Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998 - перейти до змісту підручника

§ 6. Умови складання проблемних завдань

Цією проблемою займалися багато дослідників. Найбільш прийнятною при навчанні молодших школярів нам представляється точка зору А. А. Сайлібаева: 1.

Будь-яке поняття або узагальнення, пов'язане з яким-небудь попереднім поняттям межтемной або внутрітемной зв'язком, може бути вивчене за допомогою вирішення завдань (репродуктивних або проблемних); 2.

На простих лінійних зв'язках в більшості випадків конструюються завдання репродуктивного характеру, завдання ж проблемного характеру будуються на складних зв'язках. 3.

Вивчення змісту нового матеріалу за допомогою проблемних завдань неможливе в тих випадках, коли: а) воно є абсолютно новим і не має зв'язку з раніше вивченим матеріалом; б) коли його не можна представити як послідовність взаємопов'язаних питань, призводять до нових знань, в) коли в їх утриманні немає протиріччя.

4.

Складаючи завдання до конкретного уроку, доцільно виходити із структурних етапів цього уроку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Умови складання проблемних завдань "
 1. ГЛОСАРІЙ
  умов її ефективного виконання. Інформація, отримана в процесі аналізу, використовуються для складання опису роботи і особистісної специфікації. Аналіз роботи - це процедура, за допомогою якої визначаються обов'язки і характер робіт, а також тип людей (у термінах знань і умінь), яких слід найняти. Аналіз дозволяє одержати дані про вимоги до роботи, які потім
 2. 3.1. Здібності сторін укладати угоду про міжнародну підсудності
  умовою дійсності процесуального договору, проте у разі обмеженої дієздатності діють норми процесуального права, тобто обмежено дієздатний не може підписувати процесуальний договір навіть за згодою піклувальника. Greger R. in: Zivilprozessordnung: mit Gerichtsverfassungsgesetz und den Einfuhrungsgesetzen, mit internationalem Zivilprozessrecht, Kostrenanmerkungen /
 3. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  умовах плану майбутнього експерименту. Стадія виконання навчального спостереження або експерименту зовні регламентується вчителем і включає роботу з обладнанням, виконання записів, фіксацію свідчень приладів, виготовлення схем, таблиць. У заключній стадії експерименту або спостереження можна виділити наступні компоненти: інтерпретація результатів; аналіз умов, в яких
 4. 11. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  умов життя, етнічної приналежності, засобів масової комунікації, сім'ї і суспільства однолітків. І.І. Підласий. Педагогіка. Розкривається сутність та основні напрямки соціальної роботи. Визначено сфери практичної роботи соціальних працівників. Розглядається історія становлення соціальної служби в різних країнах Світу, показуються тенденції та перспективи. при Терміни,
 5. Теоретичні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  умов для самореалізації, саморозвитку особистості школярів. Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що до таких концепціям можна віднести: концепції відбору змісту загальної середньої освіти; концепції проектування процесу навчання: сутнісні риси особистісно-орієнтованого навчання; концепцію проблемного навчання; формування в учнів узагальнених умінь і навичок навчальної праці.
 6. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  умовах інформаційного суспільства цінність змісту освіти для школярів неможливо підвищити за рахунок включення нової додаткової інформації в навчальні програми та підручники або за рахунок заміни одних відомостей іншими . На думку багатьох дослідників, цінність змісту шкільної освіти для учнів можна підвищити, якщо його результати будуть забезпечувати можливість вирішення
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  умовах, в найрізноманітніших формах, а не тільки в текстовій; дозволяють організувати навчання як групову, колективну, а не тільки індивідуальну діяльність; переносять акцент на сам процес навчання, а не на запам'ятовування інформації. Загальна середня освіта має стати практико-ориен-тувати та інструментально спрямованим. Іншими словами, в рамках шкільної освіти повинні
 8. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  умови для їх успішного самовизначення щодо шляхів і способів подальшої освіти. На третьому ступені освіти (старша школа) здійснюється перехід до профільного навчання. Освіта повинна стати більш індивідуалізованим, функціональним і ефективним. Для цього необхідно: Створити умови для самовизначення учнів за допомогою введення різноманітних курсів з
 9. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  умов для самореалізації людини, постійного оновлення професійно-педагогічної діяльності, обумовленого внутрішнім прагненням вчителя і школи до досконалості; до цих умов відносяться: створення системи корпоративного освіти; делегування повноважень; розробка системи заохочень педагогічних ініціатив. Вчителі присвоюють нові цінності освіти і навчаються їхні
 10. Петро Великий
  умовного засудження. «Не може народ, - писав Ф. прок-Повіча, - повелівати небудь монарху своєму». Петро I постає в працях цього автора, як «піклувальна батько» свого народу, ідеальний государ, наділений мало не божественним могутністю і проникливістю. До праць, що висвітлювали зовнішню політику Петра I, відносяться «Історія Свейський війни» і «Міркування, які законні причини його
© 2014-2022  ibib.ltd.ua