Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ


За резул'татамрассмотренія апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції має право (ст. 269АПК):
залишити рішення арбітражного суду першої інстанції без зміни, а апеляційну скаргу -без задоволення;
скасувати або змінити рішення суду першої інстанції повністю або частково і прийняти по справі новий судовий акт;
скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або в частині.
Підставами для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції є:
1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;
недоведеність мають значення для справи обставин, які суд вважав встановленими;
невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи;
порушення або неправильне застосування норм матеріального права чи норм процесуального права.
Неправильним застосуванням норм матеріального права є:
незастосування закону, що підлягає застосуванню;
застосування закону, не підлягає застосуванню;
неправильне тлумачення закону.
Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для зміни або скасування рішення арбітражного суду першої інстанції, якщо це порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного рішення.
Підставами для скасування рішення арбітражного суду першої інстанції в будь-якому випадку є (ст. 270АПК):
розгляд справи арбітражним судом у незаконному складі;
розгляд справи за відсутності когось із що у справі осіб, не повідомлених належним чином про час і місце судового засідання;
3) порушення правил про мову при розгляді справи;
прийняття судом рішення про права й про обов'язки осіб, не залучених до участі у справі;
непідписання рішення суддею або одним із суддів, якщо справа розглянута у колегіальному складі суддів, або підписання рішення не тими суддями, що зазначені в рішенні;
відсутність у справі протоколу судового засідання або підписання його не тими особами;
порушення правила про таємницю наради суддів при прийнятті рішення.
За результатами розгляду апеляційної скарги арбітражний суд апеляційної інстанції приймає судовий акт, іменований постановою, яка підписується суддями, які розглядали справу.
У постанові арбітражного суду апеляційної інстанції повинні битьуказани:
1) найменування арбітражного суду апеляційної інстанції, склад суду, який прийняв постанову; прізвище особи, яке вело протокол судового засідання;
2) номер справи, дата і місце прийняття постанови;
3) найменування особи, яка подала апеляційну жало-бу, і його процесуальне становище;
найменування осіб, що у справі;
предмет спору;
прізвища осіб, присутніх у судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень;
дата прийняття оскаржуваного рішення арбітражним судом першої інстанції та прізвища взяли його суддів;
8) короткий виклад змісту прийнятого рішення;
9) підстави, за якими в апеляційній скарзі заяв-лено вимогу про перевірку законності та обгрунтованості рішення;
доводи, викладені у відгуку на апеляційну скаргу;
пояснення осіб, що у справі і присутствую- щих в судовому засіданні;
обставини справи, встановлені арбітражним судом апеляційної інстанції; докази, на яких грунтуються висновки суду про ці обставини; закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд при прийнятті постанови; мотиви, за якими суд відхилив ті чи інші докази і не застосував закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи, що у справі;
мотиви, з яких суд апеляційної інстанції не погодився з висновками суду першої інстанції , якщо його рішення було скасовано повністю або в частині;
висновки про результати розгляду апеляційної скарги.
У постанові арбітражного суду апеляційної інстанції вказується на розподіл між сторонами судових витрат, у тому числі судових витрат, понесених у зв'язку з поданням апеляційної скарги.
Копії постанови арбітражного суду апеляційної інстанції направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний строк з дня прийняття постанови.
Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття.
Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції може бути оскаржено до арбітражного суду каса-ційної інстанції.
Апеляційні скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції подаються до арбітражного суду апеляційної інстанції та розглядаються ним за правилами, пре-передбаченими для подання та розгляду апеляційних скарг на рішення арбітражного суду першої інстанції, З особливостями, передбаченими АПК РФ.
Апеляційні скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції про повернення позовної заяви та на інші визначення, які перешкоджають подальшому руху справи, розглядаються арбітражним судом апеляційної інстанції в строк, що не перевищує десяти днів з дня надходження такої скарги до суд.
Арбітражний суд порезул'татамрассмотренія скарги на визначення арбітражного суду першої інстанції має право:
залишити ухвалу без зміни, скаргу без задоволення;
скасувати ухвалу арбітражного суду першої інстанції і направити питання на новий розгляд до арбітражного суду першої інстанції;
скасувати ухвалу повністю або частково і вирішити питання по суті.
ПРИМІТКИ
1 Див: Борисова Є. Інститут апеляції в цивільному процесі. М., 1996. С. 34.
2 Ріхтер А. Про повною і неповною апеляції / / Журнал Міністерства юстиції. СПб., 1907. № 3. С. 20.
3 Судові Статути 20 листопада 1864 з викладенням міркувань, на яких вони засновані. Частина 1. СПб., 1866. С. 108.
4 Верещагін А. Про недоліки прийнятої системи викладу судових рішень / / Журнал Міністерства юстиції. СПб., 1905. № 9.
5 Див: Шерстюк В.М. Нові положення третього Арбітражного процесуального кодексу РФ / / Додаток до щомісячного журналу «Господарство і право». № 12, грудень 2002. С. 39.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції "
 1. ЗМІСТ
  арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2 . Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ АРБІТРАЖНОГО
 2. Тема 12. Апеляційне провадження
  арбітражного суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції. Література Борисова Е. Апеляція у цивільному та арбітражному процесі. М., 1997. Шерстюк В. Пред'явлення апеляційної скарги до арбітражного суду / / Господарство право. 1996. №
 3. 3. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції
  повноважень; дата прийняття оскаржуваного рішення арбітражним судом першої інстанції та прізвища взяли його суддів; 8) короткий виклад змісту прийнятого рішення; 9) підстави, за якими в апеляційній скарзі заявлений-але вимога про перевірку законності та обгрунтованості рішення; доводи, викладені у відгуку на апеляційну скаргу; пояснення осіб, що у справі і присутніх у судовому
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову. Розпорядження позовними засобами захисту права. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування. Належність, допустимість доказів, подання та витребування
 5. 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ, постанову суду апеляційної інстанції. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції
  повноважень; найменування арбітражних судів, які розглянули справу у першій та апеляційній інстанціях; дата прийняття оскаржуваних рішення, постанови; прізвища суддів, їх взяли; короткий виклад змісту прийнятих у справі рішення, постанови ; 9) підстави, за якими в касаційній скарзі за-явлені вимоги про перевірку законності рішення, поста-новлення; 10) доводи, викладені у відгуку
 6. 3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ СУДОВИХ АКТІВ, що набрали законної сили. ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВАС РФ, ЙОГО ЗМІСТ І набранням законної сили
  повноважень; найменування арбітражних судів, що розглядали справу в першій, апеляційній, касаційній інстанціях; відомості про вжиті у справі судових актах; короткий зміст оспорюваного судового акта ; доводи, що містяться в заяві або поданні про перегляд судового акта в порядку нагляду, та вимоги заявника; заперечення, що містяться у відгуку на заяву або подання про
 7. Тема 13. КАСАЦІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
  арбітражним судом касаційної інстанції. Порядок і термін розгляду касаційної скарги. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції. Література Арсенов І. Питання касаційного провадження у проекті нового АПК РФ / /
 8. 3. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції
  повноважень; найменування арбітражних судів, які розглянули справу у першій та апеляційній інстанціях; дата прийняття оскаржуваних рішення, постанови; прізвища суддів, їх взяли; короткий виклад змісту прийнятих у справі рішення, постанови ; підстави, за якими в касаційній скарзі заявлені вимоги про перевірку законності рішення, постанови; доводи, викладені у відгуку на
 9. 3. Підстави для зміни або скасування в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу. Постанова Президії ВАС РФ, його зміст і набрання законної сили
  повноважень; найменування арбітражних судів, що розглядали справу в першій, апеляційній, касаційній інстанціях; відомості про вжиті у справі судових актах; короткий зміст оспорюваного судового акта ; доводи, що містяться в заяві або поданні про перегляд судового акта в порядку нагляду, та вимоги заявника; заперечення, що містяться у відгуку на заяву або подання про
 10. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  повноваження арбітражних комісій в умовах слабкого розвитку механізму госпрозрахунку в початковий період непу, в умовах нерозвиненості договірних відносин, слабкою договірної дисципліни повсюдно приводили до широкого застосування відстрочки або розстрочки платежу за прийнятим рішенням , до заміни виконання одного зобов'язання іншим, до повного або часткового звільнення боржника від зобов'язань по
© 2014-2022  ibib.ltd.ua