Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Короткий зміст глави

1. Професійно-особистісна готовність вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в сучасній соціально-освітньому середовищі визначається як установка на прогнозування поведінки інших суб'єктів освітнього процесу в ситуаціях спілкування; на взаєморозуміння та обмін особистісними смислами з іншими людьми, на передачу позитивної енергії і надання взаємного сприяння, взаємної підтримки і т.д. В якості основних показників, що виявляють рівень сформованості такої готовності, виступають загальна гуманістична спрямованість особистості вчителя в сфері педагогічної діяльності; комунікативна компетентність вчителя у сфері міжособистісної взаємодії з оточуючими; педагогічні здібності вчителя до проектувально-гностічес-кою і рефлексивно-перцептивної діяльності; орієнтація вчителя на способи спілкування з авторами освітніх текстів (проблемно-методологічний підхід до аналізу тексту), на діалогові форми спілкування. 2.

Як показали результати експериментального дослідження, в процесі полісуб'єктний взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу вчитель виступає одночасно в декількох психологічних ролях.

Найбільш вираженою у професійній картині світу сучасного вчителя є позиція організатора навчальної діяльності учнів. Менш осмисленими на рівні професійної свідомості та практичної діяльності вчителя є професійні ролі соціального педагога-вихователя, інтерпретатора соціокультурного досвіду молодому поколінню, а також педагога-дослідника, прилучає колег-вчителів до досягнень сучасної науки та педагогічної практики. 3.

Обмеження учителем сфери професійної взаємодії головним чином ситуаціями організації навчального співробітництва учнів на уроці обумовлено спрямованістю його рефлексивного аналізу власної діяльності і дій інших учасників освітнього процесу на утримання вузько спеціалізованих наукових проблем, які не мають прямого виходу на вирішення соціальних проблем сучасного суспільства, що мають особистісну значимість для учнів. Головними способами педагогічної взаємодії є творчо-конструюються монолог і інформаційний діалог, що не відповідають потреби молодого покоління в більш інтимному міжособистісному спілкуванні.

4.

Сформований стиль педагогічної взаємодії регламентується, по-перше, спрямованістю загальних комунікативне но-поведенческіхустановок вчителя по відношенню до оточуючих, а по друге, рівнем його рефлексивно-перцептивних здібностей до проектування ситуацій міжособистісного спілкування, гуманізує соціально -освітнє середовище. Як показали результати дослідження, найбільшою мірою вимогам принципу гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії дії відповідає особистість педагога, який виходить у ме-тасуб'ектную позицію, орієнтовану на широкий творчий аспект міжособистісного спілкування у соціально-освітньому середовищі.

5. Необхідну методологічну допомогу вчителю в реалізації гуманістично-орієнтованого підходу надає інформаційно-пізнавальне взаємодія з авторами освітніх текстів, особливо психологічних.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Короткий зміст глави "
 1. Короткий зміст глави 1.
  Психологічний аналіз категорії взаємодії в сучасному космопланетарного просторі "Світ - Людина" виявив його якісну своєрідність: існування і розвиток людини в ньому визначається єдністю психологічного, біологічного та фізичного факторів, що забезпечують їх еволюцію і гармонію. У цьому процесі кожна сторона розглядається як рівноцінна, що володіє властивістю
 2. Короткий зміст глави
  1. У сучасному світовому співтоваристві освіта розглядається як чинник, здатний "перебудовувати розвиток цивілізованого суспільства", фокусуючи ієрархію цілей, завдань, пріоритетів виховання підростаючого покоління навколо проблем і подій глобального масштабу в напрямку розвитку гуманістичних орієнтацій по відношенню до різних культур народів Планети. У контексті глобальної освіти
 3. Короткий зміст глави 1.
  Основні труднощі соціально-психологічної адаптації випускників педвузу до педагогічної взаємодії з іншими учасниками освітнього процесу пов'язані з тим, що в їх професійно-педагогічної підготовки і раніше зберігається розрив між теорією і практикою гуманістично-орієнтованого взаємодії: початківці вчителі можуть добре володіти спеціальним предметом, який
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах Стародавньої Русі пунктами концентрації
 5. Звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Стисло повинні бути викладені також в постанові про припинення справи. Остаточний висновок слідчого (судді), якщо він має намір, припинивши справу, звільнити неповнолітнього від кримінальної відповідальності, грунтується на визнанні встановлення факту вікової неосудності, що бажано чітко зафіксувати в постанові. Саме вікова неосудність є підставою для звільнення від
 6. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  коротку характеристику низки положень Закону про приватизацію державного та муніципального майна. Законом допускаються такі способи приватизації зазначеного майна: - продаж майна, у тому числі акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств на аукціоні; - продаж майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами; - продаж
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  короткий теоретичний екскурс в історію виникнення російської дер-дарственности. Він зроблений для того, щоб показати, що початкове виникнення Росій-ської держави відображало загальні державно-правові закономірності виникнення держав, хоча, зрозуміло, мало і важливі особливості (зокрема, перерва в розвитку держав-ності через татаро-монгольського навали).
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  коротке позначення предмета теорії права як вивчення права і цілому, вивчення його як соціального інституту. Але і це ще не все з предметом теорії права. Вище вже згадувалося про науковій, культурній і, звичайно ж, ідеологічної цінності закріплення результатів дослідницької діяльності в понятійному апараті теорії права, який формується на власній основі, а також на основі
 9. § 1. Державно-політичний розвиток
  коротку ретроспективу проблеми російського федералізму. У її динаміці слід виділити три основні етапи: а) відцентрові тенденції автономії при невиразною політиці центру (1991 - 1993 р.), б) т. н. асиметрична федерація (1994 - 1999 р.); в) фактичне відновлення і реальне зміцнення федерації (2000 - 2002 р.). На першому етапі в наявності були реальна суверенізація автономій (найбільш яскравий
 10. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений-ний пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах Стародавньої Русі пунктами концентрації
© 2014-2022  ibib.ltd.ua