Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Навчальні плани і програми

Зміст навчального процесу визначається навчальними планами, програмами з предметів, фіксується в підручниках, електронних накопичувачах інформації (відеодисках, відеокасетах, комп'ютерних програмах).

Навчальний план - це документ, що визначає:

129

1) тривалість навчального року, тривалість чвертей і канікул;

2) повний перелік предметів, що вивчаються у початковій школі;

3) розподіл предметів за роками навчання;

4) кількість годин з кожного предмета за весь час навчання і на вивчення предмета у кожному класі;

5) кількість годин на тиждень на вивчення кожного предмета.

У ньому знаходять відображення ухвалений суспільством виховний ідеал, намічені цілі, що перемогла концепція формування змісту. Плани розробляються на основі державного стандарту, але самі по собі вони-дискусійна проблема, тому, як і програми, відрізняються великим різноманіттям.

У сучасних навчальних планах виділяються два компоненти - державний (федеральний) та регіональний (шкільний). Перший забезпечує соціально необхідний для кожного школяра обсяг і рівень знань, умінь, навичок, способів діяльності; містить мовно-літературну частину, математику з основами інформатики, громадські, природні, естетичні та оздоровчо-трудові дисципліни. Федеральний компонент шкільної освіти представлений обов'язковими для вивчення у всіх типах навчальних закладів і всіма учнями предметами, основоположними знаннями, вміннями, обсяг яких не перевищує 40% від загального обсягу досліджуваних знань. Він передбачає вивчення в школі державної мови, математики, музики та образотворчого мистецтва, фізичної культури, природознавства, трудового навчання. Співвідношення між предметами в більшості країн наступне: гуманітарний блок 40-46%, природно-математичний 30-35, природний 7-11, оздоровчо-трудовий 1620%. Плани національних шкіл доповнюються рідною мовою, літературою, краєзнавством, рідною історією та іншими важливими для регіону предметами.

А шкільний компонент об'єднує предмети, запропоновані учнями, їх батьками, адміністрацією регіону. Його мета - задовольнити потреби певного регіону, запити школярів, сприяти диференціації навчання. На шкільний компонент відводиться від 20 до 60% загального бюджету часу. Він містить важливі і необхідні для розвитку дітей даного регіону предмети: національна мова, історія, географія рідного краю, іноземні мови, етика, валеологія, охорона здоров'я і т.д. Іноді годинник шкільного компонента використовують для поглибленого вивчення предметів державного компоненту.

Наказом Міносвіти від 9 лютого 1998 р. № 322 затверджено Базисний навчальний план загальноосвітніх установ Російської Федерації. На його основі можуть складатися різні варіанти планів з урахуванням типу школи, вікових можливостей дітей, обсягу навчального часу; наводимо один з них (табл.

1).

130

Таблиця 1

Варіант навчального плану для початкових шкіл Навчальні предмети Кількість годин на тиждень, початкова школа 3-лети ян 4-річна Державний компонент Російська мова В В В 7 7 7 7 Математика 5 5 5 4 4 4 4 Природі ведення 1 1-2 1-2 1 січня 1-2??? 2 Музика 2-3 2-3 2-3 2-3 2-Е 2-3 2-Е Фізкультура 2-3 2-3 2-Е 2-3 2-Е 2-3 2-Е Праця 1 1 1 1 1 1 1 Всього 19-21 19-22 19-22 17-19 17-19 17-20 17-20 Шкільний комп онент Російська мова та література 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Національна мова 2-3 2-3 2-3 2-3 2-Е 2-3 2-Е Іноземний

МОВУ 1-2 2-3 2-3 1-2 1 -Е 2-3 2-Е Рідний край 1 1-2 1-2 1-2 1 I 1-2 Отечество 1 1 1 1 1 1 1 Музика, хореографія 2 2 2 2 2 2 2 В теологія 0,5-1 0,5-1 0.5-1 0,5-1 0.5-1 0,5-1 0.5-1 Охорона здоров'я 0, Б 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 Обов'язкова навантаження 21-23 21-23 21-23 20-21 20-22 20-22 20-22 Курси го вибором 1 1 1 1 1 1 1 Додаткові заняття 1 1 2 1 1 2 2 Гранично

допустима

навантаження 24 25 25 22 24 25 25 Всього 25 25 26 23 24 25 25 В 4-річної початкової школи, яка встановлюється в Росії з 2004 р., змінилося співвідношення часу на вивчення різних предметів, змінено зміст освіти по предметних областях. Філологія, наприклад, складається з освітніх компонентів «Російська мова» і «Літературне читання» і вивчається в тому ж обсязі. Викликає стурбованість зменшення уроків математики - основного предмета, розвиваючого розум дитини. Зате значно збільшилася кількість годин на естетично-мистецький блок, фізкультуру.

Предмет «Навколишній світ» вивчається в 1-2 класах, а в 3-4 розбивається на «Природознавство» і «Вступ до історії». Сюди ж включено і зміст курсу «Основи безпеки життєдіяльності» для початкової школи.

Зміни у змісті початкової освіти свідчать про наявність великих і складних проблем у підготовці підростаючих поколінь до життя. Ще не заробили нові навчальні плани, а вже висловлюються сумніви в правильності

131

обраного шляху. Замість того щоб формувати фундаментальні базисні якості зростаючої людини - розум і моральність, триває розпорошення дорогоцінного часу на вивчення все нових і не найважливіших предметів.

Замість того щоб нескінченно розповідати дітям про правила дорожнього руху, їстівних і неїстівних грибах, захист від зазіхань і т.п., потрібно виховати головне - повагу і слухняність. Чому стався нещасний випадок з дитиною? Тому що не послухався батьків і вчителів - був у тому місці, де не повинен знаходитися, робив те, що заборонено. Розповідаємо про СНІД, вчимо дітей користуватися протизаплідними засобами, вирішуємо інші питання замість того, щоб проповідувати вічну істину - статевий зв'язок до повноліття і шлюбу має бути виключена.

Поки школа не повернеться до простим і зрозумілим положенням якісного навчання і виховання, поки вона в безплідних спробах буде поєднувати непоєднуване, проблем у неї не убуде.

Завдання

Поверніться до теми «Цілі і завдання виховання». Зіставте завдання з навчальними планами. Проведіть дискусію «Початкова школа і вимоги життя». Обговоріть проекти (моделі) більш досконалої школи.

На основі навчального плану складаються навчальні програми з предметів, які містять: 1) пояснювальну записку про цілі вивчення даного предмета, основні вимоги до знань і вмінь учнів, рекомендованих формах і методах навчання; 2) тематичний зміст досліджуваного матеріалу; 3) орієнтовна кількість часу, який вчитель може витратити на вивчення окремих питань; 4) перелік основних елементів змісту; 5) вказівки по реалізації міжпредметних зв'язків; 6) перелік навчального обладнання та наочних посібників; 8) рекомендовану літературу. У зв'язку з поглибленням процесів диференціації освіти розробляються альтернативні варіанти навчальних програм. У будь-якому навчальному закладі сьогодні можуть застосовуватися одночасно кілька варіантів програм з одного й того ж предмету, з урахуванням інтересів і можливостей учнів. Рішення про введення диференційованих програм і класів з поглибленим або, навпаки, полегшеним вивченням предмета приймають шкільні ради.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Навчальні плани і програми "
 1. 6.3. Вимоги до навчально-методичного забезпечення навчального процесу
  навчальний і науково-методичне забезпечення навчального процесу. Вищий навчальний заклад забезпечує доступ кожного студента до бібліотечних фондів та баз даних, за змістом відповідних повному переліку дисциплін основної освітньої програми; наявність програм, методичних посібників і рекомендацій з усіх дисциплін і за всіма видами занять - практикумам, курсовим і дипломним
 2. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
  навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для студентів юридичного факультету Московського інституту економіки, менеджменту і права, що навчаються за спеціальністю 021100 - "
 3. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  навчально-методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на
 4. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
  навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлені практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 5. Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ технічних вузів, 2007

 6. Методична робота на кафедрі, циклі
  навчально-науковим підрозділом вузу, а цикл - основним педагогічним колективом, покликаним вирішувати навчально-виховні завдання в освітніх установах початкової та середньої професійної освіти. Вони ж виступають і центрами методичної роботи. Основними завданнями методичної роботи на кафедрах і циклах є: - пошук шляхів підвищення наукового, теоретичного,
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  навчальними посібниками для початкової школи , виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного матеріалу. Відповідно з ескізом розробіть дидактичний матеріал, застосовуючи обрану ІТ. Складіть конспект уроку з
 8. Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
  . Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичне посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с., 2004

  плани семінарських занять, списки рекомендованої літератури, питання і завдання для проміжного контролю , питання для підсумкового тестування і контролю (іспиту). Посібник призначений для студентів юридичного профілю денного
 9. Голубок CA .. Конституційне право Росії: Учеб. посібник. - 5-е вид. - М.: РИОР . - 161 с., 2008
  навчальному посібнику в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Конституційне право Росії». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмету, а також якісно підготуватися до заліку та до
 10. 2. Вимоги до рівня підготовки абітурієнта 2.1.
  навчальний план, програми навчальних дисциплін, програми навчальних та виробничих практик. 3.2. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки фахівця, до умов її реалізації та термінами її освоєння визначаються цим державним освітнім стандартом. 3.3. Основна освітня програма підготовки спеціаліста складається з
 11. Підвищення кваліфікації
  навчальних центрах, так і за місцем основної роботи керівників і фахівців і закінчується складанням іспиту, заліку або захистом реферату; програми розробляються освітніми закладами підвищення кваліфікації, навчальними центрами, що реалізують навчання, або самими підприємствами; тематичні та проблемні семінари (від 72 до 100 годин) з науково-технічним, технологічним,
 12. В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000
  навчальному посібнику висвітлено питання трудовоого права відповідно до програми для юридичних вищих навчальних закладів. Керівництво посібником обеспечіннпт отримання студентами знань на рівні державних ноги державного стандарту. У посібнику містяться відповіді на питання загальної та особливої частин трудового права. Значну увагу приділено предмету, методу, джерелами; проаналізовані
 13. плани семінарських занять
  ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ
 14. Б.Н. Чичеріна. ПОЛІТИЧНІ мислителівстародавнього І НОВОГО СВІТУ М.: Гардаріки. - 336 с., 2001

 15. Етап 5. Автоматизація.
    навчального центру до корпоративного університету.) Починаючи з певного рівня в компанії виникає необхідність автоматизувати роботу з управління персоналом, у тому числі і за його навчання. Існують спеціальні програмні рішення, які за певними критеріями виявляють потребу в навчанні, допомагають планувати навчальні групи, розсилають запрошення учасникам, фіксують
 16. Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003
    підручника за структурою і змістом відповідають державному об ¬ разовательной стандарту з дисципліни «Правознавство». Ре ¬ рекомендували Навчально-методичною радою РАГС для слуша ¬ телей різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення ¬ ня кваліфікації, які вивчають навчальний курс «Правознавство». Видання відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти
 17. § 4. Документи, що визначають зміст освіти
    навчальний план, навчальна програма, навчальна література. Навчальний план - це затверджений міністерством освіти документ, який визначає склад навчальних предметів, що вивчаються у навчальному закладі, порядок проходження предметів по роках навчання, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета в окремих класах. У навчальному плані виділяються державний і шкільний
© 2014-2021  ibib.ltd.ua