Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM , та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки

Пізнанням юридико-педагогічної дійсності покликана займатися юридична педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів.

Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива галузь педагогіки, різновид професійної педагогікі87.

Вона спирається на розробки інших галузей педагогіки: історії педагогіки, теорії виховання, теорії навчання (дидактики), методики, вікової педагогіки, школоведения, дефектології, соціальної педагогіки, етнопедагогіки, родинної педагогіки, педагогіки управління, виробничої педагогіки, військової педагогіки, педагогіки спорту, порівняльної педагогіки та ін Юридична педагогіка є міждисциплінарною областю наукового знання, що знаходиться на стику юридичної і педагогічного знання, але по переважним ознаками вона галузь педагогіки, а не юриспруденції.

Її положення між юридичної та педагогічної науками визначає і її названіе88.

Традиційний для педагогіки комплексний підхід обумовлює тісноту зв'язків юридичної педагогіки з усіма іншими галузями педагогіки та юридичної науки, а також з соціологією права, юридичної психологією, загальною теорією і психологією управління, організацією роботи з персоналом, професійної деонтологією і етикою юриста та ін

Об'єкт пізнання юридичної педагогіки - спільний з юридичною наукою: правова сфера суспільства, законність і правопорядок, діяльність структур, органів і людей, цілеспрямовано займалися їх зміцненням. Загальна у них і основна мета - всебічне сприяння створенню в Росії правового суспільства, зміцненню законності і правопорядку. Але істотно відмінність їх по предмету пізнання. Юридична наука має справу з правової дійсністю як особливою системою соціальних норм, правових

форм діяльності держави та її підсистем, закономірностей їх розвитку тощо

Предмет юридичної педагогіки інший - юридико-правова дійсність, т.

е. педагогічні факти, закономірності та механізми освіти, навчання, виховання і розвитку, існуючі, діючі в правовій сфері і впливають на її стан, а також у суспільстві, але впливають на стан законності, правопорядку та діяльність правоохоронних органів. Пізнання юри-дико-педагогічних явищ, що відносяться до предмета юридичної педагогіки, розробка системи наукових знань про них, а також педагогічно обгрунтованих і ефективних шляхів зміцнення законності та правопорядку, надання допомоги всім, хто займається цим на практиці, складає спеціальну мету юридичної педагогіки.

Педагогіка - наука, постійно звернена до практики, а її галузь, занурена в правову сферу, - юридична педагогіка просто не може не бути прикладною наукою. У цьому її головне призначення, і від практичних успіхів залежать її визнання, підтримка і розвиток.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки "
 1. Історія та перспективи юридичної педагогіки
  об'єкту і специфічного предмета досліджень - юридико-педагогічної дійсності; - спеціальну методологію та методику, комплекс взаємопов'язаних розділів і напрямів дослідження; - специфічну феноменологію і понятійний апарат; - систему несуперечливих наукових теорій; - сформовані теоретичні та прикладні підходи, в рамках яких нові покоління
 2. 7.4. Право та педагогіка Педагогічний підхід і функція права
  об'єкт правового впливу, а й джерело, що формує право; сила, витворюючи і перетворююча допомогою права соціальну дійсність. Пріоритет людської особистості, її інтересів і потреб, соціальних груп у всіх правових рішеннях і діях беззаперечний, бо така гуманістична природа права. Необхідність педагогічного підходу знаходиться в руслі цих основоположних положень
 3. Організаційні педагогічні принципи
  об'єктивних причин передбачається низька відвідуваність заняття, то краще його провести в додатковий час, не порушуючи загального плану і не зрушуючи чергове заняття. У кожному правоохоронному органі обов'язково створення системи додаткових занять з відсутніми на планових наприкінці робочого дня або в резервні дні, а також індивідуальних завдань для відсутніх на самостійну
 4. Засоби і методи кримінальної Антипедагогіка
  об'єктом кримінального виховання. Щоб підпорядкувати, зломити новачків, лідерами використовується заступництво, подачки, допомога, захист, обман, психологічний тиск, впровадження у свідомість ідей «арештантському» справедливості, залякування, фізичний вплив. Спочатку новачки залучаються як збувальників, розвідників, зв'язкових, порученців. Молодь, яка отримала «довіра», відповідно
 5. Види і стадії адміністративного права
  об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистому дос-Мотря або огляді речей вилучаються посадовими чи відповідаю- ські органами. Вилучені речі і документи зберігаються надалі до розгляду справи про адміністративне правопорушення у місцях, визначених органами д.л., яким надано право проводити вилучення речей і докумен-тів, а після розгляду справи в разі винесення
 6. Стадії арбітражного процесу
  об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. Стадією арбітражного процесу називається сукупність процесуальних дій, спрямованих до однієї прилеглої мети. Прилегла мета дії арбітражного суду (судді) може складатися у вирішенні питань, пов'язаних З прийняттям позовної заяви від організації (С збудженням
 7. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  об'єктом нерухомості, грошовими коштами і т. д. Стосовно одного речового предмета можуть пред'являтися позови самого різного характеру. Наприклад, у зв'язку з речовим предметом - нежитловим приміщенням - можуть бути пред'явлені позови про визнання права власності на даний об'єкт нерухомості, про його розділі, про усунення порушень прав власника і т. д. Таким чином, речовинний
 8. 2. Арбітражна угода
  об'єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду (п . 2 ст. V). 3) Належна форма арбітражної угоди. При вирішенні питання про форму арбітражної угоди необхідно враховувати імперативні норми національного законодавства з цього питання. Більшість держав, вимагає дотримання письмової форми арбітражної угоди, в той час коли деякі держави
 9. Поняття вікової неосудності.
  Об'єктивного зобов'язання. У нашій країні, як відомо, нижня вікова межа кримінальної відповідальності стосовно до всіх злочинів позначена в 16 років, а щодо 16 в основному 2 найбільш тяжких злочинних діянь у 14 років (ст. 20 ч. I і II КК РФ). Основна передумова для визнання законодавцем осіб, які досягли даного КК віку, здатними нести кримінальну відповідальність -
 10. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки- сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  об'єкт злочину. «З якого б боку ми ні підійшли до справи, виявляється, що він більше, ніж інші елементи складу, визначає політичний зміст злочину, має дуже важливе значення для характеристики інших елементів складу злочину» 3. Міркування ав-I тора безсумнівно заслуговують на увагу. Об'єкт - це суспільні відносини, що охороняються законом від злочинних посягань,
 11. ЗМІСТ
  об'єкта злочину 168 § 2. Класифікація об'єктів злочину 180 Глава 7. Об'єктивна сторона складу злочину 192 § 1. Поняття об'єктивної сторони 192 § 2. Діяння 193 § 3. Бездіяльність як об'єктивна сторона складу злочину 196 § 4. Суспільна небезпека і протиправність діяння 198 § 5. Злочинні наслідки 202 § 6. Види злочинних наслідків 205 § 7. Значення наслідків у
 12. § 8. Поняття помилки та її правове значення
  об'єкта і об'єктивної сторони. У кримінально-правовій літературі виділяються, крім того, помилки в характері здійснюється дії, обставин, що обтяжують відповідальність, і ДРЛ Помилка в об'єкті - збірне поняття, що включає кілька різновидів помилок. Основна її різновид можлива тільки при конкретизированном умислі, коли винний чітко уявляє той об'єкт, якому він
 13. § 2. Види співучасників злочину
  об'єктивна. Суть першої полягає в тому, що проводити розходження між ними слід, враховуючи зацікавленість у злочинному результаті, незалежно від їх об'єктивного вкладу в його досягнення. Згідно з цим ті, хто вважає діяння своїм власним, має визнаватися головним винуватцем (зокрема, виконавцем), всі інші - співучасниками. На основі цієї теорії багато років тому один
 14. § 2. Заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин
  об'єкт посягання, розмір злочинних наслідків, форму вини, спосіб вчинення діяння та інші ознаки об'єктивної сторони. За загальним правилом заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю задерживаемого можливо лише у випадку, якщо він скоїв насильницький злочин або активно пручався. В останній ситуації затримання може перерости в необхідну оборону. Оцінюючи обстановку, слід врахувати
 15. § 1. Поняття і види єдиного злочину
  об'єкт, що складається з одного діяння (дії або бездіяльності) і характеризується однією формою вини. Прикладом може служити образа, тобто умисне приниження честі та гідності іншої особи, виражене в непристойній формі. Єдине просте злочин з матеріальним складом-посягання на один об'єкт кримінально-правової охорони, що складається з одного діяння, що має одне злочинне
 16. 101. Поняття і види зобов'язань.
  Об'єктами зобов'язальних правовідносин можуть бути дії з передачі майна, виконанню роботи тощо (Або утримання від вчинення дій), у той час як об'єктами речових правовідносин є речі; 3) здійснення суб'єктивного права кредитора в зобов'язальних правовідносинах можливе лише в'случае здійснення боржником дій, що складають його обов'язок, тоді як в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua