Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Шляхи реалізації завдань виховання

Це гостро дискусійне питання сучасної практики. Тут багато проблем. Якщо порівняти завдання, які ставилися перед школою в останні 10-15 років, то побачимо, що їх кількість зростає з кожним роком. Рано чи пізно має виникнути питання - як їх реалізувати у звичайній школі? Збільшувати терміни навчання? Вводити замість звичних 4 уроків по 6-7? Це не вихід, діти і так перевантажені. Може, ігнорувати вимоги, які ставить життя? І по такому шляху йти не можна.

Педагогам сьогодні доводиться багато думати, як поєднати бажане і можливе, як реалізувати нові і складні завдання без збільшення навантаження, термінів

97

навчання, погіршення здоров'я дітей. А якщо немає можливості задовольнити всі запити, чи варто захоплюватися безпідставними ілюзіями і ставити школу перед проблемами, які ніколи не будуть вирішені?

Поки їх намагаються вирішити найбільш простим способом - нарощуванням термінів навчання, кількості уроків та навчальних предметів. Але це не вихід. Здоров'я дітей погіршується, якість навчання страждає. Все більш тривожними стають результати перевірок, опитувань учителів, батьків, учнів. Що ж робити?

Мудрість життя підказує один-єдиний вихід: зосередитися на головному, вирішувати в першу чергу глобальні, загальні, базисні проблеми, а потім зайнятися приватними питаннями. Дрібними завданнями захоплюватися не варто. Які б зусилля ми не докладали для вирішення, скажімо, такого гострого питання, як відмова дитини виконувати прохання (вимоги) батьків, вчителів, всі вони будуть марні, поки не виявиться розв'язаною моральна проблема шанобливого ставлення молодших до старших, і навпаки. Якби її в нашому суспільстві не існувало, самі собою відпали б багато труднощів. Висновок: конкретні завдання виховання молодших школярів будуть успішно вирішені тільки в тому випадку, якщо підвищиться загальний рівень культури, моральності, духовності не тільки школярів, а й учителів, батьків, суспільства.

Проблема співвідношення загального і приватного вельми наочно проглядається і в навчанні.

Найчастіше намагаємося вирішувати конкретні питання. Але якщо не закладено міцний фундамент вихідних базисних знань, насамперед математичних, марно формувати навички рахунку на калькуляторі. Образно кажучи, якщо не засвоєна таблиця множення, людина піде по життю неуком, навіть працюючи на комп'ютері. Усний рахунок, якому ще так недавно в школах приділялася особлива увага, сприяв головного - послідовному й обгрунтованому розвитку розуму і пам'яті дитини.

Що може і що повинна робити початкова школа? Зосередитися на основному і формувати міцні базисні знання, вміння, моральність і поведінку. Потім на цей фундамент можна ставити скільки завгодно завдань будь-якої складності. Майданчик з безперервно поточними експериментами, в яку перетворили початкову школу, з цим не справляється і не допомагає суспільству випускниками з нормальним початковим освітою. Для успіху потрібні виваженість і стабільність.

Будемо міркувати просто. Школа - це місце, де чомусь вчать, щось «ставлять». У футбольній школі, наприклад, «ставлять» ногу, в художній - руку і очей, у вокальній - голос. А що повинні «поставити» у звичайній початковій школі? Тут повинні «поставити» розум дитини, навчити його користуватися цим людським даром; сформувати непорушні моральні норми і основи моральної поведінки. Століттями призначення початкової школи саме так і розумілося. Міцне засвоєння елементарних знань, умінь - її кінцева, велика й важка мета. Півсотні років тому зі шкіл йшли, так і не завершивши початкової освіти, близько третини учнів.

98

У досвіді російської педагогіки є прекрасні, апробовані десятиліттями зразки початкової школи, що забезпечувала якісне початкову освіту і виховання. У 40-80-х роках минулого століття початкова школа була гордістю нашого суспільства, давала прекрасну освіту і виховання, рівного якому не було ніде в світі. Влаштована вона була просто, не захоплювалася ні прагненнями догодити всім, ні модними течіями. Можна без перебільшення сказати, що своє головне освіту наш народ отримав у початковій школі.

Чи потрібно сьогодні відмовлятися від неї? Багато хто вважає, що в реформуванні початкової школи зроблені чималі промахи. Йдуть безперервні вдосконалення, а якість початкової освіти не підвищується. Діти не вміють мислити. Головні ж мети колишні - міцне засвоєння елементарних знань, духовне, моральне виховання. Значить, все цінне з досвіду якісного вирішення завдань початкової освіти має бути збережена. З урахуванням наших традицій, сучасних вимог і можливостей пропонується модель початкової школи:

- років навчання в школі - 4,

- кількість годин занять на тиждень - 24,

- тривалість шкільного дня - 4 уроку,

- предмети - читання, математика, письмо, фізкультура, праця,

- духовний предмет - 2 рази на тиждень,

- щоденні духовні вправи, що пронизують всі заняття,

- читання, математика, письмо - щодня в установленому порядку,

- праця (самообслуговування) - 2 рази на тиждень,

- фізкультура - 2 рази на тиждень,

- неділю - день повного відпочинку.

Школа, вибудувана за цією моделлю, вирішує головні проблеми: 1) міцного засвоєння елементарних знань, умінь - читати, розуміти прочитане, вважати, викладати свої думки усно і письмово; 2) усунення перевантаження учнів та збереження здоров'я; 3) виховання.

Творчі (і дуже складні) завдання

- Поцікавтеся іншими проектами (моделями) організації початкового навчання, у тому числі закордонними. Порівняйте їх між собою. Визначте їх переваги і недоліки.

- Встановіть недоліки викладеної моделі початкової школи, визначте її можливості для вирішення сучасних завдань навчання і виховання.

- Зіставте базисний навчальний план початкової школи (глава 5) з представленою та іншими моделями організації навчально-виховного процесу, проаналізуйте відповідність цілей і завдань реальним можливостям школи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Шляхи реалізації завдань виховання "
 1. Керівник
  реалізації детально піде мова в розділі
 2. § 1. Форми виховання
  шляхи їх широкого розповсюдження. Більшість сучасних виховних систем перейшло до використання групових форм виховання, що відрізняються достатньою ефективністю і відносно низькою економічною вартістю педагогічних
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
  завдання сімейного виховання? 3. Задумалися Ви над складністю педагогічної професії "батько"? Що необхідно знати, чому навчитися, щоб нею оволодіти? 4. Які правові основи сімейного виховання? 5. Як здійснюється взаємозв'язок школи, сім'ї, суспільства щодо виховання дітей в період відмови від школоцентрізма у формуванні особистості? 6. Яким має бути взаємодія сім'ї, школи
 4. 9.7. Професійно-правове виховання співробітників Цілі і завдання правового
  дороги вузької підходу, поза цілісно здійснюваної системи виховання, без успіхів в державно-професійному, патріотичному, моральному та інших видах виховання, які виступають основоположним умовою їх вирішення. Безчесного, непорядного, брехливого, жодного, корисливого, продажного, що не володіє почуттям обов'язку індивідуаліста ніколи не зробити правововоспітанним співробітником.
 5. Методи і прийоми виховання
  шляхи, якими йшли колишні покоління. Однак у багатьох випадках вони можуть виявитися малоефективними, тому перед вихователем завжди стоїть завдання шукати нові шляхи, які б максимально відповідали конкретним умовам виховання, дозволяли швидше і з меншими зусиллями добиватися наміченого результату. Конструювання, вибір і правильне застосування методів виховання - вершина
 6. ДОДАТОК
  реалізації педагогічної технології Соціальне замовлення Мета Зміст З'ясування вимог соціального замовлення Апробоція пед. технології Суб'єкт (суб'єкти) Уточнення коригування Підетапи реалізації педагогічної технології Адаптація суб'єкта та об'єкта до педагогічної діяльності 1 II III Результат Включення об'єкта в процес саморозвитку, самовиховання,
 7. § 2. Вибір методів виховання
  шляхи виховання. Оптимальним є найбільш вигідний шлях, що дозволяє швидко і з розумними витратами енергії, засобів досягти наміченої мети. При виборі методів виховання повинні бути враховані: - цілі і завдання виховання; - зміст виховання; - вікові особливості вихованців; - рівень сформованості колективу; -
 8. § 1. Сутність та особливості процесу виховання
  реалізацію поставленої мети. 5. Комплексність. Дана особливість передбачає єдність цілей, завдань, змісту, форм і методів процесу виховання. Оскільки формування особистісних якостей відбувається не по черзі, а одночасно, тому педагогічний вплив повинно мати комплексний характер. 6. Варіативність і невизначеність результатів. Результати процесу
 9. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
  реалізація яких забезпечує досягнення мети і вирішення завдань виховання. Вони - узагальнений висновок-урок з досвіду виховання, результатів наукових досліджень і засновані на розумінні як загальних, так і специфічних закономірностей виховання в умовах правоохоронної діяльності, тобто залежностей між діями суб'єктів виховання, середовищем, оточенням, умовами, в яких діє і живе
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  завдання виховання співробітників правоохоронних органів? 4. Назвіть принципи виховання і обгрунтуйте їх. 5. Які роль, зміст і можливості самовиховання молодого співробітника? 6. Поясніть, чому колектив правоохоронного органу виступає і як об'єкт, і як суб'єкт виховання? 7. Розкрийте основні положення технології перетворення персоналу
 11. § 1. Мета виховання, її соціальна обумовленість
  завдання співвідносяться як ціле і приватне. Мета - завжди одна, а завдань може бути
 12. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки
  шляхи його прогресивного розвитку і підвищення ефективності. Теорія навчання у вищій школі, як розділ педагогіки вищої школи, розглядає освітній процес в єдності вирішення завдань освіти, виховання, навчання і розвитку як формування у випускників високого професіоналізму. Цілі, завдання, зміст, організація та методика навчання визначаються виходячи з прогнозованого
 13. § 3. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах Республіки Білорусь
  реалізації «Концепції виховання дітей та учнівської молоді Республіки Білорусь на 2000-2005 рр..» Були визначені в державній «Програмі виховання дітей та учнівської молоді Республіки Білорусь на 2000 -2005 рр.. », що є першим національним документом, що визначає орієнтири практики виховання нового тисячоліття. В даний час документом, що визначає підходи до процесу
 14. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  завдання, функції. 2. Турбота про дітей-сиріт у стародавніх слов'ян. 3. Про соціальне вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в Росії в XIX в.
 15. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
  реалізації функцій навчання виконує засіб навчання під управлінням людини. І.І. Підласий. Педагогіка. Виховання розглядається в широкому і вузькому сенсі. Звертається увага на історичний характер виховання. Основою навчання визнаються знання, уміння, навички. Під освітою розуміється обсяг систематизованих знань, умінь і навичок, якими оволодів навчаний. Поняття
 16. ЗАНЯТТЯ № 22 ТЕМА: ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
  шляхи їх здійснення ». 4. Опишіть систему трудового виховання і профорієнтації в школі: види і форми діяльності. 5. Осмисліть вимоги до організації трудової діяльності школярів. 6. Подумайте, які методи і прийоми педагогічного впливу будуть приводити до ефективної взаємодії в організації та здійсненні трудових справ у школі. II.
 17. Технології виховання
  шляхи формування та розвитку таких якостей не по чиїмось замовленням, а в інтересах самої ж особистості, її самореалізації та досягнення успіху в житті. Технології особистісної орієнтації намагаються знайти методи і засоби, відповідні індивідуальним особливостями кожної людини. Вони протиставляють авторитарному, знеособленому і обездушенное підходу до зростаючого і реалізує свої
 18. ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
  шляху створення «здорової» школи (починаючи від дотримання правил експлуатації будівель до організації рухливих змін). 5. Яку роботу необхідно проводити в позаурочний час з фізичного виховання школярів? ЕТАПИПРОВЕДЕНІЯ ЗАНЯТТЯ 1. Визначення завдань заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа
© 2014-2021  ibib.ltd.ua