Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи
ЗМІСТ:
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010

У підручнику розглядаються як загальні основи педагогіки, так і питання, пов'язані безпосередньо з педагогікою початкової школи: віковими особливостями дітей, принципами і правилами навчання молодших школярів, видами і формами навчання і виховання, завданнями, що стоять перед учителем початкової школи і т.д.

Підручник призначений для студентів педагогічних коледжів.

До студентів
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ
Педагогіка - наука про виховання
Виникнення і розвиток педагогіки
Основні поняття педагогіки
Педагогічні течії
Система педагогічних наук
Методи педагогічних досліджень
Література
ГЛАВА 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ
Процес розвитку особистості
Спадковість і середовище
Розвиток і виховання
Принцип природосообразности
Діяльність та розвиток особистості
Діагностика розвитку
ГЛАВА 3. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ
Вікова періодизація
Розвиток дошкільника
Розвиток молодшого школяра
Нерівномірність розвитку
Облік індивідуальних особливостей
Гендерні відмінності
ГЛАВА 4. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
Мета виховання
Завдання виховання
Шляхи реалізації завдань виховання
99 Організація виховання
Етапи педагогічного процесу
Закономірності педагогічного процесу
ГЛАВА 5. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ НАВЧАННЯ
Сутність процесу навчання
Дидактичні системи
Структура навчання
Зміст навчання
Елементи змісту
Навчальні плани і програми
Підручники і посібники
ГЛАВА 6. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ
Рушійні сили вчення
Інтереси молодших школярів
Формування мотивів
Стимулювання вчення
Правила стимулювання
Опис методики
ГЛАВА 7. ПРИНЦИПИ І ПРАВИЛА НАВЧАННЯ
Поняття про принципи і правила
Принцип свідомості і активності
Систематичність і послідовність
Принцип міцності
Принцип доступності
Принцип емоційності
Принцип зв'язку теорії з практикою
ГЛАВА 8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Поняття про методи
Класифікація методів
Методи усного викладу
Робота з книгою
Наочні методи навчання
Практичні методи
Вибір методів навчання
ГЛАВА 9. ВИДИ І ФОРМИ НАВЧАННЯ
Види навчання
Диференційоване навчання
Форми навчання
Типи і структури уроків
Трансформація форм навчання
Підготовка уроку
Домашні завдання
Сучасні технології
ГЛАВА 10. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ШКОЛІ
Особливості процесу виховання
Структура процесу виховання
Загальні закономірності виховання
Принципи виховання
Зміст процесу виховання
Цивільні якості
Духовне виховання школярів
ГЛАВА 11. МЕТОДИ І ФОРМИ ВИХОВАННЯ
Методи і прийоми виховання
Методи формування свідомості
Методи організації діяльності
Методи стимулювання
Форми виховання
ГЛАВА 12. Особистісно-орієнтований ВИХОВАННЯ
Виховання добротою і ласкою
Розуміння дитини
Визнання дитини
Прийняття дитини
Правила для педагога-гуманіста
ГЛАВА 13. Малокомплектних шкіл
Особливості малокомплектної школи
Урок в малокомплектній школі
Організація самостійної роботи
Пошуки нових варіантів
Підготовка вчителя до уроку
Виховний процес
ГЛАВА 14. ДІАГНОСТИКА В ШКОЛІ
Від контролю до діагностики
Гуманізація контролю
Оцінка результатів навчання
Виставляння оцінок
Тестування досягнень
Діагностика вихованості
ГЛАВА 15. Вчитель початкової школи
Опції вчителя
Вимоги до вчителя
Майстерність вчителя
Ринкові трансформації
Учитель і сім'я школяра
Аналіз праці вчителя
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
ПРИМІТКИ
Педагогіка початкової школи:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua