Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В . Полєтаєв, А. В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. Організація шкільного навчання (табл. 18-19)

Одним з важливих показників організації шкільної освіти є середня чисельність учнів у класі. На рівні первинної освіти (початкова школа) медіанний розмір класу в країнах III групи дорівнює 28 чол., В країнах II і I груп - 20-21 чол., При цьому середні розміри класу в державних і недержавних школах розрізняються незначно. У Росії в початковій школі середній розмір класу становить 16 чол., Що є найнижчим показником у світі (рис. 19), при цьому в недержавних школах даний показник дорівнює 10 чол.! Приблизно така ж ситуація складається на нижньому рівні вторинного (середнього) освіти (загальна школа): у Росії середній розмір класу дорівнює 21 чол., В тому числі у недержавних школах - 11 чол., В той час як медіанний показник навіть для найбільш багатих країн I групи дорівнює 22 чол., в тому числі у недержавних школах - 19 чол. 40

30

20

10

0

10 000

25 000

40000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС Рис. 19. Середня наповненість класу (кількість учнів) у початковій школі

е з с

а

в

яе

про i =; х з

И

а

чй уо

про в т з е ч і

I

е е

К

ч

е Се Суттєвою характеристикою шкільної освіти є дані про аудиторного навантаження.

Звичайно, ці дані не дають повного уявлення про навчальну навантаженні в цілому, оскільки характеризують лише кількість аудиторних годин, без урахування часу на виконання домашніх заданій14, проте вони дозволяють виявити деякі проблемні точки.

В цілому, аудиторне навантаження школярів має тенденцію до зниження при збільшенні рівня економічного розвитку країни. Що стосується Росії, то річна аудиторне навантаження у дітей у віці 7-8 років (748 годин) приблизно відповідає медианному показником для найбільш багатих країн, що входять в I групу. У 9-11-річному віці аудиторне навантаження помітно зростає і виявляється вже між МЕДІАН показниками для країн II і III груп, а у віці 12-14 років річна аудиторне навантаження російських школярів наближається вже до медианному показником для країн III групи. Таким чином, за мірками розвинених країн, російські школярі у віці 7-8 років трохи недовантажені аудиторними заняттями, а в більш старших віках - кілька перевантажені.

Проте в цілому річна аудиторне навантаження російських школярів не є надмірною і відповідає медіанним показниками для країн III або навіть II групи. Набагато більш істотну проблему представляє тижневе навантаження. Справа в тому, що в Росії встановлена чи не найкоротша у світі тривалість навчального року: 31 навчальний тиждень і 155 навчальних днів (відповідно до методології Інституту статистики ЮНЕСКО, в ці показники не включаються періоди підготовки та складання іспитів).

Такі низькі показники існують тільки в Тунісі, а в середньому навчальний рік у всіх групах країн дорівнює 38 навчальним тижнями та 190 навчальним дням.

В результаті тижневе аудиторне навантаження у російських школярів у віці 7-8 років дорівнює 24 годинам, що вже є одним з найвищих показників у світі (у розвинених країнах медіанне значення цього показника дорівнює 22 годинам). У віці 9-11 років російська тижневе аудиторне навантаження дорівнює 29 годинах (3-е місце після Тунісу і Італії), а у віці 12-14 років - вже 35 годинах (2-е місце після Філіппін - 37 годин, а на третьому йдуть Парагвай і Малайзія з 30 годинами). Звідси виявляється, що шлях зниження навчального навантаження школярів, необхідність якої неодноразово підкреслювали російські фахівці, лежить скоріше в сфері скорочення тривалості канікул, а не тижневого навантаження самої по собі, оскільки зниження останньої призведе до зменшення річного навантаження щодо загальносвітових стандартів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Організація шкільного навчання (табл. 18-19) "
 1. 2.1. Ступінь охоплення населення освітою (табл. 5-6)
  організації шкільної освіти в молодших класах. Що стосується підвищення охоплення освітою населення старше 15 років, то воно може бути реалізовано різними шляхами, тому спочатку ми спробуємо більш детально проаналізувати нинішній стан справ і структуру охоплення освітою за типами освітніх
 2. 3.1. Ступінь охоплення населення освітою
  організації шкільної освіти. Що стосується старших молодіжних віків, то тут основні проблеми пов'язані зі структурою розподілу учнів за видами освіти (Табл. 8). Насамперед, мова йде про співвідношення вторинного та третинного освіти. У віці 15-19 років у Росії вторинним освітою (загальна школа і основна частина ПТУ) охоплено 40% населення, тобто менше, ніж у III
 3. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  організація та умови праці, відносини в колективі, забезпечення навчальними матеріалами, дотримання санітарних норм, кадрове забезпечення, різноманітність освітніх програм, соціальна підтримка, матеріально-технічне забезпечення тощо); фактори, які школа може змінювати за певних умов (узгоджене цілепокладання, організація навчальної праці, залученість батьків,
 4. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  організації навчання Традиційні уроки. Інтегровані уроки. Нетрадиційні уроки: урок творчих завдань, урок з елементами гри, «мозковий штурм» та ін 6. Навчально-методичне забезпечення Підручники. Тематичні поурочні розробки, дидактичні матеріали з предметів. Рекомендації вчителю «Як працювати над надпредметні програмою». Збірник ситуаційних завдань для
 5. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  організації освітнього процесу передбачає командну роботу вчителів, де команда утворюється в залежності від обраних технологій проведення уроку (наприклад, учитель одного предмета + вчитель іншого предмета + системний програміст + фахівець в області інформаційних технологій + лаборант, який готує роздаткові матеріали та підтримуючий в робочому стані необхідні технічні
 6. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  організація, яка дозволяє здійснити проектування процесу навчання як системи тимчасових модулів, специфічних на різних ступенях навчання; складання динамічного розкладу, що дозволяє оптимізувати часовий режим процесу навчання, врахувати чинники, що впливають на стомлюваність школярів; організація бесклассной курсової підготовки учнів на старшій ступені навчання, яка
 7. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  організаційно-діяльні ігри, великі проекти, що мають яскраво виражену соціальну спрямованість; - вести роботу з активного освоєння предметних і міжпредметних компетентностей, цілеспрямованому розвитку інтелектуального потенціалу дитини; - забезпечити учням можливість проби себе в самих різних видах і формах діяльності; - працювати над утриманням цілей,
 8. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  організаційні та змістовні умови досягнення цих результатів (наприклад, максимально допустима тижнева навчальне навантаження, характеристика мінімуму змістовного наповнення освітніх галузей). Вибір же конкретних шляхів виконання стандарту стає проблемою кожної школи, а отже, кожного вчителя: «Введення державного стандарту не означає підпорядкування навчального
 9. 3. Міністерства та відомства в системі органів виконавчої влади
  організації та взаємодії. Центральні органи виконавчої влади, які не є міністерствами, називаються відомствами. До них відносяться: комітети, головні управління, державні інспекції, комітети і т.п., а також органи, створювані при Кабінеті Міністрів або при міністерствах. Розмежування міністерств і відомств проводиться відповідно з характером, обсягом і масштабом
 10. Повноваження органів мсу у сфері навчання
  організація надання загальнодоступного і безкоштовної початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, 2) організація надання додаткового
© 2014-2022  ibib.ltd.ua