Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Література для самостійної роботи

Вибір методів навчання в середній школі / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1981.

Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаттна. 2-е вид. М., 1982.

Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981.

Махмутов М.

І. Організація проблемного навчання в школі. М., 1977.

Педагогіка / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1988.

Підкасистий П.І. Самостійна пізнавальна діяльність школярів у навчанні. М., 1980.

Проблеми методів навчання в сучасній загальноосвітній школі.

М., 1980.

Харламов І.Ф. Педагогіка. 2-е вид. М., 1990.

Шамова Т.І. Активізація навчання школярів. М., 1982.

Щукіна Г. І. Активізація пізнавальної діяльності учнів у навчальному процесі. М., 1979.

261

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Література для самостійної роботи"
 1. Література для самостійної роботи
  Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаткина. М., 1982. Занков Л. В. Навчання та розвиток (Вибрані психологічні праці. М., 1900. Частина 1, гл. 3). Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Теоретичні основи процесу навчання в радянській школі / Под ред. В.В. Краєвського, І.Я. Лернера. М., 1989. Загвязшскій В.І. Про сучасному трактуванні дидактичних принципів. Радянська
 2. Література для самостійної роботи
  1. Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаткина. М., 1982. 2. Ледньов B.C. Зміст освіти. М., 1989. 3. Теоретичні основи змісту загальної середньої освіти / Под ред. В.В. Краєвського, І.Я. Лернера. М., 1983. 4. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. 5. Зуєв Д.Д. Шкільний підручник. М., 1983. 6. Скаткін М.Н. Проблеми сучасної дидактики. Вид. 2-е. М,
 3. Рекомендації студентам для підготовки до семінарскімзанятіям
  літератури. Саме в цій якості вона була вперше використана видатним вченим-істориком і педагогом В.Н.Герье в Московському університеті ще наприкінці 19-го століття. Семінар це форма творчої роботи, що дозволяє до того ж і закріпити і поглибити наявні знання. Слід розумно організовувати роботу з підготовки до семінарського заняття. До теми кожного семінару дається певний план,
 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  літератури чи первинних джерел різноманітного матеріалу з обраної теми. У контрольній роботі і на заліку слід показати знання теоретичних основ формування господарського механізму природокористування в умовах переходу до ринкових відносин. Це насамперед належить до питань економічної оцінки природних ресурсів, системі планування та прогнозування,
 5. Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006
  літератури, документальні матеріали, які допоможуть організувати свою роботу. Як зручний для організації роботи практикум, посібник призначений і для студентів, і для викладачів вищих навчальних
 6. Література для самостійної роботи
  Бабанський Ю К. Інтенсифікація процесу навчання. М., 1987. Дубровіна І.В. Робоча книга шкільного психолога. М., 1991. Гірські Г.І. Організація навчально-виховного процес-са.М., 1977. Замків Л.В. Бесіди з учителями. М, 1970. Кап-Калик В А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління
 7. Література для самостійної роботи
  література: 1. Азаров Ю.П. Сімейна педагогіка: Педагогіка любові і свободи. М., 1993. 2. Буянов М.І. Дитина з неблагополучної родини. Записки дитячого психіатра. М., 1988. 3. Корчак Я. Вибрані педагогічні твори. М., 1989. 4. Мудрість виховання. Книга для батьків. М., 1989. 5. Російська педагогічна енциклопедія. М., 1993. 6. Ситник А. П. Внутрішкільне методична
 8. Введення.
  Літератури, переліком завдань для самостійної роботи. Семінари не повинні бути «репетиційними», тобто обходиться повторенням лекцій і представленого в навчальній і науковій літературі аналізу, вони повинні по можливості будуватися на самостійній роботі з документами. Разом з тим, упорядник виходив з необхідності обмежитися тільки найнеобхіднішими документами, інакше обсяг допомоги став би
 9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  літературою, нормативними актами та узагальнення слідчої та експертної практики. Курсова робота виконується за однією з запропонованих тем з чотирьох розділів криміналістики. Враховуючи їх особливості, дано приблизний план однієї з робіт по кожному розділу. Приступаючи до написання курсової роботи, необхідно ознайомитися з відповідною літературою, чітко усвідомити суть кожного питання, визначити обсяг
 10. 3.1 Основна література.
  Література. 1. Екологія людини: Понятійно-термінологічний словник / Б. Б. Прохоров; Міжнар. незалеж. еколого-політолог. ун-т. - М.: Изд-во МНЕПУ, 1999 (28.06.00). - 346 с. - Бібліогр.: С.319-328. - 39-00. 4. Контроль вивчення дисципліни. № Види занять Форми контролю 1. Теоретичні заняття Контрольна робота Іспит 2.
 11. Технологія пошуку роботи
  самостійного пошуку роботи, рекомендації щодо складання резюме та власного образу. Інформація викладається у формі рад, яку можуть використовувати як самі фахівці, так і їх
 12. 5. Похідні і складові твори
  літератури та мистецтва. Крім похідних творів до об'єктів авторського права також відносяться збірники (енциклопедії, антології, бази даних) та інші складові твори, представляють собою результат творчої праці за добором або розташуванню
 13. Організаційні форми вивчення дисципліни:
  самостійної роботи; підсумковий контроль: тестування і
 14. Запитання і завдання для самоконтролю
  для організації виховного процесу. 2. Як пов'язані засоби і форми виховних впливів педагога? 3. Озирніться навколо тут і тепер: які виховні засоби ви бачите? 4. Наведіть приклад, коли один і той же засіб виконує різні функції і коли робить прямо протилежний вплив при різних обставинах. 5. Як ви зрозуміли термін "чарівність форми"? У чому
 15. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 16. Запитання і завдання для самоконтролю
  для самостійної роботи 1. Афанасьєва СП. та ін Що робити з дітьми в заміському таборі. М., 1995. 2. Афанасьєва СП. "Клуб ерудитів". Випуск 6. М., 1996. 3. Козлов В. Для тих, хто працює за програмою "Я сам". / / Виховання школярів. - 1994. - № 1. 4. Моральні цінності і особистість / Под ред. А. І. титарев-ко, Б. О. Ніколаічева. М., 1994. 5. Мясищев В.М. Психологія відносин. М.,
 17. Б. І. Джінджолія. СХІДНА ФІЛОСОФІЯ XIX-XX СТОЛІТЬ, 2006
  для самостійної роботи студентів при поглибленому вивченні курсу
 18. Запитання і завдання для самоконтролю
  для самостійної роботи. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986 Харламов І.Ф. Педагогіка. М., 1990 Чередов І.М. Система форм організації навчання в радянській загальноосвітній школі. М.,
 19. Література для самостійної роботи
  Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. М., 1989. Давидов В.В. Проблеми навчання. М., 1986. Дидактика середньої школи / За ред. Скаткина М.Н. 2-е вид. М., 1982. Дьяченко В. К. Організаційна структура навчального процесу та його розвиток. М., 1989. Лернер І.Я. Процес навчання і його закономірності. М., 1980. Лернер І.Я. Проблемне навчання. М., 1974. Кюрін М.В.
 20. 23.3. Самоосвіта вчителів
  самостійної роботи з вирішення завдань, організація лабораторних і практичних робіт, дослідів і вправ; - освоєння технічних засобів навчання. В області методики слід приділити особливу увагу прийомам диференційованого навчання, розумової діяльності учнів, розвитку самостійності, практичних навичок і встановленню зв'язку визначених і позаурочних занять за своїм
© 2014-2021  ibib.ltd.ua