Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
Травкін А.А., Карабанова К.І.. Арбітражний процес: Навчальний посібник: - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003, - 348 С., 2003 - перейти до змісту підручника

3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ, ПОСТАНОВУ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ


Арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє законність рішень, постанов, прийнятих арбітражним

судом першої та апеляційної інстанцій, встановлюючи правильність застосування норм матеріального права і норм процесуального права при розгляді справи та прийнятті оскаржуваного судового акта і виходячи з доводів, що містяться в касаційній скарзі та заперечення стосовно скарги, якщо інше не передбачено АПК РФ.
Незалежно від доводів, що містяться в касаційній скарзі, арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє, чи не порушені арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій норми процесуального права, що є безумовною підставою для скасування рішення арбітражного суду першої інстанції, постанови арбітражного суду апеляційної інстанції.
Таким чином, межі розгляду справи в арбітражному суді касаційної інстанції обмежені доводами касаційної скарги та заперечень на неї, за винятком перевірки дотримання норм процесуального права, порушення яких тягне за собою безумовну скасування судового акта.
Таке рішення проблеми визначення меж рассмот-ренію справи арбітражними судами касаційної інстанції приймається не всіма вченими. Так Шерстюк В.М. вважає, що Кодекс не повинен містити ніяких обмежень для суду касаційної інстанції при перевірці їм правильності при-трансформаційних змін норм матеріального права і норм процесуального права. При цьому він виходить з того, що рішення арбітражного суду повинно бути законним, обгрунтованим і вмотивованим (ч.3 ст.15 АПК). Арбітражний суд першої інстанції зобов'язаний винести законне рішення. У винесенні законного рішення судом зацікавлені не тільки особи, що у справі, а й держава, так як їм захищаються не тільки інтереси осіб беруть участь у справі, а й правопорядок. Отже, касаційна інстанція не повинна проходити повз порушення закону, допущеного нижчестоящим судом, незалежно від того, чи вказано про це порушення у скарзі чи ні. Встановивши, що судовий акт винесений З порушенням закону, суд касаційної інстанції повинен скасувати або змінити його і в тому випадку, якщо про ці порушення нічого не сказано в касаційній скарзі. Аналогічним чином має вчинити суд касаційної інстанції, якщо буде встановлено, що суд першої або апеляційної інстанції ви-233 ніс незаконне рішення або постановл1 ение щодо осіб, які не подали касаційну скаргу.
З даною думкою важко не погодитися.
При розгляді справи арбітражний суд касаційної інстанції перевіряє, чи відповідають висновки арбітражного суду першої і апеляційної інстанцій про застосування норми права встановленим ними у справі обставинам та наявним у справі доказам.
За результатами розгляду касаційної скарги арбітражний суд касаційної інстанції має право:
залишити рішення арбітражного суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції без зміни, а касаційну скаргу без задоволення;
скасувати або змінити рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і, не передаючи справу на новий розгляд, прийняти новий судовий акт, якщо фактичні обставини, що мають значення для справи, встановлені арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій на підставі повного і всебічного дослідження наявних у справі доказів, але цим судом неправильно застосовано норму права або законність рішення, постанови арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій повторно перевіряється арбітражним судом касаційної інстанції за відсутності підстав, передбачених АПК РФ;
скасувати або змінити рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або частково і направити справу на новий розгляд у відповідний арбітражний суд, рішення, постанова якого скасовано або змінено, якщо цим судом порушено норми процесуального права, що є підставою для скасування рішення, постанови, або якщо висновки, що містяться в оскаржуваних рішенні, постанові, не відповідають встановленим у справі фактичним обставинам або наявним у справі доказам. При направлення справи на новий розгляд суд може вказати на необхідність розгляду справи колегіальним складом суддів і (або) в іншому судовому складі;
скасувати або змінити рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або в частині та передати справу на розгляд іншого арбітражного суду першої або апеляційної інстанції в межах одного і того ж судового округу, якщо зазначені судові акти повторно перевіряються арбітражним судом касаційної інстанції і що містяться в них висновки не відповідають встановленим у справі фактичним обставинам або наявним у справі доказам;
залишити в силі одне із раніше прийнятих у справі рішень чи постанов;
скасувати рішення суду першої інстанції та (або) постанову суду апеляційної інстанції повністю або в частині і припинити провадження у справі або залишити позовну заяву без розгляду повністю або в частині.
Арбітражний суд, який розглядає справу в касаційній інстанції, не має права встановлювати або вважати дока-заннимі обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові або були відкинуті судом першої або апеляційної інстанції, наперед питання про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, перевагу одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення, постанова має бути прийнято при новому розгляді справи.
Підставами для зміни або скасування рішення, по-становлення арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій є невідповідність висновків суду, що містяться в рішенні, постанові, фактичним обставинам справи, встановленим арбітражним судом першої та апеляційної інстанцій, та наявним у справі доказам, порушення або неправильне застосування норм матеріального права чи норм процесуального права.
Неправильним застосуванням нормматеріального права є:
незастосування закону, що підлягає застосуванню;
застосування закону, не підлягає застосуванню;
неправильне тлумачення закону.
Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для зміни або скасування рішення, постанови арбітражного суду, якщо це порушення призвело або могло призвести до прийняття неправильного рішення, постанови.
Підставами для скасування рішення, постанови арбітражного суду в будь-якому випадку є:
розгляд справи арбітражним судом у незаконному складі;
розгляд справи в відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі і не повідомлених належним чином про час і місце судового засідання;
порушення правил про мову при розгляді справи;
прийняття судом рішення, постанови про права й про обов'язки осіб, не залучених до участі у справі;
непідписання рішення, ухвали суддею або одним із суддів або підписання рішення, постанови не тими суддями, що зазначені в рішенні, постанові;
відсутність у справі протоколу судового засідання або підписання його не тими особами;
порушення правила про таємницю наради суддів при прийнятті рішення, постанови.
За результатами розгляду касаційної скарги арбітражний суд касаційної інстанції приймає судовий акт, іменований постановою, яка підписується суддями, які розглядали справу.
У постанові арбітражного суду касаційної інстанції повинні бути зазначені:
найменування арбітражного суду касаційної інстанції, склад суду, який прийняв постанову;
номер справи, дата і місце прийняття постанови;
найменування особи, яка подала касаційну скаргу, її процесуальне становище;
найменування осіб, що у справі;
предмет спору;
прізвища осіб, присутніх у судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень;
найменування арбітражних судів, які розглянули справу у першій та апеляційній інстанціях; дата прийняття оскаржуваних рішення, постанови; прізвища суддів, їх взяли;
короткий виклад змісту прийнятих у справі рішення, постанови;
9) підстави, за якими в касаційній скарзі за - явлені вимоги про перевірку законності рішення, поста-новлення;
10) доводи, викладені у відгуку на касаційну скаргу;
пояснення осіб, що у справі і присутніх у судовому засіданні;
закони та інші нормативні правові акти, якими керувався суд касаційної інстанції при прийнятті постанови; мотиви прийнятого постанови; мотиви, з яких суд не застосував закони та інші нормативні правові акти, на які посилалися особи , які беруть участь у справі;
мотиви, з яких суд касаційної інстанції не погодився з висновками суду першої, апеляційної інстанцій, якщо їх рішення, постанову було скасовано повністю або в частині;
висновки за результатами розгляду касаційної скарги;
дії, які повинні бути виконані особами, що у справі, і арбітражним судом першої або апеляційної інстанції, якщо справа передається на новий розгляд.
Направляючи справу на новий розгляд, арбітражний суд касаційної інстанції може вказати на необхідність нового розгляду справи судом першої інстанції колегіальним складом суддів і (або) в іншому судовому складі.
Вказівки арбітражного суду касаційної інстанції, в тому числі на тлумачення закону, викладені в його постанові про скасування рішення, постанови суду першої, апеляційної інстанцій, обов'язкові для арбітражного суду, знову розглядає дану справу.
У постанові арбітражного суду касаційної інстанції вказується на розподіл між сторонами судових витрат, понесених у зв'язку З подачею касаційної скарги.
При скасуванні судового акта З передачею справи на новий розгляд питання про розподіл судових витрат дозволяється арбітражним судом, знову розглядає справу.
Копії постанови арбітражного суду касаційної інстанції направляються особам, бере участі у справі, в п'ятиденний строк з дня прийняття постанови.
Постанова арбітражного суду касаційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття.
Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції про повернення касаційної скарги, подані до арбітражного суду касаційної інстанції, який виніс таке визначення, розглядаються колегіальним складом суддів цього ж суду в десятиденний строк з дня надходження скарги до суду без повідомлення сторін.
Скарги на інші визначення арбітражного суду кас-саціонной інстанції, оскарження яких передбачено АПК РФ, розглядаються тим же арбітражним судом касаційної інстанції в іншому судовому складі.
За результатами розгляду скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції виноситься ухвала.
ПРИМІТКИ
1 Див: Шерстюк В.М. Нові положення третього Арбітражного процесуального кодексу РФ / / Додаток до щомісячного журналу «Господарство і право». № 12, грудень 2002. С. 40-41.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ, постанову суду апеляційної інстанції. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду касаційної інстанції "
 1. ЗМІСТ
  арбітражного судоустрою та судочинства 3 ГЛАВА 2. Поняття арбітражного процесу 13 січня. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права 13 ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ, Арбітражнимпроцесуальним ФОРМА 13ЗАДАЧІ СУДОЧИНСТВА В АРБІТРАЖНИХ СУДАХ 21ІСТОЧНІКІ АРБІТРАЖНОГО
 2. Тема 13. КАСАЦІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
    арбітражним судом касаційної інстанції. Порядок і термін розгляду касаційної скарги. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції. Література Арсенов І. Питання касаційного провадження у проекті нового АПК РФ / /
 3. 3. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції
    повноважень; найменування арбітражних судів, які розглянули справу у першій та апеляційній інстанціях; дата прийняття оскаржуваних рішення, постанови; прізвища суддів, їх взяли; короткий виклад змісту прийнятих у справі рішення, постанови; підстави, за якими в касаційній скарзі заявлені вимоги про перевірку законності рішення , постанови; доводи, викладені у відгуку на
 4. 3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ СУДОВИХ АКТІВ, що набрали законної сили. ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВАС РФ, ЙОГО ЗМІСТ І набрання законної сили
    повноважень; найменування арбітражних судів, що розглядали справу в першій, апеляційній, касаційній інстанціях; відомості про вжиті у справі судових актах; короткий зміст оспорюваного судового акта; доводи, що містяться в заяві або поданні про перегляд судового акта в порядку нагляду, та вимоги заявника; заперечення , що містяться у відгуку на заяву або подання про
 5. 3. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції
    повноважень; дата прийняття оскаржуваного рішення арбітражним судом першої інстанції та прізвища взяли його суддів; 8) короткий виклад змісту прийнятого рішення; 9) підстави, за якими в апеляційній скарзі заявлений-але вимога про перевірку законності та обгрунтованості рішення; доводи, викладені у відгуку на апеляційну скаргу; пояснення осіб, що у справі і присутніх у судовому
 6. 3. Підстави для зміни або скасування в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу. Постанова Президії ВАС РФ, його зміст і набрання законної сили
    повноважень; найменування арбітражних судів, що розглядали справу в першій, апеляційній, касаційній інстанціях; відомості про вжиті у справі судових актах; короткий зміст оспорюваного судового акта; доводи, що містяться в заяві або поданні про перегляд судового акта в порядку нагляду, та вимоги заявника; заперечення , що містяться у відгуку на заяву або подання про
 7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
    повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову. Розпорядження позовними засобами захисту права. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування. Належність, допустимість доказів, подання та витребування
 8. 3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ АБО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції
    повноважень; дата прийняття оскаржуваного рішення арбітражним судом першої інстанції та прізвища взяли його суддів; 8) короткий виклад змісту прийнятого рішення; 9) підстави, за якими в апеляційній скарзі заяв-лено вимогу про перевірку законності та обгрунтованості рішення; доводи, викладені у відгуку на апеляційну скаргу; пояснення осіб, що у справі і присутствую-щих в судовому
 9. 1. Правом касаційного оскарження, строки та порядок подання, ФОРМА І ЗМІСТ касаційних скарг. Відзиву на касаційну скаргу
    повноваженнях кас-саціонной інстанції в системі арбітражних судів, продовжують залишатися дискусійними. Зокрема, у вчених немає єдиної думки щодо сутності даного інституту: чи представляє він чисту касацію, або це неповна касація з рисами апеляції, або, навпаки, апеляція з рисами касації. До теперішнього часу в літературі тривають суперечки про те, який стадією
 10. ГЛАВА 14. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
    Повноважним на підписання заяви. У заяві про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами мають бути зазначені: найменування арбітражного суду, до якого подається заява; найменування особи, яка подає заяву, та інших осіб, що беруть участь у справі, їх місце знаходження або місце проживання; найменування арбітражного суду, прийняв судовий акт, про перегляд якої за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua