Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч , А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

3.3. Структура навчальних планів (табл. 20-21)

Що стосується наповнення навчального плану, тобто розподілу кількості годин, що виділяються на вивчення обов'язкових для всіх учнів предметів, то і тут російські показники відрізняються певною специфікою . У російських школярів у віці 9-11 років в рамках «гуманітарного» циклу набагато ї о р

о

30

25

20

т

і ауді

й

е ще

б о т о

% 15 Математика

Природничі науки

Технологія, практичні та виробничі навички

іноземно-Мистецтво ві мови

10

а

X

ая

X

р

о

т

і уд

Ау

5

0

Читання, лист і література

Соціальні дисципліни

физичес-Інші про-кое вос-разовим-харчування тільні області Освітні області

Медіана

Рис. 20. Структура навчального плану за освітніми областям в державних освітніх установах

для учнів 9-11 років

більше часу, ніж у середньому по всіх країнах, приділено вивченню рідної мови та літератури , зате менше часу виділено на іноземні мови і естетична освіта (рис.

20). А в «природничо-технічному» циклі істотно менше часу, ніж у середньому для цієї вікової групи по всіх країнах, приділяється природничо-наукових дисциплін.

Для вікової групи 12-14 років ситуація виглядає наступним чином (рис. 21). У російському «гуманітарному» циклі зберігається підвищений питома вага рідної мови і літератури та знижений-

Росія 25

20

15

10

5

0

Читання, лист і література

Соціальні дисципліни

Іноземні мови

Мистецтво

Математика

Природничі науки

Технологія, практичні та виробничі навички

физичес - Інші про-кое вос-разовим-харчування тільні області

й про

X

р

о

т і

вудь

а

й

е ще

б о

т

о

%

а

X

я а

X

р

о

т

і уд

Ау Освітні області Росія

Медіана Рис.

21. Структура навчального плану за освітніми областям в державних освітніх установах

для учнів 12-14 років ний - іноземних мов і естетичної освіти, причому цей відрив від світових показників збільшується в порівнянні з попередньою віковою групою. У свою чергу, в рамках «природно-технічного» циклу в Росії в цій віковій групі завищена в порівнянні з медіа показниками частка природничо-наукових дисциплін і трохи занижена частка часу, який виділяється на технічне і виробниче навчання. Нарешті, в Росії в цій віковій групі явно мало часу виділяється на заняття фізкультурою і спортом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.3. Структура навчальних планів (табл. 20-21) "
 1. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  структурування суб'єктного досвіду дитини за допомогою його узгодження з суспільно виробленим і соціально значущим досвідом; активізацію особистісних функцій учня; побудова моделі активних дій учня, що пізнає об'єктивний світ і культуру його перетворення. Реалізація сучасних технологій і форм організації освітнього процесу передбачає командну роботу вчителів, де
 2. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  структурними підрозділами; - у створенні об'єднання організаторів, керівників чи інших представників організованих груп з метою розробки планів або умов для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів. 2. Характерними ознаками організованої злочинності є (зазначити невірну відповідь): вчинення низки злочинів організованою групою; наявність жорсткої структури і
 3. ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ СЛОВНИК
  структурної перебудови ЕКОНОМІКИ України, зокрема й програми згідно з міждержавнімі договорами, а такоже виробництва кінцевої ПРОДУКЦІЇ. Санація - система ЗАХОДІВ, что здійснюються во время провадження у деле про банкрутство з метою Запобігання Визнання боржника банкрутом та йо ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а такоже удовольствие в ПОВНЕ
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  структурні і територіальні характеристики сучасного Російської держави. Про теорії російської державності. Насамперед кілька попередньо котельної зауважень. Сучасна теорія держави і права була б неповною, якби в ній не розглядалися деякі найбільш важливі теоретичні питання російської державності. Перш за все тому, що теоретична і
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  структурно, територіально) організовує-вано суспільство, як і чому воно існує в державних формах, які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно- сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому
 6. Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ
  структурованим, різноманітним. Так, релігійні уявлення про соціальне регулюванні варіюються від тверджень, що все в поведінці людини зумовлено божою волею (роком, фатумом, долею), пізнання цієї зовнішньої зумовленості, проходження їй - і є мета, сенс людського існування, до визнання, що людина, хоча і створений божественним початком, наділений свободою волі і
 7. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  структури управління персоналом та розробки нової оргструктури відповідно до цілей розвитку підприємства та кадрової стратегії. Кадрове планування включає в себе розробку кадрових завдань, кадрової стратегії, кадрової цілі і ефективних кадрових заходів. На думку В.Травіна і В. Дятлова кадрове планування має охоплювати три етапи: інформаційний етап. На цьому етапі проводиться
 8. Глава 2.4. Штатний розклад
  структура визначає кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників. У складі штатної структури розробляються наступні документи: фонд заробітної плати; розрахунок чисельності персоналу; штатний розклад підприємства. Вихідними даними для формування штатної структури є: планові обсяги виробництва (робіт і послуг);
 9. Глава 3.2. Етапи підготовки і перепідготовки персоналу
  структур: наявність працівників необхідної кваліфікації; визначення числа працівників відповідної кваліфікації; визначення потреб у фахівцях з конкретним профілями і кваліфікації; аналіз фахівців за віковими категоріями для своєчасної підготовки їх якісного заміщення; аналіз навчальних закладів і центрів, відбір базових навчальних закладів; складання бази даних по
 10. ГЛОСАРІЙ
  структуроване інтерв'ю і тестування. Аналітика («особиста аналітика», «спростити аналітику», тощо) - сукупність способів аналізу особистої діяльності (витрачених ресурсів і результатів, що досягаються), що дають інформацію для прийняття рішень. Може включати в себе коефіцієнти, графіки, правила обліку, і т.п. Аналітик роботи - співробітник, в обов'язки якого входить: вивчення та аналіз
© 2014-2022  ibib.ltd.ua