Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Наочні методи навчання

Мета методу наочності у початковій школі - збагачення і розширення безпосереднього чуттєвого досвіду дітей, розвиток спостережливості , вивчення конкретних властивостей предметів, створення умов для переходу до абстрактного мислення, для самостійного навчання й систематизації вивченого. У початкових класах застосовується природна, малюнкова, об'ємна, звукова і графічна наочність. Засоби наочності різноманітні: предмети і явища навколишнього середовища, дії вчителя та учнів, зображення реальних предметів, процесів (малюнки, картини), моделі предметів (іграшки, вирізки з картону), символічні зображення (карти, таблиці, схеми тощо) . Щоб організувати спостереження учнів, від учителів вимагається відоме обережність. Поширена помилка-застосування такої наочності, коли її сутність затьмарюється яскравими фарбами. Недосвідчений учитель часто привертає увагу дітей до другорядних деталей. Зайве оздоблюється роздатковий матеріал. Схема, таблиця повинні містити колір тільки для виділення сенсу, але не для прикраси.

До наочним відносяться методи демонстрації, ілюстрації, відеометод.

Демонстрація як метод навчання служить переважно для розкриття динаміки досліджуваних явищ, але широко використовується і для ознайомлення із зовнішнім виглядом предмета, його внутрішнім пристроєм або місцем розташування в ряду однорідних предметів. При демонстрації натуральних об'єктів зазвичай починають із зовнішнього

191

виду (величина, форма, колір, частини та їх взаємини), потім переходять до внутрішнього пристрою або окремим властивостям, які спеціально виділяються і підкреслюються (дихання жаби, дію приладу і т.п.). Демонстрація починається з цілісного сприйняття. По-справжньому ефективний цей метод лише тоді, коли діти самі вивчають предмети, процеси і явища, самі виконують потрібні дії, встановлюють залежності. Здійснюється активний пізнавальний процес - осмислюються речі і явища, а не чужі уявлення про них.

Потрібно відрізняти демонстрацію як активний метод пізнання від простого показу. У процесі активної демонстрації - проблемної або дослідницької - увага учнів концентрується на суттєвих, а не випадкових властивостях. У підсумку вони швидше, легше і повніше усвідомлюються. При демонстрації слово вчителя не грає головної ролі, але воно постійно супроводжує спостереженню. Щоб підвищити самостійність, важливо залучати школярів до пояснення побаченого. Ефективності демонстрації сприяє правильний вибір об'єктів, уміння педагога направити увагу дітей на істотні сторони демонстрованих явищ, а також правильне поєднання різних методів. Процес демонстрації повинен бути побудований так, щоб:

- всі учні добре бачили демонстрований об'єкт;

- могли сприймати його по можливості всіма органами почуттів, а не тільки очима;

- потрібні сторони об'єкта виробляли на учнів найбільше враження і залучали максимум уваги.

Ілюстрація передбачає показ і сприйняття предметів, процесів і явищ у їх символьному зображенні за допомогою плакатів, карт, портретів, фотографій, малюнків, схем, репродукцій, плоских моделей і т.п. Останнім часом практика наочності збагатилася цілою низкою нових засобів. Створені багатобарвні карти із пластиковим покриттям, альбоми з історії, атласи, прекрасно оформлені дитячі енциклопедії і т.п.

Методи демонстрації та ілюстрації використовуються в тісному зв'язку, взаємно доповнюючи і посилюючи вплив. Коли процес або явище учні повинні сприйняти в цілому, використовується демонстрація, коли потрібно усвідомити сутність явища, взаємозв'язки між його компонентами, вдаються до ілюстрації. Ефективність ілюстрації залежить від методики показу. Обираючи наочні посібники та форму ілюстрування, вчитель продумає їх дидактичне призначення, місце і роль в пізнавальному процесі. Перед ним стоїть також проблема визначення оптимального обсягу ілюстративного матеріалу. Досвід показує, що велика кількість ілюстрацій відволікає учнів від з'ясування сутності досліджуваних

192

явищ. Ілюстрації готують заздалегідь, але показують тільки в той момент, коли вони виявляються необхідними по ходу навчання.

У сучасній початковій школі для забезпечення якісної ілюстрації широко використовуються екранні технічні засоби. Діапроектори і діаскопію прості в експлуатації, надійні, дешеві, їх легко зберігати. Діти 6-7 років легко навчаються самі показувати діафільми. Матеріал диафильма молодшими школярами сприймається краще, ніж кінофільму. Для початкової школи випущено велику кількість ілюстративних і пояснювальних діафільмів. Робота з ними на уроці містить такі етапи: пояснення мети перегляду діафільму, демонстрація діафільму з коментуванням кожного кадру, підсумкова бесіда по переглянутого діафільмів, узагальнення матеріалу, формулювання висновків.

Відеометод. Інтенсивне проникнення в практику роботи навчальних закладів нових джерел інформації (кодоскоп, проекторів, кіноапаратів, навчального телебачення, відеопрогравачів і відеомагнітофонів, комп'ютерів з дисплейним відображенням інформації) дозволяє розглядати відеометод як окремого виду навчання, який служить не тільки для піднесення знань, але й для їх контролю, закріплення, повторення, узагальнення, систематизації, отже, успішно виконує цілий ряд дидактичних функцій.

Спеціально для дітей створено казково багаті відеоенциклопедії, відеоматеріали, використання яких в помірних дозах і під досвідченим керівництвом може істотно поліпшити якість навчально-виховного процесу. В елітних прогимназиях медіасистеми навчання займають помітне місце. Особливо ефективні інтерактивні навчальні системи, в яких учень може на власний розсуд задавати умови, змінювати параметри і дивитися, що з цього вийде.

Навчальна та виховує функції даного методу обумовлюються високою ефективністю впливу наочних образів і можливістю управління подіями. Коли дітям не надається можливість інтерактивного втручання, не пропонуються контрольні вправи і тести, цінність відеометода невелика. Кіноекран і телевізор слабко стимулюють розвиток абстрактного мислення, творчості й самостійності.

Якщо вчитель початкової школи має доступ до навчальних Медіасистеми, то за допомогою відеометода він буде ефективніше вирішувати дидактичні та виховні завдання. Метод корисний для:

- викладу нових знань, зокрема, дуже повільних процесів, які неможливо спостерігати безпосередньо (ріст рослини, явище дифузії рідини, вивітрювання гірських порід і т.д.), а також швидких процесів, коли безпосереднє спостереження не може розкрити сутності явища (удар пружних тіл, кристалізація речовин і т.д.);

- пояснення в динаміці принципів дії складних механізмів і машин;

193

- навчання алгоритмам виконання різних видів діяльності;

- створення специфічної мовного середовища на уроках іноземної мови;

- подання відеодокументів на уроках історії, етики, суспільствознавства, літератури, зміцнення зв'язку навчання з життям;

- організації тестових випробувань;

- виконання тренувальних вправ;

- комп'ютерного обліку успішності кожного учня класу, здійснення диференційованого підходу до організації навчання;

- раціоналізації навчального процесу, підвищення його продуктивності, забезпечення оптимального обсягу передачі і засвоєння наукової інформації шляхом підвищення якості педагогічного управління.

Ефективність відеометода мало залежить від особистої майстерності вчителя, а знаходиться в прямому зв'язку з якістю видеопособий і застосовуваних технічних засобів, до того ж він висуває високі вимоги до організації навчального процесу, яка повинна відрізнятися чіткістю, продуманістю, доцільністю. Від вчителя потрібно тут розвинене вміння вводити учнів у коло досліджуваних проблем, направляти їх діяльність, вчити робити узагальнюючі висновки, надавати індивідуальну допомогу в процесі самостійної роботи.

Таким чином, наочні методи застосовуються на всіх етапах педагогічного процесу. Їхня роль - забезпечити всебічне, образне сприйняття, служити опорою для мислення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Наочні методи навчання "
 1. § 3. Вибір методів навчання
  наочних посібників, технічних засобів; - від можливостей і особливостей вчителя, рівня теоретичної та практичної підготовленості, методичної майстерності, його особисто-стих якостей. Вибір методів навчання передбачає виконання таких кроків (Ю. К. Бабанський): 1. Рішення про те, чи буде матеріал вивчатися самостійно або під керівництвом педагога.
 2. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  наочність; активність і свідомість учнів у процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Наводиться класифікація методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика. С.А. Смирнов.
 3. 9.2. З історії розвитку методів навчання
  наочного навчання, методи, які допомагають застосовувати знання на практиці. На рубежі XIX-XX століть інтерес викликала концепція "вчення через діяльність" з використанням практичних методів навчання. Великі надії покладалися також на черговий варіант словесного методу, заснованого на самостійності руху до знань. Однак цей метод вимагає занадто багато праці і часу для отримання
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  метод навчання "," методичний прийом ". 2. Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання. 3. Розкрийте вихідні позиції класифікації методів навчання. Викладіть своєму колезі з вивчення курсу систему методів навчання, з якою ви познайомилися, відповівши в ході послідовного викладу на питання: а) які вихідні положення системи; б) який принцип покладено в
 5. Основні методи навчання
  метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 6. Література для самостійної роботи
  методів навчання в середній школі / Под ред. Ю.К. Бабанського. М., 1981. Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаттна. 2-е вид. М., 1982. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981. Махмутов М.І. Організація проблемного навчання в школі. М., 1977. Педагогіка / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1988. Підкасистий П. І. Самостійна
 7. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с., 1998
  методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, займаються теорією і практикою проблемного
 8. Орієнтовна програма навчання
  наочних, вимірних величинах тих прогнозованих результатів, яких досягнуто працівники після закінчення навчання. Навчання. Метою цього етапу є вибір методів і проведення власне навчання. Оцінка. Метою цього етапу є порівняння результатів до і після навчання і оцінка ефективності програми. Першим кроком у навчанні є визначення того, яке навчання потрібно і
 9. 9.4. Вибір методів навчання
  наочних посібників, технічних засобів; - від можливостей і особливості вчителя, рівня теоретичної та практичної підготовленості, методичної майстерності, його особистих якостей. 258 При використанні комплексу названих обставин і умов вчитель приймає в тій чи іншій послідовності ряд рішень: про вибір словесних, наочних чи практичних методів, репродуктивних або
 10. § 4. Засоби навчання
  наочності, технічні засоби навчання, лабораторне обладнання. В якості ідеальних засобів навчання виступають загальноприйняті системи знаків, такі, як мова (усне мовлення), лист (письмова мова), система умовних позначень різних дисциплін (нотна грамота, математичний апарат тощо), досягнення культури або твори мистецтва (живопис, музика, література),
 11. Запитання і завдання для самоконтролю
  наочних посібників? Література для самостійної роботи Виготський Л. С. Собр. соч. т.6, М., 1984. Гессен СІ. Основи педагогіки . М., 1995. Єсіпов Б.П. Основи дидактики. М., 1967. Ільїна Т.А. Педагогіка, М, 1984. Габай Т.В. Навчальна діяльність та її засоби. М., 1988. Лихачов Б. Т . Педагогіка. М., 1996. Сашина Н.Г. Знак і символ у навчанні. М., 1988. Шахмаев Н.М. Дидактичні проблеми
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
    навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 13. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
    наочні, розвиваючі, виховують), використовуються вони в поєднанні з більш специфічними: - методами навчальних дій - припускають використання методичних прийомів постановки та роз'яснення навчальних завдань, пояснення техніки виконання дій, розповіді якого навчають про порядок виконання майбутніх дій, супроводжуючого розповіді навчають про хід дій, призупинення дій,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua