Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки

Екстремальна підготовленість людини, як було показано в § 11.1, - щось більше, ніж навченість і технічне вміння щось робити. Домагається успіху і забезпечує свою безпеку в екстремальних ситуаціях той, хто знає + може + хоче + здатний досягати їх. Вона носить особистісний характер, передбачає наявність належної вихованості і розвиненості співробітника. Тому й екстремальна підготовка - це педагогічна система, яка вирішує триєдине педагогічне завдання (ТПЗ): навчання + виховання + розвиток. Це обучающе-воспітивающе-розвиваюча підготовка. Зведення екстремальної підготовки до навчання неповноцінне.

Методи екстремальної підготовки частково схожі з застосовуваними в професійній освіті та професійній підготовці (словесні, наочні, розвиваючі, виховують), використовуються вони в поєднанні з більш специфічними:

- методами навчальних дій - припускають використання методичних прийомів постановки та роз'яснення навчальних завдань, пояснення техніки виконання дій, розповіді якого навчають про порядок виконання майбутніх дій, супроводжуючого розповіді навчають про хід дій, призупинення дій, виправлення помилок, зняття нормативів, самоаналізу дій, групового розбору, багаторазового повторення дій, збільшення темпу дій, нарощування труднощів, варіювання способами дій, зміни обстановки, виконання спільних дій, дій у складі групи, підтримки натренованості;

- методами навчального моделювання умов екстремальних ситуацій: словесно-образного моделювання (словесного опису обстановки з образним поданням його учнями), фактичного моделювання, імітації (створення екстремальних умов застосуванням спеціальних засобів і прийомів), психологічного моделювання екстремальних труднощів (виклику у учнів особливостей розумових, емоційних, вольових процесів, характерних для екстремальних ситуацій), моделювання протиборства , навантажень і напруг (моральних, психологічних, фізичних), програвання ситуацій та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки"
 1. Глава 2.8. Огляд професійної придатності
  Огляд професійної придатності проводиться при відборі персоналу в процесі найму, а також може здійснюватися періодично для працюючих співробітників за їх атестації і відборі до резерву на висунення двома методами. Перший метод обмежується визначенням професійної придатності, при другому методі встановлюється відповідність ділових, особистісних і професійних якостей
 2. Список літератури 1.
  Абдулліна О. Л. Особистість студента в процесі професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. 1993. № 3. С.165. 2. Абрамова Г.С. Введення в практичну психологію. - Брест: БГПІ ім. А.С. Пушкіна, 1993. 3. Абульханова-Славська К.А. Стратегія життя. - М., 1991. 4. Абульханова-Славська К.А. Соціальне мислення особистості: проблеми і стратегії дослідження / / Психологічний журнал. 1994.
 3. Практичні заняття.
  Цілі їх пов'язані з формуванням в учнів професійних навичок, умінь, звичок, якостей і розвитком здібностей. В даний час використовуються такі різновиди практичних занять: - аудиторні практичні заняття; - практичні заняття в спеціальних класах, кабінетах, лабораторіях; - практичні заняття на тренажерах; - практичні
 4. 9.6. Морально-професійне виховання співробітників Основи морального виховання
  Під моральністю розуміється область життя суспільства і поведінки людей, що характеризується ступенем практичної воплощенности в них ідеалів добра, справедливості, порядності, совісті, обов'язку, відповідальності. Вона - прояв морального (морального) 149 свідомості народу і громадян, їх моральної вихованості. Моральні норми - неписані норми, високо ціновані людьми, а тому їм слід не
 5. Загальні і педагогічні завдання підготовки
  До загальним завданням професійної підготовки відноситься вдосконалення (поглиблення, поповнення, оновлення, недопущення та усунення недоліків): - професійної правосвідомості співробітників, почуття службового обов'язку і відповідальності, вимогливості до себе та прагнення до безперервного підвищення професіоналізму; - знань, навичок, умінь, якостей, установок, звичок, стилю
 6. Організаційні педагогічні принципи
  Вони відображають залежність підготовки від організаційного порядку в ній і припускають забезпечення якісного функціонування її педагогічної системи. Принцип педагогічної ефективності професійної підготовки. Професійна підготовка проводиться не заради формального дотримання чиїхось приписів. Вона потрібна для справи, для підвищення професіоналізму особового складу, для
 7. Організація професійно - психологічної підготовки в правоохоронному органі
  Існують два основних напрямки професійно-психологічної підготовки, потребують особливої управлінської та педагогічної організації: підготовка в ході вивчення різних розділів програми професійної підготовки та підготовка в рамках спеціального розділу її програми. Підготовка в процесі вивчення різних розділів програми професійної підготовки проводиться в
 8. Зміст і питання методики професійно-педагогічної підготовки
  Професійно-педагогічна підготовка керівників занять правоохоронного органу має свої особливості, зумовлені педагогічними вимогами та умовами успішного їх проведення, що підтверджується не тільки теоретичними обгрунтуваннями, а й аналізом діяльності та підготовленості успішних керівників. Її зміст орієнтується на: 1) загальну
 9. Спеціальні педагогічні принципи екстремальної підготовки
  Екстремальна підготовка, як педагогічне явище, закономірна. Їй властиві свої причинно-наслідкові залежності між вимогами до її результатів та педагогічними засобами і способами їх досягнення. Високі результати досяжні, якщо підготовка будується з повним урахуванням її найважливіших закономірностей, втілених у спеціальних педагогічних принципах екстремальної підготовки. Їх
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  1. Назвіть фактори правоохоронної діяльності, що пред'являють вимоги до екстремальної підготовленості співробітників. 2. Дайте педагогічну характеристику екстремальної підготовленості. 3. Які вимоги до екстремальної підготовки, її цілі, завдання та види? 4. Згадайте спеціальні педагогічні принципи екстремальної підготовки та охарактеризуйте їх
 11. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  До середини 80-х років у радянській історіографії історія громадянської війни незмінно розглядалася з позицій звитяжних переможців - «червоних» над «білими» та іноземними інтервентами . А в сталінський час вона була наповнена чималим числом міфів і легенд і одночасно умовчаннями про дійсні події, полководців і воєначальників. У військово-історичних дослідженнях, як правило, не
 12. Повноваження народного депутата, пов'язані з виконанням обов'язків у комітетах Верховної Ради.
  Основними галузевими органами Верховної Ради є її комітети, які створюються замість постійних комісій Ради і на їх основі. Парламент України затверджує перелік комітетів, обирає голів цих комітетів. Зазначені органи здійснюють законопроектну роботу, готують попередній розгляд питань, віднесених до повноважень Верховної Ради (ст. 89 Конституції). Депутатська робота -
 13. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua