Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Теми для рефератів 1.

Психологічна готовність особистості до професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2.

Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності).

3.

Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4.

Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на уроці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теми для рефератів 1. "
 1. Теми для рефератів, курсових і дипломних робіт
  1. «Фізичний» і «метафізичний рівні людського буття, його філософського дослідження. 2. Сутність та існування людини: історія та сучасний стан проблеми. 3. Теоретична і практична цінність філософської антропології. 4. Основні філософські моделі людини: його природи і сутності. 5. Спільність і специфіка підходів до людини, природознавства та теології. 6.
 2. Теми для рефератів 1.
  Для самостійної дослідницької роботи 1. Співвідношення процесів соціалізації та персоналізації як основа розвитку здібностей особистості до гуманістично-спрямованої взаємодії у соціально-культурному середовищі. 2. Психологічний аналіз етно-і кросскультурних факторів, що впливають на розвиток здатності до міжособистісного гуманістично-орієнтованого
 3. Теми для рефератів 1.
  Психологія глобальної освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 4. Теми для рефератів 1.
  Мотивація навчально-професійної діяльності. 2. Учитель в сучасному інформаційно-освітньому просторі. 3. Педагогічна технологія кооперативного
 5. Теми рефератів і курсових робіт:
  теми державного та регіонального управління в період Київської Русі. Організація державного управління в Київській Русі в 9-11вв. та імперії Карла Великого. "Повість временних літ" як історичне джерело для вивчення державного та регіонального управління в Київській Русі. Співвідношення князівської влади і народного віча в Стародавній Русі. Система державної влади північно-східній
 6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять
  теми можна використовувати і для написання рефератів. Проміжний контроль може проводитися у вигляді аудиторних контрольних робіт або тестування для всієї групи. До кожної теми семінару рекомендується додаткова література, за допомогою якої досягається придбання необхід-екпортувати знань і умінь. Крім того, запропоновані питання для самоперевірки з теми, підготовка відповідей на які дає
 7. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  для обговорення: Поняття політико-правової доктрини. Зв'язок історії політичних і правових вчень з іншими юридичними науками, її місце в системі наук. Соціальні функції політичних і правових вчень, їх роль у розвитку суспільства. Різні підходи до періодизації історії політичних і правових вчень. ЛІТЕРАТУРА: Алексєєв С.С. Філософія права. - М., 1997. НерсесянцВ.С. Філософія права. -М.,
 8. Контрольні роботи
  теми семінарських занять При підготовці до семінарських занять, перш ніж приступити до вивчення конкретних питань, необхідно ознайомитися з програмою навчального курсу «Логіка» , зі списком рекомендованої літератури. Потім підібрати літературу, на базі якої передбачається самостійна підготовка студента з конкретних тем семінарських занять, до контрольних робіт, до заліку, іспиту, в
 9. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  теми і проекти і можуть бути введені нові форми роботи. Така робота вимагає від педагогів проведення інтенсивної колективної роботи, щоб у групі створювалася атмосфера довіри і могли розвиватися соціальні та комунікативні форми. 3. Фаза аналізу особистого досвіду. Етап розробки, що включає фази: розробки індивідуальних завдань; аналізу особистого досвіду учнів; розробки колективних
 10. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  теми самооценивания учнів. 8. Введення системи індивідуальних освітніх планів як основи вибудовування індивідуальних освітніх маршрутів учня і способу його контролю. Це має бути поступовий процес, відповідний темпам і особливостям розвитку дитини. 9. Розробка та впровадження системи оцінки вчителя учнями як важливого фактора виховання в учнів суб'єктності
© 2014-2022  ibib.ltd.ua