Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті
ЗМІСТ:
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002

У навчальному посібнику розкривається новий концептуальний підхід, що відбиває сучасні умови розвитку соціально-освітнього середовища та її суб'єктів; дається психологічна характеристика особистості вчителя, орієнтованого на формування в учнів человекоцентрірованной життєвої позиції, соціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування; пропонуються методичні рекомендації щодо формування професійно-особистісної готовності студентів-майбутніх учителів до організації педагогічної діяльності як процесу полісубьектного взаємодії.

Може бути корисно всім читачам, що мають відношення до процесу соціалізації особистості, що розвивається в сучасному глобальному співтоваристві.

Введення
Глава 1 ХХІ століття - епоха гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом
1.1. Ноопсіхологіческій підхід до процесу розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві
1.2. Психологічна сутність полісуб'єктний взаємодії в соціумі
1.3. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і рівноцінних суб'єктів
1.4. Психологічний механізм включення суб'єкта в процес гуманістично - орієнтованого міжособистісної взаємодії
1.5. Готовність особистості до гуманістично-орієнтованого взаємодії і порозумінню як умова виживання в сучасному глобальному співтоваристві
Короткий зміст глави 1.
Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
Теми для рефератів 1.
Додаткова література: 1.
Глава 2 Педагогічна діяльність як соціально та історично обумовлений процес полісуб'єктний взаємодії в освітньому середовищі
2.1. Різноманіття форм педагогічної взаємодії в сучасній соціально-освітньому середовищі
2.2. Професійно-особистісна позиція вчителя як суб'єкта гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності
2.3. Духовно-психологічний потенціал особистості вчителя, орієнтованого на діалог з іншими учасниками освітнього процесу
2.4. Педагогічне мислення вчителя-гуманіста
2.5. Інформаційно-комунікативна взаємодія вчителя з авторами освітніх текстів як умова його професійно-особистісної підготовки до організації діалогового спілкування в процесі навчання
Короткий зміст глави
Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
Теми для рефератів 1.
Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
Додаткова література: 1.
Глава 3 Професійно-особистісна готовність вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
3.1. Поняття професійно-особистісної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
3.2. Прояви гуманістичної спрямованості особистості вчителя в умовах практичної педагогічної діяльності
3.3. Комунікативно-поведінкові установки вчителя як показник професійно-особистісної готовності до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
3.4. Прояви особистісного профілю вчителя в умовах педагогічної взаємодії в процесі навчання
3.5. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій міжособистісної взаємодії, що сприяють гуманізації соціально-освітнього середовища
3. 6. Професійно-особистісна готовність вчителя до проблемно-діалогового спілкування з авторами освітніх текстів
Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
4.1. Вплив успішності міжособистісної взаємодії початківця вчителя з іншими учасниками освітнього процесу на його соціально-психологічну адаптацію до педагогічної професії
4.2. Психологічний аналіз включеності студентів-майбутніх учителів у процесі полісуб'єктний освітньої взаємодії в умовах професійно-педагогічної підготовки у вузі
4.3. Інформаційно-пізнавальний діалог студентів-майбутніх вчителів з авторами
4.4. Кооперативно-структурована діяльність в роботі студентів-майбутніх вчителів з науковими психологічними текстами і її розвиваючі ефекти
Короткий зміст глави 1.
Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
Теми для рефератів 1.
Теми для самостійної дослідницької роботи
Додаткова література: 1.
Висновок
Список літератури 1.
П р і л о ж е н і я
ДОДАТОК № 1
ДОДАТОК № 2
ДОДАТОК № 3
ДОДАТОК № 4
ДОДАТОК № 5.
ДОДАТОК № 6
Короткий зміст глави
Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
Теми для рефератів 1.
Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
Додаткова література: 1.
Психологія в освіті:
  1. Т.Н. Васильєва. Формування саногенного мислення молодшого школяра: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 48 с. - 1997 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua