Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Пєчніков Н.П.. П317 Деякі аспекти діяльності міліції громадської безпеки: лекції до курсу / Н.П. Пічників. - Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2007. - 84 с., 2007 - перейти до змісту підручника

1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЇ СЛУЖБИНачальник міліції громадської безпеки МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ) відповідає за забезпечення охорони громадського порядку на території відповідних республіки, краю, області, автономного утворення, міста. Вони зобов'язані:
удосконалювати форми і методи організації та управління патрульно-постової службою в системі міліції громадської безпеки на основі впровадження передового досвіду і сучасних технічних засобів;
забезпечувати в організації охорони громадського порядку, попередження і припинення злочинів та адміністративних правопорушень комплексне використання всіх сил і засобів органів внутрішніх справ, їх взаємодію з підрозділами кримінальної міліції та громадськими формуваннями, своєчасно проводити маневр силами і засобами в масштабі республіки, краю, області, автономного утворення, міста, залізниці (водного басейну) з урахуванням змін оперативної обстановки;
здійснювати повсякденний контроль за підвищенням рівня професіоналізму та підтриманням готовності стройових підрозділів міліції до виконання завдань з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, раціональної розстановкою та використанням за призначенням особового складу, автотранспорту та інших технічних засобів;
організовувати в установленому порядку підбір, розстановку і виховання кадрів підрозділів, їх професійну підготовку, забезпечення соціального та правового захисту особового складу;
приділяти постійну увагу питанням матеріально-технічного постачання патрульно-постової служби та соціально-побутового забезпечення особового складу.
Начальник управління (відділу, відділення) МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ) з організації забезпечення громадського порядку та його заступники несуть персональну відповідальність за організацію патрульно-постової служби в підпорядкованих підрозділах.
Вони зобов'язані:
постійно аналізувати стан злочинності та динаміку адміністративних правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях і на цій основі забезпечити ефективну розстановку і координацію дій сил і засобів по єдиної дислокації, а також вносити пропозиції про маневр ними з метою посилення патрульно-постової служби в районах ускладнення оперативної обстановки;
здійснювати контроль за організацією та несенням патрульно-постової служби, дотриманням особовим складом дисципліни та законності, правил носіння форменого одягу, використанням сил і засобів патрульно-постової служби за їх прямим призначенням;
надавати допомогу начальникам підрозділів територіальних і транспортних органів внутрішніх справ і командирам стройових підрозділів міліції в комплектуванні, організації навчання та перепідготовки особового складу підрозділів патрульно-постової служби;
брати особисту участь у вирішенні питань матеріально-технічного постачання підрозділів патрульно-постової служби, будівництва та експлуатації спеціальних містечок та інших службових приміщень, соціально-побутового забезпечення особового складу;
організовувати спільно з керівниками інших служб підвищення якості проведення інструктажу нарядів перед заступанням на службу, а також забезпечувати вивчення і впровадження передового досвіду в практику патрульно-постової служби;
проводити роботу з організації повсякденної взаємодії з населенням та громадськими об'єднаннями, залученню їх до охорони громадського порядку.
Начальник територіального та транспортного органу внутрішніх справ (відділення міліції) і його заступник - начальник міліції громадської безпеки несуть відповідальність за організацію охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки на території, що обслуговується.
Вони зобов'язані:
постійно аналізувати стан злочинності та динаміку адміністративних правопорушень на вулицях та в інших громадських місцях і на цій основі забезпечити ефективну розстановку сил і засобів ППС;
затверджувати плани комплексного використання сил і засобів міліції в охороні громадського порядку (єдину дислокацію);
щодня приймати рішення на організацію ППС на майбутні добу відповідно до єдиної дислокацією і урахуванням змін обстановки. Рішення оформляється постової відомістю і повинно забезпечувати виконання обов'язкових норм виставлення нарядів і виділення автотранспорту;
забезпечувати вивчення і впровадження передового досвіду в практику організації патрульно-постової служби;
забезпечувати через чергової частини оперативне управління нарядами, їх взаємодія, спільне патрулювання міліціонерів з членами громадських об'єднань, а також своєчасне маневрування силами і засобами з метою зосередження сил в місцях ускладнення обстановки;
організовувати підготовку та проведення інструктажів нарядів, які заступають на службу, за участю командного складу стройового підрозділу міліції, керівників і оперативно-начальницького складу інших служб і підрозділів;
особисто контролювати несення служби нарядами, дотримання ними законності та дисципліни, а також використання сил і засобів стройового підрозділи за їх прямим призначенням, залучати для цього керівників, інспекторський і оперативний склад підрозділів територіальних і транспортних органів внутрішніх справ;
забезпечувати повний облік і оцінку результатів роботи нарядів стройового підрозділу, вживати необхідних заходів до підвищення її ефективності ;
здійснювати службові перевірки по кожному злочину, скоєного під час роботи нарядів в місцях несення ними служби;
проводити спільно з командиром стройового підрозділу міліції роботу з підбору та навчання кадрів стройового підрозділу, забезпечення соціально - правового захисту його особового складу;
вирішувати питання матеріально-технічного постачання підрозділів патрульно-постової служби, будівництва спеціальних містечок та інших службових приміщень, соціально-побутового забезпечення особового складу.
Начальник відділення (старший інспектор) управління (відділу) з організації забезпечення громадського порядку підрозділи територіального та транспортного органу внутрішніх справ зобов'язаний:
брати безпосередню участь в організації патрульно-постової служби, комплектуванні та навчанні особового складу стройового підрозділу;
на основі реально складається оперативної обстановки спільно з керівниками підрозділів, що беруть участь в охороні громадського порядку, розробляти єдину дислокацію; представляти начальнику підрозділу територіального та транспортного органу внутрішніх справ пропозиції щодо її коригування і проект рішення на організацію патрульно-постової служби на поточну добу;
перевіряти службу нарядів, правильність ведення службової документації; усувати виявлені недоліки і доповідати начальнику органу про факти використання особового складу і технічних коштів не за призначенням;
контролювати своєчасне забезпечення нарядів озброєнням, спорядженням, спеціальними та іншими технічними засобами, а також службовою документацією;
постійно взаємодіяти зі службами кримінальної міліції та підрозділами міліції громадської безпеки в цілях отримання об'єктивної інформації про оперативну обстановку та координації спільних дій в охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю;
узагальнювати і поширювати позитивний досвід організації та несення патрульно-постової служби;
- вести облік і звітність по патрульно-постовій службі та результати охорони громадського порядку. Командир стройового підрозділу міліції та його заступники несуть персональну відповідальність за організацію
оперативно-службової та господарсько-фінансової діяльності підпорядкованого підрозділу, його постійну готовність до виконання завдань з охорони громадського порядку, використання сил і засобів за їх прямим призначенням, комплектування, дисципліну і морально-психологічний стан особового складу. Вони зобов'язані:
організовувати бойову, службову та фізичну підготовку особового складу, особисто керувати навчанням і вихованням підлеглих;
удосконалювати методи управління підрозділом, впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, передові форми і методи патрульно-постової служби міліції;
на основі аналізу оперативної обстановки вносити пропозиції щодо розстановки нарядів при розробці єдиної дислокації, прийняттю рішення на розстановку і маневрування силами і засобами патрульно-постової служби;
організовувати спільно з керівництвом підрозділу територіального та транспортного органу внутрішніх справ проведення і особисто брати участь в інструктажі нарядів міліції, здійснювати постійно контроль за несенням ними служби, стежити за зовнішнім виглядом і стройовою виправкою особового складу, за дотриманням правил носіння форменого одягу, підготовкою спорядження і обмундирування;
забезпечувати взаємодію з громадськими об'єднаннями для спільної роботи на постах і маршрутах, надавати їм методичну і практичну допомогу в навчанні формам і методам боротьби з правопорушеннями;
всебічно знати дійсний стан справ у стройовому підрозділі, наявність і використання особового складу, озброєння, автотранспорту, засобів зв'язку, хімічного захисту, спеціальних та інших технічних засобів, службових тварин;
вести облік результатів роботи стройового підрозділу міліції в цілому і кожного працівника окремо. Аналізувати ефективність несення служби нарядами і вживати заходів до підвищення її рівня;
здійснювати підбір і розстановку особового складу, знати ділові та моральні якості підлеглих, розробляти їх функціональні обов'язки;
знати потреби і запити особового складу та своєчасно вживати заходів щодо їх розгляду, надавати допомогу у вирішенні житлово-побутових та інших соціальних питань;
контролювати дотримання необхідних заходів особистої безпеки при несенні служби, правил поводження з табельною зброєю , технікою і спеціальними засобами;
забезпечувати придбання, утримання, підготовку та використання в охороні громадського порядку службових тварин;
входити з пропозиціями про виділення стройового підрозділу міліції службових приміщень і належному їх обладнанні, стежити за утриманням та експлуатацією приміщень, підтриманням у них чистоти і порядку, а також виконанням підлеглими правил протипожежної безпеки;
вживати заходів до попередження порушень законності особовим складом стройового підрозділу. У разі їх вчинення негайно проводити службову перевірку і доповідати старшому начальнику.
Командир окремого стройового підрозділу міліції, безпосередньо підпорядкованих МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ), поряд з виконанням обов'язків, зобов'язаний також вносити пропозиції про перерозподіл штатної чисельності міліціонерів між стройовими підрозділами, забезпечувати їх господарсько -фінансову діяльність, проводити в установленому порядку атестування особового складу.
Черговий по територіальній і транспортному органу внутрішніх справ забезпечує своєчасну підготовку і проведення інструктажу нарядів, безперервне управління силами і засобами патрульно-постової служби відповідно до єдиної дислокацією.
Він зобов'язаний:
постійно знати оперативну обстановку на території, що обслуговується, розстановку сил і засобів патрульно-постової служби міліції та громадськості, що беруть участь в охороні громадського порядку, режим їх роботи , порядок здійснення контролю і способи зв'язку з ними;
забезпечувати несення служби нарядами відповідно з прийнятим рішенням на поточну добу, здійснювати контроль за виконанням передбачених постової відомістю норм виставлення нарядів на службу, використанням особового складу, патрульного автомототранспорту за прямим призначенням;
підтримувати зв'язок з нарядами в період несення служби, приймати від них доповіді про зміну обстановки, своєчасно передавати відомості про знову скоєні злочини, прикмети розшукуваних злочинців і викраденого майна та іншу оперативну інформацію, організовувати їх розшук;
 вживати заходів до організації попередження і припинення злочинів і порушень правопорядку, затримання правопорушників, посиленню патрульно-постової служби в місцях ускладнення обстановки шляхом маневрування нарядами; про зміну в розстановці сил доповідати начальнику підрозділу територіального та транспортного органу внутрішніх справ або начальнику міліції громадської безпеки, інформувати командира стройового підрозділу міліції;
 контролювати виконання оперативно-начальницьким і командним складом графіка перевірки несення служби патрульно-постовими нарядами, особисто брати участь у цій роботі;
 забезпечувати своєчасну і повну здачу нарядами по закінченні несення служби зброї, боєприпасів, спеціальних засобів, спорядження, засобів зв'язку, службових документів;
 доповідати начальнику підрозділу територіального та транс-кравця органу внутрішніх справ про результати роботи патрульно-постових нарядів за минулу добу, стані службової дисципліни та дотримання законності.
 Так, наприклад.
 25 лютого 2007 в 20 годині по вул. Миру, в м. Красноярську на зупинці громадського транспорту В. вискочив перед їхала автомашиною, керованої потерпілої, і та змушена була зупинити автомобіль. Скориставшись цим, В. сів на переднє сидіння і запропонував іти далі. У відповідь на вимогу потерпілої вийти з машини В. витягнув ніж, приставив лезо до шиї і, погрожуючи заподіянням насильства, небезпечного для життя і здоров'я, змусив її проїхати до певного місця і там згвалтував.
 Л. про те, що трапилося заявила по телефону черговому територіального органу внутрішніх справ. Після отримання повідомлення про вчинений злочин черговий своєчасно передав відомості про скоєний злочин та прикмети розшукуваного злочинця. В результаті успішних спільних дій чергового по територіальному органу внутрішніх справ і дій патрульно-постових нарядів В. був затриманий.
 Дільничний інспектор міліції у межах своєї компетенції відповідає за стан охорони громадського порядку на закріпленій за ним ділянці.
 Він зобов'язаний:
 - Доповідати начальнику і черговому територіального та транспортного органу внутрішніх справ про зміну оперативної обстановки на ділянці і вносити пропозиції про найбільш доцільною розстановці і використанні сил ісредства, що беруть участь в охороні громадського порядку;
 при необхідності, за погодженням з керівниками підрозділів територіальних і транспортних органів внутрішніх справ, а в їх відсутність - з черговим по територіальній і транспортному органу внутрішніх справ, здійснювати маневрування патрульно-постовими нарядами на території дільниці;
 перевіряти несення служби патрульно-постовими нарядами на ділянці, надавати їм допомогу в припиненні злочинів та затриманні злочинців, забезпечувати взаємодію з громадськими об'єднаннями;
 інформувати патрульно-постові наряди про зміни оперативної обстановки та вчиненні правопорушень на обслуговуваній дільниці;
 здійснювати спільно з нарядами патрулювання території, обхід місць можливої появи антигромадської елемента, навчати міліціонерів методам і формі несення патрульно-постової служби.
 Начальник спеціальної комендатури відповідає за забезпечення громадського порядку в місцях розміщення осіб, умовно засуджених до позбавлення волі або умовно звільнених з місць позбавлення волі, з обов'язковим залученням до праці.
 Він зобов'язаний:
 вносити начальнику підрозділу територіального та транспортного органів внутрішніх справ, на території обслуговування якого розташована спецкомендатур, пропозиції щодо організації охорони громадського порядку в місцях проживання та роботи піднаглядних;
 забезпечувати виставлення постів міліції в місцях проживання та роботи піднаглядних;
 проводити інструктажі патрульно-постових нарядів, контролювати несення ними служби, організовувати взаємодію нарядів спецкомендатури з іншими співробітниками міліції, беруть участь в охороні громадського порядку в районі розташування спецкомендатури.
 Начальник лінійного відділу (відділення внутрішніх справ, лінійного пункту міліції) організовує охорону громадського порядку та безпеки на дільниці, яка залізниці (водного басейну, аеропорту). Він зобов'язаний:
 організувати службу підлеглих міліціонерів відповідно до затверджених постами і маршрутами;
 інструктувати і перевіряти несення служби нарядами органів внутрішніх справ на транспорті;
 регулярно проводити службові заняття з особовим складом;
 забезпечити взаємодію з нарядами патрульно-постової служби територіальних органів внутрішніх справ;
 вносити у разі ускладнення обстановки на дільниці, пропозиції начальнику УВСТ, ОВДТ про посилення сил і засобів патрульно-постової служби.
 Начальники підрозділів ОВО, ДПС ГИБДД, забезпечуючи охорону об'єктів, безпеку дорожнього руху, організовують участь підлеглих їм співробітників в охороні громадського порядку за планом комплексного використання сил і засобів (єдиної дислокації).
 Вони зобов'язані:
 вносити начальнику підрозділу територіального та транспортного органу внутрішніх справ, начальнику міліції громадської безпеки пропозиції щодо розробки єдиної дислокації і прийняття рішення на охорону громадського порядку з урахуванням наявних постів і маршрутів підпорядкованих підрозділів;
 забезпечувати взаємодію підлеглих співробітників міліції з патрульно-постовими нарядами інших служб, що беруть участь в охороні громадського порядку, та членами громадських об'єднань;
 брати участь у інструктажі та перевірках несення служби нарядами комплексних сил, навчати міліціонерів стройових підрозділів міліції спеціальним методам і тактиці дій за напрямками роботи своїх служб;
 враховувати результати роботи підлеглих нарядів щодо запобігання та припинення злочинів та адміністративних правопорушень, з охорони громадського порядку і боротьбі із злочинністю.
 Начальники служб кримінальної міліції, слідчих апаратів вносять пропозиції в розстановку нарядів патрульно-постової служби. Вони зобов'язані:
 на основі аналізу оперативної обстановки по лініях своїх служб вносити начальнику підрозділу територіального та транспортного органу внутрішніх справ пропозиції щодо розробки єдиної дислокації і прийняття рішення на розстановку нарядів патрульно-постової служби на наступну добу;
 організовувати взаємодію особового складу своїх підрозділів з нарядами патрульно-постової служби;
 інформувати через чергового по територіальній і транспортному органу внутрішніх справ патрульно-постові наряди про вчинені злочини і розшуку злочинців, ймовірне їх місцезнаходження, викрадених речах, припинення розшуку, а також своєчасно вживати заходів з перевірки відомостей, що надходять від нарядів;
 навчати наряди методам особистого розшуку, користування словесним портретом, розпізнавання і затримання злочинців, перевірки документів, що засвідчують особу, прийомам виявлення та збереження слідів злочину, забезпечення збереження обстановки місця події, виявлення та встановлення очевидців злочину, потерпілих і підозрюваних;
 згідно з розробленим графіком брати участь у проведенні інструктажів та перевірку несення служби нарядами. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби"
 1. ЗМІСТ
    особи та їх обов'язки по керівництву патрульно-постової службою 15 лютого. УПРАВЛІННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТРУЛЬНО-пост-ВОЙ СЛУЖБИ 24 Поняття, завдання та особливості 24 Контроль за організацією та несенням патрульно-постової служби 34 Обов'язки патрульно-постових нарядів міліції щодо забезпечення охорони громадського порядку 39 3. ДЕЯКІ АСПЕКТИ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПАТРУЛЬ-НО-постової нарядів 51
 2. 1.1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ РИСИ ТА ЗАВДАННЯ
    посадовою особою, постійно здійснює функції представника влади, допустив порушення п. 1, 4 гл. 1 Статуту патрульно-постової служби міліції громадської безпеки РФ, посадової інструкції міліціонера ОБППСМі ст. 15 ФЗ "Про міліцію" при наступних обставинах. 24 лютого 2004 К. заступив на службу в м. Братську на пост "База Північний Артек". Для несення служби він отримав
 3. ЗВЕРНЕННЯ патрульного З ГРОМАДЯНАМИ
    посадових осіб і громадян патрульний (постовий) зобов'язаний назвати своє прізвище, місце роботи і пред'явити службове посвідчення, не випускаючи його з рук. У розмові з громадянами працівники міліції зобов'язані виявляти спокій і витримку, не повинні вступати в суперечки, втрачати самовладання, відповідати грубістю на грубість і в своїх діях керуватися особистими неприязними почуттями.
 4. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    посадових осіб у місцях їх здійснення, у фактичному дотриманні адресованих їм заборон, дозволів і розпоряджень, закріплених у відповідних правових нормах. Громадський порядок та його охорона в нормальних умовах пов'язані головним чином з перебуванням людей в громадських місцях, забезпеченням при цьому спокою, особистої і майнової безпеки громадян. А в умовах виникнення
 5. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
    посадовій особі, відповідальній за реєстрацію. Орган реєстра-ції обліку зобов'язаний зареєструвати гр-на не пізніше. 3-х днів з дня пред'явлених ним документів. Існує обмеження для реєстрації, якщо до загрожує обвалом, розмір житлової площі на 2 проживши. менше норми житлової площі в со-відп. з з-вом, ордер на вселення або правочин, док-т на право володіння житла визнаний недействит. та ін У
 6. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
    посадовими, і інші суб'єктивні вимоги, по суті принижують честь і гідність військовослужбовців. Наприклад, генерал-лейтенант, заст. Командувача КДВО, на стройових оглядах вимагав від офіцерів, щоб вони мали три голки з нитками довжиною строго в 50 см. і на відстані 5 мм. один від одного, закріплені в строго визначеному місці головного убору. Кілька днів у десятків офіцерів вимірювалася
 7. Додаток 1 Положення про Офіцерському зборах (Проект)
    посадових обов'язків, він планує, організовує і проводить всю роботу Офіцерського зібрання, веде документацію. Для голови Офіцерського зборів встановлюється штатна категорія в залежності від кількості членів Офіцерського зборів та рівня зборів: до 100 осіб - майор; понад 100 осіб - підполковник. Голова Офіцерського зібрання сполуки - підполковник. Голова
 8. ПІДГОТОВКА І ІНСТРУКТАЖ НАРЯДІВ
    зобов'язаний бути одягненим у формений одяг по сезону, мати охайний зовнішній вигляд і справне спорядження. При собі він повинен мати: службове посвідчення; службову книжку, картку маршруту, поста; табельну вогнепальну зброю з двома спорядженими обоймами (магазинами); гумову палицю; радіостанцію; наручники; свисток; службову сумку або планшет, ручку; індивідуальний пакет (аптечку). У
 9. 2.2. КОНТРОЛЬ ЗА організації та несення патрульно-постової служби
    особи начальницького складу МВС Росії, МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ) при кожному виїзді у відрядження або інспектуванні територіальних і транспортних органів внутрішніх справ і підрозділів; начальники підрозділів територіальних і транспортних органів внутрішніх справ, їх заступники, командири полків і батальйонів - не рідше двох разів на місяць; заступники командирів полків, батальйонів, а також
 10. ОБОВ'ЯЗКИ НАРЯДІВ МІЛІЦІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ, водного і повітряного транспорту
    посадові обов'язки працівників транспорту, а також особливості здійснення правопорушень на об'єктах транспорту, прийоми маскування злочинців. При несенні служби на об'єктах транспорту вони зобов'язані: особисто і з допомогою працівників транспорту вживати заходів до підтримання громадського порядку, попередження та припинення злочинів та адміністративних правопорушень; встановлювати і затримувати
© 2014-2022  ibib.ltd.ua