Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В. Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогіка у властивостях і механізмах права

Традиційно сила, «юридична енергія» права зв'язується з його властивостями. Властивість - сторона предмета, явища, яка обумовлює його відмінність чи спільність з іншими і виявляється при його відношенні або зіткненні з ними. Головним джерелом сили права справедливо визнається интегративность його властивостей, до основних з яких теорія права традиційно відносить власне правові, психологічні та соціальні. Однак, як зазначалося вище, право аж ніяк не індиферентно по відношенню до педагогічної дійсності. Стикаючись з нею, воно виявляє здатність впливати на неї і саме посилюється або послаблюється її станом. Воно не просто регулюючим чином впливає на психіку людей, але змінює їх характеристики, що впливають на дієвість права. Тому є підстави говорити про педагогічний властивості правових норм, системи законодавства та практики правозастосування.

Чи є педагогічне властивість четвертим властивістю права, або частиною комплексного соціального, або спареним компонентом третього - «психолого-педагогічного» 98 - питання дискусійне. Але важливо зрозуміти і визнати, що педагогічне властивість права виявляється реально в поведінці людей, в їх розумінні правових норм, у правовій переконаності, в бажанні слідувати нормам права, в умінні і звичках слідувати правовим розпорядженням, у підвищенні їх правової обізнаності, правової навченості, правової і моральної вихованості і певною мірою - освіченості.

Педагогічне властивість правових норм може підвищувати або знижувати їх дієвість. Характер дій - позитивний чи негативний - і їх ступінь визначаються тим, який педагогічний потенціал даної правової норми, акта, вимоги.

Будь-який закон, нормативно-правовий акт, норма, будь-яке положення в юридичному документі будуть виконуватися і щось змінять на краще, якщо вони не тільки розглядаються як чисто правове знаряддя, їх нормативне значення, але й за своїм змістом і оформленню орієнтовані на реалізацію педагогічної функції, на, як мінімум, виховують і навчальні впливу на людей, яким вони адресовані, володіють належним педагогічним потенціалом. Збагачення потенціалу права досягається педагогічної коректністю змісту та оформлення, прогнозуванням законодавцем того, як закон, нормативно-правовий акт, норма, будь-яке положення в них будуть сприйняті, зрозумілі, схвалені, прийняті для виконання населенням, як вони вплинуть на особистість і життя громадян, змінять чи що-небудь в них, чи підвищать рівень моральності, вихованості, правової культури та правомірної поведінки, тобто яка повинна бути їх педагогічна творча роль.

Поряд з власне правовими, соціальними та психологічними механізмами права існують і педагогічні механізми. Суть останніх, як зазначалося в першому розділі підручника, а також у § 7.

1, - педагогічні перетворення на шляху від педагогічної причини (педагогічного впливу, педагогічно впливає чинника) до педагогічного слідству - результату. Такі педагогічні перетворення обов'язкові, наприклад, в ланцюжку: норма права - її знання громадянином - розуміння - внутрішнє схвалення - бажання вести себе відповідно з нею - вміння вести - звичка вести - активність у дотриманні іншими громадянами. Без розуміння таких механізмів легко опинитися на рівні формального правотворчості.

Таким чином, педагогічна реальність має відношення до всіх блоків права: праву як нормативному освіти, механізму правового регулювання, правотворчеству і правоісполненія. Людська (особистісна, групова) спрямованість права, посилення людського початку в ньому, збільшення його сили і реального впливу на соціальні процеси можливі лише при повноцінному обліку його зв'язків з педагогічними реаліями і завданнями, при його педагогічному посиленні. Без цього право неминуче в чомусь неповноцінне. Це особливо важливо нині для оцінки розвиненості, гуманності та демократичності правової системи та актів, спрямованих на її вдосконалення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогіка у властивостях і механізмах права "
 1. Характеристика педагогічного професіоналізму та культури
  Професіоналізм і його вищий прояв - професійна культура в будь-якій професії - це цілісна характеристика особистості професіонала, його особливе комплексне властивість, в якому представлені найрізноманітніші особливості, які впливають на успіху його професійної діяльності. Основні педагогічні властивості особистості - вихованість, навченість, освіченість і розвиненість -
 2. 7.4. Право та педагогіка Педагогічний підхід і функція права
  У юридичній науці хрестоматійними стали ідеї інтегративного підходу до права, дії права, властивостям правових норм, правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності та ін, які тільки й здатні забезпечити досягнення потрібного соціального та правового результату. Тому право досліджується і вдосконалюється не тільки з чисто юридичних позицій, а й соціологічних,
 3. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. У чому полягає роль науки і використання її досягнень у сучасному суспільстві та створенні правової держави в Росії? 2. Як правова сфера суспільства пов'язана з його педагогічною системою і якими її складовими? 3. Назвіть і обгрунтуйте основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки
 4. Управлінсько-педагогічні принципи
  Соціальний, системний і закономірний характер управління вимагає побудови його з повним урахуванням об'єктивно-суб'єктивних залежностей. Найбільш важливі з них знаходять відображення в управлінсько-педагогічних принципах - найбільш загальних рекомендаціях з реалізації педагогічної функції. Серед них можна виділити дві групи: організаційно-управлінські та технологічно-управлінські. До групи
 5. Асоціальна сутність педагогічних явищ у кримінальному середовищі
  Важливі причини і умови криміногенного розвитку особистості громадян, зародження кримінальної поведінки, вчинення злочинів, а також переходу до кримінального способу життя пов'язані з кримінальним середовищем. Під кримінальним середовищем розуміються всі особливості життєдіяльності людей, які обрали для себе протиправне і Асоц & чьное поведінку як філософію, світогляд і спосіб життя. Будь середу, як
 6. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 7. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 8. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  Література Арбітражне судочинство: з'явилися нові правила / / Економіка і життя. 1995. № 28. Арбітражний суд Росії: досвід та проблеми реалізації нового законодавства: круглий стіл / / Держава і право. 1995. № 10. Бойков Д. Нове законодавство про арбітражних судах / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 8. Короткий огляд історії судоустрою і судочинства в Росії. М., 1955.
 9. 2. Поняття підвідомчості, її види
  У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних (державно-суспільних) органів і третейських судів, як властивість юридичних справ, в силу якого вони підлягають вирішенню певними юрисдикційних-ними органами 1.
 10. Допустимість доказів.
  Допустимість доказів пов'язана з їх процесуальною формою, тобто засобами доказування. Допустимість доказів - це встановлений законодав ством вимога, що обмежує використання конкретних засобів доказування, або вимога, що наказує обов'язкове використання конкретних засобів доказування при встановленні певних фактичних обставин справи при здійсненні
 11. 27. Основні теорії демократії.
  Численні демократичні теорії умовно можна поділити на три основні різновиди, або напряму. 1. Романтичний напрямок. Представники романтичного напряму ідеалізують західну демокра-тію. Найбільш типовою для цього напрямку є теорія плюралістичної демократії. Основна посилка цієї теорії була сформульована ще на початку минулого століття французьким
 12. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  Структура - сукупність стійких зв'язків об'єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. Структура ТГіП, таким чином, також є сукупність стійких зв'язків між її внутрішніми підрозділами. При цьому в самій ТГіП питання про такі ланках є спірним. Виділяються два основних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua