Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А . В. Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

3.5. Викладачі (табл. 2324)

Річна аудиторне навантаження у російських викладачів є дуже невеликий за міжнародними мірками. На рівні первинної освіти (початкова школа) вона складає 620 годин на рік (більше

низький показник існує тільки в Японії), на нижньому і верхньому рівнях вторинного (середнього) освіти (основна і повна школа) - 558 годин, що істотно менше медіанного показника навіть для найбільш багатих країн I групи (637 і 607 годин для нижнього і верхнього вторинного освіти). Не дивно тому, що переважна більшість російських викладачів працює на 1,4 ставки (залишаючи осторонь низьку заробітну плату як головний спонукальний мотив для внутрішнього сумісництва).

Втім, необхідно зробити суттєве застереження. Як і у випадку з аудиторної навантаженням школярів, тут слід враховувати не лише річну, а й тижневе навантаження викладачів. Через рекордно низького числа навчальних тижнів і днів, тижневе аудиторне навантаження російських викладачів виявляється досить високою: 20 годин на тиждень в початковій школі і 18 годин - в основній і повної школі. Ця тижневе навантаження практично в точності дорівнює медіанним показниками для відповідних рівнів освіти по всьому набору аналізованих країн. У цьому випадку, за умови роботи на 1,4 ставки, тижневе аудиторне навантаження російських викладачів вже виявляється однією з найвищих у світі.

Важливе значення для аналізу стану системи освіти має показник кількості учнів у розрахунку на одного викладача. Цей показник розраховується в еквіваленті повної зайнятості, як для викладачів, так і для учнів, що забезпечує його порівнянність по країнах. У середньому відношення учень / викладач змінюється обернено пропорційно рівню доходу, досягаючи мінімуму в країнах з високим рівнем доходу і максимуму - в найбідніших країнах. У Росії цей показник в цілому є вельми низьким (рис. 23), але з істотною варіацією за рівнями освіти.

30

0 1 1 1 1

Дошкільна Початкове Середнє Третичное типу В Третичное типу А

і фундаментальну

Рівні освіти - * - I група - - - II група III група - * - Росія

Рис. 23. Число учнів, що припадають на одного викладача (медіанний показники по групах країн)

На рівні допервічного (дошкільного) освіти ставлення учнів до викладачів в Росії становить лише 7 уч. / Преп. (Нижчі показники спостерігаються тільки в трьох країнах: Ісландії, Новій Зеландії та Данії). На рівні первинної (початкової) освіти співвідношення учнів і викладачів в Росії дорівнює 17, що знаходиться між МЕДІАН показниками II і III груп, тобто відповідає рівню економічного розвитку Росії.

На рівні вторинного освіти (основна і повна школа) розглянутий показник знову виявляється одним з найнижчих у світі - 11 уч. / Преп. (Більш низький показник на цьому рівні освіти існує лише в 7 країнах).

На рівні теоретичного освіти типу 5B (середня професійна) російський показник (13 уч. / Преп.) Приблизно відповідає медианному показником для країн II групи. На рівні теоретичного типу 5A (вище професійне) російський показник також дорівнює 13 уч. / Преп., Але для даної щаблі освіти цей показник вже є досить низьким за міжнародними мірками (тут медіанний показник навіть для найбільш багатих країн, що входять в I групу, дорівнює 14 уч. / преп.).

Таким чином, в цілому можна говорити про наявність в Росії надлишкової чисельності викладачів щодо кількості учнів у порівнянні з світовими стандартами. Ця надлишкова чисельність особливо велика на рівні допервічного освіти і значна на рівні вторинного освіти (основна і повна школа) і третинного освіти типу 5A (вищі навчальні заклади).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.5. Викладачі (табл. 2324) "
 1. Методи розвитку здібностей.
  Викладача при дуже обмеженому обговоренні Чіткі і ясні методи викладу Зручна, якщо присутні більше 20 осіб Слухачам можна заздалегідь роздати матеріали Викладач контролює час Дешевизна Легко забувається, оскільки немає обговорення Іноді неефективна Требуется високий рівень лекторської мистецтва Требуется швидке сприйняття слухачами Групове
 2. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  викладачів за результати своєї роботи; зростання довіри споживачів до випускників організації; формування реалізації економічних механізмів розвитку системи освіти в регіоні, поліпшення економічного становища співробітників всіх рівнів; реорганізації системи управління освітньо-освітнім процесом з метою мобілізації всіх внутрішніх ресурсів і оптимізації витрат; усвідомлення
 3. 3.4. Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки
  викладачів, зменшилася їх реальна оплата праці. Частка витрат на освіту в бюджеті країни склала в 2002 р. - 4,07% (при нормативі, встановленими Законом «Про освіту» 1996р., - 10%). Один рік навчання школяра обходиться державі в середньому 1000 рублів, студента 7500 рублів (у США - більше 4 тис. дол.) Величина так званого людського (інтелектуального) потенціалу
 4. 4.3. Викладачі (табл. 29)
  викладацького складу. В принципі, залежність частки жінок серед викладачів від середньодушового доходу в країні має n-подібний характер: найменших значень цей показник досягає в найбагатших і найменш багатих країнах (I і III групи), найбільших - в країнах II групи. У найбагатших країнах частка чоловіків в числі викладачів збільшується завдяки більш високому престижу і
 5. 3.1. Ступінь охоплення населення освітою
  викладачів і деякі інші параметри, а також, що істотно, вимога обов'язковості освіти в даному типі навчальних закладів. За цими критеріями (а не за формальною позначенню установ) освіту в російських дошкільних установах не відноситься до первинного освіти. Це, як ми побачимо далі, призводить до суттєвих спотворень у показниках російської системи
 6. 4.2. Викладачі
  викладацького складу. Насамперед йдеться про показник кількості учнів у розрахунку на одного викладача (Табл. 14). Цей показник розраховується в еквіваленті повної зайнятості, як для викладачів, так і для учнів, що забезпечує його порівнянність по країнах. У середньому відношення учень / викладач змінюється обернено пропорційно рівню доходу, досягаючи мінімуму в країнах
 7. 5.2. Державні видатки на освіту
  викладацький склад, який проводить заняття за своєю спеціалізацією. Загальна середня освіта МСКО З - ВЕРХНІЙ РІВЕНЬ ВТОРИННОЇ (СЕРЕДНЬОГО) ОСВІТИ Заключна стадія середньої освіти в більшості країн ОЕСР. Навчання часто організовано більшою мірою з предметів, ніж на рівні МСКО 2 та викладачі зазвичай мають більш високий рівень або кваліфікацію за окремими
 8. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  викладачів; - зміна оцінки досягнень школярів на основі взаємодоповнення кількісної (успішність) та якісної характеристики освітніх результатів (портфоліо, профіль умінь, щоденник досягнень). Відмінною особливістю системних змін шкільного процесу є те, що нова якість освіти «вирощувалося» в самих школах, безпосередньо в ході
 9. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  викладача інформатики. Перед захистом з хлопцями проводиться заняття з підготовки до виступу перед аудиторією, на групі проходить попередній захист проекту. Викладачі в процесі роботи учнів над проектом підтримують хлопців, відповідають на їхні запитання, діляться досвідом та ідеями. Мотивація йде від дітей, вони працюють тому, що це їм подобається. Планування проектної
 10. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  викладача; - емоційний стан учня; - ступінь інтересу до предмету; - взаємини класу та вчителі, учня і вчителя; - санітарне стан навчальних приміщень. Слід враховувати також, що для кожного конкретного учня трудність або легкість засвоєння навчального предмета залежить значною мірою від його здібностей і схильностей. Таким чином, при
© 2014-2022  ibib.ltd.ua