Головна
ГоловнаНавчальний процесОсвіта і наука → 
« Попередня Наступна »
Авторський колектив гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва. Школа живої традиції. - М.: Еврика. - 208 с. - (Бібліотека культурно-освітніх ініціатив)., 2005 - перейти до змісту підручника

Про викладання іноземної мови в гімназії ім. С.П. Дягілєва

М.Г. Буланцева, вчитель англійської мови Специфіка викладання англійської та французької мов у гімназії ім. С.П. Дягілєва визначається завданнями вивчення мов і культур на всіх щаблях і при всіх варіантах навчання, а саме:

-Q-

-Q--

забезпечення високого методичного рівня проведення всіх видів занять; -

підвищення професійної кваліфікації вчителів; -

створення наукової бази зайнятості учнів випускних класів для успішного вступу до вузів; -

професійне становлення молодих викладачів; -

впровадження в навчальний процес навчально-методичних та дидактичних матеріалів та програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем; -

вдосконалення роботи вчителів іноземної мови на основі особистісно-орієнтованого навчання з різними категоріями учнів.

Виходячи із завдань навчання визначається зміст навчання, яке спрямоване на розвиток в учнів культури спілкування в процесі формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції, наявність якої враховує потреби у використанні іноземної мови, як засобу спілкування, освіти та самоосвіти , інструменту співробітництва та взаємодії в сучасному світі.

Структура шкільного курсу іноземної мови визначається варіативністю змісту навчання, навчального навантаження, зростаючими особливостями школярів на кожному етапі навчання іноземної мови, наступністю між етапами навчання, міждисциплінарними зв'язками

з іншими предметами. Сама структура курсу іноземної мови припускає наявність трьох ступенів: початкова школа, базова, основна

На початковому ступені навчання (2-4 класи) вчителями школи створюються психологічні та дидактичні умови для розвитку в учнів бажання вивчати іноземні мови . Вчителі іноземної мови стимулюють потреби у відкритті світу зарубіжних однолітків, вони знайомлять учнів їх із зарубіжним віршованим і казковим фольклором, новим світом ігор та розваг.

Створення умов для ранньої комунікативно-психологічної адаптації до нового мовною світу, відмінному від світу рідної мови і культури, простежується на уроках вчителів Решетова Р.Є., Белоногова Ф.Н., Черникової Г.Г ., Дерябін О.Б. Ці вчителі вміло формують початкові комунікативні вміння в чотирьох видах мовленнєвої діяльності (говорінні, читанні, аудіюванні, листі). Зацікавленість вчителів іноземної мови в кінцевих результатах своєї праці виявляється і в тематиці робіт з самоосвіти: "Гуманізація навчання спілкуванню на уроках іноземної мови". У роботі вчителі використовують нетрадиційні типи уроків (екскурсії, круглий стіл, КВН, свята в сім'ї).

При навчанні іноземної мови в 5-х, 9-х класах у центрі уваги - систематичне розвиток комунікативної компетенції учнів у процесі оволодіння говорінням, читанням, аудіюванням і письмом. Навчання іноземної мови на цьому етапі направлено на вивчення іноземної мови як засобу міжнародного спілкування за допомогою: ^ - розвитку базових комунікативних умінь у всіх видах мовленнєвої

vjy діяльності; vP -

вживання в середу країн досліджуваного мови (у рамках досліджуваних тем і ситуацій); -

соціокультурного розвитку учнів з допомогою країнознавчого, культуроведческого і лінгвокультуроведческого матеріалу; -

формування умінь представляти рідну культуру і країну в умовах іншомовного, міжкультурного спілкування.

Кілька слів про колег, що працюють на базовій щаблі. Звєрєва Н.Ю. навчає мисленню англійською мовою за допомогою питань, загадок, зіставлення. Беручи за основу програму варіативного навчання, вчитель модифікує матеріал підручника, роблячи його логічним, послідовним і доступним для ознайомлення з новим, що сприяє розвитку в учнів умінь і навичок самостійно орієнтуватися в інформаційному та граматичному матеріалі.

Собеніна Т.А., працюючи над темою "Евристичні методи навчання французької мови", використовує матеріали по історико-культурознавчої та художньо-естетичної тематики.

Основним принципом роботи Сивкова Л.І. є формування гуманної особистості.

На завершальній ступені навчання (10-11 класи) основні напрями в роботі вчителів визначаються наступними завданнями: -

розвивати в учнів іншомовну комунікативну освіченість, що дозволяє їм бути рівноправними партнерами міжкультурного спілкування;

- навчати естетиці дискусійного спілкування при обговоренні культури, стилів і способу життя людей; -

вчити учнів основам самооцінки рівня володіння іноземною мовою.

У цій паралелі працюють вчителі вищої категорії, що задають учням пред'являємо найвищу оціночну планку мовної та культурологічної компетенції: завдання модифікованих кляуз - текстів, діалогічних ситуацій, екскурсій по визначних місцях свого міста і містам, що вивчається. Кілька років тому відбулися поїздки по містах Франції, Англії, штату Кентуккі (США). Діти працювали гідами-перекладачами, екскурсоводами на Міжнародній науковій конференції, що проходила в гімназії в травні цього року.

Використання проектних завдань у навчанні іноземної мови не тільки допомагає практично використовувати іноземну мову й удосконалювати навички та вміння, отримані на уроках, а й підвищує мотивацію учнів до більш глибокого вивчення іноземної мови, розвиває в них творчі здібності і інтерес до самостійної роботи над мовою, прагнення до творчої реалізації себе у світі іншомовної культури. З великим бажанням учні гімназії працюють у наукових клубах. Вони пишуть наукові праці з проблем країнознавства і культурології Британії та Франції, США і Канади, Австралії.

-Q-

-Q-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Про викладання іноземної мови в гімназії ім. С.П. Дягілєва"
 1. Школа живої традиції
  викладання, важко вловимі елементи якого сягають якраз до впливу педагогічного середовища. Вплив "дягілевської середовища" на учнів та вчителів має загальноестетичного (естетична атмосфера) і музейно-архівну (представленість культури в її тілесної щільності) складові. Естетична "аура" - вторинний ефект по відношенню до культурних продуктах і музейним експонатам. Вона
 2. Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови
  викладання іноземних мов в гімназії на середньому і старшому етапах навчання. Визначено вимоги, пропоновані до володінню учнями різними видами мовленнєвої діяльності на кожному рівні, розроблені тести з оцінки знань, організовані різноманітні види підсумкового контролю і написані сценарії позакласних заходів, включені лекції з історії і будові мови. Передбачається, що учні освоять
 3. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
  викладанні суспільствознавства в школі взагалі і в гімназії ім. Дягілєва, зокрема. XXI в. відкривається черговий реформою освіти. До нововведень можна ставитися по-різному, але школа, на наш погляд, повинна розуміти, що потрібно пристосовуватися до жорсткої державної політики щодо освітніх установ. Зрозуміло, вкрай аморально перетворювати освітні установи в
 4. Досвід формування в учнів культурно-ціннісних орієнтацій у шкільному курсі історії
  викладанні окремих предметів. Актуальним стає не тільки постановка учня в позицію - (;; ;) - творчого саморозвитку, але й зміна всіх педагогічних умов, що дозволяють учневі вільно, на основі вибору визначати свою соціально значущу культурно-ціннісну орієнтацію як громадянина, патріота, шірокообразованной, ділової, незалежною і вільної особистості. Час змінило
 5. 2. Проблеми науки і культури
  викладанні російської мови в світлі вчення товариша Сталіна про мову ». У тому ж році вчителі російської мови рапортували міськвно про те, що« успішність з російської мови в школах підвищилася на 1 , 2%, що стало результатом викладання у світлі вчення товариша Сталіна »! Цей духовний прес не міг тривати нескінченно. Смерть Сталіна створила умови для« відлиги ». Це складний час. З одного боку,
 6. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  викладання основних предметів за вузам Великобританії. Однією з найважливіших сторін оцінки якості вузу є отримання ним акредитації з боку професійної спільноти або асоціації за напрямками підготовки фахівців. Отримання акредитації вузом є обов'язковим умовою при працевлаштуванні його випускників. Фінансуванням вузів займається Рада з фінансування вищої
 7. 2.Проблеми науки і культури
  викладанні російської мови в світлі вчення товариша Сталіна про мову ». В тому ж році вчителі російської мови рапортували міськвно про те, що «успішність з російської мови в школах підвищилася на 1,2%, що стало результатом викладання у світлі вчення товариша Сталіна»! Цей духовний прес не міг тривати нескінченно. Смерть Сталіна створила умови для «відлиги». Це складний час. З одного боку,
 8. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  викладанні інтеграційних курсів (модулів) вести окрему оцінку навчальних досягнень учнів за різними складовим цього курсу з одночасною фіксацією відміток у класному журналі; вести додаткову оцінку підготовки учнів з російської мови (або іншому мови навчання) та з математики в ході виконання учнями письмових робіт по решті предметів, що вивчаються з наступним урахуванням
 9. 2.4. Динаміка ідентичності, державне будівництво і кордону в колишньому СРСР
  викладання. Крайній випадок - Латвія і Естонія, де в державних навчальних закладах взагалі не можна отримати вищу освіту російською мовою, а в Латвії запланований перехід на титульний мову і середньої освіти. Але і в інших країнах число російських шкіл скорочується. В Україні, наприклад, число учнів у них за 1992-1997 рр.. зменшилася з 50,0 до 36,4%. У Києві в 1991 р. було 135
 10. Г.В.Ф. ГЕГЕЛЬ Про викладання філософії в гімназіях4
  викладанні релігії церковне догматичне вчення викладатися тільки в історичному плані, [причому] взагалі не буде насаджуватися істинне, глибоке благоговіння перед релігією, а центр ваги буде перенесений на загальні місця деїзму, на моральні вчення чи навіть тільки на суб'єктивні почуття. При останньому способі викладання, навпаки, виховуються швидше здібності, протилежні
© 2014-2021  ibib.ltd.ua