Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

23.3. Самоосвіта вчителів

Колективні форми роботи (на курсах інститутів підвищення кваліфікації, у методичних об'єднаннях,

584

лекторіях і т.д.) з підвищення кваліфікації і теоретичного рівня вчителів необхідно поєднувати з самоосвітою. Тільки в органічному поєднанні колективних та індивідуальних форм роботи може бути знайдено вирішення проблеми систематичного розширення кругозору та підвищення ділової кваліфікації кожного вчителя.

Серйозну увагу слід приділити питанням теорії і практики гуманістичного виховання.

Найважливішими напрямами самообразовательной роботи з предмета можуть бути:

- вивчення нових програм і підручників, з'ясування їх особливостей і вимог:

- вивчення додаткового нового матеріалу:

- проведення самостійної роботи з вирішення завдань, організація лабораторних і практичних робіт , дослідів і вправ;

- освоєння технічних засобів навчання.

В області методики слід приділити особливу увагу прийомам диференційованого навчання, розумової діяльності учнів, розвитку самостійності, практичних навичок і встановленню зв'язку визначених і позаурочних занять по своєму предмету.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "23.3. Самоосвіта вчителів"
 1. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в соціально -освітньому середовищі. 1. Поняття "професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі". 2. Гуманістична спрямованість особистості як фактор психологічної готовності вчителя до полісуб'єктний
 2. Література для самостійної роботи
  вчителями. М, 1970. Кап-Калик В А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління школою. М., 1982. Портнов М.Л. Уроки початківця вчителя. М, 1994. Поташник М.М. Управління сучасною школою. М., 1992. Керівництво навчальним процесом. М,
 3. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
  вчителя узагальнено та проаналізовано склався в даний час досвід реалізації стратегії модернізації загальної освіти в сучасній вітчизняній школі. Особливу увагу приділено аналізу нових підходів до відбору змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних навчальних планів,
 4. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  вчителя як суб'єкта гуманістічес-ки-орієнтованої педагогічної діяльності. 3. Порівняльний аналіз психологічного потенціалу особистості вчителів, які здійснюють різні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності
 5. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  вчителя в гуманістично-орієнтованої соціально-освітньому середовищі. 2. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з учасниками педагогічного процесу. 3. Соціальний інтелект учителя-організатора гуманістично-орієнтованого міжособистісного спілкування у соціально-освітньому середовищі. 4. Інформаційно-комунікативна взаємодія
 6. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  вчителів та батьків. 2. Організація полісуб'єктний взаємодії вчителів, батьків і громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 7. Теми для самостійної дослідницької роботи
  вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 8. Про викладання іноземної мови в гімназії ім. С.П. Дягілєва
  самоосвіти, інструменту співробітництва та взаємодії в сучасному світі. Структура шкільного курсу іноземної мови визначається варіативністю змісту навчання, навчального навантаження, зростаючими особливостями школярів на кожному етапі навчання іноземної мови, наступністю між етапами навчання, міждисциплінарними зв'язками з іншими предметами. Сама структура курсу
 9. Теми для рефератів 1.
  учителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 10. 23.2. Предметні методичні об'єднання
  самоосвіти є практикуми. Вчителі-предметники отримують на початку навчального року (у деяких школах наприкінці попереднього навчального року) план роботи практикумів (районних та шкільних) із зазначенням завдань за темами (які завдання прорешать, які підготувати досліди, прочитати літературні джерела і т.д.) і рекомендаційний список літератури по кожній з намічених тем. Засідання секції
 11. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  вчителі-стажиста з іншими суб'єктами освітнього процесу як фактор його соціально-професійної адаптації до практичної діяльності. 3. Включенность студентів -майбутніх учителів у процес гуманістично-орієнтованого педагогічної взаємодії в умовах навчально-професійної діяльності у ВНЗ. 4. Порівняльний аналіз професійно-особистісної позиції вчителя в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua