Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО І ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВИХОВАННЯ

Виховання як суспільне явище являє собою органічну частина всього суспільного життя. Тому його протиріччя є відображенням більш загальних протиріч суспільного життя. Разом з тим виховання володіє власними, специфічними, притаманними тільки йому протиріччями. До числа таких протиріч, що відображаються вихованням, відноситься основне суспільне протиріччя, що у результаті стримування розвитку продуктивних сил закосневшая і застарілими виробничими відносинами. Це протиріччя виявляється в громадському вихованні у вигляді зміцнення консервативних підходів до підготовки підростаючого покоління. Організація суспільного життя та підготовки продуктивних сил в нашому суспільстві на основі виключно державної власності привела до стримування зростання виробництва. Абсолютизація державної власності та плановості часто сковувала активність і ініціативу творчої особистості. У системі народної освіти це виразилося в її деякої формалізації та однаковості змісту, форм і методів.

Інша суперечність виховання виникає на стику вимог життя та рівня готовності дітей до участі у громадському житті та виробництві.

Осмислення вимог життя, приведення змісту та організації виховання у відповідність з цими вимогами запізнюється, затримується, відстає від бурхливого розвитку науково-технічного прогресу. У міру поглиблення цього протиріччя необхідно своєчасно помічати і усувати виникаючі «застійні» і консервативні явища, що заважають прогресивної підготовці підростаючих поколінь. Його вирішення вимагає ритмічного і систематичного оновлення змісту виховання і навчання, приведення у відповідність з вимогами життя організації і методів виховання і навчання. Це є протиріччя між новими умовами суспільного життя і застаріваючими способами підготовки до неї.

Третє протиріччя виховання утворюється між величезними, необмеженими можливостями розвитку людської природи, закладеними в ній потенційними природними силами і обмежуючими, які зумовлюють, програмуючими це розвиток умовами соціального життя суспільства. Авторитарні суспільства, що сковують свободу, гублять таланти, спотворюють людей, перетворюючи їх на послужливих чиновників і нерозторопних бюрократів, в придаток до машини, в ланку виробничого процесу, на гвинтик суспільного життя.

Демократичне суспільство в міру розвитку матеріально-технічної бази, вдосконалення всього різноманіття суспільних відносин створює реальні умови одночасного розвитку кожної людської особистості відповідно до вимог суспільного життя і відносно закладених в ній природних сил, обдарувань, задатків.

Четверте протиріччя виховання виявляється між активно-діяльно стной природою дитини, її прагненням до участі в суспільному житті, діяльності, різноманітних відносинах, спілкуванні та браком досвіду, знань, умінь і навичок для реального, дієвого участі в життєвому процесі, його природної і соціальної незрілістю. Це протиріччя є реальною рушійною силою, стимулом для дітей до пізнання, до активної участі у виховному процесі. Воно обумовлює положення дитини в освітньо-виховної підготовки до участі в житті суспільства не тільки як об'єкта, але і як суб'єкта виховної взаємодії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРОТИРІЧЧЯ ЯК ДЖЕРЕЛО І ДВИЖУЩАЯ СИЛА ВИХОВАННЯ "
 1. Додаток до глави VIII
  суперечності як джерела розвитку суспільства. Конфлікти в суспільстві та їх роль. Екстремальні ситуації в суспільстві. Людська діяльність як сутність рушійних сил суспільства. Загальні характеристики людської діяльності. Людина як джерело імпульсів перетворення і консерватизму. Дискусії щодо природи, типології людської діяльності. Концепція людської діяльності М.С.
 2. Закономірності педагогічного процесу
  суперечливий і диалектичен. У ньому проявляються свої закони, закономірності та протиріччя. Останні виникають при невідповідності між застаріваючими педагогічними поглядами, помилковими рішеннями педагогічних ситуацій і новими розвиваються концепціями, методами і факторами освіти, виховання, навчання і розвитку учнів, між необхідними результатами процесу і реально
 3. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  суперечливість 325 - і розум 388 - і забобони 376 - і чудеса 310 (див. віра, істина, мораль) Порок (порочність) 406, 416, 420 - істочпік 417 - кошти викорінення 417, чотиреста двадцять третього пізнання 404, 405 (див. чеснота, праця) Природа 223, 250, 256, 303 - як матерія 224 - закони 289, 311, 351 - порядок 288 - явища 177 - і істина 289 Тяжіння 212, 213 Причина
 4. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Сила. Спілкування з
 5. Робоча сила
  сила є в ринковій економіці товаром і має споживчу вартість і грошову вартість
 6. Характеристика письмового джерела
  яких обставин написаний джерело. Визначення дійсності джерела і достовірності подій у ньому викладених. Джерело зберігся полнлстью або тільки в окремих частинах? Як, він зберігся до нашого часу або в яких інших джерелах (документах) онбил знайдений або відновлений. Ким, коли і за яких обставин дане джерело знайдений. Ким, коли і як дане джерело введений в
 7. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  як загальні методи і засоби виховання, так і конкретні методи формування різних аспектів особистості. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Поняття «виховання» розкривається в тісному взаємозв'язку з поняттям «соціалізація». Детально охарактеризовані принципи виховання. Аналізуються чотири групи методів виховання: методів формування соціального досвіду
 8. Процес формування особистості
  протиріч формування особистості. Найбільш істотні суперечності між: бажаним і дійсним, необхідним і можливим; загальними педагогічними положеннями і їх реалізацією в конкретних ситуаціях; старим і новим, регресивним і прогресивним; словами і досвідом та ін Протиріччя ускладнюють процес формування особистості, але водночас вони є джерелом його рушійних сил.
 9. Про рух або про рушійну силу
  суперечать один одному. 5. Я розумію, як важко утворити правильні поняття про дію рушійної сили окремо від сили опору, тому що ми зазвичай створюємо свої ідеї руху, виходячи з опірному матерії, що знаходиться в русі. Щоб усунути ці труднощі, припустимо, що зустрічаються два кількості матерії: одне - рушійного агента, інше - чинить опір. Що ж
 10. 2. Принцип загального зв'язку і принцип розвитку в діалектичному і метафізичному вимірах
  суперечливість явища. Поняття рушійної сили не тотожне поняттю джерела. Джерело - це безпосередня, «що робить» причина розвитку, процес, з якого випливає якийсь результат. Рушійна сила відображає особливий клас причин, опосередковано впливають на процес, пов'язаних з спонуканням «робити». Джерелом розвитку в живій природі є боротьба за існування, яка
 11. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  виховання, а також за механізмом соціального навчання. Виділено кілька моделей взаємодії батьків з дітьми: авторитетна, владна, поблажлива. Зазначено причини психологічних деформацій сім'ї, які є найважливішими причинами порушення особистісного розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання
 12. Виховання
  як для тих, кому згодом вона стане в нагоді для добування засобів до життя, так і для тих, що не витягнуть з неї матеріальної вигоди. - Ми говоримо про розвиток спритності рук. § 221. Якщо розвиток тілесної спритності необхідно для більш успішного поводження з безпосередньо оточуючими речами, то інтелектуальна культура необхідна для успішного здійснення дій, що мають на увазі
 13. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
  як загальних, так і специфічних закономірностей виховання в умовах правоохоронної діяльності, тобто залежностей між діями суб'єктів виховання, середовищем, оточенням, умовами, в яких діє і живе персонал правоохоронних органів, і виховними результатами. Підкреслюючи роль розуміння і правильного обліку закономірностей виховання, К.Д. Ушинський писав: ... Ми не
© 2014-2021  ibib.ltd.ua