Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Теоретична база зарубіжній юридичній педагогіки

Зарубіжна порівняльно-юридична педагогіка базується, з одного боку, на педагогічній спадщині і традиціях, а з іншого - на новітніх дослідженнях і технологіях.

Про широку орієнтації сучасної зарубіжної юридико-педагогічної теорії та практики на національні традиції свідчить, зокрема, практика збереження історичних назв правоохоронних органів ряду країн, що підвищує їх престиж: Нью Скотланд Ярд - Великобританія, Метрополітен Поліс - Столична поліція Лондона, інститут Шерифа - США, Королівська Канадська Кінна Поліція. Найбільш яскраво історична атрибутика присутня в діяльності судів та правоохоронних органів Сполученого Королівства, головні компоненти яких мало чим змінилися з часів середньовіччя. Перуки, мантії, панчохи суддівських чиновників, шоломи поліцейських, функції констеблів і детективів Скотланд Ярду зберегли в цілому риси давно минулих днів. І це не заважає забезпечувати досить високий рівень професійної роботи, що відповідає сучасним требованіям356. Етимологія назв багатьох поліцейських реалій може вже не простежуватися у функціях, але вона викликає в масовій свідомості необхідну асоціацію, уявлення про високу шляхетність представників закону і підтримує їх імідж. Так, слово «констебль» походить від латинського comes stabuli, що означає «вершник», «шериф» - від словосполучення shire reeve - хранитель (reeve) графства (shires or counties) 357. Відповідно, і у громадян, і у самих правоохоронців формується і підтримується почуття поваги до поліцейської професії та правосуддю.

Істотний вплив на розвиток теорії і практики зарубіжної юридичної педагогіки, особливо в частині, що стосується виховання особового складу правоохоронних органів, правосвідомості громадян, зробила і продовжує робити релігія, яка є найвищим авторитетом для більшості громадян західного суспільства, ісламського світу, країн Латиноамериканського регіону і т.д. Під час опитувань іноземних службовців поліції на запитання «Чого ви боїтеся?» (У службі або в житті взагалі?) Багато з них давали несподіваний відповідь: «Бога», висловлюючи тим самим свої світоглядні переконання, співзвучні вічним заповідям Біблії, Корану, Талмуду. Великобританія, наприклад, до цих пір формально є теократичною республікой358, так як з часів Генріха VIII монарх (в наші дні королева Єлизавета) очолює англіканську церкву, яка конституційно визнана державною. У деяких навчальних закладах поліції Великобританії проводять навчання з прямою участю духовенства. Вважають, що відчуження поліції від суспільства пов'язано з тим, що церква досі недостатньо брала участі у справах поліціі359.

Державною релігією визнані: лютеранська церква в Скандинавських країнах, іудаїзм в Ізраїлі, мусульманство в країнах Близького і Середнього Сходу, які безпосередньо охоплюють правосвідомість населення та ідеологію судової та правоохоронної діяльності. У країнах Заходу під час судового засідання всі допитувані і свідки клянуться на Біблії, що будуть говорити правду і тільки правду. У країнах арабського світу, де майже 100% громадян - віруючі, релігійне виховання є суттєвим фактором, що впливає і зміцнює взаємодію поліції і населення країни. Згідно з ісламом, релігія і право - єдині. Приписи Корану, сунни і шаріату обов'язкові для виконання всіма мусульманами і сприймаються в масовому повсякденній свідомості як спосіб життя. Тому, коли громадянин надає допомогу правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю, він вважає, що виконує не тільки свій громадянський, а й релігійний долг360.

Навіть у тих країнах, де закріплено рівність релігійних конфесій (ФРН, Японія, Італія), все ж одна з релігій має деякими привілеями та надає найбезпосередніший вплив на формування правосвідомості громадян, у тому числі і самих співробітників правоохоронних органів. Таке становище склалося в цих країнах історично, воно відображає глибокі переконання народу в благотворну дію релігії на політику і суспільну мораль, правосвідомість громадян та принципи судової і поліцейської діяльності. Втім, у всіх зазначених країнах, крім ісламських, гарантується свобода сповідання і поряд з державною існують інші конфессіі361.

Тенденція привнесення релігійних цінностей у процес формування правосвідомості громадян пояснюється ще й тим, що церква стояла у витоків загальної системи освіти багатьох країн, наприклад у Канаді, а першими вчителями були священики. У 1789 р. на гроші церкви було відкрито перший вищий навчальний заклад країни - Університет королівського коледжу (University of King's College) у Уинсор (Нова Шотландія).

Зарубіжні теоретики професійної освіти співробітників правоохоронних органів також взяли на озброєння багато релігійні моральні начала: ідеї, принципи, форми і методи виховання. У правоохоронних органах західних країн існує інститут капеланів, який об'єднується в МФПК (Міжнародний форум поліцейських капеланів).

В основі багатьох базових педагогічних понять теорії зарубіжної юридичної педагогіки, що стосується діяльності поліції, лежать аналогічні поняття військової педагогікі362. Це спорідненість пояснюється історичними коренями поліції, чиї історичні корені пов'язані з армією. На це прямо вказує воєнізована мілітаристська екіпірування поліцейських служб переважної більшості країн світу, ранжування звань, стройова, бойова і фізична підготовка особового складу, дисципліна і субординація по армійському типу, назва окремих «силових» служб і підрозділів поліції: жандармерія363 (мається у Франції, Бельгії , Голландії, Італії, Іспанії, Португалії, Китаї, Індії, Туреччини, всіх країнах Латинської Америки), карабінери (Італія та Чилі), воєнізовані загони спеціального призначення (повсюдно), кінна поліція (Франція, Бельгія, Канада, Німеччина тощо) , поліція готовності (Німеччина), Озброєна Народна поліція в Китаї, Корпус Піхотній гвардії в Аргентині, Озброєна поліція в Індії та ін

Розвиток теорії і практики юридичної педагогіки відбувається під напрямних і визначальним впливом законодавчої політики країн в галузі судової та правоохоронної діяльності. Яскравим прикладом тут служить застосування правил Міранди в кримінальному процесі США364, суть яких полягає в праві підозрюваного зберігати мовчання на допитах до суду. Однак, як показує двадцятирічна практика застосування правил Міранди, вони руйнівно впливають на довіру громадян до закону, тому що нерідко не враховують інтереси жертв преступленія365. Досвід законодавчого регулювання ряду зарубіжних країн (США, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції, Японії, Польщі та ін.) показує, що там для збору доказів можна користуватися інформацією, одержуваної за допомогою науково-технічних засобів - електронного спостереження, прослуховування телефонних переговорів, відеозаписів і пр. Однак використання цих методів складно з точки зору балансу інтересів приватного життя і потреб правоохоронних органів. Крім того, ці дії можуть скомпрометувати процес відправлення правосуддя в очах общества366, формуючи у громадян законослухняність, що грунтується не на довірі, а на почутті страху.

Теоретичною базою юридичної педагогіки за кордоном, що обумовило її специфіку і професіоналізацію, служать, як правило, роботи з філософії правоохоронної діяльності, праву, поліцейським наукам, політології, соціології, психології та етики

правоохоронної деятельності367.

Широко залучаються загальнотеоретичні та прикладні роботи вчених і практиків у галузі навчання, виховання і освіти взрослих368.

У здійсненні підготовки суддів, прокурорів, співробітників поліції і результативності правоохоронної діяльності використовуються добре зарекомендували себе соціально-економічні та управлінські теорії, авторами яких є: Дж. Роу369, ср Кон-вей370, М. Хаммер і Дж. Чампі371, В.Давідов і М.С. Малоне372. Особливою популярністю користується теорія «Менеджменту повного якості» (МПК), яка була розвинена Едвардом Демінгом373, що працював консультантом з японськими менеджерами після Другої світової війни. Зокрема, один з чотирнадцяти принципів успішності будь-якої діяльнісної або виробничої структури, з теорії МПК, сформульованих Демінгом, говорить:

У будь-якій організації (на фірмі, в офісі або на виробництві) має заохочуватися освіту і самовдосконалення кожного співробітника. Для продовження удосконалення члени організації повинні безперервно вчитися і розвиватися, щоб бути готовими працювати в будущем374.

Всі ці теорії в тому чи іншому вигляді проектуються в країнах Заходу на діяльність судів, прокуратури та правоохоронних органів, а також юридичних і професійних правоохоронних вузов375.

Основна термінологія порівняльно - юридичної педагогіки

Будь теорія може бути справді наукової, якщо вона строітсяна системе понять, що припускають точне і однозначне розуміння чеський педагогіки обозначаемой ними реальності. Детальне знайомство з іншомовними термінами виявляє масу невідповідностей і різночитань між нашою та зарубіжної термінологією у сфері юридичної та правоохоронної діяльності, педагогіки, загальної та професійної освіти. Причина цього у відмінностях, обумовлених соціокультурними традиціями, освітою, теоретичними підходами та іншими факторами. Навіть такі ключові терміни, як педагогіка, андрагогіка, освіта, навчання, виховання, не уникли соціокультурних протиріч і різночитань в їх трактуванні. Чи не кожна країна використовує власну педагогічну термінологію, створює власну класифікацію, власний порядок складання статистичних таблиць, власні методи зіставлення кількісних даних, на що ще в середині XX в. звертав увагу видатний компаративист - представник російського педагогічного зарубіжжя Н.А. Нанц376.

По ходу порівняльно-педагогічного дослідження різних аспектів юридичної та правоохоронної діяльності, професійної освіти юристів різних спеціальностей зарубіжних країн та міліції Росії можуть зустрічатися найнесподіваніші невідповідності іноземних та вітчизняних реалій. Так, у нас в Росії «блакитні берети» - це повітряний десант, а не поліцейські підрозділи з втручання в сімейні кризи. «Чорна робота» розуміється у нас як низькокваліфікована робота, а в Європі це нелегальна робота, з якою не платяться податки. Та й американське поняття Law enforcement, якому відповідає російське правоохоронні органи, було б правильно перекласти як правозастосовні органи.

Особливу складність викликає розмежування загальних, міждисциплінарних термінів, які широко використовуються в міжнародній поліцейській практиці. Йдеться, насамперед, про такі поняття, як «управління», «управлінець» і «менеджмент», «менеджер», застосовуваних часто без розбору. У науковій літературі вже висловлювалися думки про різні смислових навантаженнях цих слів і про те, що «управління» і «управлінець» - поняття більш широкі, ніж «менеджмент» і «менеджер»; управлінець - це, швидше, вищий керівник, начальник, директор , а менеджер - хоч і управлінець, але рівня не вище середнього. Та на Заході нікому і в голову не прийде, наприклад, директора ФБР або ЦРУ США, або будь-якого французького (англійської, німецької, італійської та ін.) великої начальника назвати менеджером.

Відомі випадки присутності в значенні слова ідеологічного компонента. Перекоси у внутрішній політиці країн призводять до того, що слова можуть сприйматися з упередженням: політбюро, жандарм, Stasi (нім. Штазі в НДР - те ж, що КДБ в СРСР). У 1917 р. в Росії правоохоронне відомство по боротьбі з злочинністю перейменували з поліції в міліцію.

Іноді оцінний компонент може мінятися від «плюса» до «мінуса»: бізнес, бізнесмен, кар'єра, угода. Для російських фахівців стає несподіванкою негативна реакція західних німців на такі, з нашої точки зору, нейтральні терміни, як Kader - «кадри» і Abschnittsbevollmdchtigter - «дільничний уповноважений». Широко поширені раніше в НДР, вони зустрічають різке відторгнення у службовців поліції західно-німецьких земель, для яких ці слова символізують «перевірені партійні кадри» і «апарат стеження за населенням». З такою реакцією іноземців доводиться рахуватися і замінювати в практиці спілкування слово Kader на варіант ФРН - Personal.

Термінологічний бар'єр є однією з основних труднощів, з якими стикаються дослідники загального юридичного та професійного відомчого, наприклад поліцейського, освіти. Буває дуже складно розібратися, що означають такі широко розповсюджені на Заході поняття, як «курікулум», «кредит», «ассоціонний рівень освіти». Мають місце різночитання в дефініціях, що визначають одне й те ж поняття. Наприклад, щоб передати зміст терміну «вища освіта», одні автори використовують словосполучення «higher education», інші - «tertiary education» (Великобританія, ПАР). Для позначення поняття «середня освіта» існують рівноцінні словосполучення «high education» або «secondary 'education», а базова підготовка може позначатися «foundation training» або «basic training». Деякі визначення бувають важко перекладати (наприклад, cumulative training system377), неоднозначні або непорівнянні з аналогічними російськими поняттями.

 Щоб розібратися в різній термінології з педагогіки освіти, прийнятої за кордоном, необхідно дати визначення і різних дипломованих освітніх ступенів: 

 - ступінь середньої школи (high school degree) - ступінь, одержувана після навчання понад елементарної школи, зазвичай після 12 або 13 років навчання (у деяких країнах звана «гімназійної» ступенем); 

 - ассоціонная (єднальна) ступінь (associate degree) - ступінь, що надається коледжем або університетом після завершення двох років навчання; 

 - ступінь вищої професійної освіти (higher professional educational degree) - ступінь, що надається коледжем або професійним вищою освітнім інститутом після завершення трирічної програми навчання (у Німеччині звана ступенем «Fachhochschule»); 

 - ступінь бакалавра (bachelor's degree) - ступінь, що присуджується коледжем або університетом людині, яка повністю завершив курс навчання (зазвичай тривалістю 4-5 років); 

 - ступінь магістра (master's degree) - перша вчений ступінь, що присуджується університетом (зазвичай після 2-3-річного навчання понад ступеня бакалавра); 

 - докторська ступінь (doctoral degree) - вища ступінь, що присуджується університетом (зазвичай в результаті 3-4-річного навчання понад ступеня магістра і (або) проведення дослідження) 378. 

 В системі американської вищої освіти можна виділити також три основні ступені: 

 1) підготовка за програмою бакалавра (Bachelor або Bachalor, мінімум 4 роки); 

 2) підготовка за програмою магістра (Master, додатково, як мінімум, ще 2 роки); 

 3) проведення дослідження для отримання ступеня доктора філософії (Doctor of Philosophy / Ph.

 D. - 2 роки). 

 Перші дві програми є чисто навчальними, третя - дослідницька. Вузи, що мають тільки програми бакалавра, називаються коледжами і ведуть так звану переддипломну підготовку фахівців (graduate) на відміну від післядипломної (postgraduate), здійснюваної за програмами магістра та доктора філософії. За наявності двох або трьох перерахованих вище видів підготовки вуз правомірно назвати університетом. У контексті американської освіти терміни «коледж» і «університет» не мають ні чіткого визначення, ні законодавчо й офіційно закріплених критеріїв присвоєння статусу того чи іншого навчального закладу. У США коледжі, як правило, по закінченні навчання привласнюють вчений ступінь бакалавра. Університет - це вищий навчальний заклад, де крім graduate-програми, присвоєння ступенів магістра та PhD (доктора філософії) велика увага приділяється науково-дослідній роботі. При цьому безпосередня підготовка фахівців здійснюється в рамках так званих Шкіл («великі школи»), складових органічну частину університетських структур (Harvard Business School, Columbia Business School та ін.). 

 «Кандидат наук» у поданні американців - це людина, допущений (після здачі кваліфікаційного іспиту і схвалення поданій ним дисертаційної заявки) до написання дисертації, але не завершив і не захистив її. Кандидат наук по-американськи - це офіційний статус, що означає, що його носій є «кандидатом у лікаря». Звідси виникає те нерозуміння, з яким стикаються наші вчені - кандидати наук, коли приїжджають на Захід. 

 Після успішного захисту дисертації здобувач отримує ступінь доктора філософії (PhD) в якій-небудь області, наприклад: «доктора філософії в галузі бізнесу» (PhD in business), «доктора філософії в галузі адміністрування / менеджменту» (PhD in administration) та ін Таким чином, поняття «доктор філософії» означає на Заході те ж, що у нас кандидат наук, але може не мати ніякого відношення до науки філософіі379. 

 Необхідно зауважити, що вищу юридичну освіту в США, яке можна отримати тільки у цивільному освітній установі, складається з базової підготовки з присвоєнням ступеня доктора права (раніше називалася бакалавр права) та підготовки на ступінь магістра права, що має також найменування доктор юридичних наук. Існує також почесна докторська ступінь, присвоєння якої не пов'язане з проходженням формального курсу навчання. При цьому ступінь «доктор філософії» є більш високою універсальної наукової ступенем. 

 Особливо серйозні розбіжності викликають терміни професійна освіта - професійна підготовка. На думку американських спеціалістов380, освіта - це процес, включаючись в який, який навчається збагачує свій інтелект і поглиблює знання, на основі яких він формує для себе певні цінності і судження. Отримання вищої освіти - процес, під час якого навчається знайомиться з науками і розвиває здібності до оцінки, прийняття самостійних рішень, а також інтелектуальні здібності, які будуть служити йому в майбутньому. Освіта допомагає людині в розумінні складних проблем, вчить пристосовуватися до різних життєвих ситуацій. Опитування начальників поліції показав, що освічені поліцейські здатні більш ефективно виконувати посадові обов'язки. Підготовка ж призначена для відточування професійної майстерності учнів, для вдосконалення практики. Акцент при підготовці робиться не на освіті людини, а на вироблення навичок успішного виконання дорученої роботи (навчання правильного написання дорожніх квитанцій, надяганню на арештованого наручників, правилам погоні і т.п.), що ні розширює інтелектуальні можливості навчається. Якісні освіта та підготовка є квінтесенцією процесу навчання майбутніх поліцейських. При цьому наголошується, що розділити освіту і підготовку під час навчального процесу часом дуже сложно381. 

 Серйозні проблеми викликає розмежування термінів «фахову юридичну освіту» - «професійне юридичне навчання» - «професійна юридична підготовка». Професійне юридичну освіту - це процес передачі та придбання загальних і приватних знань, що мають відношення до юридичної діяльності, який призводить до отримання певної дипломованою ступеня (диплома середньої школи, ассоціонной (сполучною) ступеня, ступеня професійної вищої освіти, ступеня бакалавра, магістерського ступеня, докторської ступеня). Зазвичай юридичні освітні програми розраховані на кілька років. Професійна юридична підготовка - це процес передачі та отримання приватних знань та вмінь (навичок), необхідних для тієї чи іншої правозастосовчої, наприклад поліцейської, роботи. Цей процес не веде до отримання небудь дипломованою ступеня, але може (або не може) закінчитися отриманням сертифікату в якій формі. Як правило, навчальні програми коротше, ніж освітні; вони можуть тривати навіть один день, або рік, або дольше382. Зарубіжні дослідники підкреслюють формальна ознака - наявність (відсутність) конвертованого диплома і ступеня - розходження «професійної освіти» та «професійної підготовки». В даний час спостерігається зближення позицій вчених і практиків, прагнення до вироблення загальних, конвенційних понять, а також терпимість до співіснування альтернативних визначень. Звертає на себе увагу домінування англо-американською термінологією, що пояснюється широким поширенням англійської мови в усьому світі, а також чільної роллю і авторитетом США у всіх сферах діяльності правоохоронних органів. Найкращі вживані терміни та ключові слова - це: leadership - лідерство, management - управління, development - розвиток, education - освіта, learning - вчення, вивчення (запам'ятовування, зубріння), study - навчання, вивчення (свідоме). Найбільш популярним терміном можна вважати training - навчання (підготовка), який розуміється і тлумачиться всіма дослідниками більш-менш одностайно: як професійне конкретне навчання, підготовка людини до конкретної діяльності, отримання професійних знань. Іноді цей термін використовується в більш вузькому сенсі - як тренінг, тренування, натаскування. Термін «виховання» окремим словом не позначається. Замість нього вживається, як правило, багатозначне поняття education або інші, близькі за смисловим значенням слова: етика, культура і т.п. 

 «Вбудовування» російської педагогічної науки в загальносвітову, прагнення російських правоохоронних органів і російської професійної освіти до інтеграції в міжнародний простір актуалізує проблему відповідності та адекватності категоріального ладу російської та зарубіжної педагогічної теорії і практики. Однак це не означає, що російські педагоги повинні слідувати за трактуванням цих категорій за кордоном. Оскільки серед теоретиків немає єдиної думки ні щодо повного набору категорій педагогіки, ні щодо їх визначення, деякого зближення точок зору можна було б досягти констатацією положення та ієрархії основних педагогічних понять. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Теоретична база зарубіжній юридичній педагогіки"
 1. 1.Економіка і соціальна структура
    теоретично можливий перехід до соціалізму. Вони добре засвоїли образне висловлювання з цього питання Г. В. Плеханова: «Російська історія ще не змолола того борошна, з якої з часом буде випечений пшеничний пиріг соціалізму». Викладені вище два погляди радянських істориків на процес капіталістичної модернізації Росії - свідчення різночасових етапів у вивченні цієї кардинальної проблеми
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    теоретично обумовлені в різних нормативних актах, треба відзначити слабке юридичне рішення порядку їх реалізації і неконкретність у питанні про відповідальність посадових осіб за винне порушення цих прав. Видається за доцільне ці питання винести в окремий розділ контракту і включити в основні положення закону «Про військовий обов'язок і військову службу». Про порушення встановлених
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    теоретичні питання російської державності. Перш за все тому, що теоретична і методологічна частина юридичної науки - теорія дер-жави і права - тільки тоді буде мати соціальну цінність, якщо зможе правильно описати, об'єк-яснити, прогнозувати, і в деяких відносинах підтримати соціально-політичні, державного-венно- правові та пов'язані з ними інші суспільні
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    теоретичними положеннями та обгрунтуваннями тоталітарна держава, його правову систему, інші державно-правові сторони суспільного життя при соціалізмі сталінського типу. І, зрозуміло, в умовах панування марксистсько-ленінської теорії держави і права окремі пропозиції про виділення в самостійну область знання теорії права, її самостійному викладанні та навчальних
 5. 1.Економіка і соціальна структура
    теоретично можливий перехід до соціалізму. Вони добре засвоїли образне висловлювання з цього питання Г. В. Плеханова: «Російська історія ще не змолола того борошна, з якої з часом буде випечений пшеничний пиріг соціалізму». Викладені вище два погляди радянських істориків на про-цес капіталістичної модернізації Росії - свідчення різночасових етапів у вивченні цієї кардинальної
 6. 2.2. Дія норм внутрішнього права
    теоретичне, ніж практичне значення. Далеко не завжди умоглядна оцінка правової природи угоди в цілому дозволяє отримати адекватні відповіді на питання, що виникають у судовій практиці, з приводу тих чи інших його аспектів. У проблемних ситуаціях необхідно проводити порівняльний аналіз конкретних конкуруючих приписів (наприклад, що стосуються форми угоди, порядку його
 7. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
    теоретичних узагальнень, що стосуються фундаментальних проблем цивілістичної науки. Саме в ній В. П. Грибанов одним з перших у радянській цивілістиці сформулював висновок про те, що майнові відносини, будучи вольовими відносинами, разом з тим виступають як форма вираження виробничих відносин [7]. Після захисту кандидатської дисертації послідували глибоко наукові роботи про юридичних
 8. Основні завдання юридичної педагогіки
    теоретична і прикладна розробка багатоступінчастої і розгорнутої системи правого виховання населення і співробітників правоохоронних органів, правового всеобучу, правової пропаганди та агітації, правовиховних аспектів діяльності державних органів, установ, підприємств, трудових колективів, громадських формувань, засобів масової інформації, мистецтва, культури, сім'ї;
 9. Історичні уроки постпенітенціарной педагогіки
    теоретичне обгрунтування організації та діяльності установ, що здійснюють патронат. Обший соціальним завданням вважалося відновлення соціально корисних зв'язків, які були втрачені в результаті осуду. Найближчі завдання полягали в тому, щоб викликати довіру суспільства до звільнився з в'язниці, а також підбадьорити його, вселити віру у власні сили, морально підтримувати в першу
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного і російського юридичної освіти? 6. У чому ви бачите особливості професійної освіти співробітників правоохоронних органів (поліції)? 7. Яка роль поліції в сучасному західному суспільстві? 8. Як ви думаєте, які із зарубіжних
 11. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    теоретичних осяянь ідеологів і вождів революції і їх же грубих помилок і прорахунків. Відкинуто уявлення про «запрограмованості» революційного процесу на один переможний результат і поставлено питання про альтернативність історичного процесу. У цьому зв'язку важлива проблема припускає-силок Жовтневий подій і тут необхідно відмовитися від двох стереотипів: старого - ніби жовтня в
 12. 41. Види контрольних повноважень парла-та.
    зарубіжні констатує-ції наділяють парламент законодавчими повноваженнями прийняття законів є главнойзадачей парламенту. Теоретично лише парламент має суверенне право приймати закони. 1.Прийняття бюджету та інші фінансові повноваження є найстарішою прерогативою парламенту. Однак у міру того, як виконавча влада зміцненню-лась, фінансові повноваження у все зростаючій
 13. 6. Юр. наука, її система. Догматичні юр. науки. Розвиток традиційних юр. наук і становлення нових юр. наук.
    теоретичному
© 2014-2022  ibib.ltd.ua