуальні та вікові особливості у розвитку цих видів креативності, тому для дітей, схильних до образного типу, стимулювання переважно формально-логічного мислення перешкоджає розвитку творчості, та й саме формування вербальної креативності в молодшому шкільному віці під чому грунтується на образному плані.

Ще один недолік традиційних форм навчання пов'язаний з тим, що, як було доведено в роботах Вертгеймера, формально-логічний підхід до мислення неспроможний в поясненні психічних особливостей і динаміки розвитку інтелекту, так як від нього прихований продуктивний , творчий характер, що виражається в «перецентріровке» вихідного матеріалу, його реорганізації в нове динамічне ціле. У дослідах Вертгеймера виявлялося негативний вплив на продуктивність рішення задачі звичного способу сприйняття структурних відносин між компонентами завдання. Він підкреслював, що У дітей, що навчалися геометрії в школі на основі чисто формального методу, незрівнянно важче виробити продуктивний підхід до завдань, ніж у тих, хто взагалі не навчався.

 Його роботи показали також, що творче мислення спирається на креслення, схему, у вигляді якої представляється умова завдання або проблемна ситуація. Від адекватності схеми залежить правильність рішення, причому хороша схема дозволяє подивитися на неї з різних точок зору, тобто створити з образів, що формують ситуацію, різні структури. Процес створення різних схем з набору постійних обра-

 289

 поклик і є процесом творчості, при цьому чим більше різних значень отримають предмети, включені в ці структури, тим більш високий рівень творчості продемонструє дитина. Оскільки таке переструктурування легше виробляти на образному, а не на вербальному матеріалі, то не дивно, що Вертгеймер дійшов висновку про те, що ранній перехід до логічного мислення заважає розвитку творчості у дітей. Він стверджував, що вправа вбиває творче мислення, так як при повторенні відбувається фіксація одного і того ж образу і дитина звикає розглядати завдання тільки в одній площині.

 Високий рівень креативності, так само як і пам'яті, розглядається як один з параметрів обдарованості. Незважаючи на те, що вчені ще не прийшли до єдиної думки про структуру і природу обдарованості, практично всі вони вважають, що в цю структуру неодмінно входять креативність і пам'ять. Однак при діагностиці креативності необхідно пам'ятати, що зв'язок між пам'яттю, креативністю та обдарованістю одностороння, а не двостороння, і погана пам'ять (або низький рівень творчості) нічого про здібності людини, крім труднощі запам'ятовування великої кількості інформації, не говорить.

 Особливо важливо розвиток креативності в молодшому шкільному віці, так як воно формує вміння довільно і продуктивно використовувати отримані знання, допомагає навчитися не готовим поняттями, а способам вирішення складних завдань, формує установку на потенційне знання, на научение «вчитися», а не користуватися готовими схемами . У складному і швидко мінливому сучасному світі такі здібності надзвичайно важливі, вони допомагають не тільки адаптуватися в найрізноманітніших ситуаціях, а й самореалізуватися в них.

 Провідна роль інтелекту в психічному розвитку цього періоду позначається і на спілкуванні молодших школярів з однолітками. Особистісне спілкування, яке стає головним у підлітковому віці, в цей період опосередковується успішністю в шкільному навчанні, ставленням вчителя та відмітками. Нова соціальна ситуація і нові правила поведінки призводять до того, що в перший рік навчання підвищується рівень конформності дітей, що є закономірним наслідком входження в нову групу. Поступово адаптація до нових умов і групова диференціація призводять до появи лідерів і «знедолених», чиї статусні місця спочатку регулюються педагогом, але поступово закріплюються.

 Проте спілкування з однолітками відіграє важливу роль і в цьому віці. Воно не тільки робить самооцінку більш адекватною і допомагає соціалізації дітей в нових умовах, але і стимулює їх навчання У дослідженнях Г.Цукерман було показано, що ситуація рівноправного спілкування дає дитині досвід контрольно-оцінних дій і висловлювань. У тих випадках, коли дорослий організовує роботу, а діти працюють самостійно, краще забезпечується облік позиції партне-па, ег0 точки зору. Це розвиває рефлексивні дії. Не менш важливо й те, що за такої спільної діяльності діти звертають увагу не тільки на результат, а й на спосіб дій - як своїх, так і партнера.

 Хоча розвиток мотиваційно-потребностной сфери особистості в цьому віці не належить до провідних, певна динаміка відбувається л в цьому плані. Розвиток мислення, здатності до усвідомлення навколишнього світу переноситься на себе. Порівняння своїх успіхів і відміток з досягненнями однокласників роблять самооцінку дітей більш диференційованої і адекватною. Школа, вчителі і однокласники грають домінуючу роль в самоідентифікації молодшого школяра. Від того, наскільки успішно дитина починає вчитися, як у нього складаються стосунки з вчителями і як оцінюють його успіхи в навчанні, залежить позитивний розвиток його особистості. Низька успішність і конфлікти з учителем в цей період можуть призвести не тільки до відхилень у пізнавальному плані, але й до появи таких негативних симптомів, як тривога, агресія, неадекватність. Уважне ставлення педагогів та шкільних психологів допомагає їх корекції, проте в тому випадку, якщо ці симптоми стабілізуються і не зникають до підліткового періоду, їх подолання істотно ускладнюється. 8.5.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Молодший шкільний вік"
 1. Педагогіка - наука про виховання
    молодшому шкільному віці, тому що в цей період закладаються основні якості майбутньої людини. Питаннями виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку займається спеціальна галузь педагогічної науки, яку для стислості назвемо педагогікою початкової школи. Іноді її поділяють на кілька взаємопов'язаних гілок - педагогіку сім'ї, дошкільну педагогіку і педагогіку
 2. 2.1. Ступінь охоплення населення освітою (табл. 5-6)
    молодших (менше 7 років), так і в старших (більше 15 років) віках. Що стосується молодших віків, то, мабуть, назріла необхідність зниження початкового віку обов'язкової освіти як мінімум до 6 років і збільшення охоплення дітей дошкільною освітою. Зрозуміло, що це завдання досить складна і вимагає істотних фінансових витрат (включаючи спеціальне обладнання учебнигх приміщень, а також,
 3. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с., 1997
    молодшого школяра, виявляється їх специфіка у світлі педагогічних проблем, міститься програма формування саногенного мислення молодшого школяра. Призначено для студентів педагогічного факультету університету, вчителів та практичних психологів сфери
 4. ПЕРЕДМОВА
    молодшими-школярами пов'язано з розвитком у них певного типу свідомості і мислення. Можна виділити два їх типу - розсудливо-емпіричне і розум но-теоретнчсское, кожне нл яких спирається на відповідні види знання {узагальнення, абстракції, поняття). Список ко-психологічні особливості емпіричного і теоретичного типу свідомості і мислення; а також особливості
 5. Молодший шкільний вік
    молодших школярів в процесі навчання необхідно охарактеризувати ступінь зрілості як кори, так і підкоркових регулюючих структур. Іншою важливою особливістю цього вікового періоду є встановлення домінування і підпорядкування в системі міжпівкульних відносин. Становлення дефинитивного типу міжпівкульних відносин залежить як від динаміки дозрівання кожного з півкуль, так й від
 6. I Вікова періодизація
    шкільного віку. У сучасній науці прийнято такі періодизації дитячого віку: Психологічна 1. Пренатальний період 2. Період новонародженості (до 6 тижнів життя) 3. Грудної період (до 1 квітня. Повзунковий вік (1-3 роки) 5. Дошкільний вік (3-6 років) 6. Шкільний
 7. Формування саногенного мислення молодшого школяра
    молодшого шкільного віку є предметом аналізу в цьому навчальному посібнику. Основні критерії відбору матеріалу для даного навчального посібника були "1-Г UUUU наступними. Перший критерій визначався орієнтацією на новизну наукової проблеми. Якщо в роботах Ю.М. Орлова позначений саногенним підхід до розгляду мислення в загальному плані, а у О.С. Гребенюка (6) він згадується у світлі
 8. § 1. Соціальна ситуація розвитку і психологічна готовність до шкільного навчанню
    молодшого шкільного віку (6 - 7 - 10-11 років). Молодший шкільний вік - дуже відповідальний період шкільного дитинства, від повноцінного проживання якого залежить рівень інтелекту й особистості, бажання і вміння вчитися, впевненість у своїх силах. Зміна соціальної ситуації розвитку полягає у виході дитини за рамки сім'ї, у розширенні кола значущих осіб. Особливе значення має виділення
 9. Стать і вік.
    віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва)> 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 10. § 4. Основні психологічні новоутворення молодшого школяра
    молодшому шкільному віці у дитини виникає безліч позитивних змін і перетворень. Це сензітівний період для формування пізнавального ставлення до світу, навичок навчальної діяльності, організованості та саморегуляції. Пізнавальний розвиток. У процесі шкільного навчання якісно змінюються, перебудовуються всі сфери розвитку дитини. Починається ця перебудова з інтенсивного
 11. Л. С. Цвєткова Мова і зоровий образ у дітей з патологією мови
    молодшого шкільного віку називання може виявитися несформованим через дефекти у сфері чуттєвої основи слова і, перш за все, зорового сприйняття і зорових предметних уявлень і образів. Завданням нашого дослідження було експериментальне вивчення зорового предметного сприйняття і предметних уявлень у дітей з різними формами патології мови. Експеримент складався з
 12. Помощнічество.
    молодших братів і сестер. Ставши постарше, дівчатка носять своїх молодших братів і сестер, виробляють шкіру, шиють одяг. Приблизно з 12 років дівчатка зазвичай виконують ті ж господарські роботи, що й дорослі жінки. В Уганді для відносно процвітаючого скотовладельцев, чиє стадо складається з 100-150 голів великої рогатої худоби, 100 овець і кіз та кількох ослів, необхідно мати не менше 6
© 2014-2021  ibib.ltd.ua