Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Є.П. Іванов. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди. / / За редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1. Велика Вітчизняна війнаБ даної проблеми необхідно зупинитися насамперед на історіографії питання. Прийнято вважати, що перший період історіографії війни охоплює час від початку війни і до середини 1950-х років. Чим характеризується цей період?
Перш за все необхідно відзначити монопольний авторитет І. В. Сталіна в розробці окремих версій про підготовку та початок Великої Вітчизняної війни. Так, саме він, називаючи причини відступу Червоної Армії на початковому етапі війни, ввів в обіг поняття раптовості, непідготовленості армії, переваги ворога. Виправдовуючи відступ у глиб країни, Сталін висунув ідею «заманювання» ворога і «контрнаступу як головного способу військових дій в справедливих війнах». Історикам необхідно було підганяти факти під основні висловлювання вождя. Основне число досліджень присвячувалося великим битвам, героїзму радянського народу, підкреслювалася роль Сталіна і партії в перемозі над ворогом. Багато роботи були написані учасниками цієї великої події, тому вони пофарбовані емоційно, в них суб'єктивне превалює над об'єктивним.
Справедливості заради необхідно відзначити, що були й певні умови які стримували створення серйозних досліджень про війну. Насамперед, це період «холодної війни», який не дозволив виконати рішення Ялтинської конференції про створення міжнародного колективу істориків і з'єднанні архівів для написання об'єктивної історії вто-
рій світової війни. Інша причина корениться в тому, що до середини 50-х років в нашій країні в ході формування архівів як центральних, так і обласних йшов процес засекречування окремих фондів.
Незважаючи на ці умови, багато що було зроблено. Написані невеликі праці про Героїв Радянського Союзу, видатних партизанах, про дружбу народів у роки війни. Менша увага приділялася проблемам економіки, тут можна відзначити тільки невелику брошуру Н. А. Вознесенського, який займав пост першого заступника голови РНК і, природно, був чудово обізнаний з даної проблеми. У роботі доводиться, що перемога над фашистською Німеччиною була досягнута завдяки перевазі соціалістичного економічного ладу.
Особливий інтерес для дослідників наступних поколінь представляють праці Генштабу, які створювалися і в роки війни, і відразу після неї, але йшли під грифом «таємно» і «для службового користування». Головна увага в них приділялася військовим перемогам, там не висвітлювався початковий період війни і невдачі на окремих ділянках фронту. Як не дивно, але навіть у цих роботах немає матеріалу про співвідношення сил супротивників, про людські втрати в боях. Таким чином, дослідження першого періоду не відрізняються об'єктивністю.
У період «відлиги» (після смерті Сталіна і до середини 60-х років) для вивчення історії Великої Вітчизняної війни були створені відповідний сектор в Інституті Історії АН СРСР і відділ в Інституті марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. У журналах «Питання історії», «Історія СРСР», «Нова і новітня історія», «Питання історії КПРС» та інших стали з'являтися статті, в яких по-новому досліджувалися проблеми війни. Однією з умов успішної роботи істориків стала публікація збірників документів. Це право було надано Генштабу Збройних Сил, Головному Політичному Управлінню, комісії при МЗС СРСР, Головного архівного управління при Раді Міністрів. Так, побачила світ листування глав держав (Сталін-Рузвельт-Черчилль) в роки війни; збірник документів «Злочинні мети - переступив-
ні засоби», до якого увійшли документи про встановлення «нового порядку» на окупованій території. З'явився статистичний збірник «Народне господарство СРСР», в якому були дані про розвиток окремих галузей виробництва в роки Великої Вітчизняної війни. Все це послужило основою для написання багатотомної «Історії Великої Вітчизняної війни». З 1960 по 1965 рік колектив авторів створив багатоаспектне, фундаментальне дослідження, головним достоїнством якого є створення науково обгрунтованої періодизації війни, відповідно до якої розглядалися в комплексі основні проблеми фронту, радянського тилу і партизанського руху, а також короткий виклад основних подій на інших театрах військових дій другої світової війни. У цьому дослідженні вперше була дана критична оцінка діяльності Сталіна з 1939 по 1941 рік, вперше говорилося про репресії в Червоній Армії. Звичайно, в цій праці є й істотні недоліки. До них необхідно віднести в першу оче - редь замовчування ролі Г. К. Жукова, який перебував в опалі за «бонапартизм», і перебільшення в діяльності М. С. Хрущова в період оборони і визволення Києва. Не змінилося і розуміння основних джерел перемоги: переваги соціалістичного ладу, героїзм радянського народу, керівна роль партії, дружба народів і т.д. Але й тут не було сказано про людські втрати, хоча Н.С. Хрущов у одній із доповідей назвав 20 млн. чоловік.
