Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Вибір методів навчання

Повноцінне рішення навчально-виховних завдань уроку неможливо забезпечити одним методом. Вчителю постійно доводиться оцінювати переваги і недоліки відомих методів, вибирати з них найбільш придатні для вирішення поставлених завдань, поєднувати їх, комбінувати, підшукуючи більш прийнятну технологію навчання (див. рис. 8). Загальні дидактичні чинники в порядку їх значущості розподіляються так:

- мета навчання;

- рівень навчання, якого необхідно досягти;

- обсяг вимог і змісту, які необхідно реалізувати;

- складність навчального матеріалу;

- рівень підготовленості учнів;

201

- їх активність і інтерес;

- вік;

- працездатність дітей;

- сформованість навчальних навичок ;

- навчальна тренованість і витривалість;

- час навчання;

- умови навчання;

- взаємовідносини між учителем і дітьми, які склалися в процесі навчальної праці (співпраця чи авторитарність);

- кількість учнів у класі;

- рівень підготовленості самого вчителя.

Додатково вчитель постарається відповісти на питання:

- як він збирається організувати вивчення теми - методом самостійної роботи чи під його керівництвом?

- Які дидактичні кошти він може використовувати на уроці?

- Які методи стимулювання активності дітей будуть застосовані?

- Які методи контролю і самоконтролю будуть використані в кінці навчання?

Послідовність вибору методів описана в методичній літературі. Готуючись до кожного уроку, педагог уважно аналізує програму, зміст навчання, оцінює стан інших факторів, порівнює бажане і можливе, ідеальне і реальне, потім однозначно вирішує: в конкретних умовах завтрашнього уроку найдоцільніше чинити тільки так, і не інакше. Це розумний, вивірений, професійний підхід до справи.

Погодимося, що вибір методів навчання для завтрашнього уроку не може бути довільним.

Щоб вони максимально відповідали цілям і завданням навчання, можливостям учнів, вчитель проаналізує їх придатність з усіх істотних умов.

Доцільним має бути визнано таке поєднання методів і форм діяльності, яке дозволило б вчителю досягти успіху, вирішити всі намічені завдання, навчити кожного учня. Як правило, до успіху приводять прості і надійні схеми. Не будемо захоплюватися незнайомими і неперевіреними новаціями.

202

Перевірте себе

Що таке метод навчання?

Які складові частини виділяються в структурі методу?

Розкрийте сутність класифікацій методів.

Які загальні функції виконують всі методи навчання?

Розкрийте зміст методу розповіді.

У чому сутність бесіди?

Розкрийте методи роботи з книгою.

Як організувати власні спостереження учнів?

У чому сутність демонстрації?

Чим ілюстрація відрізняється від демонстрації?

Як організувати роботу з діафільмів?

Розкрийте сутність відеометода.

Коли і навіщо застосовуються вправи?

Що таке лабораторний метод?

У чому особливості практичного методу?

Коли і з якою метою застосовуються пізнавальні ігри?

Як організувати дидактичну гру на уроці?

Як організувати самостійну роботу на уроці?

Які «опори» використовуються при самостійних роботах учнів?

Від яких причин залежить вибір методів?

Опорний конспект

Методи навчання - упорядкована діяльність педагога та учнів, спрямована на досягнення поставленої мети навчання, сукупність шляхів, способів вирішення завдань освіти.

Прийом навчання - елемент методу, разова дія, окремий крок у реалізації методу.

Опції методів - навчальна, мотиваційна, розвиваюча, виховна, організаційна.

Класифікація методів:

За джерелами знань - словесні, наочні, практичні, робота з книгою, відеометод.

За типом пізнавальної діяльності (рівню самостійності)-пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад, частково пошуковий (евристичний), дослідницький.

203

За компонентам навчальної діяльності - методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю і самоконтролю.

Методи усного викладу - розповідь (художній, опис), пояснення, бесіда: вступна або організуюча, повідомлення нових знань, що синтезує або закріплює, контрольно-корекційна.

За рівнем: репродуктивні, евристичні.

Наочні методи - спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Види наочності - словесна, природна, образна, об'ємна, звукова, символічна.

Практичні методи - вправи, практичні роботи, самостійні роботи, дидактичні ігри.

Література

Драйден Г., Витті Д. Революція в навчанні / Пер. з англ. М., 2003. Духовність особистості: проблеми освіти і виховання (історія та сучасність) / Наук. ред. З.І. Равкин. М., 2001.

Дьяченко В.К. Співпраця у навчанні. М., 1991.

Кумекер Л. Свобода вчитися, свобода вчити. М., 2002.

Лисенкова С.М. Методи випереджаючого навчання. М., 1989.

Новий час - нова дидактика: Наук. - Метод. М.; Самара, 2001.

Рудакова І.Л. Методи навчання в педагогічній теорії і практиці. Ростов н / Д,

2001.

Светловская І.І. Методика позакласного читання. М., 1991.

Сучасна дидактика: теорія - практиці / Под ред. І.Я. Лернера, І.К. Журавльова. М., 1994.

Вчителю про педагогічну техніку / Под ред. Л.Н. Рувинского. М., 1993. Федоров Б.І. Наука навчати: Учеб. посібник. СПб., 2000.

Хорітонова Л.Л. Проблемні ситуації на уроках природознавства / / Початкова школа. 1998. № 4. С. 57-61.

204

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вибір методів навчання"
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  вибір методів навчання? Перерахуйте їх, наведіть приклади. 8. Доведіть, чому жоден метод навчання не може використовуватися як універсальний? 9. Які методи навчання використовують у своїй роботі педагоги-новатори? Що, на Вашу думку, в їх досвіді заслуговує вивчення і розповсюдження? Що є надбанням індивідуальності педагога, а що представляється
 2. Література для самостійної роботи
  методів навчання в середній школі / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1981. Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаттна. 2-е вид. М., 1982. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981. Махмутов М.І. Організація проблемного навчання в школі. М., 1977. Педагогіка / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1988. Підкасистий П.І. Самостійна
 3. § 3. Вибір методів навчання
  методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання конкретної навчальної дисципліни і обумовлених її специфікою вимог до відбору общедидактических методів;
 4. Основні методи навчання
  метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 5. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 6. Поняття про методи
  вибору, оптимізації методів. В області методів найбільше проявляється індивідуальна майстерність педагогів, а тому вони назавжди залишаться сферою високого педагогічного мистецтва. Методи навчання виконують багато функцій. Головними є: навчальна, мотиваційна, розвиваюча, виховна, організаційна. За допомогою їх вчителі не тільки навчають, а й вирішують питання мотивації,
 7. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  вибору певного методу навчання. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розкрито в доступній формі основні підходи до визначення поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання усне або друковане слово); наочні методи (наочні посібники);
 8. 9.2. З історії розвитку методів навчання
  методи навчання. Так, в стародавні часи переважали методи навчання, що грунтувалися на наслідуванні. Спостерігаючи і повторюючи за дорослими певні дії, наприклад, тру 237 довие. учні опановували ними в ході безпосередньої участі в житті соціальної групи, членами якої вони були. З моменту організації шкіл з'явилися словесні методи навчання. Основним способом викладання була
 9. Вибір методів навчання
  вибору, залишають Педагогу лічені способи ефективної роботи. Вибираючи чи інший метод навчання, учителю необхідно кожен раз Враховувати багато залежності. Насамперед визначаються Рівна мета і конкретні завдання, які будуть вирішуватися на уроках. Вони «задають» групу методів, в загальних рисах пригод-для досягнення намічених завдань. Далі слід целена 507
 10. 9.4. Вибір методів навчання
  вибору методів навчання залежно від різного поєднання конкретних обставин і умов протікання навчально-виховного процесу. Вибір методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики
 11. Запитання і завдання для самоконтролю
  вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх переваги, недоліки, можливості використання в сучасній вітчизняній школі. Література для самостійної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua