Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Педагогіка - наука про виховання

Людина народжується як біологічна істота. Щоб він став особистістю, його треба виховати. Саме виховання облагороджує його, прищеплює необхідні якості. Цим процесом займаються добре підготовлені фахівці і ціла наука про виховання, яка називається педагогікою. Свою назву вона отримала від грецьких слів «пайдес» - діти і «аго» - вести, в дослівному перекладі означає мистецтво направляти виховання дитини, а слово «педагог» можна перекласти як «детоводитель».

У всі часи педагоги шукали кращих шляхів допомоги дітям в реалізації даних їм природою можливостей, формуванні нових якостей. По крихтах накопичувалися необхідні знання, створювалися, перевірялися і відкидалися педагогічні системи, поки не залишилися найбільш життєздатні, найкорисніші. Поступово формувалася наука про виховання, головне завдання якої - накопичення і систематизація педагогічних знань, осягнення закономірностей людського виховання.

Дуже часто студенти, розкриваючи завдання педагогіки, кажуть: педагогіка виховує, навчає, формує учнів. Та ні ж! Цією справою займаються конкретно вчителі, вихователі, батьки. А педагогіка вказує їм шляхи, способи, засоби виховання.

У педагогічному керівництві потребують всі люди. Але особливо гостро ці питання стоять в дошкільному і молодшому шкільному віці, тому що в цей період закладаються основні якості майбутньої людини.

Питаннями виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку займається спеціальна галузь педагогічної науки, яку для стислості назвемо педагогікою початкової школи. Іноді її поділяють на кілька взаємопов'язаних гілок - педагогіку сім'ї, дошкільну педагогіку і педагогіку молодшої школи. Кожна має свій предмет-то, що вивчає дана наука. Предмет педагогіки початкової школи - виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Педагогіка озброює вчителів професійними знаннями про особливості виховних процесів даної вікової групи, вміннями прогнозувати, проектувати і здійснювати навчально-виховний процес у різних умовах, оцінювати його ефективність. Процеси виховання необхідно постійно

9

вдосконалювати, адже змінюються умови життя людей, накопичується інформація, ускладнюються вимоги до людини. На ці запити суспільства педагоги відповідають створенням нових технологій навчання, освіти і виховання.

Педагоги початкової школи займаються «вічними» проблемами - вони зобов'язані ввести дитину в складний світ людських відносин. Але ще ніколи їх виховна діяльність не була настільки складною, важкою і відповідальною. Світ перш був іншим, в ньому не було тих небезпек, які підстерігають сьогодні нинішніх дітей. Від того, які основи виховання будуть закладатися в сім'ї, дошкільному дитячому закладі, початковій школі, залежатимуть його власне життя і благополуччя суспільства.

Сучасна педагогіка - наука швидко розвивається, адже за змінами потрібно встигати. Відстає педагогіка - відстають люди, пробуксовує науково-технічний прогрес. Значить, треба постійно черпати нові знання з різноманітних джерел. Джерела розвитку педагогіки: багатовікової практичний досвід виховання, закріплений у способі життя, традиціях, звичаях людей, народній педагогіці; філософські, обществоведческие, педагогічні та психологічні праці; поточна світова і вітчизняна практика виховання; дані спеціально організованих педагогічних досліджень; досвід педагогів-новаторів, що пропонують оригінальні ідеї, нові підходи, технології виховання в сучасних швидкоплинних умовах.

Отже, педагогіка - наука про виховання. Головним її завданням є накопичення та систематизація наукових знань про виховання людини. Педагогіка пізнає закони виховання, освіти і навчання людей і на цій основі вказує педагогічній практиці кращі шляхи і способи досягнення поставлених цілей. Питаннями виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку займається спеціальна галузь педагогічної науки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогіка - наука про виховання "
 1. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної
 2. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива галузь педагогіки,
 3. Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010

 4. Література
  педагогіки. У 27 кн. М., 2001-2005. Беспалько В.П. Педагогіка і прогресивні технології навчання. М., 1995. Введення в наукове дослідження з педагогіки. М., 1988. Вульфов Б. Основи педагогіки в лекціях, ситуаціях. М., 1997. Гребенюк О.С., Рожков М.І. Загальні основи педагогіки: Учеб. М., 2003. Журавльов І.К. Педагогіка в системі наук про людину. М.,
 5. Система педагогічних наук
  педагогіка, що вивчає загальні закономірності освіти, виховання, навчання, розвитку особистості, педагогічної діяльності (табл. 1.1). До її складу входять загальні основи теорії виховання, дидактики, методологія і методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими ж формами стосовно загальної педагогіці є
 6. Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
  педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет і методи соціальної педагогіки. Терміни соціальної педагогіки: соціалізація особистості, соціальне виховання, соціальна робота. Функції соціальної
 7. 1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки
  педагогіки як науки, що вивчає «особливу соціально і особистісно детерміновану, що характеризується педагогічним цілепокладанням і педагогічним керівництвом діяльність з залученню людських істот до життя суспільства» 4. У кінцевому рахунку вчені сходяться на думці, що педагогіка як наука вивчає особливий вид реальних явищ в житті людей і діяльності, що полягає в
 8. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  педагогіки; урбанізація суспільства; соціально-економічні труднощі; гіпертрофована політизація суспільства. Розглядаються правові основи виховання згідно існуючих державних документам; взаємодія сім'ї, освітніх і культурних установ у вихованні дітей; рекомендації для проведення педагогічних лекторій, батьківських зборів в допомогу сімейному
 9. Кікоть В.Я, Столяренко AM, і др . Юридична педагогіка,
  педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 10. ВСТУП
  педагогіку, яка в державному загальноосвітньому стандарті значиться як навчальної дисципліни. І хоча на ці предмети відводиться не так багато часу, важливо показати їх значимість у житті людини. Особливо це стосується таких педагогічних проблем, як навчання та виховання. Тому в посібнику розкриваються основні питання психології та педагогіки. Присвячую цю книгу всім моїм
 11. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  педагогіки як науки. Під предметом педагогіки розуміється педагогічний процес. Підкреслюється багатозначність поняття педагогіки: 1. Сфера людської діяльності, пов'язана з передачею життєвого досвіду. 2. Наука про сутність, закономірності, принципи, методи і форми навчання і виховання людини. 3. Власне навчальна дисципліна. 4. Область гуманітарного знання. Детально
 12. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна
 13. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття
 14. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  педагогіки: - визначення та уточнення предмета педагогіки та її місця серед інших наук, найважливішою проблематики педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики, основних
 15. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  педагогіка: предмет, завдання , функції. 2. Турбота про дітей-сиріт у стародавніх слов'ян. 3. Про соціальне вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в
 16. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
  педагогіки. Педагогічна діяльність визначається як рішення педагогічних завдань, вказуються передумови вирішення педагогічних завдань. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Окремо даний розділ не виділено. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Навчання визначається як цілеспрямований процес керованого пізнання навколишнього світу і освоєння способів
 17. Сутність і право виховна роль народної педагогіки
  педагогіки. Ще К.Д. Ушинський зазначав: «Виховання, якщо воно не хоче бути безсилим, має бути народним, має бути пронизане народністю» 233. Народна педагогіка, як духовна реальність буття народу, являє собою певну сукупність педагогічних відомостей, втілених в народній мудрості, в передчуттях, представлених, судженнях, правилах, звичках, усній народній
 18. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ і роздумів
  педагогіка: Курс лекцій. - М., 2000. Сухінін А. В. Проблеми попередження делінквентної поведінки співробітників міліції. - М., 2001. Федотов А.А. Методи виховної роботи. - М., 1995. Шамарі В.М, Лойт Х.Х. Виховна робота з особовим складом органів внутрішніх справ. - М., 2000. Шепель В.М. Іміджелогія, або Секрети особистої чарівності. - М., 1994.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua