Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Короткий зміст глави 1.

Основні труднощі соціально-психологічної адаптації випускників педвузу до педагогічної взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу пов'язані з тим, що в їх професійно-педагогічної підготовки і раніше зберігається розрив між теорією і практикою гуманістично-орієнтованого взаємодії: початківці вчителі можуть добре володіти спеціальним предметом, який вони викладають у школі, знати теоретичні принципи психології, педагогіки, методики навчання, але не вміють застосувати їх у процесі полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 2.

Результати дослідження педагогічної діяльності стажерів-початківців вчителів та студентів-випускників педвузів узгоджуються з результатами дослідження метасуб'ектной професійно-особистісної позиції більш досвідчених вчителів. Виявляється, ще в період навчання у вузі у них формується виражена орієнтація на освоєння, в першу чергу тій галузі науки, яку їм належить викладати в школі, що стимулює інтерес більшою мірою до методики навчання, що відображає способи передачі предметних знань учням.

3.

Несформованість вихідних професійних установок більшої частини студентів на творчий пошук у сфері психолого-педагогічних знань, відсутність практичних умінь і навичок інформаційно-пізнавального взаємодії з авторами наукових психологічних текстів стають чинником, що обумовлює комунікативну пасивність молодого фахівця в розвитку гуманістичних орієнтацій міжособистісної взаємодії у підростаючого покоління. 4.

Гуманізація освіти в сучасному суспільстві робить особливо актуальною проблему спеціальної психолого-педагогічної підготовки студентів-майбутніх вчителів до практичної реалізація принципу полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. Виявлені в процесі дослідження факти творчого перетворення соціально-педагогічного досвіду в практичній діяльності студентів, оціночно-рефлексивної позиції майбутнього вчителя як важливого моменту і свідоцтва зрілості його інтелектуальної діяльності, особистісного характеру інформаційно-пізнавального взаємодії з авторами освітніх текстів підводять до вкрай важливого питання про більш інтенсивному використання в умовах навчально-професійної діяльності майбутнього вчителя у вузі.

5.

Важливим фактором, що сприяє розвитку професійно-особистісної готовності студентів-майбутніх учителів до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в сучасному соціокультурному та освітньому просторі, є включення їх в активну кооперативно-структуровану діяльність, пов'язану з освоєнням наукових психологічних знань по відношенню до вирішення конкретних педагогічних проблем. Полісуб'єктний взаємодію з іншими учасниками освітнього процесу (студентами-членами кооперативної групи, авторами наукових психологічних текстів та ін.) сприяє розвитку у майбутніх вчителів, по-перше, гуманістичних орієнтацій у сфері педагогічної діяльності, по-друге, позитивних комунікативно-поведінкових установок по відношенню до її суб'єктам, по-третє, рефлексивно-перцептивних здібностей до проектування ситуацій міжособистісної взаємодії, що сприяють гуманізації сучасної соціально-освітнього середовища.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткий зміст глави 1. "
 1. Короткий зміст глави 1.
  Психологічний аналіз категорії взаємодії в сучасному космопланетарного просторі "Світ - Людина" виявив його якісну своєрідність: існування і розвиток людини в ньому визначається єдністю психологічного, біологічного та фізичного факторів, що забезпечують їх еволюцію і гармонію. У цьому процесі кожна сторона розглядається як рівноцінна, що володіє властивістю
 2. Короткий зміст глави
  1. У сучасному світовому співтоваристві освіта розглядається як чинник, здатний "перебудовувати розвиток цивілізованого суспільства", фокусуючи ієрархію цілей, завдань, пріоритетів виховання підростаючого покоління навколо проблем і подій глобального масштабу в напрямку розвитку гуманістичних орієнтацій по відношенню до різних культур народів Планети. У контексті глобальної освіти
 3. Короткий зміст глави
  зміст вузько спеціалізованих наукових проблем, які не мають прямого виходу на вирішення соціальних проблем сучасного суспільства, що мають особистісну значимість для учнів. Головними способами педагогічної взаємодії є творчо-конструюються монолог і інформаційний діалог, що не відповідають потреби молодого покоління в більш інтимному міжособистісному спілкуванні. 4. Сформований
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах Стародавньої Русі пунктами концентрації
 5. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Стисло повинні бути викладені також в постанові про припинення справи. Остаточний висновок слідчого (судді), якщо він має намір, припинивши справу, звільнити неповнолітнього від кримінальної відповідальності, грунтується на визнанні встановлення факту вікової неосудності, що бажано чітко зафіксувати в постанові. Саме вікова неосудність є підставою для звільнення від
 6. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  коротку характеристику низки положень Закону про приватизацію державного та муніципального майна. Законом допускаються такі способи приватизації зазначеного майна: - продаж майна, у тому числі акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств на аукціоні; - продаж майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами; - продаж
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  короткий теоретичний екскурс в історію виникнення російської дер-дарственности. Він зроблений для того, щоб показати, що початкове виникнення Росій-ської держави відображало загальні державно-правові закономірності виникнення держав, хоча, зрозуміло, мало і важливі особливості (зокрема, перерва в розвитку держав-ності через татаро-монгольського навали).
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  коротке позначення предмета теорії права як вивчення права і цілому, вивчення його як соціального інституту. Але і це ще не все з предметом теорії права. Вище вже згадувалося про науковій, культурній і, звичайно ж, ідеологічної цінності закріплення результатів дослідницької діяльності в понятійному апараті теорії права, який формується на власній основі, а також на основі
 9. § 1. Державно-політичний розвиток
  коротку ретроспективу проблеми російського федералізму. У її динаміці слід виділити три основні етапи: а) відцентрові тенденції автономії при невиразною політиці центру (1991 - 1993 р.), б) т. н. асиметрична федерація (1994 - 1999 р.); в) фактичне відновлення і реальне зміцнення федерації (2000 - 2002 р.). На першому етапі в наявності були реальна суверенізація автономій (найбільш яскравий
 10. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений-ний пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах Стародавньої Русі пунктами концентрації
© 2014-2021  ibib.ltd.ua