Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Розвиток і виховання

Вплив спадковості і середовища коректується вихованням. Це головна сила, здатна «підправити» недоліки природи і негативної дії середовища, дати суспільству повноцінну особистість. Ефективність виховання полягає в цілеспрямованому, систематичному і кваліфікованому керівництві. Слабкість його в тому, що воно грунтується на свідомості людини і вимагає його участі, в той час як спадковість і середу діють на несвідомому і підсвідомому рівні. Цим визначаються роль, місце, можливості виховання у формуванні людини. Ефективність виховання оцінюється по-різному, причому діапазон оцінок тут дуже широкий - від затвердження його повного безсилля і безглуздя (при несприятливій спадковості і поганий вплив середовища) до визнання його головним і єдиним засобом зміни людської природи. Істина, як завжди, знаходиться посередині. Гасло «Виховання може все!», З яким неодноразово виступала педагогіка, себе не виправдав. Вихованням можна домогтися багато чого, але повністю змінити людину не можна. У долі людей воно вносить різну лепту - від самої незначної до максимально можливої.

Одне з найважливіших завдань правильно організованого виховання - виявлення схильностей і обдарувань, розвиток людини відповідно до його здібностями і можливостями. Педагогічні дослідження показали, що виховання може

41

забезпечити розвиток певних якостей, тільки спираючись на закладені природою задатки. Якщо його здійснювати без врахування природних особливостей, воно не досягає успіху.

Цьому є яскраве підтвердження. Одного разу дослідниця Н.І. Ладигіна-Котс вирішила разом виховувати свою дитину і дитинчати мавпи. Умови були абсолютно однакові: харчування, режим, догляд, ігри і т.д. Дитинча мавпи, маючи все, що мав дитина, що не придбав жодної психічного якості, властивого людині.

Впливаючи на розвиток людини, виховання саме залежить від розвитку, постійно спираючись на досягнутий рівень. У цьому полягає складна діалектика взаємовідносин розвитку та виховання. Ефективність виховання визначається рівнем підготовленості дитини до сприйняття виховного впливу.

Люди піддаються вихованню неоднаково. Сила виховного впливу на різних людей і в різних умовах неоднакова - від найслабших впливів до максимально можливих. Податливість вихованню неоднакова: одні діти швидко і без особливих зусиль вбирають виховні впливу, для інших потрібні значні зусилля, щоб досягти наміченої мети. Опірність вихованню як протидія зовнішній силі, що виходить від вихователів, визначає кінцевий результат. Тому визначальну роль відіграють конкретні ситуації і взаємини людей у виховному процесі.

Сила виховного впливу залежить від ряду умов і обставин. Вітчизняний педагог і психолог Л.С. Виготський (1896-1934) обгрунтував закономірність, згідно з якою цілі і методи виховання повинні відповідати не тільки рівнем розвитку, вже досягнутого дитиною, а й «зоні його найближчого розвитку», т.

е. тому рівню , на який дитина повинна перейти. Це «зона актуального розвитку» та «зона найближчого розвитку». Їх легко визначити за такою ознакою. На першому рівні дитина виконує завдання самостійно. На другому не може з ними впоратися, а тому вирішує проблему з допомогою дорослих. Тільки те виховання визнається хорошим, яке йде попереду розвитку. Завдання виховання полягає в тому, щоб створити «зону найближчого розвитку», яка в подальшому перейшла б у «зону актуального розвитку». Формує особистість виховання, провідне за собою розвиток, що орієнтується на процеси, які ще не дозріли, але перебувають у стадії становлення.

Не можна надмірно квапити як фізична, так і розумовий розвиток дітей, непродумано збільшувати і ускладнювати обсяг їх діяльності. Дослідження показали, що більшість дітей 6 років можуть починати систематичне навчання (в 1 класі загальноосвітньої школи або за шкільною програмою в дитячому саду). Однак навчання, розпочате в 6 років, проводиться в особливих умовах організації занять, забезпечення необхідної рухової активності, відпочинку і харчування.

42

Отже, на вихованні грунтується розвиток людини. Воно - головна сила, здатна «підправити» недоліки природи і негативної дії середовища. Ефективність його - в цілеспрямованості, систематичності і кваліфікованому керівництві. Однак можливості виховання не безмежні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розвиток і виховання "
 1. § 1. Форми виховання
  виховання - це зовнішнє вираження процесу виховання. Філософські категорії змісту і форми відображають єдність внутрішнього і зовнішнього в явищах виховання. Зміна змісту тягне за собою зміну форми і навпаки. Провідна роль належить змісту. Основний критерій аналізу форм виховання - кількісний. Згідно даним критерієм розрізняються форми:
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  розвитку і становлення особистості ре 511 бенка? Визначте свою педагогічну роль у вирішенні цієї глобальної задачі. 7. Типологія сучасної сім'ї. 8. Зміст і форми надання допомоги батькам по сімейному 'вихованню в процесі їх педагогічного
 3. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  розвитку і формування, а нове якісну освіту. 47 Цілісність - головна характеристика педагогічного процесу, що підкреслює підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети. Цілісного педагогічного процесу притаманне внутрішня єдність складових його компонентів. Складна діалектика всередині педагогічного процесу полягає: -
 4. 9. СІМ'Я ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОГО Взаємодія
  розвитку дитини. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Передумовою підвищення ефективності виховання визнається поєднання громадського та сімейного виховання. Спільними проблемами визнані: 1. Пов'язані з цілями і змістом освітньо-виховної роботи. 2. Проблеми методики стимулювання учнів в сім'ї до роботи над своїм особистісним розвитком і формуванням. 3. Проблеми обліку
 5. Виховання
  розвиток здібностей в тому напрямку, щоб зробити для людини доступними всі радощі, які можна почерпнути в природі і в людстві. § 220. Є одна частина виховання, якою звичайно нехтують і яка, проте, необхідна як для тих, кому згодом вона стане в нагоді для добування засобів до життя, так і для тих, що не витягнуть з неї матеріальної вигоди. - Ми
 6. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  розвитку особистості надається активності самої особистості, розкриваються механізми її стимулювання. Великий розділ присвячений теоретичним і методичним основам виховання, причому розглянуті як загальні методи і засоби виховання, так і конкретні методи формування різних аспектів особистості. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Поняття «виховання»
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  виховання. 2. Як уникнути нескінченної кількості змістовних елементів? 3. Прослідкуйте за поведінкою пасажирів, що їдуть вранці на роботу, і пасажирів, що відправляються на відпочинок в суботній 439 день: чи вдасться вам помітити відмінність змісту їх поїздки в громадському транспорті? 4. Назвіть систему ціннісних відносин, інтегруючих в собі нескінченну безліч відносин до
 8. Керівник
  розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням відповідних норм поведінки. Величезне значення у вихованні співробітників мають особистий приклад і авторитет керівника. Користується авторитетом керівник, як правило, і хороший педагог. Він
 9. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  розвиток дитини від народження до університетського віку. 8. Виховання дитини в дворянській і селянської сім'ях за літературними та історичним пам'яткам. 9. П.Ф.Лесгафт про виховання дитини в сім'ї. 10. Педагогіка ненасильства. Експеримент вільного виховання К.Н.Вентцеля. 11. Практика соціального виховання на початку XX в. С.Т.Шацкого. 12.
 10. § 1. Мета виховання, її соціальна обумовленість
  розвитку виробництва зажадав більш освічених робітників і змушував створювати для них систему навчальних закладів, що забезпечують спеціальну підготовку. Буржуазія ж своїм дітям давала таке виховання, щоб вони вміли керувати державою, спрямовувати розвиток економіки, суспільних процесів. На визначення мети виховання впливають і такі фактори як ТЕМПИ
 11. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
  розвиток почуття поваги до законів держави, атрибутам державності; формування правосвідомості, законопос-Лушаня і почуття патріотизму. Критерії сформованості громадянської культури: - наявність знань про Конституцію Республіки Білорусь, цивільних правах і обов'язках, про особливості громадянського суспільства; - законослухняність (повага законів);
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
  розвитку особистості. М., 1991. Новикова Л.И. Школа і середу. М., 1985. 401 Орлов Ю.М. Сходження до індивідуальності. М., 1991. Російська педагогічна енциклопедія. Т. 1. М., 1993. Сімейне виховання. Короткий словник. М., 1990. Шварцман К.А. Філософія і виховання. М., 1989. Щуркова Н.Є. Виховання: новий погляд з позиції культури. М.,
 13. § 3. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах Республіки Білорусь
  розвиток особистості; - формування патріотизму та громадянськості; - розвиток самосвідомості особистості; - формування трудових і життєвих навичок; - формування відповідальної поведінки; - формування здорового способу життя; - розвиток емоційної сфери особистості дитини; - розвиток почуття прекрасного; -
 14. § 2. Вибір методів виховання
  розвитку свідомості та почуттів виховуваних особистості, - це: a) вправа (привчання); с!) Метод засудження; b) вимога; е) перемикання на інші види діяль-c) метод переконання; ності. 2. Спосіб безпосереднього спонукання учнів до тих чи інших вчинків або дій, спрямований на поліпшення поведінки, - це: a) метод
© 2014-2021  ibib.ltd.ua