Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Вибір методів виховання

Вибір методу виховання - це пошук оптимального шляху виховання. Оптимальним є найбільш вигідний шлях, що дозволяє швидко і з розумними витратами енергії, засобів досягти наміченої мети.

При виборі методів виховання повинні бути враховані:

- цілі і завдання виховання;

- зміст виховання;

- вікові особливості вихованців;

- рівень сформованості колективу;

- індивідуальні та особистісні особливості вихованців;

- умови виховання;

- засоби виховання;

- рівень педагогічної кваліфікації вихователя;

- час виховання;

- очікувані наслідки.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Метод виховання, який виражається в емоційному і глибокому роз'ясненні суті соціальних і духовних відносин, норм і правил поведінки, у розвитку свідомості і почуттів виховуваних особистості, - це:

a) вправа (привчання); с!) метод засудження;

b) вимога; е) перемикання на інші види діяль-

c) метод переконання; ності.

2. Спосіб безпосереднього спонукання учнів до тих чи інших вчинків або дій, спрямований на поліпшення поведінки, - це:

a) метод позитивного прикладу; с) вимога;

b) метод переконання; е) метод привчання.

C) метод схвалення;

3. Визнання, позитивна оцінка поведінки або якостей учня з боку педагога чи колективу товаришів, виражені публічно або в особистій формі,-це метод:

a) засудження; с) вимоги;

b) схвалення; е) переконання.

C) позитивного прикладу;

120

5. Педагогічна вимога - це метод:

a) формування свідомості;

b) організації діяльності і формування досвіду поведінки;

c) стимулювання позитивного поведінки; о) педагогічного дослідження;

е) мотивації.

6. Методи стимулювання - це:

a) заохочення, покарання, змагання; 0) формування свідомості, переконання,

b) вправу, повчання, вимога; бесіда;

c) бесіда, воспітьтающая ситуація, е) приклад, примус, ситуаційний контроль; метод.

7. Приклад відноситься до методів:

a) стимулювання, позитивного пове-0) організації діяльності та фор-дення; мирование досвіду поведінки;

b) педагогічного дослідження; е) дослідні.

C) формування свідомості особистості;

8. Вправа відноситься до наступної групи методів:

a) організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки;

b) позитивного поведінки;

c) проблемно-ситуативним;

0) формування свідомості особистості; е) дослідні.

9. Етичний розповідь, етична бесіда відноситься до методів:

a) позитивного поведінки; 0) формування свідомості;

b) дослідні; е) мотивації позитивного гульвіс) організації діяльності та фор-дення.

Мування досвіду поведінки;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Вибір методів виховання"
 1. § 3. Вибір методів навчання
  методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання конкретної навчальної дисципліни і обумовлених її специфікою вимог до відбору общедидактических методів;
 2. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  виборі методів навчання, виховання та форм організації. Навчання використовує методи спрямовані на передачу і засвоєння інформації, активізації та стимулювання пізнавальної діяльності учнів, виховання - методи, спрямовані на формування свідомості, формування досвіду поведінки, методи, що впливають на мотиваційну і емоційну сфери особистості. Що стосується форм, то в
 3. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного, вільного і інших видів виховання. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Дане питання розглянуто досить детально. Поняття «виховання» розглянуто в широкому і
 4. 9.4. Вибір методів навчання
  вибору методів навчання залежно від різного поєднання конкретних обставин і умов протікання навчально-виховного процесу. Вибір методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики
 5. § 1 . Форми виховання
  виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 6. Педагогічне забезпечення діяльності прикордонників
  вибір і застосування найбільш ефективних методів і форм навчання і виховання військовослужбовців, методів об'єктивної оцінки їх службово-бойової діяльності. Інакше кажучи, процес навчання, виховання і розвитку прикордонника будується на основі вимог педагогіки, що забезпечують необхідну якість навчально-виховного процесса277. Кваліфіковане педагогічне забезпечення навчання та
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  методика? 9. Дайте педагогічну характеристику діяльності наставника. 10. Розкрийте специфіку та значення формування державно-професійного розуміння співробітником своєї діяльності. 11. У чому полягають завдання і методика патріотичного виховання співробітників правоохоронних органів? 12. Яке значення морального виховання і як в ньому повинні
 8. ЗАНЯТТЯ № 14 ТЕМА: ФОРМИ, МЕТОДИ І ЗАСОБИ вихованню та самовихованню
  вибору методів і прийомів виховання. Вимоги до компетентності: - знати основні ознаки понять «форма», «метод», «прийом», «засіб» виховання, вміти орієнтуватися в них в теорії виховання та практиці; - мати уявлення про різноманіття методів виховання і про різні підходи до їх класифікації ; - знати найбільш усталену класифікацію
 9. Технології виховання
  вибір на різноманітних життєвих ситуаціях. Саме досягнення кожною людиною таких якісних особливостей проголошується головною метою виховання на відміну від формалізованої передачі вихованцю знань і соціальних норм у традиційній технології. Самі особистісно-орієнтовані технології розкривають шляхи формування та розвитку таких якостей не по чиїмось замовленням, а в інтересах самої ж
 10. Керівник
  методами. Ефективність діяльності будь-якої організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості і розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення в
 11. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  методики стимулювання учнів в сім'ї до роботи над своїм особистісним розвитком і формуванням. 3. Проблеми обліку вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі сімейного виховання. Докладно розглядаються форми допомоги школи сім'ї: організаційно-педагогічна робота з батьками; здійснення їх педагогічної освіти та проведення систематичної індивідуальної роботи з
 12. § 2. Шлюбний вибір
  вибір - вибір шлюбного партнера в рамках даного шлюбного кола. Результат шлюбного вибору визначається порівняльною оцінкою вигод і витрат шлюбу. Як правило, шлюбного партнера вибирає самка. Деякі закономірності такого вибору описав А.
 13. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання. 2. Як уникнути нескінченної кількості змістовних елементів? 3. Прослідкуйте за поведінкою пасажирів, що їдуть вранці на роботу, і пасажирів, що відправляються на відпочинок в суботній 439 день: чи вдасться вам помітити відмінність змісту їх поїздки в громадському транспорті? 4. Назвіть систему ціннісних відносин, інтегруючих в собі нескінченну безліч відносин до
 14. 9.7. Професійно-правове виховання співробітників Цілі і завдання правового
  вибору і використання тільки правомірних, суворо законних способів вирішення професійних завдань і вирішення особистих життєвих проблем; - непохитною стійкості до криміногенним спокусам. Завдання правового виховання не можуть бути вирішені на шляху вузького підходу, поза цілісно здійснюваної системи виховання, без успіхів в державно-професійному, патріотичному,
 15. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  методології педагогіки: - визначення та уточнення предмета педагогіки та її місця серед інших наук, найважливішою проблематики педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua