Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка
ЗМІСТ:
С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун- т. - Калінінград. - 91 с., 1998

Розкриваються основні поняття концепції проблемного навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда , дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі.

Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного навчання.

ВСТУП
ГЛАВА I ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ТА ЇЇ ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ
§ 1. Проблема. Навчальна проблема
§ 2. Проблемна ситуація
§ 3. Дидактичні можливості проблемної ситуації та умови її застосування
ГЛАВА II ПРОБЛЕМНА ЗАВДАННЯ
§ 1. Сутність проблемного завдання
§ 2. Структура проблемної задачі
§ 3. Типологія проблемної задачі
§ 4. Система проблемних завдань
§ 5. Рівні складності проблемних завдань
§ 6. Умови складання проблемних завдань
§ 7. Процес рішення задачі
ГЛАВА III
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
ГЛАВА IV
проблемного викладу
ГЛАВА V
евристичної розмови
ГЛАВА VI
ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
ДОДАТКИ
Педагогіка:
  1. Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»). - 2008 рік
  2. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ їм . А. І. Герцена. - 290 с. - 2005 р.
  3. Варламова А.Я., Агарков Е.В.. Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально -методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с. - 2004
  4. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с. - 2004
  5. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е изд ., перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с. - 2001 рік
  6. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с. - 1998
© 2014-2022  ibib.ltd.ua