Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Література для самостійної роботи

Бабанський Ю К. Інтенсифікація процесу навчання. М., 1987.

Дубровіна І.В. Робоча книга шкільного психолога. М., 1991.

Горська Г.І. Організація навчально-виховного процес-са.М., 1977.

Замків Л.В. Бесіди з учителями. М, 1970.

Кап-Калик В А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. М., 1987.

Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління школою.

М., 1982. Портнов М.Л. Уроки початківця вчителя. М, 1994. Поташник М.М. Управління сучасною школою. М., 1992. Керівництво навчальним процесом. М, 1972.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література для самостійної роботи "
 1. Рекомендації студентам для підготовки до семінарскімзанятіям
  літератури. Саме в цій якості вона була вперше використана видатним вченим-істориком і педагогом В.Н.Герье в Московському університеті ще наприкінці 19-го століття. Семінар це форма творчої роботи, що дозволяє до того ж і закріпити і поглибити наявні знання. Слід розумно організовувати роботу з підготовки до семінарського заняття. До теми кожного семінару дається певний план,
 2. Б.В.Шарикін .. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с., 2006
  літератури, документальні матеріали, які допоможуть організувати свою роботу. Як зручний для організації роботи практикум, посібник призначений і для студентів, і для викладачів вищих навчальних
 3. Введення.
  Літератури, переліком завдань для самостійної роботи. Семінари не повинні бути «репетиційними», тобто обходиться повторенням лекцій і представленого в навчальній і науковій літературі аналізу, вони повинні по можливості будуватися на самостійній роботі з документами. Разом з тим, упорядник виходив з необхідності обмежитися тільки найнеобхіднішими документами, інакше обсяг допомоги став би
 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  літературою, нормативними актами та узагальнення слідчої та експертної практики. Курсова робота виконується за однією з запропонованих тем з чотирьох розділів криміналістики. Враховуючи їх особливості, дано приблизний план однієї з робіт по кожному розділу. Приступаючи до написання курсової роботи, необхідно ознайомитися з відповідною літературою, чітко усвідомити суть кожного питання, визначити обсяг
 5. Технологія пошуку роботи
  самостійного пошуку роботи, рекомендації щодо складання резюме та власного образу. Інформація викладається у формі рад, яку можуть використовувати як самі фахівці, так і їх
 6. 3.1 Основна література.
  Література. 1. Екологія людини: Понятійно-термінологічний словник / Б. Б. Прохоров; Міжнар. незалеж. еколого-політолог. ун-т. - М.: Изд-во МНЕПУ, 1999 (28.06.00). - 346 с. - Бібліогр.: С.319-328. - 39-00. 4. Контроль вивчення дисципліни. № Види занять Форми контролю 1. Теоретичні заняття Контрольна робота Іспит 2.
 7. Організаційні форми вивчення дисципліни:
  самостійної роботи; підсумковий контроль: тестування і
 8. 5. Похідні і складові твори
  літератури та мистецтва. Крім похідних творів до об'єктів авторського права також відносяться збірники (енциклопедії, антології, бази даних) та інші складові твори, представляють собою результат творчої праці за добором або розташуванню
 9. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 10. Запитання і завдання для самоконтролю
  для самостійної роботи 1. Афанасьєва СП. та ін Що робити з дітьми в заміському таборі. М., 1995. 2. Афанасьєва СП. "Клуб ерудитів". Випуск 6. М., 1996. 3. Козлов В. Для тих, хто працює за програмою "Я сам". / / Виховання школярів. - 1994. - № 1. 4. Моральні цінності і особистість / Под ред. А. І. титарев-ко, Б. О. Ніколаічева. М., 1994. 5. Мясищев В.М. Психологія відносин. М.,
 11. Б. І. Джінджолія. СХІДНА ФІЛОСОФІЯ XIX-XX СТОЛІТЬ, 2006
  для самостійної роботи студентів при поглибленому вивченні курсу
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
  для самостійної роботи. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986 Харламов І.Ф. Педагогіка. М., 1990 Чередов І.М. Система форм організації навчання в радянській загальноосвітній школі. М.,
 13. Якість роботи
  самостійно), акуратно й ретельно. Постійно дуже високий рівень акуратності і точності, не потрібна додаткова перевірка, можна повністю покластися на його роботу, може виконувати роботу практично без допомоги керівника - (5). Акуратність і точність вище очікуваного рівня, помилки зустрічаються дуже рідко, добре виконує інструкції, потребує незначної допомоги з боку
 14. Повстання рабів під проводом Спартака (73-71 рр.. До н. Е..).
  Література: Коржева К.П. Повстання Спартака в радянській історіографії / / Питання історії, 1974, № 10. Мишулин А.В. Спартаківський повстання. М., 1955. Хефлинг Г. Римляни, раби, гладіатори: Спартак у воріт Рима. М., 1992. -С. 3-9, 119-143, 199-252. (Популярна, але досить змістовна робота). Доповіді: Сіцілійські повстання рабів. Військове мистецтво Спартака (по роботі Горської В. Військове мистецтво
 15. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ до семінарських, практичних (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ
  літературою. Цим семінарські заняття сприяють закріпленню студентами найбільш якісних знань, допомагають набути навичок самостійної практичної роботи, а також дозволяють здійснювати з боку викладача поточний контроль над успішністю. Перш за все студенти повинні уважно ознайомитися з планом семінарського заняття, а також з навчальною програмою з даної теми. Навчальна
 16. I. Організаційно-методичний розділ
  літератури, рекомендованої для вивчення курсу «Правові основи боротьби з організованою злочинністю». Спецкурс вивчається у формі лекцій та практичних занять. У процесі навчання студенти самостійно за рекомендацією викладача аналізують нормативні акти та наукову літературу. Під час проведення практичних занять студенти набувають вміння та навички аналізувати конкретні ситуації,
 17. 10.9. Професійно-педагогічна підготовка керівників занять
  літератури, здачу заліків , підготовку тематичних рефератів з оглядом літератури і аналізом особисто відвіданих занять, розробку методичних матеріалів загального користування; - індивідуальної роботи з керівниками занять і використання інституту наставництва та ін Використання цих доступних в будь-якому правоохоронному органі форм не представляє особливої складності і вимагає в
 18. Література
  літератури. На початку століття основною тенденцією в літературі є зміна класицизму і сентименталізму новим течією - романтизмом, воспевающим відхід від повсякденності, прагнення до піднесеного ідеалу, його пошук в минулому. Цей напрямок проявляється у творах В.А. Жуковського, К.Ф. Рилєєва, ранніх творах А.С. Пушкіна і М.КХ Лермонтова. У другій чверті XIX в. у російській
© 2014-2022  ibib.ltd.ua