Таким чином, «Історія Великої Вітчизняної війни» є перша спроба дати оцінку війни з позицій верхнього ешелону влади: уряд, генералітет, ЦК КПРС. Але і мільйони радянських людей знайшли в цій праці шанобливе ставлення до свого ратному подвигу і праці, прийняли і визнали цю історію війни.
Значною подією періоду «відлиги» стала книга письменника-документаліста С. С. Смирнова «Брестська фортеця», в якій автору вдалося розповісти про долю захисників фортеці, багато з яких пройшли через німецькі концтабори і радянський ГУЛАГ . Автор повідав нам, як ішов пошук цих людей, де йому вдалося з ними зустрічатися, як ці люди боялися розповідати про ті страшні дні, не вірили в можливість реабілітації. Ця книга справила величезний вплив на формування громадської думки. Ста-
ло неможливо замовчувати правду про трагедію Брестської фортеці. Місто і герої були нагороджені, був створений меморіальний комплекс, а що залишилися в живих захисників стали запрошувати на зустрічі, оточили турботою і увагою. Але це був тільки епізод, справжня правда про війну так і не була розкрита!
Після короткочасної «відлиги» країна і історична наука занурилися в тривалий період застою, який характеризується насамперед спробою реанімувати образ Сталіна і його концепцію війни. Для цього було прийнято рішення про створення 12-томної «Історії другої світової війни», де робляться спроби замінити поняття «репресії» на «звинувачення», а розправи над командним складом Червоної Армії пояснюються як масове звільнення командирів і політпрацівників. У цьому виданні повністю відсутня хоч яка критика на адресу Сталіна, Генштабу, Наркомату оборони.
В цей двадцятиріччя (з середини 1960-х до середини 1980-х рр..) Велика увага приділялася виданню мемуарної літератури. Своїми спогадами поділилися майже всі видні полководці. Найбільший інтерес викликали «Спогади і роздуми» Г. К. Жукова. Тут було дано суперечливий образ вождя, зроблена спроба показати весь шлях від задуму до реалізації найбільш великих боїв у роки війни, вперше з гіркотою йдеться про великих людських і матеріальних втратах. Все це вигідно відрізняє працю Г. К. Жукова від багатьох інших мемуарів. Але пізніше маршал згадував, що не зміг дати об'єктивні дані і оцінки, так як йому постійно загрожували не випустити спогади у світ. Він змушений був йти на компроміси, писати напівправду.
Зате «Мала земля» Л.І. Брежнєва, яка в той період вважалася еталоном мемуарної літератури, була внесена в списки обов'язкової літератури в інститутах і школах.
В цілому третій період історіографії історії Великої Вітчизняної війни небагато чим відрізняється від перших двох. Може бути, найголовнішою заслугою цього періоду можна вважати створення значного числа монографій з економіки, про радянське селянство і робітничий клас, про роль інтелігенції в роки війни.

Завершується цей період виданням енциклопедії з історії Великої Вітчизняної війни, яка як би об'єднує всі дослідження попередніх періодів.
Новий період вивчення історії Великої Вітчизняної війни народжується зараз. Для цього створюються сприятливі умови: відкриті архіви, є доступ до «секретним» документам, з'явилася група молодих істориків, здатних відмовитися від догматизму і по-новому розповісти про велику трагедію радянського народу. Генерал-лейтенант, доктор історичних наук Н. Павленко вважає, що «збільшення новаторських публікацій вселяє надію, що військова історія на шляху до виходу з кризового стану».
Що нового дізнався народ про війну? Насамперед, названо загальна кількість жертв - 27 млн. чоловік! Але деякі історики вважають, що це не остаточна цифра. Оприлюднено дані про кількість військ і техніки в прикордонних округах перед війною, що спростовує легенду про перевагу противника; знайомство з текстом секретних протоколів до Пакту про ненапад Молотова-Рібентроппа та Договором про дружбу і кордон 28 вересня 1939 дає підставу по-новому поглянути на ту проблему, яка виникла в Прибалтиці через 50 років. Публікації про перший період війни переконують у тому, що основна частина діючої армії опинилася в полоні. Ми познайомилися з текстами найбільш жорстоких наказів: № 270 і 227, на підставі яких багато військовополонені і залишили лінію фронту були відправлені в штрафні роти, пройшли через німецькі концтабори і ГУЛАГ. Стало відомо, що в резерві знаходилося більше 30 млн. чоловік, що давало можливість командуванню планувати і здійснювати операції, не рахуючись з людськими втратами.
Підсумовуючи все сказане вище, ймовірно, можна зробити висновок про те, що певна група істориків намагається критично оцінити діяльність партії та уряду в період, що передує війні, і в її ході, показуючи аморальність принципу «перемога будь ціною », тобто перенесення основних тягот на плечі народу.

Однак є й інші дослідники, які намагаються захистити прорахунки і сшибки тодішнього керівництва. Ця група належить до «старшого покоління» і об'єднується навколо «Військово-історичного журналу». Критичний аналіз статей цього напрямку дан в роботі А.Н.Мерцалова.
Відомо, що в 1987 році було прийнято рішення про створення 10-томної «Історії Великої Вітчизняної війни радянського народу». Перший том цієї праці в березні 1991 року було обговорено і засуджений, так як дослідники зробили крен на негативні сторони історії минулої війни. Але в зібраному матеріалі є багато цінного. Перш за всією дана оцінка підписаного Німеччиною та СРСР «Пакту про ненапад», секретного протоколу до нього і «Договору про дружбу і кордон». Якщо перший документ (без секретного додатку) не суперечить міжнародному праву, то секретний протокол і особливо «Договір ...» спрямовані на розділ Європи між тоталітарними державами. Здійснив цю домовленість СРСР у війні з Фінляндією, окупацією Прибалтики, поверненням Басараб. Разом з Німеччиною СРСР брав участь у розподілі Польщі, про що свідчить і спільний парад у Бресті, і знищення тисяч польських військовополонених. В результаті цих дій СРСР приєднує 0,5 млн. кв. км території, на якій проживало 25 млн. чоловік. Але найголовніше - між двома тоталітарними державами з'явився спільний кордон.
Саме це робило війну неминучою, зіткнення двох диктаторів, двох тоталітарних держав ставало справою часу. Всі полягало лише в тому, яка зі сторін зуміє швидше підготуватися до війни, кому вдасться використати найбільш сприятливий момент для початку війни.
Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники (М. Мельтюхов, В. Данилов, В. Невежін, Ю. Горьков, А. печивом-кін, І. Хоффман) небезпідставно вважають, що в останні місяці перед війною в СРСР був розроблений план наступальної операції. Уже в жовтні 1939 р. Генштаб почав розробку плану на випадок війни Німеччиною, який був затверджений в жовтні 1940 р. Основне завдання Червоної Армії визначалася таким чином:
«завдати поразки Німеччини силами, які перебувають у Східній Пруссії і в районі Варшави ». У січні 1941 р. Генштаб проводить навчання, в результаті яких план дещо змінюється на користь «південного варіанту», за яким наступ необхідно почати в південній частині Польщі, щоб відсікти Німеччину від її сателітів. Про це ж свідчить і документ з умовною назвою «Міркування щодо плану розгортання збройних сил Радянського Союзу на випадок війни з Німеччиною та її союзниками». Цей документ, як припускають дослідники, може бути датований серединою травня 1941 Існує кілька версій з приводу даного плану. Але одне залишається незмінним, що рішення про превентивний воїна не відповідало ні боєздатності Червоної Армії, ні військово-стратегічної обстановці. Крім того, всі відзначають, що кінцевою метою даного плану був не тільки розгром Німеччини, а й розширення світової системи соціалізму.
Необхідно додати також, що підписання Пакту про ненапад і особливо Договору про дружбу і кордон змусило СРСР припинити антигітлерівську пропаганду, брехати народу про те, що з Німеччиною самі дружні відносини. Але в директиві Головного управління політичної пропаганди «Про політичні заняттях з червоноармійцями та молодшими командирами Червоної Армії на літній період 1941», яка була спрямована у війська 15 травня, йшлося про війни справедливих і несправедливих і робився висновок, що «будь-яка війна, яку буде вести Радянський Союз, буде війною справедливою ». З тексту «Міркувань ...» видно, що наше командування знало про підготовку Німеччини до війни і пропонувало «випередити противника ... атакувати німецьку армію в той момент, коли вона ще не встигне організувати фронт і взаємодію родів військ ». Для цього передбачалося: провести потайне відмобілізування військ під виглядом навчальних зборів запасу; потайне зосередження військ ближче до західного кордону; потайне зосередження всієї авіації на польових аеродромах.
 Але Сталін боявся паніки, не вірив в народ. Саме цим можна пояснити, що 14 червня (за тиждень до початку війни!) З'явилося відоме Повідомлення ТАРС, в якому спростовувалися чутки про ско-
 ром початку війни.
 Знайомство з «міркувань» ... робить зрозумілими пункти Директиви № 1, створеної Сталіним, Тимошенко і Жуковим за кілька годин до початку наступу німців. У ній повторюються положення про сховищі занятті вогневих точок на кордоні, про розміщення всієї авіації на польових аеродромах. Але там же є наказ не відповідати на вогонь противника, так як це може бути провокацією!
 З численних публікацій (Н.Павленко, В. Данилов, В. Анфілов) можна зробити висновок, що обидві сторони вели підготовку до війни за чотирма основними напрямками: дипломатичному, економічному військовому й ідеологічному.
 дипломатична підготовка Німеччина має союзників СРСР практично знаходиться
 (Італія, Японія) і саттелітов в дипломатичній ізоляції, (Фінляндія, Болгарія, Венг-так як тільки Пакт про ненап-рія, Румунія) деніі і Пакт про нейтралітет з СРСР
 Німеччина Японією забезпечують її безпеку.
 економічна підготовка Німеччина використовує економічний потенціал всієї Європи за винятком Великобританії, Швеції та Швейцарії.
 СРСР володіє колосальними матеріальними і людськими ресурсами, але за основними показниками країна кілька від постає від Німеччини. військова підготовка
 а) чисельність збройних сил і техніки: сухопутні війська 5,2 млн. 4,5 млн.
 танки - 4,3 тис. 11,2 тис., з них нових типів - літаки - 5 тис.
 знаряддя - 61 тис. кораблі - 217 1,5 тис.
 10-11 тис., з них нових типів - 1,8 тис. 67 тис. 267 б) 18 грудня 1940 був затверджений план «Барбаросса» (план блискавичної війни) і в травні 1940 року план «Ост» (знищення слов'янського населення).
 в) досвід ведення сучасної війни.
 б) був затверджений план прикордонних боїв, а потім наступу на Польщу) план розроблений начальником штабу Г. К. Жуковим).
 в) негативний досвід фінської війни. ідеологічна підготовка Фашизм - це не тільки диктатура найбільш реакційної великої фінансової буржуазії, а й людиноненависницька, шовіністична, ре-ваншісткая ідеологія.
 Сталінізм - ідеологія, основним змістом якої в 20-30 роки стає захист завоювань Жовтня і соціалізму від внутрішніх і зовнішніх ворогів. Таким чином, можна зробити висновок, що Німеччина в дипломатичному, економічному і військовому відношенні була краще підготовлена до війни, але радянський народ ще до початку великих випробувань був ідейно готовий до захисту Вітчизни, завоювань Жовтня, до жертв в ім'я ідеалів соціалізму.
 Необхідно відзначити, що більшість авторів пропонують наступну періодизацію другої світової війни (у західній історіографії вживається тільки цей термін), центральною частиною якої є Велика Вітчизняна війна.
 1 вересня 1939 - 22 червня 1941 року - перший період другої світової війни, коли СРСР і Німеччина відповідно до секретним протоколом і договором про дружбу і кордон здійснюва-
 ляють приєднання та захоплення територій раніше незалежних держав.
 22 червня 1941 - 18 листопада 1942 року - перший період Великої Вітчизняної війни; освіту антигітлерівської коаліції.
 19 листопада 1942 - кінець 1943 року - корінний перелом в ході другої світової війни: успіхи на всіх театрах військових дій проти Німеччини, розвал гітлерівського блоку.
 Січень 1944 - 9 травня 1945 року - переможне завершення Великої Вітчизняної війни; завершення військових дій в Європі.
 Серпень - 2 вересня 1945 року - участь СРСР у війні проти Японії: завершення військових дій на Далекому Сході. Таким чином, СРСР бере участь у другій світовій війні весь період, але з 22 червня 1941 по 9 травня 1945 року веде справедливу, визвольну. Вітчизняну війну, вносячи основний внесок у розгром німецько-фашистської держави і людиноненависницької ідеології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Велика Вітчизняна війна"
 1. Питання про взяття Берліна
    великими сусідами. І тоги війни. І сточнік перемоги Це одна з найскладніших проблем. Тут доречно розглядати джерела перемоги країн антигітлерівської коаліції, а не тільки СРСР. Пропонуємо наступний варіант. Перший джерело. Перевага людських і матеріальних ресурсів коаліції над країнами гітлерівського блоку. Таблиця 1 Друге джерело. Справедливий характер війни країн антигітлерівський
 2. Михайло Сергійович Горбачов (р. 1931 г1.)
    війна. Після закінчення школи Горбачов вступив до Московського університету на юридичний факультет. До цього часу він вже орденоносець, так як нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора за роботу ком - байнером в МТС, зразковий комсомолець, а потім і молодий комуніст. Після закінчення університету вибирає роботу комсомольсько - го ватажка, а потім міцно пов'язує свою долю з партійною
 3. 4.Питання вивчення народних рухів
    вітчизняної історіографії в аналізі причин і ходу подій, уточнена хронологія і географія рухів, проаналізовано вимоги повсталих. Велика увага уде ля - лась процесу формування особистостей вождів, дано їх соціально-психологічні портрети. Велике значення публікацій джерел. Велика увага також приділялася типології селянських рухів, особливо селянським війнам,
 4. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
    великого князя Івана Васильовича »Його автором, мабуть, був сподвижник Івана IV, керівник вибраних Ради А.Ф. Адашев. «Літописець» представляє собою хвалебний панегірик царю і наполегливо проводить думку про богообраність його влади. Особливо підкреслюються також перевагу самодержавства над боярством і закономірність перемоги російської держави над Казанським ханством. Опис подій в
 5. 3. ПРО6 помилках, прогалинах й викривлення у висвітленні історії Вітчизняної війни 1812 року
    війна вже йшла. Чисельність російських армій, що протистоять Наполеону на початку війни, в підручниках визначається в 200-220 тис. чол. Насправді чисельність всіх армій і резервних корпусів в західних губерніях досягала 320 тис. Таким чином, наполеонівська армія перевершувала російську не втричі, як стверджується в підручниках. Однак, на головному напрямку, де йшов сам Наполеон з 300 тис. солдатів,
 6. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    велике. Могутнім поривом російського народу повалений старий порядок. Народилася нова вільна Росія Великий переворот завершує довгі роки боротьби ... Протягом дев'яти довгих років у народу віднімалися, п'ядь за п'яддю, всі завойовані їм права. Країна знову ввергнута була в пучину свавілля і самовладдя. Всі спроби напоумити владу виявлялися марними і велика світова боротьба, в яку Батьківщина наша
 7. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    велику історичну драму народу, виткану з протиріч, перемог, поразок і трагедій, злетів людського духу і його падінь, теоретичних осяянь ідеологів і вождів революції і їх же грубих помилок і прорахунків. Відкинуто уявлення про «запрограмованості» революційного процесу на один переможний результат і поставлено питання про альтернативність історичного процесу. У цій
 8. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    велика роль соціально-психологічних мотивів, віри борються в правоту своєї справи, ентузіазму, жертовності. Громадянська війна на відміну від звичайної війни незмірно більш складна, характеризується більшою невизначеністю і невизначених складу борються - в силу переходу з одного табору в інший. Тільки за перші 70 років XX століття в світі відбулося 25 таких воєн (у Росії, Фінляндії,
 9. 2. Індусгріалізація: здобутки та витрати
    великі: в 1923/24 р. доходи від них склали 1/3 всіх надходжень бюджету, а в 1924/25 р. - 45,5%. Близько 1/3 доходів давав транспорт, а питома вага надходжень від промисловості, торгівлі та банків становив не більше 2-4%. Заощаджень ж у населення практично не було. Варіант Бухаріна - це шлях повільного, поступового накопичення коштів, орієнтації виробництва на ринок. Вихід все ж був у
 10. Оборонні операції
    великих випробувань, звернувся до Бога з благанням, шукаючи захисту і полегшення страждань. Прийнято вважати, що в тилу було легше, ніж на фронті. Але документи свідчать про те, що це було не так. У тилу йшла виснажлива робота щодо забезпечення армії хлібом і зброєю. Особливо складно було колгоспникам, у яких забирали все, що вони виробляли. Тому єдиним джерелом існування залишався
© 2014-2022  ibib.ltd.ua