Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія в освіті → 
« Попередня Наступна »
С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Висновок

У навчальному посібнику здійснено соціально-психологічний аналіз професійно-особистісної готовності вчителя до організації гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності в сучасній соціально-культурної та освітньої середовищі. Оскільки виживання світового співтовариства в просторі ноосфери можливе лише за умови полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом, де кожна сторона розглядається як рівноцінна, орієнтована на необхідність рахуватися з іншими його учасниками, педагогічна діяльність в сучасному суспільстві знаходить якісно новий зміст. Для здійснення спільного "життєтворчості" в глобальних масштабах, що забезпечує одночасний розвиток, самовдосконалення і самореалізацію всіх його суб'єктів, у підростаючого покоління важливо сформувати здатність до трансценденції (тобто виходу за межі індивідуальної діяльності) і самотрансцендентность, тобто здатність до поліфункціональний спілкуванню на рівні "Я - Інші" (де під словом "Інші" маються на увазі будь-які суб'єкти великого соціуму).

Успішність гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності в рамках парадигми глобальної освіти залежить від психологічної готовності самого вчителя до полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі.

Виступаючи одночасно і активним учасником життя соціуму, що здійснює пошук відповідей на питання, що стосуються його буття як особистості, громадянина своєї країни, глобального світового співтовариства, і суб'єктом-професіоналом, учитель транслює соціокультурний досвід підростаючому поколінню, включаючись в системно-інтегрований процес спілкування з іншими учасниками педагогічної системи (учнями, батьками, колегами-вчителями, авторами освітніх текстів).

Виявлена в процесі еексперіментального дослідження обмеженість професійної картини світу педагога суб'єктної позицією організатора навчальної діяльності учнів на уроці (переважаюча орієнтація вчителя на утримання цікавить його області предметних знань, їх вузькоспеціалізованих наукових проблем, які не мають прямого виходу на рішення широких глобальних проблем сучасності; монологовая форма міжособистісного спілкування з іншими учасниками освітнього процесу; усвідомлення їх суб'єктного поведінки головним чином на рівні рефлексивного аналізу зовнішніх практичних дій, часто що не проявляють глибинні особистісні мотиви поведінки, та ін

) свідчить про несформованість професійних можливостей сучасного вчителя як соціального педагога, який здійснює взаімосвзь між розвивається особистістю і соціумом.

Розвитку психологічної готовності вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі сприяє кооперативно-структурована навчально-професійна діяльність студентів-майбутніх вчителів, які здійснюють проблемно-діалогове інформаційно-пізнавальне взаємодія з авторами наукових психологічних текстів ще в період їх навчання у вузі. Представлені в навчальному посібнику дані переконливо доводять розвиваючі можливості такої діяльності як по відношенню до особистості студента, так і по відношенню до особистості учнів, яких він згодом навчає в умовах власної педагогічної діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Висновок "
 1. Волкобой І.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ Екологічне право України "Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ етап", 2009
  1. Вступ ст. 3 - 4 лютого. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 березня. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 квітня. Поняття и Особливості Принципів екологічного права ст. 19 - 27 травня. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у Галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 2. ОСНОВНІ Пріоритети ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО Використання ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  N Витрати на реалізацію природоохоронних програм и ЗАХОДІВ потребуються значний коштів. Однак ПРОТЯГ найближче 5 - 10 років країна буде Дуже обмеже у коштах, необхідніх для Поліпшення стану НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища та забезпечення раціонального Використання природніх ресурсів. Тому звітність, чітко візначіті пріорітетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістічніх,
 3. 2. Метод
  укладенні адміні-стративні договорів і при перерозподілі або делегування повноважень одних органів управління іншим. 3. метод дозволу - це надання вибору одного з варіан-тів належної поведінки або так зване управління по розсуд - це жорсткий варіант дозволу, що дає можливість прояву самостійності посадовими особами при вирішенні певних завдань,
 4. 3. Держ. службовець
  висновком захворювання, препятст-вующее виконанню ним должн. обов'язків. 4) відмови від проходження процедури оформлення допуску до све-ден., Составл. держ. чи іншу охорон. з-ном таємницю. 5) близького споріднення або св-ва з держ. службовцям, якщо їх служба свя-зана з непоср. подчин. одного ін (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також перечисл. родств. чоловіка) 6) наявність гр-ва іноз. гос-ва.
 5. Адміністративний процес
  укладено НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого договору для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-говір не потрібен. Чи можливо залучити директора до адміністративної відпові-дальності? Головний державний санітарний лікар області за порушення санітарно-гігієнічних правил утримання туалетів вагонів поїзда на-покладав на
 6. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
  взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (в т.ч. ОМОН), підрозділи ГИБДД, охорони об'єктів за договорами, охорони та контролювання затриманих і заарештованих по виконанню адм. з-ва, щодо попередження вчинення злочину неповнолітніми. Значне місце в д-ти органів міліції займаючи. питання,
 7. Від авторів
  висновок висловлюємо велику вдячність вченому секретарю Державного історичного музею в Москві А.А. Смирнову за ряд цінних
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  укладеної в цьому переліку, з конкретними даними по всіх укріплених поселень привело автора до висновку, що весь комплекс ознак присутня лише на поселеннях, захищена площа яких має більше 2,5 гектарів. Цей висновок дозволив вважати містами все укріплені поселення XII-XIII ст. з таким розміром фортеці, якщо цьому не суперечать інші дані (відсутність перерахованих
 9. Новгород.
  висновку, що Городище розташовувалося в оточенні землеробських поселень, було торгово-ре-месленньм і військово-адміністративним центром, де знаходилася княжа резиденція. Розширення розкопок у Новгороді і результати досліджень на Рюриковом городище дозволили досить виразно співвіднести ці центри в часі. Городище вже існувало в середині IX ст., в той час як на місці
 10. Москва.
  закінчення слід визнати, що в даний час в науковій археологічній літературі досить повно відображено сучасний стан як теоретичних проблем вивчення міста, так і результатів археологічних досліджень окремих давньоруських міст. Допитливий, творчо працюючий викладач знайде в ній відповіді на питання, що виникають в ході навчання, і зможе залучити до цієї
© 2014-2022  ibib.ltd.ua