Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва .. Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

3.4. Форми навчання (табл. 22)

Практично у всіх країнах поряд з очним навчанням (англ. full-time) існують різні форми неочного навчання (англ. part-time) (у Росії - вечірнє, заочне й екстернат). Зауважимо, що дослівний переклад з англійської точніше відображає зміст відмінностей між різними формами навчання («учні, які навчаються повний час» і «учні, які навчаються неповний час»). Інтегральну оцінку співвідношення різних форм навчання дає показник середньої очікуваної тривалості навчання за очною і неочной формі. У Росії середня очікувана тривалість навчання по неочной формі становить 2,8 року - один з найбільш високих показників в аналізованому наборі країн (7-е місце) . Ще більш наочні дані про питому вагу неочного навчання у загальній очікуваній тривалості навчання. У Росії цей показник дорівнює 18,8% (більш високі значення спостерігаються тільки в Австралії, Великобританії, Таїланді та Португалії).
60

50

40

30

20

10

0

Початкова й вторинне утворення

Третичное типу В Третичное типу А і послевузов

ське освіту

Рівні освіти

-? - II група III група - * - Росія

о

*? про 5

§ S

И

га про

ю про

к

про X

3 га

до ц

о

- *-I група -

Рис. 22. Частка навчаються за неочним формами навчання Насправді, цей «перекіс» у бік неочного навчання в Росії пов'язаний лише з одним рівнем освіти - третинним освітою типу 5A (рис. 22). На рівні первинного і вторинного освіти частка навчаються за неочной формі складає всього 2,5%, що відповідає медианному показником для розглянутого нами набору країн. На рівні теоретичного освіти типу 5B (середня професійна) по неочной формі в Росії навчається 27,4% студентів, що відповідає медианному показником для країн II групи і істотно поступається показникам I групи, т.

е. тут скоріше можна говорити про деякому потенціалі можливого збільшення питомої ваги неочного навчання. Але на рівні теоретичного освіти типу 5A (вища професійна освіта) частка навчаються за неочним формам в Росії дорівнює 47,8% (вищий показник має тільки Аргентина, де освітні установи цього рівня, згідно з даними, чомусь взагалі не мають очної форми навчання). Тому з великою мірою впевненості можна говорити про надмірне поширенні неочних форм навчання в російському вищу освіту, що веде до певного зниження його загальної якості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3.4. Форми навчання (табл. 22) "
 1. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  форми і методи раціонального використання управлінських кадрів відповідно до отриманої кваліфікації і чисельністю (визначення оптимальної чисельності, форм і систем мотивації, використання управлінського персоналу у відповідності з отриманим освітою і кваліфікацією). Загальне керівництво та управління кадровим потенціалом здійснює відділ кадрів (ОК) відповідно до
 2. Ефективність роботи неформальної
  форми заохочення, більш широко залучаючи членів групи до прийняття стратегічних рішень. Для боротьби з однодумністю і опором змінам лідер повинен: вселяти членам групи, що вони можуть вільно повідомляти будь-яку інформацію і висловлювати свої думки; призначити одного члена групи на роль "адвоката диявола" - людини, захищає явно неправе справа; спокійно вислуховувати критику на свою адресу і
 3. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  форми, шаблони і т. п.). Всі терміни повинні знаходитися в чіткій відповідності з глосарієм термінів щоб уникнути різночитань, а положення мати кодування (шифр), прийняту в системі управління документацією освітньої організації. Система менеджменту якості освітньої організації повинна враховувати, що організації, що займаються освітньою діяльністю, мають ряд відмінних
 4. 3.4. Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки
  форми національного багатства і, насамперед, його інноваційний потенціал, що відображає науково-технічні фактори соціально-економічного розвитку. Зростання національного багатства все в більшою мірою забезпечується за рахунок використання досягнень науки і техніки: винаходів, відкриттів, нової техніки і технологій, вдосконалення методів організації та управління. Інноваційний потенціал знаходить
 5. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  форми освіти (Концепція розвитку освіти в Російській Федерації, Стратегія модернізації змісту загальної освіти), в цільових програмах та освітніх проектах; в культурно-професійної ідентичності учительства, яка розуміється в дослідженні як усвідомлення ціннісно-смислового ставлення вчителя до професійної діяльності через систему цінностей , що визначають
 6. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  форми подання інформації: діаграми, малюнки, карти, таблиці, графіки тощо); - наявність запитань і завдань до текстів, які носять проблемний характер, припускають узагальнення інформації, співвіднесення змісту тексту зі своїм життєвим досвідом і орієнтовані на отримання продукту, наприклад розробку проекту. Важливою умовою є різноманітний характер завдань, що дозволяє
 7. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  форми реалізації цих потягів і «піднесення» його потреб. Основою цих інтересів і потреб є орієнтація підлітка на пробу своїх можливостей у різних сферах: інтелектуальної, соціальної, міжособистісної, особистісної. Технологічний аспект основної школи полягає у підвищенні різноманіття видів і форм організації діяльності учнів - зростання питомої ваги проектних,
 8. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  форми процесу навчання. Досвід шкіл - партнерів кафедри педагогіки РГПУ їм . А. І. Герцена показує, що на даному етапі розвитку вітчизняної школи саме від цих форм багато в чому залежить успіх діяльності кожного вчителя і педагогічного колективу в цілому. Чому організації процесу навчання сьогодні приділяється все більше уваги? Відповідь на це питання лежить в поле аналізу накопичилися в
 9. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  форми підсумкової атестації за певний період (півроку, рік). Такий звіт включає в себе всю освітню діяльність учня під всіх її видах і формах і проходить як грунтовна розмова про успіхи та невдачі дитини, в яких беруть участь вчителі, однокласники, можливо батьки. 7. Введення в освітній процес методик, спрямованих на розвиток рефлексивних умінь, і
 10. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  форми навчальної роботи. Школа є відкритою системою, а зовнішнє середовище служить постійним джерелом оновлення змісту освіти. Найбільш поширеними каналами зовнішнього інформування вчителів школи залишаються методичні журнали по того чи іншого предмету, науково-методичні посібники і сформована система підвищення кваліфікації вчителів через курси, семінари, відкриті уроки.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua