Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК № 2

Експериментальне завдання для вивчення професійно-педагогічного тезауруса наукових психологічних термінів у вчителя

Інструкція

Шановний колего!

У практиці педагогічної діяльності Ви постійно використовуєте деякі терміни, наприклад, "вчення", "колектив", "здібності" та ін Застосовуючи ці поняття, кожен вчитель, природно, вкладає в них певний сенс. Від того, який саме ознака виділяється як найбільш істотного в його визначенні, багато в чому залежить характер власної діяльності вчителя, його ставлення до різних аспектів знань, індивідуальний стиль спілкування з учнями і т.д.

У зв'язку з цим ми звертаємося до Вас з проханням коротко викласти зміст, який Ви вкладаєте в деякі поняття, відомі Вам не тільки за курсами теоретичних знань (психології, педагогіки, приватних методик), а й з повсякденного педагогічного спілкування. Виконуючи завдання, Ви можете користуватися додатковою літературою. Намагайтеся відповідати своїми словами, коротко, виділяючи саме, на Ваш погляд, головне. Якщо Ви не розумієте сенс якого-то терміну, будь ласка, напишіть це. Наприкінці "словника" Вам пропонується відповісти на деякі питання.

Ми сподіваємося, що пророблена робота буде взаємно корисною: Вам - для переосмислення власної діяльності, нам - для складання загальної характеристики молодого фахівця - педагога.

1. Насамперед не могли б Ви сказати, які поняття психологічної науки є, на Вашу думку, особливо

значущими для практичної діяльності вчителя? 2.

Вам пропонується ряд термінів з психології та педагогіки: уважно прочитайте їх і підкресліть двома лініями ті з них, які Ви часто використовуєте; однією лінією - ті з них, які Ви рідко використовуєте в мовному спілкуванні.

Поняття, що Ви взагалі ніколи не використовуєте, просто закресліть.

Авторитет, акселерація, активність особистості, акцентуація характеру, аутогенне тренування, афект, несвідоме, увагу, сугестивність, вік, воля, уява, виховання, вихованість, сприйняття, мала група, дія, діяльність, душа , забування, задатки, запам'ятовування, гра, індивід, індивідуальність, індивідуальний стиль діяльності, інстинкт, інтелект, інтерес, інтерференція навичок, інтуїція, інфантилізм, психологічний клімат у колективі, колективістська самовизначення, колектив, комунікація, конфлікт, кризи вікові, лідер, особистість , меланхолік, світогляд, мотив, мислення, спостережливість, навик, спрямованість особистості, настрій, здатність до навчання, навчання, обдарованість, операція (розумова), відчуття, пам'ять, переживання, наслідування, розуміння, потреба, уявлення, проблемна ситуація, проблемне навчання, диференційоване навчання, професійна орієнтація, психодіагностика, неуважність, референтна група, рефлексія, мова, жито, самонавіювання, самосвідомість, самооцінка, психологічна служба в школі, психологічна сумісність, усвідомлення, соціалізація, соціометрія, здібності, пристрасть, стрес, талант, творчість, темперамент, тест, переконання, вміння, розум, рівень домагань, засвоєння, установка, стомлення, вчення, флегматик, фрустрація, характер, мета, ціннісні орієнтації, почуття, чутливість, емпатія, емоції. 3.

А тепер ми просимо Вас дати короткі визначення деяких понять. Що, на Вашу думку, означають ці слова? 1. Взаємодія 2. Сприйняття 3. Група 4. Діяльність 5. Особистість 6. Комунікативна компетентність 7. Конфлікт 8. Спілкування 9.

Навчання 10. Рефлексія 11. Самосвідомість 12. Здібності 13. Суб'єкт 14. Установка 15. Вчення 16. Емпатія 4. Обведіть кружком номера тих понять, які викликали у Вас труднощі в їх визначенні. 5.

Чим Ви пояснюєте виникнення у Вас труднощів у визначенні деяких понять? A)

Вважаю, що не отримав (а) достатньої теоретичної підготовки з психології в інституті.

Б) Маю певну теоретичну підготовку в галузі психології, але не маю практичних навичок використання психологічних знань по відношенню до вирішення конкретних педагогічних завдань. B)

Недостатня підготовленість до самоосвіти в сфері психолого-педагогічних знань.

Г) Відсутність спеціальної підготовки до самостійного професійно орієнтованого читання наукової психолого-педагогічної літератури.

6. Чи складаєте Ви індивідуальну психологічну карту (ІПК) на кожного учня? -

Не маю уявлення - 1 -

Маю дуже туманне уявлення - 2 -

Знаю, що такі ІПК корисно складати, але самому (ой) не доводилося - 3 -

Веду педагогічний щоденник, де розміщую загальні відомості про кожного учащемся ввіреного мені класного колективу - 4 -

Щорічно складаю психолого-педагогічну характеристику особистості учня - 5

Назвіть, будь ласка, які розділи Ви виділяєте в ІПК (або психолого-педагогічної характеристиці) учня

7. Виділіть, будь ласка, психологічні основи формування особистості учня, на які Ви орієнтуєтеся при організації навчально-виховного процесу: A)

Б) B)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ДОДАТОК № 2 "
 1. 1 . Велика Вітчизняна війна
  програми) не суперечить міжнародному праву, то секретний протокол і особливо «Договір ...» спрямовані на розділ Європи між тоталітарними державами. Здійснив цю домовленість СРСР у війні з Фінляндією, окупацією Прибалтики, поверненням Басараб. Разом з Німеччиною СРСР брав участь у розподілі Польщі, про що свідчить і спільний парад у Бресті, і знищення тисяч польських
 2. 2. Проблеми науки і культури
  додаток до Літературній газеті). - 1991. - № 9. Дружба народів, 1988, № 7-10 (листування Б. Пастернака з О. Фрей-денберг). Інше мистецтво: 1956-1976 / / Літературна газета. - 1991. - № 1. Євтушенко Є. Фехтування з гнойової купою / / Літературна газета. - 1991. - № 3. Емохова Л. Світ художньої культури. - М., 2000. Єрофєєв В. У лабіринті проклятих питань. - М., 1990. Єрофєєв В. Нова
 3. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  доданих до неї документів, які у них відсутні. Таким чином, АПК зобов'язує сторони заздалегідь розкривати наявні у них письмові докази. Такий порядок цілком раціональний, оскільки значна частина розглянутих арбітражними судами суперечок виникає з договірних відносин сторін, у яких є в наявності договір, інші документи, що супроводжували висновок і виконання
 4. Заперечення
  додатком документів, що підтверджують віз-ражения проти позову, в строк, що забезпечує надходження відкликання до дня розгляду справи, та докази відсилання іншим особам, бере участі у справі, копій відкликання та документів, які у них відсутні. Відгук підписується особою, бере участі у справі, або його представником. До відзиву, підписаного представником, додається довіреність, що підтверджує його
 5. Письмові докази
  додатки до них. Документи, отримані за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв'язку, а також документи, підписані електронним цифровим підписом або іншим аналогом власноручного підпису, допускаються в якості письмових доказів у випадках і в порядку, що встановлені федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або договором. Суттєвою ознакою письмових
 6. відзиву на позовну заяву
  доданих до неї документів, які у інших осіб, що у справі, відсутні; документ, що підтверджує сплату державного мита у встановлених порядку і в розмірі або право на отримання пільги по сплаті державного мита, або клопотання про надання відстрочки, розстрочки, про змен-шення розміру державного мита; документи, що підтверджують обставини, на яких
 7. 12. ВИЗНАЧЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ, ЙОГО ЗМІСТ, ВИКОНАННЯ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОСКАРЖЕННЯ
  Як вже зазначалося, визначенням називається судовий акт, який виноситься для оформлення окремих процесуальних дій в ході процесу (визначення про відкладення справи, про призначення експертизи та ін.), а також при закінченні справи без винесення судового рішення (ухвалу про припинення провадження у справі або про залишення позовної заяви без розгляду). Визначення виноситься
 8. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ АПЕЛЯЦІЇ. ПРАВО АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ, ТЕРМІН ПОДАЧІ, ФОРМА І ЗМІСТ апеляційну скаргу. ВІДГУК НА апеляційну скаргу
  прикладені повернене позовну заяву та документи, що додавалися до нього при подачі до арбітражного суду. Апеляційна скарга, подана З дотриманням вимог, що пред'являються АПК РФ до її формою і змістом, приймається до виробництва арбітражного суду апеляційної інстанції. У разі порушення зазначених вимог арбітражний суд або залишає скаргу без руху, або повертає її. Питання про
 9. 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції
  За резул'татамрассмотренія апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції має право (ст. 269АПК): залишити рішення арбітражного суду першої інстанції без зміни, а апеляційну скаргу-без задоволення; скасувати або змінити рішення суду першої інстанції повністю або частково і прийняти по справі новий судовий акт; скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у
 10. 1. Правом касаційного оскарження, строки та порядок подання, ФОРМА І ЗМІСТ касаційних скарг. Відзиву на касаційну скаргу
  додатком документів, що підтверджують заперечення щодо скарги, іншим особам, які беруть участь у справі, та до арбітражного суду. До відзиву, який направляється до арбітражного суду, додається також документ, що підтверджує направлення відкликання іншим особам, які беруть участь у справі. Відгук надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення в строк, що забезпечує можливість ознайомлення З відкликанням до початку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua