Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬУ вивченні криміналістики семінарські, практичні або лабораторні (далі - семінарські) заняття відіграють значну роль. Вони покликані закріплювати теоретичні знання, отримані в ході прослуховування лекційного матеріалу, вивчення чинного законодавства, ознайомлення з навчальною і науковою літературою. Цим семінарські заняття сприяють закріпленню студентами найбільш якісних знань, допомагають набути навичок самостійної практичної роботи, а також дозволяють здійснювати з боку викладача поточний контроль над успішністю.
Перш за все студенти повинні уважно ознайомитися з планом семінарського заняття, а також з навчальною програмою з даної теми. Навчальна програма дозволяє студентам правильно сформулювати короткий план відповіді, допомагає краще зорієнтуватися при опрацюванні питання, сприяє структуруванню знань. Далі необхідно вивчити конспект лекцій і глави підручників, ознайомитися з додатковою літературою та нормативними актами, рекомендованими до цього заняття. До найбільш складних питань теми рекомендується складати конспект відповідей. Студенти повинні готувати всі питання семінарського заняття і зобов'язані вміти давати визначення основних категорій криміналістики.
Відповідати на те чи інше питання студентам рекомендується найбільш повно і точно, при цьому потрібно вміти логічно грамотно висловлювати та обгрунтовувати свою точку зору, вільно оперувати криміналістичними поняттями і категоріями. Семінарські заняття викладач може проводити в різних формах: обговорення питань теми, виконання письмових і контрольних робіт, заслуховування доповідей з окремих питань та їх обговорення на занятті, рольові ігри і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ до семінарських, практичних (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ "
 1. Зміст
  рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів 84 Методичні рекомендації з підготовки та здачі заліку та іспиту 90 Питання, що виносяться
 2. ВСТУП
  методичні та є відповідно самостійними розділами криміналістичної науки (криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, криміналістичної методики). За цілями застосування розрізняють (певною мірою умовно) криміналістичні засоби і методи судового дослідження та методи профілактики злочинів. По суб'єкту їх застосування зазвичай мають на увазі засоби і методи,
 3. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі
 4. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  рекомендації. Тактичні та оперативно-тактичні комбінації. Поняття, структура і види тактичного рішення. Взаємозв'язок слідчої ситуації і тактичного рішення. Вплив слідчих ситуацій на формування та реалізацію тактичних прийомів. Тема 12. Тактика слідчого огляду та огляду. Поняття, завдання та види слідчого огляду. Загальні положення тактики слідчого
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  рекомендаціями, які вимагають обмежити застосування заходів покарання у вигляді позбавлення волі, так як це призводить до криміналізації суспільства і зростанню злочинності. Контракти на продовження служби повинні підписуватися офіцерами за спрощеною формою, виходячи зі сформованих об'єктивних бажань, можливостей і умов, офіцер повторює або змінює варіант своєї діяльності у ЗС РФ. Одночасно Міністерство
 6. Зміст
  методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 7. I. Організаційно-методичний розділ
  рекомендації викладача аналізують нормативні акти та наукову літературу. Під час проведення практичних занять студенти набувають вміння та навички аналізувати конкретні ситуації, самостійно приймати рішення з попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними групами і складати службові документи, що використовуються в практиці правоохоронних
 8. 1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби
  методичну і практичну допомогу в навчанні формам і методам боротьби з правопорушеннями; всебічно знати дійсний стан справ у стройовому підрозділі, наявність і використання особового складу, озброєння, автотранспорту, засобів зв'язку, хімічного захисту, спеціальних та інших технічних засобів, службових тварин; вести облік результатів роботи стройового підрозділу міліції в цілому і
 9. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Підготовці контррево - люции не підлягає сумніву, але з точки зору фактичної ролі у війні інтелігентів - оцінка їх, як вождів громадянської війни, представляється вкрай перебільшеною : вони знаходилися на других і третіх ролях у білому русі. Не уникла часткового падіння свого авторитету в масах і правляча партія більшовиків. Не випадково виплеснулося масове невдоволення селян у
 10. 1. Велика Вітчизняна війна
  підготовку та початок Великої Вітчизняної війни. Так, саме він, називаючи причини відступу Червоної Армії на початковому етапі війни, ввів в обіг поняття раптовості, непідготовленості армії, переваги ворога. Виправдовуючи відступ у глиб країни, Сталін висунув ідею «заманювання» ворога і «контрнаступу як головного способу військових дій в справедливих війнах». Історикам необхідно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua