Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Короткий зміст глави

1. У сучасному світовому співтоваристві освіта розглядається як чинник, здатний "перебудовувати розвиток цивілізованого суспільства", фокусуючи ієрархію цілей, завдань, пріоритетів виховання підростаючого покоління навколо проблем і подій глобального масштабу в напрямку розвитку гуманістичних орієнтацій по відношенню до різних культур народів Планети. У контексті глобальної освіти йдеться не просто про передачу вчителем соціокультурного досвіду учням, а про спільне "життєтворчості" всіх суб'єктів освітнього процесу, що забезпечує одночасне їх розвиток, самовдосконалення і самореалізацію. Основою гуманістично-орієнтованого міжособистісної взаємодії в освітньому середовищі є здатність її учасників до трансценденції, тобто виходу за межі конкретної внутришкольной середовища, і самотрансцендентность, тобто здатність до спілкування на рівні "Я - Інші" (учні, батьки, колеги-вчителі, педагогічний колектив, автори освітніх текстів, суспільство в цілому). 2.

Провідна роль в організації гуманістично-орієнтованого міжособистісної взаємодії в освітньому середовищі належить вчителю, який є водночас активним учасником життя соціуму і суб'єктом-професіоналом, що транслює соціокультурний досвід підростаючому поколінню. Головним завданням вчителя в контексті глобальної освіти є, поряд з реалізацією проблемно-методологічної стратегії пізнавальної діяльності учнів, створення атмосфери взаємної довіри і поваги суб'єктів педагогічного процесу, що полегшує процес їх позитивного міжособистісної взаємодії в освітньому середовищі. 3.

Вироблення стратегічних і тактичних ліній організації гуманістичного полісуб'єктний взаємодії передбачає розвиток у вчителя людиноорієнтованого спрямованості його професійно-особистісної позиції в освітньому середовищі; високий уровенень загальної комунікативної компетентності в сфері міжособистісної взаємодії, а також розвиток педагогічних здібностей до соціально -орієнтованого проектування власної діяльності.

4.

Стосовно діяльності вчителя, що реалізує принципи гуманістичного полісуб'єктний взаємодії в освітньому середовищі, соціально-орієнтоване проектування означає професійно-особистісну готовність вчителя до "зустрічі" з проектами інших суб'єктів освітнього процесу спільної діяльності; рефлексивний аналіз їх очікувань по відношенню до майбутнього співробітництва; прогнозування позитивної взаємозалежності; структурування функціонально-рольового взаємодії дії в конкретних ситуаціях міжособистісного спілкування.

5. Це виявляється можливим за умови безперервного інформаційно-пізнавального взаємодії вчителя з авторами освітніх текстів, що орієнтують його на виявлення істотних, об'єктивно значущих аспектів педагогічного спілкування, осмислення досягнень індивідуальної діяльності в контексті сучасної психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткий зміст глави "
 1. Короткий зміст глави 1.
  Психологічний аналіз категорії взаємодії в сучасному космопланетарного просторі "Світ - Людина" виявив його якісну своєрідність: існування і розвиток людини в ньому визначається єдністю психологічного, біологічного та фізичного факторів, що забезпечують їх еволюцію і гармонію. У цьому процесі кожна сторона розглядається як рівноцінна, що володіє властивістю
 2. Короткий зміст глави 1.
  Основні труднощі соціально-психологічної адаптації випускників педвузу до педагогічної взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу пов'язані з тим, що в їх професійно-педагогічної підготовки і раніше зберігається розрив між теорією і практикою гуманістично-орієнтованого взаємодії: початківці вчителі можуть добре володіти спеціальним предметом, який
 3. Короткий зміст глави
  зміст вузько спеціалізованих наукових проблем, які не мають прямого виходу на вирішення соціальних проблем сучасного суспільства, що мають особистісну значимість для учнів. Головними способами педагогічної взаємодії є творчо-конструюються монолог і інформаційний діалог, що не відповідають потреби молодого покоління в більш інтимному міжособистісному спілкуванні. 4. Сформований
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах Стародавньої Русі пунктами концентрації
 5. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Стисло повинні бути викладені також в постанові про припинення справи. Остаточний висновок слідчого (судді), якщо він має намір, припинивши справу, звільнити неповнолітнього від кримінальної відповідальності, грунтується на визнанні встановлення факту вікової неосудності, що бажано чітко зафіксувати в постанові. Саме вікова неосудність є підставою для звільнення від
 6. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  коротку характеристику низки положень Закону про приватизацію державного та муніципального майна. Законом допускаються такі способи приватизації зазначеного майна: - продаж майна, у тому числі акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств на аукціоні; - продаж майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами; - продаж
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  короткий теоретичний екскурс в історію виникнення російської дер-дарственности. Він зроблений для того, щоб показати, що початкове виникнення Росій-ської держави відображало загальні державно-правові закономірності виникнення держав, хоча, зрозуміло, мало і важливі особливості (зокрема, перерва в розвитку держав-ності через татаро-монгольського навали).
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  коротке позначення предмета теорії права як вивчення права і цілому, вивчення його як соціального інституту. Але і це ще не все з предметом теорії права. Вище вже згадувалося про науковій, культурній і, звичайно ж, ідеологічної цінності закріплення результатів дослідницької діяльності в понятійному апараті теорії права, який формується на власній основі, а також на основі
 9. § 1. Державно-політичний розвиток
  коротку ретроспективу проблеми російського федералізму. У її динаміці слід виділити три основні етапи: а) відцентрові тенденції автономії при невиразною політиці центру (1991 - 1993 р.), б) т. н. асиметрична федерація (1994 - 1999 р.); в) фактичне відновлення і реальне зміцнення федерації (2000 - 2002 р.). На першому етапі в наявності були реальна суверенізація автономій (найбільш яскравий
 10. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений-ний пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах Стародавньої Русі пунктами концентрації
© 2014-2022  ibib.ltd.ua