Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

99 Організація виховання

Щоб досягти наміченої мети, виховання повинно бути організованим. Це дозволить надати йому форму керованого процесу, в якому буде належним чином відображено взаємодію вчителів та учнів, отримані певні результати. Такий процес називається навчально-виховним, або педагогічним. Він спрямований на досягнення заданої мети, призводить до заздалегідь наміченим перетворенню властивостей і якостей виховуваних. Іншими словами, в ході педагогічного процесу соціальний досвід вихователів переплавляється в якості особистості вихованців.

Головна особливість навчально-виховного процесу - цілісність. Це слід розуміти як необхідність збереження в ньому всіх найважливіших складових частин. Якщо щось з нього випадає, він вже не буде цілісним і не зможе забезпечувати вирішення поставлених завдань на заданому рівні. Тому необхідно стежити, щоб у ньому були всі ланки. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності становить головну сутність педагогічного процесу.

У педагогічному процесі нероздільність злиті аспекти навчання, освіти, виховання, розвитку та формування особистості. Але це не механічне їх з'єднання, а якісно нове утворення, що підкоряється своїм закономірностям. Спільність і єдність педагогічного процесу підкреслюють підпорядкування всіх його складових єдиної мети. Складні відносини всередині педагогічного процесу виражаються в:

- єдності і самостійності процесів, що його утворюють;

- цілісності та співпідпорядкованості входять до нього процесів;

- наявності загального і збереженні специфічного.

У чому ж специфіка окремих циклів, що утворюють цілісний педагогічний процес? Вона виявляється при виділенні домінуючих функцій кожного з процесів: навчання, виховання, розвитку. Кожній з домінуючих властиві супутні функції: виховання здійснює не тільки виховну, а й розвиваючу та освітню функції, а навчання не мислиться без супутнього йому виховання та розвитку.

Виділення головних і супутніх функцій дозволяє глибше аналізувати цілі, завдання, зміст, форми і методи здійснення окремих процесів. Так, у змісті навчання переважає формування наукових уявлень, засвоєння понять, що надають згодом великий вплив на розвиток і вихованість особистості. Тому потрібно добре дивитися, які знання будуть найбільш корисними в інтелектуальному, виховному і розвиваючому значенні. У змісті виховання переважає формування переконань, норм, правил, ідеалів, ціннісних орієнтацій, установок, мотивів і т.д., але в той же час формуються уявлення,

100

знання та вміння. І тут необхідно врахувати, як всі разом позначиться на інтелектуальному розвитку і формуванні особистості.

Специфіка окремих складових цілісного процесу чітко проявляється при виборі форм і методів досягнення мети. Якщо в навчанні використовується переважно строго регламентована класно-урочна форма роботи, то у вихованні превалюють більш вільні форми різного характеру: суспільно корисна, спортивна, художня діяльність, доцільно організоване спілкування, посильна праця.

Кілька розрізняються і єдині в своїй основі методи досягнення мети: якщо навчання використовує здебільшого способи впливу на інтелектуальну сферу, то виховання, не заперечуючи їх, більш схильне до засобів, що впливає на мотиваційну і емоційну сфери. Мають свою специфіку методи контролю і самоконтролю, застосовувані в навчанні та вихованні. У навчанні, наприклад, обов'язково застосовуються усний контроль, письмові роботи. Контроль за результатами виховання менш регламентований. Інформацію педагогам тут дають спостереження за діяльністю і поведінкою учнів, інші прямі і непрямі характеристики.

Запам'ятаємо - досягнення наміченої мети виховання здійснюється у спеціально організованому педагогічному процесі, який складається з відносно незалежних, але нероздільність злитих складових: навчання, освіти, виховання, розвитку та формування особистості. Навчаючи - виховуємо, виховуючи - навчаємо, утворюючи - забезпечуємо розвиток, розвиваючи - формуємо. Цілісність, спільність і єдність - головні характеристики навчально-виховного процесу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 99 Організація виховання "
 1. § 1. Форми виховання
  виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 2. § 2. Вибір методів виховання
  організації діяльності і формування досвіду поведінки; c) стимулювання позитивного поведінки; о) педагогічного дослідження; е) мотивації. 6. Методи стимулювання - це: a) заохочення, покарання, змагання; 0) формування свідомості, переконання, b) вправу, повчання, вимога; бесіда; c) бесіда,
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання: ознаки і функції сім'ї. 2. У чому полягає мета і які завдання сімейного виховання? 3. Задумалися Ви над складністю педагогічної професії "батько"? Що необхідно знати, чому навчитися, щоб нею оволодіти? 4. Які правові основи сімейного виховання? 5. Як здійснюється взаємозв'язок школи, сім'ї, суспільства щодо виховання дітей в період відмови від школоцентрізма в
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання. 2. Як уникнути нескінченної кількості змістовних елементів? 3. Прослідкуйте за поведінкою пасажирів, що їдуть вранці на роботу, і пасажирів, що відправляються на відпочинок в суботній 439 день: чи вдасться вам помітити відмінність змісту їх поїздки в громадському транспорті? 4. Назвіть систему ціннісних відносин, інтегруючих в собі нескінченну безліч відносин до
 5. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
  організацією, так і об'єктивними умовами функціонування суспільства. Зміст виховної роботи включає: виховання почуття відповідальності за свій будинок, порядок в ньому; формування відповідальності за долю Вітчизни; засвоєння дітьми та учнівською молоддю знань про свої права та обов'язки і виховання потреби реалізовувати їх у повсякденному житті; стимулювання
 6. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  організації. Навчання використовує методи спрямовані на передачу і засвоєння інформації, активізації та стимулювання пізнавальної діяльності учнів, виховання - методи, спрямовані на формування свідомості, формування досвіду поведінки, методи, що впливають на мотиваційну і емоційну сфери особистості. Що стосується форм, то в навчанні використовується переважно
 7. Керівник
  організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення у вихованні співробітників мають особистий приклад і
 8. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
  Організацій в процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 9. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
  організацію, особливе значення мають соціально-педагогічні закономірності та рекомендації щодо вихованню співробітників у процесі діяльності, в реальному зіткненні з вируючим життям, а не в тиші навчальних кабінетів. Вихованість людини - продукт безлічі впливів і закономірних залежностей, і виховання його тому - найскладніша педагогічна робота. В ідеалі вона повинна бути усеохватної,
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  організації методів? 14. Охарактеризуйте етичне виховання і його співвідношення з іншими видами. 15. Назвіть цілі, завдання, зміст та особливості проведення правового виховання в правоохоронних органах. 16. Що розуміється під професійною деформацією співробітника? У чому її причини і які способи педагогічної профілактики? Бібліографічний список
 11. Методи і прийоми виховання
  організації діяльності, стимулювання поведінки школярів. На даній класифікації ми і зупинимося. Важливо запам'ятати Ні методів хороших чи поганих, ефективних або неефективних. Все залежить від того, як вони застосовуються. Ні методів авторитарної або гуманістичної педагогіки. Всі важливі, всі необхідні, всі можуть бути як ефективними, так і нікчемні. Вся справа в
 12. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття
 13. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін . 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в Росії в XIX в. В.Ф.Одоевский про виховання дітей у притулках. 7. Особистість дитини. М.М.Монасеіна про розвиток
 14. СПИСОК
  виховання. Підручник. М.: Просвещение, 1990. 287 с. 2. Балихін Т.М. Словник термінів і понять тестології. М.: МГУП, 2000, 160 с. 3. Берштейн Н.А. Про спритність і її розвиток. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003.
 15. ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО І ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВИХОВАННЯ
  організації виховання у відповідність з цими вимогами запізнюється, затримується, відстає від бурхливого розвитку науково-технічного прогресу. У міру поглиблення цього протиріччя необхідно своєчасно помічати і усувати виникаючі «застійні» і консервативні явища, що заважають прогресивної підготовці підростаючих поколінь. Його вирішення вимагає ритмічного і систематичного
 16. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  організаційно-педагогічна робота з батьками; здійснення їх педагогічної освіти та проведення систематичної індивідуальної роботи з поліпшення навчання і виховання учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії системи, технології. Даний розділ не розглядається. І.І. Підласий. Педагогіка. Перераховано виховні функції сім'ї. Аналізуються причини
 17. Виховання
  виховання, якою звичайно нехтують і яка, проте, необхідна як для тих, кому згодом вона стане в нагоді для добування засобів до життя, так і для тих , що не витягнуть з неї матеріальної вигоди. - Ми говоримо про розвиток спритності рук. § 221. Якщо розвиток тілесної спритності необхідно для більш успішного поводження з безпосередньо оточуючими речами, то інтелектуальна
 18. § 1. Мета виховання, її соціальна обумовленість
  виховання не є раз і назавжди заданими. Не існує формально-абстрактних цілей, однаково придатних для всіх часів і народів. Цілі виховання рухливі, мінливі, мають конкретно історичний характер. Мета виховання відображає РІВНІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА, його продуктивних сил і виробничих відносин, економічних і правових відносин, історію та громадські
 19. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання був найбільш сильним і справив на Ваше становлення вирішальний вплив? 6. Якими критеріями Ви користуєтеся, коли даєте людині характеристику? Що, на Ваш погляд, дозволяє Вас особисто характеризувати як гідного людини? 7. Розгляньте вплив на школяра телебачення з точки зору представленої картини виховного процесу. 8. Що Ви скажете тим, хто стверджує, ніби
 20. § XVli Сколь важко відрізнити те, що виходить від природи, від того, що має своїм джерелом виховання?
  Виховання, необхідно вивчати в кожній країні дитинство її народу. Необхідно спостерігати перші промені світла, що виходять з душі дітей, і добре відрізняти те, що передує вихованню, від того, що є його наслідком. Де ж людина, що має досить дозвілля або живе досить довго, щоб здійснити всі ці дослідження? Невже, гарненько про це поміркувавши, ви захотіли б стверджувати,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua