Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ДЕСЯТА. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ


Регулювання суспільних відносин: поняття, способи. Система соціальних регуляторів: нормативні та ненормативні регулятори. Соціальні та технічні норми. Загальне та особливе в соціальних нормах. Право як соціальний регулятор.
Нові знання про походження права як суспільної регулятивній системі, що з'явилася одночасно з державою в результаті переходу людства від присвоює до виробляє економіці в III-II тис. до н.е., що має своєю глобальною метою забезпечення нового соціально-господарського, духовною і навіть побутового укладу і способу існування людства, об'єктивно наказують теорії права глибоко розібратися з самою проблемою соціального регулювання. Що це таке, які інші, крім права, регулятивні системи діють в суспільстві, які взаємодії продуктів вия або протиріччя існують між ними, яке місце права в соціальному регулюванні - ці та інші питання відразу ж виникають, як тільки з'ясовується, що основне призначення права - бути регулятором суспільних відносин, що складаються з усього спектру нового соціально-господарського устрою людського буття.
Діапазон підходів до проблеми соціального регулювання досить широкий: від релігійних до класових, від бихевиористских (від англ. Behaviour - поведінка) до кібернетичних. Це зрозуміло - людство завжди прагнуло осмислити не тільки свої організаційні форми існування (їх корисність, перспективи), а й способи, що забезпечують, що визначають це існування, насамперед взаємодія членів суспільства, їх сімейних, колективних утворень.
У свою чергу кожен з цих підходів також є досить структурованим, різноманітним. Так, релігійні уявлення про соціальне регулюванні варіюються від тверджень, що все в поведінці людини зумовлено божою волею (роком, фатумом, долею), пізнання цієї зовнішньої зумовленості, проходження їй - і є мета, сенс людського існування, до визнання, що людина, хоча і створений божественним початком, наділений свободою волі і сам вибирає свої дороги (дії, вчинки), несе за них відповідальність.
Але у всіх релігійних системах, які розглядалися як основа соціального регулювання, головним завжди визнавалося слідування декільком найважливішим релігійним правилам (заповідям, законам, канонам, повчань). Ці правила дійсно становили ядро всіх релігійних систем, були однозначні, представляли своєрідне закріплення корисного соціального досвіду людства, процесів соціалізації. Мова йде про такі мудрих прави-лах, як «не вбий», «не вкради», «Не чини перелюбу» і т.д.
Часом релігійні правила були регуляторами не тільки релігійної, церковного життя, але в житті світської, побутовий (сімейно-шлюбних відносин, спадкування), часом виникали розриви і навіть конфлікти між релігійними і світськими регуляторами, а часом світське начало (держава) брало під своє крило релігійні правила і всією міццю державного примусу забезпечувало в необхідних випадках дієвість релігійних правил.
Також різноманітний і класової підхід до соціального регулювання. Він був основним у вітчизняній теорії держави і права на попередньому етапі. Його суть полягала в наступному.
В основі соціального регулювання лежать класові інтереси, чільною є воля панівного, експлуататорського класу (крім соціалістичного суспільства, де, як оголошувалося, експлуатація відсутня). І хоча соціальне регулювання враховує у деяких областях загально соціальні інтереси (наприклад, в моральній сфері), але все ж за своїм основним змістом правові, моральні норми - це класові регулятори. І означає такий підхід, що соціальне регулювання в цілому забезпечує панування того чи іншого класу, його можливість привласнювати додатковий продукт, тримати в покорі експлуатовані класи, соціальні групи, етноси, вносити в суспільну свідомість, духовне життя ідеали та цінності, які визнаються, виробляються панівним класом. Навіть у неексплуататорской суспільстві діють ці закони. Наприклад, так звана комуністична мораль, яка була сформульована Леніним в 20-ті роки і тривалий час впроваджувалася в духовне життя радянського суспільства, зводилася до принципу: морально все те, що корисно, вигідно для будівництва комуністичного суспільства. Такий утилітарний підхід, звичайно ж, розходився з розумінням цінності моралі як загальнолюдського регулятора, за-крепляется тисячолітній загальнолюдський досвід соціалізації. Але проте утилітарний, прагматичний підхід був реальністю сімдесят років і ліг в основу «радянського» класового підходу до розуміння ролі моралі в соціальному регулюванні.
Бихевиористский (поведінковий) підхід зводить соціальне регулювання до впливу тих чи інших правил, встановлених або визнаних суспільством, державою, колективними утвореннями, на поведінку людини, до визначення рамок, меж цієї поведінки, до обліку різних факторів , що визначають поведінку людини.
Нарешті, кібернетичний підхід. У його руслі соціальне регулювання визначається як вплив на суспільні відносини, соціальні процеси, сис-теми, яке надає об'єкту регулювання зумовлені характеристики, параметри.
Об'єкту регулювання надається заздалегідь заданий соціально необхідне, бажане стан, визначається правилом (нормою). І якщо виявляється, що об'єкт регулювання не отримав, чи не пріоб-рел цей стан, відхилився від нього, вживаються додаткові заходи, щоб утримати цей об'єк-ект від відхилення, повернути в необхідний стан. Процес контролю за станом суспільних відносин, соціальних процесів, систем і повернення їх в заздалегідь заданий правилом (нормою) перебуваючи-ня називається зворотним зв'язком. Зворотній зв'язок передбачає наявність даних про стан об'єкта регулювання, аналіз цих даних, своєчасне визначення необхідних заходів (засобів) додаткового-ного впливу, повернення об'єкта в заданий стан.
Ці характеристики регулювання притаманні всім системам - біологічним, соціальним, технічним, але особливо важливі для розуміння ня соціального регулювання.
При кібернетичному розумінні соціального регулювання особливо значною стає роль правила (норми), яке визначається (створюється) у керуючий центрі або формується спонтанно в самоорганізується системі і задає необхід-моє або бажаний стан об'єкту регулювання. Стає зрозуміло, чому в XIX столітті процес регулювання називався нормуваннями.
Неважко побачити, що цей кібернетичний підхід становится вельми корисним для розуміння регулятивної ролі права. Наприклад, конкретне правове правило, встановлює юридичну відповідальність за порушення трудової дисципліни на про-ізводстве (прогул, запізнення), має на меті надати стабільність, певний характер, визначений-ве стан системі трудових відносин. Але ось з'ясовується, що відповідний наказ директо-ра підприємства або правила внутрішнього трудового розпорядку не досягають мети - порушення трудо-вої дисципліни тривають. Тоді з'являється необхідність або посилити юридичну відпові-венность, або розібратися - а чи можна взагалі в даній конкретній ситуації зміцнити трудову дисципліну правовими заходами. Може бути, вся справа у відсутності або поганій роботі транспорту?! Або в затримці з виплатою заробітної плати (в російській дійсності)? Тоді заходи, які треба вжити (зворотний зв'язок), слід провести в організаційно-технічній сфері, організа-ційно-фінансовій сфері. Але може статися і так, що дефект полягає у правовій нормі або в її застосуванні, тоді виявляється, що справа за поліпшенням локального правового регулювання. Кста-ти, як згадувалося вище, все це і є область застосування методу дослідження ефективності дії правових норм. Розвивається сііергстіческое світосприйняття припускає знаходження і використання синергетичних методів регулювання, зокрема, використання малих впливів, що переводять систему в необхідний стан (наприклад, у навчальному процесі лектору-професору досить повідомити студентам, що саме він-лектор - прийматиме іспити у всього курсу, щоб різко збільшити відвідуваність своїх лекцій).
Велике значення набуває синергетичний аналіз стану систем - їх стійкості, равновесности або, навпаки, нестійкої рівноваги, збурень, відхилень, появи зони біфуркації, аттракторов (привабливий) і т.п.
Вивчення соціального регулювання призводить до необхідності виділяти ті сфери життєдіяльності суспільства, які стають об'єктом впливу соціальних регуляторів. Це стає дійсно необхідним, так як треба зрозуміти, чому ж один вид суспільних відносин регулює право, а інший мораль, чому при впливі права один вид суспільних відносин регулює закон, прийнятий вищим законодавчим органом, а інший постанова Уряду або навіть наказ міністра?
Відповіді на ці питання мають не тільки теоретичне, а й практичне значення. І скільки ж спорів, аж до звернень до Конституційного суду, відбувається навколо співвідношення законів, указів, постанов і тих чи інших суспільних відносин, навколо проблем підвідомчості, підсудності, юрисдикції, компетенції державних органів.
Ось чому навіть умовне, схематичне виділення таких сфер, як шлюбно-сімейна, трудова, обрядово-культова, політична, економічна та інших, має корисне значення. Особливе місце займає при цьому проблема регулювання майнових відносин, власності - громадської, державної, груповий, сімейної, приватної, особистої, інтелектуальної власності. У сфері соціального регулювання вирішується і таке завдання, як розподіл соціальних ролей у суспільстві - соціальна підпорядкованість, ієрархія, організація і функціонування влади тощо
У суспільствах, де наявні і корисно функціонують релігійні системи, соціальні регулювання може набувати досить своєрідну форму.
Так, особливе місце в таких суспільствах займають есхатологічні ідеї-вистави про «кінець світу» і суді, який буде тоді проведений над кожною людиною, оцінено ступінь виконання ним норм моральності, соціально-необхідної поведінки. «Страшний суд» в християнстві, аналогії в інших конфесіях - це потужні регулятори, покликані, по суті, забезпечити моральну поведінку кожного християнина, мусульманина в земному житті.
Зараз розвиваються погляди, що в Одкровенні Іоанна Богослова, де ці ідеї представлені з такою люттю і силою, йдеться не стільки про реальному настанні такої події, як Страшний суд, скільки про попередження про відповідальність. Навіть смерть не може врятувати грішника від вічних мук, навіть вона не позбавить мертвого від відповідальності за свої земні вчинки, якщо вони були без-моральні, мали аітісоціальний характер. «І не підеш ти від суду земного, як не підеш від божого суду», - проголошував поет. І йому вторив інший поет: «Є грізний суд: він чекає». Неважко побачити який потужний заряд соціального регулювання у найскладнішій - моральної сфері людського співжиття несуть з собою есхатологічні ідеї. І не випадково, що на протяже-ванні багатьох століть навколо цих ідей та їх значення йдуть такі суперечки в різних галузях знання.
Так, дійсно, соціальне регулювання знає всілякі, у тому числі й досить екзотичні способи впливу на учасників суспільних відносин, поведінка людей. Але, як це не поки-жется парадоксальним, всіх їх можна за характером впливу звести в три основні групи: спонукання, спонукання, примусу.
Спонукання - такий метод соціального регулювання, коли вплив звернено до суспільного або індивідуальному свідомості, до громадської чи особистої психології (почуттям, звичкам, словом, до емоцій). Вплив являє собою переконання в корисності, вигідності певної поведінки, організації та характері соціальних зв'язків, розподілі та здійсненні тих чи інших соціальних ролей. Насильство, примус відсутні, діє авторитет (сила авторитету, а не авторитет сили). Такий метод був дуже поширений в регулятивних системах первісного суспільства, в тих ранньокласових і наступних суспільствах, де не було напруження класової, національної боротьби, де суспільство об'єднували загальнонаціональні цінності, ідеали.
Примушування - такий метод регулювання, коли в основі впливу лежить стимулювання, головним чином матеріальне, встановлена матеріальна чи інша вигода визначає соціально-необхідне, бажане поведінку. Соціальне регулювання грунтується або на заохоченні в різних формах за відповідну поведінку, або на позбавленні відповідних майнових благ, привілеїв, вигідних умов життєдіяльності.
 Нарешті, примус - це спосіб впливу, коли соціально необхідне або бажане поведінка досягається, забезпечується можливістю застосування насильства, заподіяння особам, що відхиляється від встановлених правил поведінки, фізичних чи психічних страждань. Те чи інше стан суспільства при цьому методі регулювання досягається можливістю (загрозою) державного чи громадського примусу, а в необхідних випадках і реалізацією цієї загрози.
 Зрозуміло, при соціальному регулюванні використовуються або всі методи (відбувається їх переплетення), або їх різні комбінації, поєднання, або є очевидна відокремлений використання окремих методів.
 Метафорично можна представити всю ситуацію з методами соціального регулювання за аналогією з поїздкою людини на копитних тварин, наприклад на ослику. Його можна змусити рухатися, понукая, закликаючи до цього дійства. Можна використовувати «стимул» - паличку із загостреним кінцем, яким ослика поколювало з найдавніших часів дружби цієї тварини з людиною. Нарешті, можна спонукати ослика рушити, помістивши на кінці довгої палиці апетитний пучок сіна і виставивши цей пучок перед мордою тварини. Теж почне переміщатися.
 Але якщо серйозно, то у всі ці три методу регулювання дійсно укладаються самі різні способи впливу на поведінку людини та її колективних утворень, що стосовно праву буде розглянуто нижче.
 Однак слід зазначити, що на попередньому етапі вітчизняна теорія держави і права тривалий час приділяла основну увагу методу примусу, пов'язуючи з ним класовий підхід до соціального регулювання, необхідність класових насильства при боротьбі з класовими противниками, найбільш ефективний спосіб управління життєдіяльністю соціалістичного суспільства. Але реальне мно-гообразие методів регулювання спонукало деяких вітчизняних вчених-юристів зайнятися вивчений-ням та інших способів впливу на суспільні відносини, в тому числі методів заохочення, сти-мулирования. Цьому сприяли і економічні спроби в середині 60-х років в СРСР роз-рить застосування госпрозрахункових почав в управлінні соціалістичної економікою, доповнити ними і навіть модифікувати сформовані жорсткі планові, оперативно-господарські прийоми ведення народного господарства. Особливе значення метод спонукання придбав на цьому етапі для введення спеціальних соціальних механізмів, що забезпечують дію права.
 Як уже згадувалося, в 30-50-ті роки у визначенні права упор робився на забезпеченість правових правил (норм) примусом, яке йшло від державності влади. Це примус був реальним, лягло в основу політики, яка формувала порядки «вигідні» та «угодні» певним політичним силам, забезпечувала панування цих сил.
 Але вже в 80-х роках з'являються наукові роботи, в яких стверджується, що заохочення, стимулювання також забезпечують виконання правових приписів. Було сформульовано поняття так званих заохочувальних норм. Ці уявлення увійшли в науковий багаж сучасної теорії права, так як дійсно відображають різноманіття методів соціального регулювання, не допускають попередньої вульгаризації і гіперболізацію примусу, в тому числі і в розумінні права як однієї з соціальних регулятивних систем.
 У соціальному регулюванні важливе місце займають контрольні структури і способи контролю за результатами впливу на суспільні відносини, то, що позначається як «зворотний зв'язок».
 Контролером можуть виступати вищі державні органи законодавчої або виконавчої влади, громадські організації, спеціалізовані контрольні організації (наприклад, КРУ - контрольно-ревізійне управління, яке діяло у фінансовій сфері соціалістичної економіки, аудиторські організа-ції - в ринковій економіці).
 Це можуть бути і засоби масової інформації, які відстежують взагалі ефективність соціального регулювання в суспільстві, його наслідки, стан суспільства - стабільність, равновесность або, навпаки, нестійкість, складність життя (при ринковій економіці) або відносну простоту (при розподільній, соціалістичній системі).
 Контролюючі структури також використовують різні способи контролю - від простого, іноді байдужого спостереження до аналізу стану суспільства і активних соціальних дій по збереженні-нению або, навпаки, рішучої зміни цих станів (від еволюційних до революційних способів).
 Нарешті, соціальне регулювання постає перед нами і в різноманітті форм вираження - від правових (окремі закони, кодекси) до моральних (кодекси честі, етика підприємництва, інші професійні етики), від естетичних (мода, стиль) до організаційно-технічних (правила безпеки, стандарти), від централізованих (директиви, програми) до синергетичних (атракторів, біфуркації).
 З приводу аттракторов треба зробити кілька зауважень. Так в синергетики позначаються фактори, які притягують, формують навколо себе більш-менш однорідні стану, групи явищ, причому відбувається це на самоорганізаційної основі, мимовільно. Процеси ці виникають у всіх середовищах - соціальної, фізичної, біологічної. Їх тільки почали вивчати, але вже ясно, що сама їх наявність у всіх середовищах свідчить про можливість нових підходів до деяких станам буття, в тому числі соціальної, життя.
 Так, поняття аттрактора (притягальний) дозволяє осмислити явища, з якими доводиться зустрічатися в суспільному і навіть особистому житті, але які не завжди піддаються розумному поясненню. Наприклад, мимовільне, самодіяльне поява в побуті однотипних соціальних груп, об'єднаних навколо того чи іншого лідера. Причому структура цієї групи, аж до характерів, навіть зовнішніх характеристик її членів, може збігатися зі структурою іншої групи, що виникає зовсім в іншому місці, в інший час. Цілі, які об'єднали членів групи, її заняття, інтереси, навіть способи проведення часу, також є досить схожими, а часом одними і тими ж, що в іншої групи.
 Концепція аттракторов та їх ролі у структуруванні тих чи інших середовищ може допомогти краще розібратися і з процесами формування соціальних груп - від еліт, хунт до, наприклад, так званої організованої злочинності.
 Словом, соціальне регулювання не замикається на якому-небудь одному регуляторі, методі впливу. Навпаки, воно нескінченно багато саме різноманіттям регулятивних систем, відображає (опосередковує) всю багатогранність, складність людського буття.
 І в цьому зв'язку стає логічним більш докладно розглянути всю систему соціальних регуляторів, у тому числі і місце права в цій системі.
 Насамперед, виділимо і розглянемо ті регулятори, які можна позначити як нормативні, і ті, які мають ненормативний характер, але проте також здійснюють соціальне регулювання.
 До нормативних відносяться ті регулятори, які встановлюють конкретні, чіткі рамки для поводження учасників суспільних відносин, містять однаковий масштаб (міру) поведінки, тобто норму. Вони характеризуються неперсоніфіцірованпостью адресатів («відносяться до тих, кого це стосується»), обов'язковістю виконання і повторюваністю дії, наявністю санкцій за порушення правил поведінки. Їх регулює вплив направлено на те, щоб добитися необхідного (встановленого) стану суспільних відносин, у тому числі, якщо це треба, за допомогою механізму соціального примусу.
 Іншими словами, не допускаючи гіперболізації примусу як методу соціального регулювання, теорія права зовсім не відкидає цей метод, визнає його як дієвий механізм у нормативному регулюванні. Більш того, в деяких ситуаціях (злочинна діяльність, спроби зруйнувати конституційний лад, цілісність держави, здійснювати терор, заколот, і т.п.) тільки примус і може виступити дієвою силою.
 «Примус, - зазначав видатний вчений юрист С.Н. Братусь,-як необхідний компонент соціальної норми може бути різним-державним (при порушенні юридичної норми), моральним (суспільний осуд при порушенні моральних норм), суспільно-побутовим (при порушенні норм пристойності, правил співжиття і т.д.). Суспільні відносини руйнуються, коли обов'язки, встановлені в правової, моральної чи іншої, що підпадає під соціальне регулювання сфері, порушуються і за цим порушенням не слід реагування у вигляді юридичної, моральної чи іншої соціальної відповідальності »*.
 * Братусь С.Н. Юридична відповідальність і свідомість боргу / / Питання теорії держави і права. Саратов, 1983. С. 45.
 До нормативних регуляторів відносяться насамперед правовий і моральний, а також юридико-технічний і нормативно-технічний, груповий (корпоративний) регулятори і регулятор, який визначають як діловий звичай (ділове звичку). Різновидом правового регулятора є правовий звичай («звичайне право»), прецедент, доктрина (в деяких суспільствах). До нормативних регуляторів відносяться і релігія в деяких своїх частинах - наприклад канонічне право, яке у відомі періоди суспільного розвитку набувало общерегулятівние, а не тільки внутрішньоцерковні значення.
 У сукупності нормативні регулятори і утворюють соціальну нормативно-регулятивну систему, яка і в цілому, і в відособленості тих чи інших регуляторів, їх взаємодії один з одним, надає дію на учасників суспільних відносин.
 Нормативна система хоча і найважливіша, проте не єдина регулятивна система, що діє в суспільстві. Її зміст, способи функціонування та інші характеристики можна бачити як при відокремленому аналізі, так, головним чином, і при зіставленні з іншого регулятивної системою, яку можна позначити як ненормативну.
 До цієї ненормативної регулятивній системі слід відносити ціннісний, директивний і інформаційний регулятори, а також такий своєрідний регулятор, як соціальний інститут пророкувань.
 Ціннісний регулятор визначає поведінку членів суспільства, учасників суспільних відносин за допомогою історично сформованої системи соціальних цінностей, соціально-психологічних установок, стереотипів, штампів. Він має вельми глибинну і складну структуру і проявляється насамперед у культурі всього суспільства або в культурі різних етнічних (національних) спільнот, надаючи їй регулятивне зміст. Крім етнокультурних спільнот, ціннісний регулятор формується і проявляє свій вплив і серед окремих соціальних, професійних, статевовікових та інших груп.
 Слід підкреслити, що виділяючи ціннісний регулятор в якості самостійного, окремо чинного регулятора, я зовсім не маю на увазі заперечувати або применшувати соціальну цінність інших регуляторів, у тому числі правового регулятора. Йдеться про інше про наявність потужного регулятора, який надає глибоке вплив на учасників суспільних відносин певною системою цінностей, склалися історично на синергетичної основі. Принцип таліона, «кровна помста», принципи взаємодопомоги, поваги до людської особистості, гідність людини, індивідуалізм у ліберальних суспільствах, колективізм у суспільствах розподільних, соціалістичних, приватна власність, національна гордість, аскетизм або, навпаки, гедонізм, багато іншого - все це цін -ності, що утворюють найглибший, найбільш стійко-рівноважний, стабільний регулятивний пласт.
 Для директивного регулятора характерним є спосіб впливу на соціальні процеси, при якому від органу влади або громадської організації (або спільно - що було особливо характерним у практиці «партійного» тоталітарної держави соціалістичного типу) виходить загальна директива, спрямована на вирішення важливої соціально-економічної задачі, досягнень-ження великої мети, але засоби розв'язання задачі або досягнення мети, зазначені в директиві, не мають безпосереднього нормативного значення або не містять вказівки на конкретну поведінку адресатів директиви.
 Сюди ж можна віднести і політичні програми, платформи, звертання-ня, заяви, що набувають соціально-регулятивне значення, що створюють для учасників гро-ських відносин основу і обгрунтування своєї поведінки.
 Інформаційним регулятором виявляється такий спосіб дії на соціальні процеси, при якому публічно поширеною-няющая відомості про конкретні випадки соціальної поведінки виступають або зразками для під-ражанія, або для засудження, тобто за допомогою засобів масової інформації тих чи інших вчинків надається або позитивне, або негативне значення.
 Розвиток інформаційної інфра-структури, насамперед телебачення, надає в деяких ситуаціях інформаційному регулятору якість своєрідною інформаційної санкції. Йдеться про складається практиці розгляду інформаційних спорів, про які згадувалося вище, при якій рішення відповідних ко-місій, палат, комітетів по суті спору підлягають обов'язковому опублікуванню. Сам факт Огла-шення (публічне засудження, несхвалення) набуває дієве регулятивне якість. Харак-Терно, що «інформаційної санкцією» наділяються вирішення всіх організацій, що розглядають спори, пов'язані зі свободою масової інформації або зловживаннями тією свободою - у Великобританії, Фінляндії, Данії, Росії та інших країнах (наприклад, в Росії - діяльність Судової палати з інформаційних спорів при Президентові Російської Федерації).
 Вельми своєрідною була і залишається роль такого регулятора, який ми позначаємо як соціальний інститут пророкувань. На історію його виникнення, зв'язку з правом і мораллю, дієвості зупинимося докладно нижче.
 Вся сукупність нормативних та ненормативних регуляторів у соціальному регулюванні представлена на нижчеподаній схемою.
 Варто звернути увагу на відкритість системи соціальних регуляторів: в «інші» можуть входити і такі нормативні регулятори, як естетичний («краса врятує світ»!), Релігійний та інші.
 Особливо варто зупинитися на релігійному регуляторі. У якихось своїх аспектах, як уже згадувалося, він має найважливіше нормативне значення, але в якихось - ціннісне, ненормативне. Можливо такий вид регуляторів взагалі варто відносити до класу змішаних, а також враховувати, що в деякі історичні періоди, в деяких суспільствах цей регулятор то набував якість нормативного, підтриманого і навіть забезпеченого державної міццю, в інших (войовничо-атеїстичних) взагалі втрачав все своє офіційне регулятивне значення.
 Слід також зазначити, що сформована в суспільстві система регуляторів не завжди діє злагоджено, у взаємодії один з одним. Навпаки, вельми часто складаються ситуації, коли виникають суперечності між регуляторами - стан суспільства стає нерівноважним і ще невідомо, який з регуляторів виявиться найбільш потужним, дієвим.

 Так, необов'язково, що при проти-воречівом дії соціальних регуляторів буде діяти нормативний регулятор, наприклад правової, забезпечений державним примусом. Інші регулятори також мають механізми забезпечення, які можуть перебувати в колізії з механізмом правового примусу і бути дей-недержавні його. Наприклад, у ціннісного регулятора це головним чином важлива сила імітації, подра-жания масової поведінки («поступай, як чинять усі свої»). А імітаційний механізм - «со-ціальне зараження» - один з найдавніших біосоціальних механізмів, що діють в людському суспільстві.
 Крім того, норма права часто є всього лише ідеалом, який ще потрібно втілити в життя, в той час як, наприклад, ціннісний регулятор, завдяки великій стійко-сті, вже діє протягом тривалого часу.
 У директивного та інформаційного ре-регулятора також є сильні забезпечують механізми. Це в одних ситуаціях різні ма-ріальних і моральні («престижні») блага, в інших - відповідні несприятливі соціальні наслідки.
 Співвідношення правового регулювання та реальних стереотипів поведінки - це одна з основних проблем дієвості права. Якщо при конструюванні правової норми, що моделює ту чи іншу поведінку, не враховуватиметься сформований стереотип поведінки, вона може втратити всяке значення, всю свою реальність. Але іноді право і стає необхідним, щоб подолати сформований соціально-негативний стереотип поведінки.
 Розглянемо тепер характеристики деяких регуляторів більш докладно.
 Правове регулювання - один з видів соціального регулювання, і всі ті закономірності, які діють у сфері соціального регулювання, відносяться і до правового регулювання. Але механізм правового регулювання має великі особливості, які дозволяють його виділити в самостійний вид. Його вплив на суспільні відносини перетворює їх у правовідносини, які й стають основним каналом вплив права на поведінку адресатів. Ці адресати-учасники суспільних відносин - наділяються взаємними правами, обов'язками, відповідальністю, інакше, заборонами, дозволениями, дозволами. І дія всею механізму правового регулювання забезпечується можливістю державного примусу.
 Правовідносини традиційно займають центральне місце в теорії права і я розгляну їх докладно в спеціальній главі. Тут же зазначу таке.
 У вітчизняній теорії держави і права правовому регулятору, як правило, надавалося значення «соціально-класового нормативного регулятора». Право визначалось як система встановлених або визнаних державою обов'язкових правил поведінки (норм), обумовлених соціально-економічним ладом і забезпечених можливістю примусу, але перш за все виражають волю панівного класу.
 У деяких роботах уточнювалося, що право - це не просто регулятор суспільних відносин і навіть не просто класовий чи соціально-класовий регулятор, а державний регулятор суспільних відносин. Обгрунтовувалося це положення тим, що право, будучи нормативним вираженням державної волі, завжди регулює суспільні відносини в інтересах класу, що здійснює політичну владу з метою утвердження, охорони і розвитку відповідного економічного ладу. Крім того, держава використовує право для регулювання суспільних відносин, їх упорядкування, напрямки в бажане панівному класу русло.
 Як нині ставиться до цих поглядам сучасна теорія права? Насамперед, утримуються в сучасних поглядах уявлення про регулятивному призначення права, але різко критикується, не береться зведення права до виключно класового «творчості», до загальної оцінки права як виразника тільки класових інтересів і т.п. При цьому слід також враховувати і відхід в кінці XX століття суспільствознавства від вульгаризації, абстрактних підходів до класових структурам, тим визначень класів, які широко використовувалися на попередньому етапі.
 Визначення права як нормативного регулятора випливає з дійсно існуючої в житті групи соціальних причинно-наслідкових зв'язків, змістом яких і є якраз залежність соціальної поведінки людей від наявності і дії певних правил, приписів, встановлень, норм. У цій залежності діє і механізм зворотного зв'язку, коли на зміну, розвиток, уточнення цих правил, якщо вони виявляються недостатніми, неефективними, непридатними, впливає фактичне поведінка адресатів, те, що виходить реально в стані суспільства, його окремих сфер.
 Тут вирішальну роль відіграє соціальна практика. Нормативне розуміння права відображає не тільки залежність соціальної поведінки в кінцевому рахунку від деяких соціальних реальностей (правил поведінки), але і зворотну залежність цих реальностей від соціальної поведінки, тобто відображає взаємозалежність, взаємозумовленість причинно-наслідкових зв'язків, при яких слідство коригує причину, її форми, її дію. Таким чином, тут дійсно в наявності завжди є та сама зворотний зв'язок, яка характерна саме для регулятора в будь-якій системі - соціальної, біологічної, технічної та іншої. Цей зв'язок і право дозволяє визначати саме як нормативний регулятор. Механізмом правового регулювання як одного з видів соціального регулювання стає при цьому сукупність способів впливу права на учасників суспільних відношень: дозволи, заборони, позитивне зобов'язування. Ці способи правового регулювання та формують в кінцевому рахунку правовий стан суспільства, поведінка нею членів, їх колективних утворень. Однак зводити нормативно-правове регулювання виключно до класовим інтересам, до волі господствующею класу було б принципово невірним.
 Поняття права як нормативного регулятора, яке охоплює зазначену вище залежність, є однією з найбільш вузлових категорій юридичної науки. Це, користуючись термінологією Т. Куна, парадигма юридичного наукового мислення, тобто панівна основна концепція (але не в сенсі найбільш поширене а в сенсі найбільш повно, глибоко і практично значимо розкриває суть явища). І як кожна парадигма, юридичними парадигма - поняття нормативно-правового регулятора - являє собою певний підсумок тривалого вивчення відповідної групи причинно-наслідкових зв'язків.
 Таким чином, поняття нормативно-правового регулятора, з одного боку, виявляється підсумком історично тривалого вивчення відповідної групи соціальних реальностей, а з іншого - служить потужним імпульсом наукової та практичної діяльності. Нормативно-регулятивний розумі-ня права несе з собою вельми корисну теоретико-прикладну програму дії права.
 Парадигма в сутності і цінна цим своїм методологічним значенням. І точно так само, як в історії відбувалася зміна природничонаукових парадигм, відбувалася і зміна юридичних парадигми. В історії право в тій чи іншій послідовності в різних суспільствах пов'язувалося з рівністю, справедливістю, силою, божественної, державною волею, природними умовами життєдіяльності людини, законодавством, класової волею.
 Не всі вчені-юристи погоджуються з нормативної природою права. У так званому «широкому розумінні» права, яке вони відстоюють, розлучаються право і закон. Оскаржується фундаментальне положення нормативистской концепції права: закон, законодавство - це всього лише форми вираження права (окремих правил поведінки або їх сукупностей). За законом, тобто правилом поведінки, встановленим або санкціонованим державою, нормативно-регулятивна природа визнається. Але ось під правом розуміється якесь соціально-ціннісне явище. Одні вчені ставлять знак рівності між правом і справедливістю. Тим самим зводять право по суті до моралі. Інші під правом розуміють міру свободи, формальної рівності і т.п. сутності.
 Разом з тим нормативний зміст права виникає історично об'єктивно, воно несе з собою велику гуманістичну навантаження, відображаючи закономірності формування цілої системи нормативного регулювання. Зрозуміло, право при цьому зберігає і специфіку, притаманну тільки йому. Підкреслю також, що історично нормативний зміст права формувалося і розвивалося таким чином, що все тісніше ув'язувалися в єдину норму різні структурні елементи: гіпотеза (умова дії правила поведінки), диспозиція (власне правило поведінки), санкція (міра відповідальності за порушення правила поведінки).
 У цій єдності полягає великий моральний і гуманістичний потенціал нормативно-правового регулятора, тому що, наприклад, протилежне вимога виконувати ті чи інші правила поведінки безвідносно до об'єктивних умов, без обліку наявності або відсутності можливостей для цього, ігнорування логічної структури «якщо-то -інакше », яка характерна для адресата норми, перетворює цього адресата в сліпого, бездушного виконавця, об'єкт для застосування всіляких, у тому числі довільних, нерозмірних примусових заходів. Ця обставина недостатньо враховують ті, хто виводить у своїх концепціях гіпотезу і санкцію за рамки норми права, хто «розмиває» нормативний зміст права «широким» розумінням права і т.п.
 Нові підходи до правового регулювання розкривають і його інформаційну природу.
 Так, з формальним компонентом права пов'язана найбільшою мірою його інформаційна природа: об'ектівірованіе в тій чи іншій формі єдиного масштабу (в законах, постановах та інших нормативних актах) потрібно для того, щоб інформація про можливе і належному поведінці, про наслідки порушення цього масштабу надходила до адресатів права.
 Інформаційна природа передусім полягає в тому, що правова норма - це «неперсоніфікований сигнал», сигнал типу «тим, до кого це відноситься», і, отже, дуже важливим є аналіз перекладу правової інформації в дії тих, до кого ця інформація стосується. А тут вже важливий аналіз общеінформаціонних законів стосовно праву, таких, які визначають, як інформація спочатку приймається, потім розуміється, потім оцінюється і, нарешті, використовується. Інформаційна природа права, природно, і вимагає застосування для її вивчення специфічних методів, що розробляються в рамках такої нової науки, як інформатика (інформологія). На цій методологічній базі, можливо, виявиться доцільним розробити додатково до вольової теорії права, тобто до тієї, яка робить акцент на змістовних характеристиках права, та інформаційну теорію права. Ця теорія повинна описувати інформаційну природу права *.
 * Див про це докладно: Венгеров А.Б. Право та інформація в умовах автоматизації управління. М., 1978. С. 50-52.
 У наступних розділах, де докладно будуть розглянуті зміст і форма права, тобто розуміння і визначення права, ці питання також будуть розглянуті більш докладно.
 Крім інформаційного підходу, в даний час формується у вітчизняній теорії права ще один - культурологічний або аксіологічний підхід. Зрозуміло не доводиться заперечувати, що ті чи інші нормативні акти (закони, постанови) захищають майнові та інші інтереси певних соціальних груп, класів. Не випадково у зв'язку з цим навіть в дореволюційній юридичній літературі, в роботах Н.М. Коркунова, Р. Ієрінга та інших право визначалося як розподіл і забезпечення соціальних цікавий. Разом з тим історично право не тільки інструмент класового панування - воно входить у культуру, в саме існування суспільства. І цінність права, його різних структурних підрозділів, що складаються історично (звичайне право, прецедент-ве право, торгове право, міське право, муніципальне і інше право), полягає в загальсоціальному значенні. Право є одним з найважливіших інститутів, що забезпечують саме існування і відтворення людства.
 Переходячи до аналізу інших соціальних регуляторів, складових нормативну систему, підкреслимо, що вони нас цікавлять не стільки самі по собі (це, як зазначалося, предмет самостійних областей суспільного знання), скільки в плані їх взаємодії з правовим регулятором в рамках нормативної системи. Тому тут ми дамо лише найзагальніші їх визначення і розглянемо лише деякі їх характеристики.
 Почнемо з моралі. Як відомо, під мораллю розуміється один із способів регулювання поведінки людини в суспільстві за допомогою норм, які отримують обгрунтування у вигляді ідеалів добра і зла, боргу, справедливості і т.п. На відміну від правового регулятора норми моралі мають менш формалізований характер. Це стосується і самого правила поведінки, і тим більше санкцій. Вони забезпечуються, як відомо, не державним примусом, а громадською думкою, оцінками з боку оточуючих і т.д.
 Відмінність між правовим і моральним регуляторами полягає не тільки в різних фор-мінімальних характеристиках, наприклад, більшою формальної визначеності права порівняно з мораллю. Різниться також і сам зміст норм, їх логічна структура. Для правових норм характерні заборони і дозволу («можна» - «не можна»), а також позитивні зобов'язування («вправі» - «повинен»). Норми моралі своє регулятивний вплив надають оціночними вимірювачами типу «добро» - «зло», «справедливо» - «несправедливо», «борг», «сором», «совість» і т.п. *
 * Аналіз відмінності правових норм від моральних сходить ще до Аристотеля. Одне з найбільш примітних, хоча і дискусійних, визначень належить, наприклад, основоположнику психологічної теорії права - Л.І. Петражицкому. Згідно з цим визначенням, моральні переживання - це почуття обов'язку, і тільки почуття; правове переживання - це те, яке додатково супроводжується приписуванням комусь правомочності. Цим же питанням займаються і багато со-тимчасові правознавці і психологи.
 Право і мораль найтіснішим чином пов'язані між собою, до-виконується один одного, хоча і між ними можуть бути суттєві неузгодженості. Але в цілому моральні норми підкріплюють правові (виникає так зване моральне право), і навпаки, порушення правових норм тягне за собою, як правило, і моральний осуд порушника.
 У багатьох правових актах закріплюється дію морального регулятора, процедура його реалізації.
 Важливу роль відіграє і моральна відповідальність. Засудження порушника силою громадської думки (осуд, догану і т.п.) - це досить діюче регулятивне засіб, що отримав ши-рокое поширення.
 Норми моралі регламентують широке коло відносин, але навряд чи зможуть замінити право у сфері суспільного виробництва, де потрібні чітка регламентація, од-нозначно вирішення, що виключають різні тлумачення і т.д.
 Однак моральний чинник відіграє і відіграватиме велику роль і в підвищенні ефективності виробництва. І системою норм, і поло-жениями, формулируемого у морально-етичній області наукового знання, і через моральну свідомість, соціально-психологічні механізми він допомагає чітко оцінити те або інша поведінка учасників суспільних відносин, виробляючи, так сказати, додаткові критерії, дозволяю-щие судити про те, що добре, а що погано в діяльності працівників, трудових колективів, адміні-страції.
 Моральний регулятор у сфері суспільного виробництва, побуту проявляється в самих різних формах. Знає він світські і релігійні норми.
 Норми моралі мають не тільки загально-колективне значення. Вони можуть містити й специфічні вимоги до тих чи інших професійних груп. У цьому зв'язку ще раз доречно привернути увагу до таких регулятивним специфиче-ським механізмам, як, наприклад, наукова етика чи етика господарника, підприємця, що включають в себе діловитість, підприємливість і інші моральні якості, що допомагають виконан-няти важливі соціальні функції організаторів громадського виробництва.
 Таким чином, моральний регулятор у всьому своєму різноманітті, складнощах, суперечностях, взаємодіях зани-маєт в нормативній системі суспільства одне з найважливіших і визначальних місць, і його вивчення дає розуміння реальних процесів дії нормативної системи на суспільні відносини.
 Дуже діючим в суспільстві є і групової регулятор (норми різних організацій та об'єднань). Норми цього регулятора відрізняються від інших тим, що їх адресатами виступають члени відповідних організацій або ж корпорацій. По суті, дані норми створюються членами цих організацій і ними ж підтримуються: наприклад, норми профспілкових організацій, статутні норми партії і т.д. Дія групового регулятора також забезпечується відповідними санк-ціями, зміст яких варіюється від оцінок громадської думки до різних заходів примусового тельного, в тому числі матеріального характеру.
 Вельми важливими і своєрідними в рамках нормативними системи є юридико-технічний і нормативно-технічний регулятори. І в цьому зв'язку слід вказати на корінна відмінність соціальних норм від технічних. Соціальні норми регу-лируют відносини людей і їх колективних утворень між собою, технічні норми визначаються-ють ставлення людини до техніки (наприклад, це можуть бути інструкції про те, як задіяти ту чи іншу «техніку», як користуватися цією «технікою»).
 Юридико-технічний регулятор харак-теризуется наявністю нормативних актів, в яких у різних поєднаннях знаходяться правові й техні-етичні норми, або містяться так звані юридико-технічні норми. Це численні інструкції, вказівки, методичні матеріали, ГОСТи та інші регулятивні документи.
 Як і правовий регулятор, юридико-технічний визначає відносини учасників громадського вироб-ництва, встановлюючи їх взаємні права та обов'язки, тобто регулює відносини між людьми. Однак на відміну від власне правового, він включає технічні норми (в сукупності і в соче-Британії з правовими) та забезпечує їх дотримання за допомогою правового механізму. У свою чергу, на відміну від юридико-технічного, нормативно-технічний регулятор встановлює різні тех-нічні та технологічні норми, визначає безпосереднє відношення працівників до техніки, предмету праці, його параметрами і т.д. Іншими словами, за своїм змістом, на відміну від інших ре-регулятора, якi характеризуються відносинами типу «суб'єкт-суб'єкт», нормативно-технічний регулятор можна охарактеризувати відносинами типу «суб'єкт-об'єкт».
 У літературі зазначається, що усі-ня ролі юридико-технічного регулятора на сучасному етапі пов'язано з проблемами науково-технічної революції, коли часто виникає необхідність вирішувати одночасно соціальні та технічні питання в комплексі, що найкраще і робити в жодному нормативному акті (рішенні). Мабуть, роль юридико-технічного регулятора буде зростати ще й у зв'язку з тим, що на сучас-менном етапі суспільство потребує тісного зв'язку між економічними, технічними та соціальними-ми рішеннями.
 Діловий звичай, ділове звичку - це та що складається і повторювана господарська, управлінська, побутова та інша практика, яка в силу звички, повторюваності набуває поступово регулятивне значення. Діловий звичай, що надає регулятивне значення повторюваним фактичним відносинам, відіграє значну роль не лише в господарських про-процесах, що протікають всередині країни, але також і в міждержавних відносинах, наприклад, у зовнішній торгівлі.
 Діловий звичай слід відрізняти від правового звичаю (звичаєвого права), хоча грань ця іноді вельми умовна. Наприклад, коли діловий звичай набуває правовий захист (на нього посилаються в суді, на ньому суд засновує своє рішення і т.д.), він стає правовим звичаєм. Але я хочу підкреслити, що і в своєму «позаправовому» бутті діловий звичай і зараз в нормативній системі суспільства займає досить істотне місце і зовсім не відмирає, як вважають деякі вчені-юристи.
 Ділові звичаї теж схильні до дії інших регуляторів, формиру-ються під їх впливом.
 При суперечливому дії деяких регуляторів у різних областях суспільного виробництва, при образующемся в інших областях «регулятивному вакуумі» виникають ділові звичаї, дотримання яких забезпечується силою громадської думки, розумінням ефективності їх наслідків тощо
 У даному випадку учасники суспільного виробництва не можуть звернутися за правовою, в тому числі судової, захистом, щоб забезпечити виконання сформованого звичного, зручного і розумного правила поведінки, звичайної норми, так як це не правові звичаї. Але звичай має інші механізми забезпечення. Крім того, ділові звичаї можуть виникати і дотримуватися в широких рамках виконання деяких інших правил поведінки, коли саме їх виконання нормативно передбачає великий вибір різних варіантів поведінки у суб'єктів суспільних відносин.
 Кілька зауважень про такий регуляторі, як соціальний інститут пророкувань.
 Цей регулятор - передбачення і пророцтва - формувався одночасно із становленням людської цивілізації, забезпечуючи благополуччя тих чи інших кланів, громад, груп у первісному суспільстві, а потім у ранньокласових суспільствах придбав виключно важливе значення *.
 * Див: ВенгеровА.Б. Пророцтва і пророцтва: за і проти. М., 1991. Гол. V.
 Вже в ранньокласових письмових суспільствах все заслуговує уваги записувалося, поступово записи групувалися в збірники. Робилися записи про дивну поведінку тварин, незвичайних небесних явищах і т.д.
 У Месопотамії в давнину кожен запис в цих збірниках складалася з протасіса, де містилося пригода (точно так само, як в будь-якому розділі юридичної кодексу), і аподосіса, де містилося пророцтво. Іншими словами, передбачення також стали будуватися за логічною схемою «якщо - то». Точно так само, як будується логічно структура правової та моральної норми. Адже там теж так «якщо-то-інакше». «Якщо» - це умова дії регулятора. «То» - припис, що треба робити, іншими словами передбачене, встановлене поведінку. «Інакше» - несприятливі наслідки, які можуть настати при відхиленні від цієї поведінки.
 І те ж саме в прогнозах. У збірках відбивалися періоди процвітання, благополуччя і періоди голоду, лих; періоди сімейного благополуччя та успіхів у справах і періоди хвороб, нещасть і смертей окремих людей.
 Існував тісний зв'язок збірок пророкувань з власне юридичними збірниками. У збірках пророкувань підкреслювалося перевагу миру і процвітання і містилися складно сформульовані благословення і прокляття, схожі на ті, які зустрічаються в деяких месопотамских царських написах і правових документах. Чим древнє тексти знамень, тим вони більш детальні і конкретні, тим органічніше виконують безпосередньо регулятивну роль.
 Те ж характеризує і перші закони, наприклад, постанову Хаммурапі (II тис. до н.е.). У часи Хаммурапі, якщо хто-небудь взяв на три роки пустує поле для обробки, але через лінощі НЕ обробив поле, то на четвертий рік він повинен був скопати, розпушити мотикою або зорати поле і повернути його хазяїну поля, а також відміряти йому 10 курей * хліба за кожні 10 гам. Вельми конкретний стимулюючий механізм!
 * Кура - міра ваги; гама - міра вимірювання площі в Стародавній Месопотамії.
 А ось ще один приклад. У збірнику законів Хаммурапі встановлюються чіткі конкретні норми своєрідного гарантійного ремонту: «якщо суднобудівник побудував кому-небудь судно і зробив свою роботу неміцно, так що судно стало текти і зіпсувалося в тому ж році, то суднобудівник зламає це судно, зробить міцне за свій рахунок і віддасть міцне судно судохозяіну ». Цікаво, чи доводилося шумерському судохозяіну так само маятися з гарантійним ремонтом, як, скажімо, в нашій країні покупцеві іншого кольорового телевізора або автомобіля?
 Але як би то не було, не тільки логічна структура, але і первісна конкретика передбачень і права виявилася також вельми схожою. І це ще одне свідчення їх первісного переплетення. Так і бачиш, як оракула, жерця конкретно запитують про щось і він дуже конкретно відповідає, що може бути, що треба робити. І при повторюваності, типізації ситуації його відповіді стають нормою поведінки, переплавляються в закон, систематизуються в кодекс.
 Така нерозчленованість первинних регуля-тивних систем взагалі є характерною. У суспільствах присвоює економіки ми стикаємося з нерозчленованістю міфологічного і традиційно-побутового регулятора, зародкового права і моралі.
 Це явище етнограф та історик первісності А. Першиц, як уже зазначалося вище, визначив як мононорматівное регулювання. Спочатку, зазначає він, існували мононорми (єдині норми), які на наступних етапах общинного розвитку (і суспільствах виконує економіки, додав би я) перетворюються в норми права, моралі, естетики. І в передбачувальні норми! Зрозуміло, в основі цього лежать глибокі соціально-економічні, духовні потреби суспільства, конкретних цивілізацій, культур.
 Царські присвятні написи, зроблені кілька тисяч років тому у зв'язку зі знаменнями, баченнями, ворожіннями це і перші юридичні правила, чакони. У них відбивалися наміри, побажання царя і навіть соціальна критика. З присвят божествам починаються віддалені від нас 4 тисячами років перші закони Ентанему, Ур-Намму, Хаммураіі та інших царів (Стародавня Месопотамія). У цих перших законах в прологах вказувалася зв'язок з божествами (за вказівкою якого божества - покровителя конкретного царя складені закони), обгрунтовувалися, таким чином, їх вища юридична сила і угодность божеству.
 Виникнення писаного права в Стародавній Месопотамії, вважає великий фахівець-історик В. Якобсон, має бути пояснено його генетичної зв'язком з більш древнім жанром - присвятними царськими написами.
 Предсказательную-правовий регулятор використовується в давнину вельми ефективно для управління. Наприклад, в позднеассірійском періоді в царських архівах Ніневії знайдена значна група текстів, що містять адресовані богам питання по державних справах. Відповідь на кожне питання полягає просто зі списку особливостей нутрощів тварин, оглянутих провісником. Саме таким, вельми зрозумілим для запитуваної чином він і дає по кожному пункту відповідне пророцтво, почерпнуте зі збірок. Набір відповідей і являє в сумі позитивний або негативний прогноз.
 Жерці доповідали про ці прогнози царю і на доказ давали зліпки печінки (якщо ворожіння йшло за нею - так звана гепатоспіція), писали докладні звіти. Потім, оскільки «писанини» і бюрократизм мучили управлінців (жерців) і в давнину, процедуру спростили - звіт став складатися з питань про призначення чиновників, вірності воєначальників, дій ворога і відповідей богів (як правило, стверджувальне перерахування знамень). А, так би мовити, доказовий ряд - зліпки печінки, їх докладний опис виявилися опущеними.
 Існували й інші форми правового використання пророкувань. Так, ассірійські проро-чіци богині Іштар з Арабела оголошували волю божества як едикт (припис) від третьої особи або передбачали від першої особи, ототожнюючи себе з промовляв через них божеством.
 Греки в давнину за допомогою оракула вирішували і питання покарання тих чи інших провинилися осіб.
 Пророцтва, право і мораль мали, таким чином, загальну логічну структуру - «якщо-то-інакше». Але поступово у правової норми були виділені структури її реалізації - гіпотеза, диспозиція, санкція, у предсказательной - протасіс, аподосіс. Знаходження логіко-структурних елементів різних правових норм - велике завоювання наукової думки. Зрозуміло, історично не відразу, але в кінцевому рахунку умова, поведінка, його забезпечення злилися воєдино, в норму.
 Бо наскільки часто в історії траплялося, та й зараз трапляється, коли вимагають «те» за відсутності «якщо» під загрозою «інакше». Умов виконати не мається, але вимога залишається. І покарання теж.
 Звичайно, у права за змістом всі ці елементи логічної структури «якщо», «то», «інакше» інші, ніж у моралі, інші, ніж у пророкувань. І сила впливу, і визначеність у права інша, ніж у інших регуляторів, та й забезпечується право по-іншому: можливістю державного примусу, а мораль - головним чином громадською думкою або внутрішніми оцінками - совістю, почуттям обов'язку і т.п. Інші забезпечують механізми у пророкувань - все більше віра, імпульси несвідомого. Але логічно структура все ж одна і та ж, універсальна структура соціального регулятора: «якщо-то-інакше».
 Крім того, існує другий пласт логічної структури соціального регулятора. У всіх соціальних регуляторів лежить в основі набір з двох-чотирьох своєрідних «цеглинок», «модулів», різні комбінації яких і дають власне той регулятивний ефект, заради якого вони і використовуються в людському бутті. У права це модулі - обов'язково, дозволено, заборонено, байдуже або, якщо простіше: повинно, можна, не можна. Цей пласт логічної структури ми виявляємо і будь правовій нормі: вона або якесь поведінка оголошує обов'язковим, або щось забороняє, або щось дозволяє, або щось для неї байдуже.
 Те ж і мораль - добро, зло, справедливо, соромно, совісно або, якщо простіше, модулі: «добре-погано», «корисно-шкідливо».
 Передбачення - щастя, нещастя, лихо, процвітання, голод, епідемії, війни і т.д. або, якщо простіше, модулі: «сприятливо-несприятливо».
 У впливі цих модулів і їх комбінацій на людину, на його психіку і через неї на поведінку і укладено, по суті, регулятивне значення.
 Модулі дозволеного (дозволеного), забороненого, обов'язкового можуть характеризувати й цілі правові області, наприклад, створення господарських організацій, фірм, підприємств.
 У системі «дозволено все, що не заборонено», створення таких організацій стає справою ініціативи підприємця з наступним повідомленням реєструючих органів. Комбінація «дозволено все, що не заборонено» може поширюватися і на житлові відносини, забезпечувати права людини на вибір місця проживання, на переїзди, бути перешкодою для «дозвільного» характеру прописки, перетворюючи її просто в реєстраційну дію. У системі «заборонено все, що не дозволено» ситуація стає зворотною: ініціатива повинна бути схваленою (і часто, як жартували, ставала «караною») відповідним дозволяючими органом. Перша ситуація - ринкова, друга - планова, розподільна.
 Словом, і історично, і логічно існує багато спільного між такими соціальними регуляторами, як передбачення і право - їх переплетення, потім відокремлений розвиток. Соціальний інститут пророкувань був і певною мірою залишається також соціальним регулятором.
 Якщо підвести деякі підсумки і в цілому охарактеризувати нормативну систему, що діє до суспільстві, то слід зазначити, що регулятори - соціальні норми, що входять до неї, мають загальний вміст. Це їх нормативність, їх вплив на суспільні відносини єдиним масштабом, мірою, правилами поведінки. Саме ця їх спільність і об'єднує всі нормативні регулятори і систему, дозволяє (і об'єктивно вимагає) здійснювати їх комплексне вивчення та удосконалення.
 Разом з тим кожен вид соціального нормативного регулятора володіє великою специфікою. Ці регулятори різні за своєю структурою, формам дії, способам забезпечення, сферами застосування, пріоритетності. Ці регулятори не тільки взаємодіють між собою, але і піддаються певному впливу з боку соціальних ненормативних регуляторів, що також породжує велику специфіку в їх впливі на суспільне буття.
 Нормативна система в суспільстві - це дійсно цілісна система, так як, окрім певних елементів, складових її, вона ще має чіткі зв'язки між своїми елементами, а ці зв'язки, в свою чергу, мають відповідні характеристики. Характер цих зв'язків виявляється якраз з найбільшою повнотою в дії нормативної системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава десята. ПРАВО В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РЕГУЛЯТОРІВ"
 1. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
    десятків тисячоліть. А виробнича економіка вже до результату п'ятого тисячоліття поставила під реальну загрозу взаємного самознищення все людство. Словом, за змістом норми первісного суспільства забезпечували соціалізацію життя громад, кланів, груп, екологічний стан та ряд інших необхідних умов життєдіяльності присвоюють товариств. Способи регулювання. Тут можна
 2. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    десятка країн у Радянську Росію. Аналіз всього спектра сил, класів і партій, що брали участь у громадянській війні, їх співвідношення зрештою визначило результат цього драматичного соціального конфлікту. Питання про протиборчих силах та їх соціально-політичних інтересах в роки війни набагато складніше, ніж просто з'ясування їх полярно протилежних складу і позицій. Умовно, спрощено
 3. Поняття вікової неосудності.
    правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні, соціально-психологічні установки щодо соціальної, правової,
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    десятиліттями ігнорувалися принципово найважливіші думки Маркса про азіатському способі виробництва. Спроби провести на цю тему наукові дискусії припинялися адміністративним шляхом. Тим часом ці думки проливають яскраве світло не тільки на генезис і природу держав Сходу, а й на сутність соціалістичної держави. Азіатський спосіб виробництва і засноване на ньому держава охоплюють
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    главах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності. Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити державно-правовий розвиток
 6. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    главах - тут же треба лише відзначити системність права як одну з характеристик права в цілому, яка визначає і об'єктивно вимагає реалізовувати принцип системності при вивченні, позна-ванні права. Але не тільки право в цілому як система диктує відповідний методологічний підхід. Системність пронизує і кожну структурну одиницю права. Наприклад, при виникненні спорів про право, крім
 7. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    десятина »(відчуження на користь церкви 1/10 від спадкової маси), інші правила мали релігійно-мирські форми в тому сенсі, що деякі декрети вселенських соборів, декреталії пап регулювали цілком світські відносини, а інші - отримували навіть державну підтримку. Все ж розвиток канонічного права пішло в двох напрямках: світський початок все більш йшло під «дах» держави, а
 8. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
    главах, параграфах, пунктах, абзацах, частинах нормативно-правових актів мають інформаційну природу. Деякі вчені взагалі визначають результати викладу норм права в актах як інформаційну структуру норми права. Але справа, звичайно, не в позначеннях, а в тому, що інформаційна структура допомагає в пошуках елементів норми права для її практичної реалізації. Тому конструкція
 9. Поняття екологічного права України
    десяти природнім явищем. Ще в одній праці - «Фізіолог» містіліся популярна праці Із зоології. Наукові подивись всегда діставалі свое відображення у поважної законодавстві. Спочатку це - правові засади Використання природніх ресурсів для господарських потреб і захист права власності на Природні об'єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється Тільки у XX ст. Законодавче
 10. Поняття екологічного права України
    десяти природнім явищем. Ще в одній праці - "Фізіолог" містіліся популярна праці Із зоології. Наукові подивись всегда діставалі свое відображення у поважної законодавстві. Спочатку це - правові засади Використання природніх ресурсів для господарських потреб і захист права власності на Природні об'єкти. Наукове обгрунтування проблема захисту довкілля з'являється Тільки у XX ст. Законодавче
© 2014-2022  ibib.ltd.ua