Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Вікова періодизація

Те, що фізичний та розумовий розвиток тісно пов'язано з віком, розуміли вже в глибокій старовині. Ця істина не вимагала особливих доказів: більше прожила людина на світі - став вище на зріст і міцніше тілом, став прозорливіший, набув досвіду, примножив знання. Кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Зрозуміло, це відповідність справедливо лише в загальному, розвиток конкретної людини може відхилятися в ту або іншу сторону.

Для управління процесом розвитку педагоги здавна робили спроби класифікувати періоди людського життя, знання яких несе важливу інформацію. Є цілий ряд серйозних розробок периодизаций розвитку (Коменський, Левітів, Ельконін, Шванцара та ін.) Зупинимося на аналізі тієї, яка визнається більшістю педагогів.

Періодизація грунтується на виділенні вікових особливостей,-характерних для певного періоду життя анатомо-фізіологічних і психічних якостей. Зростання, збільшення у вазі, поява молочних зубів, зміна їх, статеве дозрівання та інші біологічні процеси відбуваються в певні вікові періоди з невеликими відхиленнями. Оскільки біологічний і духовний розвиток людини йдуть рука об руку, відповідають віку зміни настають і в психічній сфері. Відбувається, хоча і не в такому строгому порядку, як біологічне, соціальне дозрівання, виявляється вікова динаміка духовного розвитку особистості. Це і служить природною основою для виділення послідовних етапів людського розвитку та складання вікової періодизації.

Повні періодизації розвитку охоплюють все людське життя з найбільш характерними стадіями, а неповні (часткові) - тільки ту її частину, яка цікавить певну наукову область. Для педагогіки початкової школи найбільший інтерес представляє періодизація, що охоплює життя і розвиток дитини в дошкільному і молодшому шкільному віці. Це вік з моменту народження до 10-11 років. Виділяють періоди психічного розвитку дітей і в психології. Але ця

56

періодизація не в усьому збігається з педагогічною: адже розвиток психіки починається в утробі матері, а виховання дитини - з моменту народження. Розглянемо види цих периодизаций, щоб краще зрозуміти особливості розвитку дитини. П с і, хо л о г і ч ЕСТС а я Педагогічна 1. Пренатальний період 1. Дитинство (1 рік життя) 2. Період новонароджене ™ 2. Переддошкільного вік (до 6 тижнів життя) (від 1 до 3 років) 3, Грудний період 3. Дошкільний вік (до 1 року) (від 3 до 6 років) 4. Повзун кови ї вік Молодший дошкільний вік (1-Згода) (3-4 роки) 5. Дошкільний вік Середній дошкільний вік (3-6 років) (4 - е років) 6. Молодший шкільний вік Старший дошкільний вік (6-11 років) (5-6 років) 7. Пубертатний період 4. Молодший шкільний вік (11 - 15 років) (6 -10 років) 8. Юнацький період 5. Середній шкільний вік (15-20 років) (10-15 років) 6. Старший шкільний вік (15-18 років) Неважко помітити, що основу педагогічної періодизації, з одного боку, складають стадії фізичного і психічного розвитку, з іншого - умови, в яких протікає виховання.

Залежність між віком і розвитком представлена рис. 3.

! 1Ч11 не 57

Рис. 3. Залежність між віком і розвитком

Якщо об'єктивно існують етапи біологічного дозрівання організму, його нервової системи та органів, а також пов'язане з ним розвиток пізнавальних сил, то розумно побудований процес виховання повинен пристосовуватися до віковим особливостям, грунтуватися на них.

У педагогіці робилися спроби ігнорувати вікові щаблі розвитку. З'являлися навіть теорії, які стверджували, що досить вірно підібрати методику, і дитина навіть в 3-4 роки може опановувати вищою математикою та іншими абстрактними поняттями, засвоїти будь-який соціальний досвід, знання, практичні навички та вміння. На ділі це не так. Якщо дитина і навчається вимовляти навіть дуже складні слова, це не означає, що він їх розуміє. Обмеження, що накладаються віком, не потрібно змішувати з тим, що сучасні діти швидше розвиваються, у них ширше кругозір, багатше словниковий і понятійний запас. Це пов'язано з прискоренням темпів соціального розвитку, широким доступом до різноманітних інформаційних джерел, загальним підвищенням інформованості. Можливості прискорення розвитку дещо зростають, але далеко не безмежно. Вік чіпко диктує свою волю. Закономірності, що діють в цій області, жорстко лімітують можливості людини.

Я.А. Коменський наполягав на суворому обліку в навчально-виховній роботі вікових особливостей дітей. Нагадаємо, що він висунув і обгрунтував принцип природосообразности, згідно з яким навчання і виховання повинні відповідати віковим етапам розвитку. Як у природі все відбувається в свій час, так і у вихованні все повинно йти своєю чергою - своєчасно і послідовно. Тільки тоді людині можна природно прищеплювати моральні якості, домагатися повноцінного засвоєння істин, для розуміння яких дозрів його розум. «Всі підлягає засвоєнню має бути розподілене по східцях віку так, щоб пропонувалося для вивчення тільки те, що доступно сприйняттю в кожному віці», - писав Я.А. Коменський [19].

Облік вікових особливостей - один з основоположних педагогічних принципів. Спираючись на нього, вчителі регламентують навчальне навантаження, встановлюють обгрунтовані обсяги зайнятості різними видами праці, визначають найбільш сприятливий для розвитку розпорядок дня, праці та відпочинку. Вікові особливості зобов'язують правильно вирішувати питання відбору та розташування навчальних предметів і матеріалу в кожному з них. Вони обумовлюють також вибір форм і методів навчально-виховної діяльності.

Відзначаючи умовність і відому рухливість виділених періодів, звернемо увагу на нове явище, що призвело до перегляду кордонів між деякими віковими групами. Йдеться про так звану акселерації, що отримала широке поширення у всьому світі. Акселерація - це прискорений фізичний і частково

58

психічний розвиток в дитячому та підлітковому віці. Біологи пов'язують акселерацію з фізіологічним дозріванням організму, психологи - з розвитком психічних функцій, а педагоги - з духовним розвитком і соціалізацією особистості. У педагогів акселерація асоціюється не стільки з прискореними темпами фізичного розвитку, скільки з неузгодженістю процесів фізіологічного дозрівання організму і соціалізацією особистості.

До появи акселерації, а почали помічати її в 60-70-ті роки минулого століття, фізичний і духовний розвиток дітей та підлітків було збалансованим. У результаті акселерації фізіологічне дозрівання організму починає випереджати темпи розумового, психічного, соціального розвитку.

Утворюється невідповідність, яке можна виразити так: тіло росте швидше, ніж дозрівають психічні функції, що є основою інтелектуальних, соціальних, моральних якостей. До 13-15 років у дівчаток і до 14-16 - у хлопчиків, які живуть в середніх регіонах нашої країни, фізіологічний розвиток в основному завершується і майже досягає рівня дорослої людини, чого не можна сказати про духовний аспект. Дозрілий організм вимагає задоволення всіх «дорослих» фізіологічних потреб, у тому числі статевих, соціальний розвиток відстає і вступає в конфлікт з бурхливо прогресуючою фізіологією. Виникає напруга, що приводить до значних психологічних перевантажень, підліток шукає шляхи його усунення і вибирає такі, які підказує його незміцнілий розум. У цьому основні протиріччя акселерації, що створила чимало труднощів як для самих підлітків, які не вміють впоратися з відбуваються в них змінами, так і для батьків, вчителів, вихователів. Якщо з чисто технічними проблемами акселерації - забезпеченням шкіл новими меблями, учнів одягом і т.п. ще якось впоралися, то в області моральних наслідків акселерації, в першу чергу проявилися в широкому поширенні статевих контактів серед неповнолітніх з усіма витікаючими негативними наслідками, проблеми залишилися.

Про темпи акселерації говорять наступні порівняльні дані. За чотири останні десятиліття довжина тіла у підлітків збільшилася в середньому на 13-15 см, а вага - на 10-12 кг в порівнянні з їх однолітками 50-х років. Акселерація починає проявлятися вже в старшому дошкільному віці, а до кінця початкової школи значно підросли дівчатка і хлопчики доставляють багато клопоту вчителям і батькам.

Серед основних причин акселерації називаються: загальні темпи прискорення життя, поліпшення матеріальних умов, підвищення якості харчування та медичного обслуговування, догляду за дітьми в ранньому віці, викорінення багатьох важких дитячих недуг. Вказуються й інші причини - радіоактивне забруднення середовища проживання людини, провідне на перших порах до прискорення зростання, а з часом, як показують досліди з рослинами і тваринами, до ослаблення генофонду;

59

зменшення кількості кисню в атмосфері, що спричиняє розширення грудної клітки і в підсумку призводить до зростання всього організму. Найімовірніше акселерація обумовлена комплексним впливом багатьох факторів.

З середини 80-х років акселерація у всьому світі пішла на спад, темпи фізіологічного розвитку дещо впали.

Паралельно з акцелерацією відзначається інше явище - ретардация, тобто відставання дітей у фізичному і розумовому розвитку, що обумовлюється порушенням генетичного механізму спадковості, негативним впливом на процес розвитку, починаючи з моменту зародження, канцерогенних речовин, несприятливої екологічної середовища в цілому і зокрема перевищенням радіаційного фону. Спостерігаються відставання не тільки у фізичному, а й у психічному розвитку.

Таким чином, кожному віку відповідає свій рівень фізичного, психічного і соціального розвитку. Щоб педагогам легше було співвідносити можливості дитини з його віком, розроблена вікова періодизація. Вона грунтується на виділенні вікових особливостей. Вікові особливості - це характерні для певного періоду життя анатомо-фізіологічні та психічні якості. Розумно організоване виховання повинне пристосовуватися до віковим особливостям, грунтуватися на них.

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вікова періодизація "
ЗМІСТ
 1. вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
  Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005
 2. ПЕРЕДМОВА

 3. вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам , педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т.д. Пропонований підручник є розгорнутий навчальний курс з дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія». Особливо корисний
  I Вікова періодизація
 4. вікових особливостей. Віковими особливостями називаються характерні для певного періоду життя анатомо-фізіологічних-кі і психічні якості. Сутність вікових особливостей наочно розкривається на прикладі фізичного розвитку людини. Зростання, збільшення ваги, поява молочних зубів, а потім їх зміна, статеве дозрівання та інші біологічні процеси відбуваються в певні
  § 2. Категорія «психологічний вік» і проблема періодизації дитячого розвитку в роботах Л.С. Виготського
 5. вікової періодизації розвитку «центральної для всієї дитячої психології» і «ключем до всіх питань практики» 1. Проаналізувавши існували на той момент схеми періодизації, він виділив три способи їх побудови. 1. Періодизація дитинства на основі ступенчатообразного побудови інших процесів, так чи інакше пов'язаних з розвитком психіки дитини. Наприклад, відповідно до биогенетическим
  ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
 6. віковий етап характеризується сукупністю специфічних закономірностей розвитку - основними досягненнями, супутніми утвореннями і новоутвореннями, що визначають особливості конкретної щаблі психічного розвитку, в тому числі особливості розвитку самосвідомості. Перш ніж почати обговорення самих закономірностей розвитку, звернемося до вікової періодизації. З точки зору
  § 4. Сучасні тенденції у вирішенні проблеми періодизації психічного розвитку
 7. вікової періодизації розвитку психіки докладно розглядалися в роботах А.Н. Леонтьєва, Л.І. Божович, В.В. Давидова, М.І. Лісіна, А.В. Петровського, Д.І. Фельдштейна та інших. В.І. Слободчиков і ГА Цукерман проаналізували дві найбільш авторитетні моделі вікової періодизації - концепцію Е. Еріксона і концепцію Д.Б. Ельконіна1. За їх мені-1 Див: Слободчиков В.І., Цукерман Г.А.
   2.2.3. Два напрямки розвитку історичної та історіософської думки
 8.  периодизаций історії. На перших порах типологизация соці-Орів і виділення епох історії не збігалися. Але в ідеалі, коли мова йде про наукову періодизації всесвітньо-історичного процесу, вона з неминучістю повинна являти собою не що інше, як типологію соціоісторнческіх організмів, але не просту, а стадиальную. З появою стадіальних типологій соціоісторіческіх організмів проблема
   Студент повинен знати:
 9.  періодизацію історії політичних і правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
   § 2. Освітні установи Республіки Білорусь
 10.  вікових особливостей. Система загальної середньої освіти включає в себе три ступені (1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи), цільові функції яких відображають як організаційно-структурну, так і змістовну основу системності побудови освіти в країні. Системоутворюючим елементом забезпечення наступності між ступенями освіти в цілях, зміст,
   § 3. Основні поняття вікової психології
 11.  вікової психології - поняття «розвиток». Розвиток - процес переходу з одного стану в інший, більш досконале, перехід від старого якісного стану до нового якісного стану, від простого до складного, від нижчого до вищого. Розвиток психіки - закономірне зміна психічних процесів у часі, виражене в їх кількісних, якісних і структурних перетвореннях.
   # 1. Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки
 12.  вікову динаміку його психіки. Об'єкт вивчення вікової психології - розвивається, змінюється в онтогенезі нормальний, здоровий чоловік. Психологія розвитку виділяє вікові зміни в поведінці людей і прагне пояснити ці зміни, розкрити закономірності придбання людьми досвіду і знаній1. У центрі уваги - «різні форми психічної організації, типові для окремих
   Мухіна B.C.. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006
 13. 3.3. Структура навчальних планів (табл. 20-21)

 14.  вікової групи по всіх країнах, приділяється природничо-наукових дисциплін. Для вікової групи 12-14 років ситуація виглядає наступним чином (рис. 21). У російському «гуманітарному» циклі зберігається підвищений питома вага рідної мови і літератури та знижений-Росія 25 20 15 10 5 0 Читання, лист і література Соціальні дисципліни Іноземні мови Мистецтво
   ДИТИНСТВО
 15.  вікового етапу на інший. У період дитинства інтенсивно розвивається організм дитини: зростанню супроводжує дозрівання нервової системи і мозку, що зумовлює психічний розвиток. У цей віковий період дитина розвивається з боку психічних функцій, спілкування, волі і почуттів. Він починає усвідомлювати свою унікальність і проявляти себе як особистість у відповідальні моменти життя. Пройшовши
  возрастного этапа на другой. В период детства интенсивно развивается организм ребенка: росту сопутствует созревание нервной системы и мозга, что предопределяет психическое развитие. В этот возрастной период ребенок развивается со стороны психических функций, общения, воли и чувств. Он начинает осознавать свою уникальность и проявлять себя как личность в ответственные моменты жизни. Пройдя
© 2014-2021  ibib.ltd.ua