Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

7.4. Право та педагогіка Педагогічний підхід і функція права

У юридичній науці хрестоматійними стали ідеї інтегративного підходу до права, дії права, властивостям правових норм, правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності та ін, які тільки й здатні забезпечити досягнення потрібного соціального та правового результату. Тому право досліджується і вдосконалюється не тільки з чисто юридичних позицій, а й соціологічних, філософських, психологічних. У всіх підходах визнається важливість формули «людина є міра всіх речей», у тому числі й правових. Людина, особистість - не тільки об'єкт правового впливу, а й джерело, що формує право; сила, витворюючи і перетворююча допомогою права соціальну дійсність. Пріоритет людської особистості, її інтересів і потреб, соціальних груп у всіх правових рішеннях і діях беззаперечний, бо така гуманістична природа права. Необхідність педагогічного підходу знаходиться в руслі цих основоположних положень теорії права. Педагогіка покликана досліджувати право і вносити свій внесок в його вдосконалення і дієвість з позицій свого предмета - відносин людини і права, ролі його вихованості, освіченості та навченості у всіх складових права.

Поки ж педагогічні аспекти права малодосліджені і використовуються в практиці рідко. У роботах з теорії права практично не зустрічається категорія «педагогіка» та її похідні. Швидкоплинно згадується про «виховання», «культурно-виховної функції», але без належного педагогічного розкриття їх і вимог до якостей права, що забезпечує їх реалізацію, і створюється враження, що належне досягається саме по собі. Вірна думка правознавців, що недооцінка «людського субстрату» ущербна для юридичної практики, цілком відноситься до склався відношенню до педагогічних факторів у законотворчій практиці і реальному житті права. Однак ці фактори мають істотне значення, бо без них розуміння людини, особистості є урізаним, неповним, а стало бути, і правовий вплив на нього буде ослабленим.

Коли в теорії права говорять про людину, особистості і «віялі» роблять на нього правовий вплив юридичних і соціальних факторів, використовуються поняття «регулятивний вплив», «ідейно-мотиваційний вплив», «внутрішні (моральні) почала »,« вплив на поведінку »,« виклик вчинків »,« забезпечення правомірного характеру діяльності »і т.п. Досить активно використовується і психологічна термінологія, яка стала популярною з початку XX в., Коли Л.І. Петражицький доповнив нормативний підхід психологічним («психологічна школа права»). Усі міркування, що будуються з використанням подібного понятійного апарату, спираються, по суті, на подання лише про ситуативні механізмах поведінки людей і впливу права на них. Виходить, що право безпосередньо може впливати на психіку і тільки за її іманентними законами викликати відповідні реакції, а стійкі особливості особистості, в тому числі і педагогічні - вихованість громадян (часом згадується лише правова вихованість), їх освіченість, навченість і розвиненість, - не мають ніякого значення в сукупності факторів, що відносяться до соціальних і роблять вплив на правову дійсність.

Безперечно, що юридичні та соціальні фактори пов'язані з психологією, але настільки ж безперечно, що психологічні ознаки не вичерпують сутності та якісного своєрідності людини, особистості, соціальних груп. Крім того, регулюючий вплив може бути дієвим і підвищуватися, якщо воно зачіпає стійкі особливості особистості, її властивості і вдосконалює їх.

Норма права-завжди загальне правило поведінки, загальний напрямок або межі його. Правове регулювання - один з видів соціального регулювання, розраховані не на разове, а на тривалий, що не на індивідуальне, а на масове і загальнообов'язкове застосування, а тому воно орієнтоване на якийсь середній рівень особистісних особливостей населення і його окремих груп.

Передбачається наявність у них певного рівня сформованості особистості, у тому числі їх культурність, вихованість, освіченість, навченість і одночасно підвищення їх рівня.

Загальновідомо, що вся система права, всі складові дії права, перш ніж надати якийсь вплив на суспільні відносини і формувати їх, неминуче повинні пройти через свідомість людей, суспільну та індивідуальну свідомість. Якби правова норма сама по собі, безпосередньо регулювала поведінку людей, то Вона без проблем забезпечувала б досягнення законності та правопорядку і давно б не було злочинів, а правоохоронні органи були б не потрібні. Однак і в конкретних випадках, які підпадають під юрисдикцію, у окремих осіб виникають правовідносини, які завжди індивідуалізовані і далеко не завжди, залежно від індивідуальних особливостей їх, бувають оптимальні. Значна частина норм права припускає також не проста виконання, а їх найбільш доцільну реалізацію. Основні способи правового впливу - припис, заборона і дозвіл - також допускають вчинення неоднакових дій і вибір способів, що не суперечать нормам. Така особливість багатьох норм права розрахована на здатність людини оцінювати правомірність обираються дій, орієнтуватися у межах дозволеного, що не переступати заборони, бути підготовленим до цього. Нарешті, самі громадяни вдаються до тлумачення багатьох правових норм, приміряючи їх до свого життя. Сучасна російська життя свідчить про відсутність у багатьох належної підготовленості до правових орієнтаціям, тлумаченням і виборів. Здатність громадян жити і діяти відповідно до норм права тому не просте підпорядкування їм, але осмислене правова поведінка, що базується на правильних правових оцінках, виборах, рішеннях, уміннях, бажаннях, які з очевидністю залежать від їх загальної і правової освіченості, навченості, вихованості та розвиненості, а також від усіх заходів з підвищення їх рівня.

Викладене свідчить, що педагогічні явища у сфері права знаходяться між писаним правом, правовими нормами та реальним життям права, його реалізованноетью в бутті громадян.

Обійти їх неможливо, бо вони існують об'єктивно, незалежно від того, розуміє їх законодавець чи ні, і виступають опосередкованою ланкою, умовою, що визначає реальне буття права. Всі складові дії права, такі, як соціально-правові функції, засоби, суб'єкти, соціально-правові умови, об'єктивно пов'язані з дією педагогічних феноменів, причин, умов і механізмів, що впливають на силу права, його потенціал, межі дії, активність, сприйняття, воздейственность, буття. Реальне регулюючий вплив визначається поряд з іншим специфікою цього опосредствующего ланки, його якісним своєрідністю і станом.

Зв'язок писаного права з педагогічним умовою його реального буття зобов'язує законодавця:

- рахуватися з існуванням педагогічної дійсності, що впливає на реалізацію функцій права і його життя;

- враховувати педагогічну дійсність у правотворчій діяльності та розробці законодавчих актів;

- розуміти реальний стан і динаміку педагогічної дійсності в даний час в суспільстві і в правовій сфері (стан освіти і освіченості, виховання і вихованості і пр.);

- змінювати в кращу сторону особливості педагогічної дійсності, пов'язані з правом, і впливати на них.

Можна укласти, що існує педагогічна функція права. Маючи і самостійне значення, вона забезпечує успішну реалізацію та інших соціальних функцій (політичної, економічної, інформаційної та ін.), а також власне юридичних (регулятивної і охоронної). Будь-яке правове встановлення або норма досягають своєї мети, тільки вносячи соціально і педагогічно значущий внесок у досягнення виховного, освітнього, навчального або розвивального результату. Неможливо забезпечити високу ефективність дії права поза педагогічної дійсності та її удосконалення. Це не теоретичне питання, але питання практики правотворчості і правозастосування, питання реального життя права, питання належного забезпечення законності і правопорядку. Не виключено, що поділ законодавчої і виконавчої влади призводить найчастіше до слабкого прорахунку «виконавчої частини» правовихустановлений.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.4. Право і педагогіка Педагогічний підхід і функція права "
 1. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  право її створити і захистити право викладання по ній. По-друге, заданий результат може бути досягнутий за рахунок найрізноманітніших освітніх технологій, технологічних прийомів. Вибір різних освітніх технологій дозволяє максимально індивідуалізувати процес навчання дитини. Отже, вивчення освітніх технологій також стає одним з найактуальніших
 2. Теоретична база зарубіжній юридичній педагогіки
  правоохоронних органів ряду країн, що підвищує їх престиж: Нью Скотланд Ярд - Великобританія, Метрополітен Поліс - Столична поліція Лондона, інститут Шерифа - США, Королівська Канадська Кінна Поліція. Найбільш яскраво історична атрибутика присутня в діяльності судів та правоохоронних органів Сполученого Королівства, головні компоненти яких мало чим змінилися з часів
 3. 9. Право на освіту і академічна свобода
  право, залишивши його на розсуд штатів, і французька Декларація прав людини і громадянина теж про нього нічого не говорить, то вже французька Конституція 1791 містила норми, що стосуються освіти, а нині це повсюдне явище, причому регулюється дане право конституціями все докладніше. З правом на освіту тісно пов'язана академічна свобода (свобода викладання), яка
 4. 11. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  право на свободу, щастя, розвиток і прояв його здібностей. Це система, вважає благо людини критерієм оцінки соціальних явищ, а рівність, справедливість, людяність - бажаною нормою відносин у суспільстві. Це інтеграція, об'єднання. ГУМАННІСТЬ - це якості людини; вища розвиток людської культури і моральності і відповідної поведінки особистості та її
 5. § 3 метафізика-етичний діалог совісті та відповідальності як феномен сенсу життя людини
  право вчити цьому знанню, корисному для всіх. Соціалізація моральних установок призводить до їх утилітаристської трактуванні. Критерієм правильності життя, взятої в аспекті її соціальної складової, стає справедливий розподіл усіх готівкових і майбутніх благ, а сенсом життя - оптимальне поєднання індивідуального успіху і користі для максимально великої кількості членів суспільства.
 6. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  правомірно віднести: побудова освітнього процесу на основі рухомого (динамічного) розклади і фізіологічно сприятливої структури навчального року; використання фізіологічно оптимізованого для кожної вікової групи школярів режиму уроку на основі фізіологічно сприятливого безперервного навчального заняття тривалістю 30 хвилин; реалізацію ідей
 7. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  правочні літера турою Уміння аналізувати відповіді товаришів Самооцінка учня Мої труднощі Що я буду робити Результат Дані карти заносяться вчителем у «Зошит ключових компетенцій вчителя», де збираються відомості по кожній дитині. З рефлексивної картою знайомляться батьки, вона зацікавлює їх, налаштовує уважніше ставитися до навчальної праці дитини. В
 8. 4.3. Суб'єктний потенціал технологнзацні соціального
  правовим суспільством при повній невизначеності цих строків; - стимулювати і прискорювати настання цих умов, які, звичайно, вимагають свого уточнення. На користь другого рішення говорить не тільки дефіцит часу для перетворення країни, але і конкретна ситуація: Росія повинна рухатися вперед і приймати умови, не механічно нав'язані ззовні, але визріли всередині і що стали
 9. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  правової думки Росії були лише частиною величезного багажу наукових знань, набутих В. П. Грибанова в процесі майже півстолітнього професійного вивчення і викладання курсу цивільного права , створення сучасної наукової школи цивілістів МДУ ім. М. В. Ломоносова. В. П. Грибанов був яскравим представником російських цивілістів радянського періоду, що пройшли сувору школу Великої
 10. Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
  право-охоронної практики, життя суспільства; безперервної роботи з накопичення, зберігання і систематизації інформаційних, навчальних та наукових матеріалів; гігієни розумової праці. Якщо, наприклад, у інженера, лікаря, будівельника із закінченням робочого часу починається відпочинок і побутові турботи, то у педагога високої професійної культури робота триває - робота зі збагачення себе
© 2014-2021  ibib.ltd.ua