Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Цивільні якості

Виконання цивільних обов'язків - почуття обов'язку перед країною, суспільством, батьками.

Почуття національної гордості та патріотизму.

Повага до Конституції держави, органам державної влади, Президенту країни, символам державності (гербу, прапору, гімну). Відповідальність за долю країни.

Громадська дисципліна і культура спільного проживання. Дбайливе ставлення до національних багатств країни, мови, культури, традицій.

Громадська активність.

253

Дотримання демократичних принципів. Дбайливе ставлення до природи. Повага прав і свобод інших людей. Активна життєва позиція. Правосвідомість і громадянська відповідальність. Чесність, правдивість, чуйність, милосердя. Відповідальність за свої справи і вчинки. Інтернаціоналізм, повагу до народів інших країн.

Якості сучасного працівника Дисциплінованість і відповідальність. Працездатність і організованість. Загальні та економічні знання. Політичні знання. Творче ставлення до праці.

Наполегливість, прагнення швидко і якісно виконати доручену справу.

Професійна гордість, повагу до майстерності.

Свідомість, ввічливість, акуратність.

Досвід трудової діяльності.

Емоційна виробнича культура.

Естетичне ставлення до праці, життя, діяльності.

Колективізм, вміння трудитися спільно.

Ініціативність, самостійність.

Готовність багато і плідно трудитися на благо країни, суспільства.

Діловитість і підприємливість.

Відповідальність за результати праці.

Повага до людей праці, майстрам виробництва та ін

Якості сім'янина

Працьовитість, відповідальність.

Тактовність, ввічливість, культура спілкування.

Уміння тримати себе в суспільстві.

Охайність, охайність, гігієнічні навички.

Здоров'я, звичка до активного способу життя.

Уміння організовувати і проводити дозвілля.

Разносторонняя освіченість.

Знання правових норм, законів.

Знання практичної психології, етики.

Уміння виховувати дітей.

254

Готовність вступити в шлюб і виконувати сімейні обов'язки. Повага до своїх батьків, престарілим людям.

Як бачимо, вчителю початкової школи не доводиться вигадувати чи залучати ззовні елементи змісту виховання. Усі вони йдуть від життя, від необхідності вирішення нагальних проблем.

Вихователь складає перспективний план виховної роботи на весь період початкової школи, де системно представить елементи змісту, спрямовані на формування майбутнього громадянина, працівника, сім'янина. Зрозуміло, це тільки загальні елементи майбутнього конкретного плану. Ніяка програма виховної роботи не може регламентувати змісту виховання не те що у всіх школах, але навіть у паралельних класах. Ось чому, спираючись на орієнтовну тематику, кожен педагог буде творчо підходити до визначення конкретних елементів змісту, враховуючи цілі, конкретні умови, рівень вихованості школярів.

Погодимося, що в період істотних перетворень у суспільстві важко скласти конкретну програму виховання і запропонувати вихователям готові рецепти. Але нам вже відомо головне - в якому напрямку буде розвиватися суспільство, школа, до чого потрібно готувати підростаючі покоління. Основу змісту виховання в початковій школі становить формування всебічно розвиненої особистості, а конкретні розділи змісту групуються навколо виховання життєво важливих якостей громадянина, працівника, сім'янина.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Цивільні якості "
 1. 2. Класифікація способів захисту цивільних прав
  цивільних прав, які допускаються законом, відрізняються один від одного за юридичною та матеріальним змістом, формами і підставами застосування. За цими ознаками способи захисту цивільних прав можна класифікувати на такі види: фактичні дії уповноважених суб'єктів, що носять ознаки самозахисту цивільних прав; заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав; заходи
 2. Від видавництва
  цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8. Публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин Глава 9. Об'єкти цивільних правовідносин Глава 10. Підстави виникнення, зміни та
 3. Контрольні питання
  цивільного права Російської Федерації? Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю конституційного громадянського права Росії? 2. Які основні джерела цивільного права Російської Федерації? 3. У чому полягає поняття та зміст громадянського правовідносини? 4. Які підстави виникнення, зміни та припинення цивільних
 4. 1. Особистість і громадянська правосуб'єктність
  цивільного права та цивільного законодавства є поняття суб'єктів права, тобто осіб, які виступають в якості учасників майнових та особистих немайнових відносин, що регулюються цією галуззю права. Поняття особи родове. Воно відноситься до всіх суб'єктів цивільних прав. У ДК РФ підрозділ другого розділу першого іменується "Лица" і включає три розділи, одна з яких має назву
 5. Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с., 2005
  цивільного права. З курсу теорії права відомо, що право Російської Федерації утворює певну систему, найбільш великі ланки якої називаються галузями права. В якості критеріїв розмежування галузей права зазвичай використовують предмет і метод правового регулювання. За допомогою предмета і методу можна не тільки виділити цивільне право з єдиної системи російського права, а й
 6. 4. Визначення цивільного права
  цивільного права, можна дати наступне його визначення. 1 Докладніше про це див гл 11 цього підручника Цивільне право - система правових норм, що складають основний зміст приватного права і регулюючих майнові і з ними особисті немайнові відносини, засновані на незалежності та майновій самостійності їх учасників, методом юридичної рівності сторін у
 7. 1. Поняття принципів здійснення прав і виконання обов'язків
  цивільно-правового регулювання учасники цивільних правовідносин вільно, на свій розсуд здійснюють суб'єктивні цивільні права. Але свобода розсуду суб'єкта при цьому не безмежна. Вона має межі, окреслені конкретними нормами і системою правових принципів. Під принципами здійснення прав і виконання обов'язків розуміються закріплені в нормах цивільного права
 8. Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998
  громадянському суспільстві. Під цивільним суспільством поряд з державними інститутами влади і управління розуміється сукупність соціально та економічно незалежних суб'єктів, ініціативно що здійснюють різні види діяльності у своїх інтересах та інтересах суспільства. Держава не має права втручатися в сферу життя і діяльності учасників громадянського суспільства інакше, як здійснюючи свої
 9. Глава 11. Здійснення цивільних прав і виконання цивільно-правових обов'язків
  цивільних прав і виконання цивільно-правових
 10. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  цивільного права разом з попереднім йому першим томом є переробленим і доповненим виданням підручника цивільного права, підготовленого авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ і вперше вийшов у Видавництві БЕК в 1993 р. Він заснований на тих же вихідних положеннях, які висвітлені в передмові до першого тому, і слід систематиці курсу
 11. 1. Поняття цивільного стану
  цивільний стан громадянина - означає вказати факти, індивідуалізують його (прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, стать, вік), охарактеризувати правоздатність та дієздатність (цивільну, трудову і т. д.) і сімейний стан. Цивільне становище людей неоднаково, оскільки істотно різняться визначають його факти і обставини. Наприклад, цивільне стан людини в
 12. ВСТУП У ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО
  цивільно-правового регулювання. Поняття і види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Особливості корпоративних, речових, зобов'язальних і виняткових відносин. Поняття і види немайнових відносин, регульованих цивільним правом. Цивільно-правовий метод регулювання суспільних відносин. Функції цивільного права. Принципи цивільного
 13. 2. Особливості цивільних правовідносин
  цивільні правовідносини виникають в результаті цивільно-правового регулювання майнових і деяких особистих немайнових відносин. Інакше кажучи, специфічні риси і ознаки цивільних правовідносин зумовлені особливостями самого громадянського права. До їх числа відносяться наступні: По-перше, суб'єкти цивільних правовідносин відокремлені один від одного як у майновому,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua