Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Сучасні технології

Види і форми навчання в початковій школі постійно трансформуються. Відбувається і безперервне зміна методів, впровадження більш досконалих засобів навчання. Все це в поєднанні призводить до виникнення нових технологій навчання. Технологія навчання - це пов'язані в одне ціле методи, форми, засоби, способи, матеріальні ресурси тощо, що забезпечують досягнення мети. Мета навчання - це ще не технологія, а результати його - вже не технологія. Отже, технологія-це все, що знаходиться між метою і результатом. Можна скористатися і визначенням ЮНЕСКО: «Педагогічна технологія - це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодій, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти». Технологія дозволяє отримати педагогічний продукт заданої кількості і якості відповідно до запроектованими витратами часу, сил і коштів.

При технологічному вирішенні педагогічних завдань заздалегідь і якомога точніше задається опис того результату (продукту), який ми хочемо отримати «на виході». Звичайно чим вище результат, якого ми хочемо досягти, тим складніше буде

230

технологія, яка приведе нас до нього. Для освоєння океану наукових знань вченим доводиться винаходити, а вчителям освоювати все більш складні технології.

Нові педагогічні технології можуть бути збудовані тільки на основі більш глибоких знань про дітей, розуміння глибинних процесів формування різних якостей. Поки технологія не створена, панує індивідуальна майстерність. Але рано чи пізно воно поступається місцем «колективному майстерності», концентрованим виразом якого є технологія. Поки С.Н. Лисенкова створювала свій комплекс розвиваючих вправ і боролася за підвищення результатів, говорили про її високий професіоналізм та особистому майстерності. Тепер, коли її досвід відшліфували в практиці багатьох вчителів, придбав стійкість, можна говорити про появу більш досконалої технології.

Сьогодні в цьому питанні ще немає повної ясності. У літературі описані сотні різних удосконалень, які називаються технологіями. В принципі, будь-яке, навіть саме незначне, відхилення педагогічного процесу від раніше відомих або існуючих зразків можна позначити як окрему технологію. А оскільки деталей процесу, якими можна варіювати, сотні, то і число технологій приблизно таке ж. Необхідно встановити межу, нижче якого можна говорити лише про вдосконалення, але не про технології. Критеріями служать значимість, обсяг перетворень. Якщо це тільки застосування одномісних або «стоячих» парт замість звичайних, використання робочих зошитів з друкованою основою, поява в класах пластикових класних дощок і кольорових маркерів, навряд чи потрібно говорити про нові технології. Технологія - це комплексне рішення великої проблеми, поява нового напрямку, все інше - лише раціоналізаторські пропозиції, педагогічні знахідки, конкретні новації.

У дидактичному процесі взаємодіють учитель, учень, предмет навчання. Мета учня - оволодіти ним. Мета педагога - організувати процес і допомогти учневі в оволодінні ім.

Можливі три схеми організації цього процесу:

- на чолі - навчальний предмет, і процес будується «від предмета»;

- на чолі - учень, і процес будується «від учня»;

- рівноцінними визнаються учень і предмет, і процес здійснюється з обох сторін - «від учня» і «від предмета».

Більше варіантів немає. Залежно від того, чому віддається пріоритет, з'являються три принципово відмінні між собою технологічні схеми організації навчально-виховного процесу, спрямованого на:

- засвоєння предмета - предметно-орієнтоване навчання;

- задоволення потреб учня - особистісно-орієнтоване навчання;

- засвоєння предмета і задоволення потреб учня - співпраця (партнерство).

231

Для зручності перша технологія названа продуктивною, друга - щадить, а третя - партнерською.

В продуктивної технології головне місце відводиться навчальному матеріалу. Засвоєння його - головна мета навчання. Пануюча схема процесу педагогічної діяльності: матеріал - учні - результат. Учні, як бачимо, в цьому ланцюжку стоять після предмета. Не ним головну увагу, а предмету. Навчання розвивається «від предмета». Контроль якості засвоєння ігнорує особистість учня і зводиться до контролю засвоєння предмета. Хто не здатний опанувати предметом, відсіюється. Предметно орієнтована технологія безжальна, але гарантує високий рівень навченості. Досягнення запланованих цілей у встановлені терміни і на заданому рівні - основний критерій навчання.

У центрі особистісно-орієнтованої технології - учень. Матеріал - як би доповнення до нього. Мета - розвиток особистості, а не оволодіння предметом. Показник навчання не кількість і якість засвоєного, а прогрес особистості - розвиненість, розкріпачення власного Я, самопізнання, самовизначення, самостійність і незалежність думок і т.

п. Навчальний процес будується «від учня» і, якщо той не бажає вчитися, стискається, деформується або припиняється сам собою. Ніякого насильства. Кількість і якість конкретних знань нікого особливо не цікавлять. Основний критерій - задоволення запитів особистості, створення умов для її самореалізації.

Партнерська технологія (технологія співробітництва) передбачає оптимальне поєднання предметно-орієнтованого й особистісно-орієнтованого навчання. Педагог однаково добре піклується про засвоєння навчального предмета та розвитку особистості. Його наміри в тому, щоб учні винесли з класу максимум знань, умінь, розуміння загальних закономірностей у поєднанні з розвитком власного Я, особистісними оцінними судженнями, іншими необхідними людині якостями. Програма навчання за технологією співробітництва багатопланова, а її реалізація - справа надзвичайно важка, адже треба з'єднати складну науку з тонким дотиком до душі кожного так, щоб він вийшов з класу навченим, особистісно піднесеним, задоволеним.

На ринку педагогічних послуг знадобляться всі три технології: комусь треба навчитися конкретним знанням і вмінням і за рахунок оволодіння спеціальністю домогтися успіху в житті - він обере жорсткішу продуктивну технологію. Комусь нужней лише педагогічний нагляд - він обере щадну особистісно-орієнтовану технологію, переважна більшість схилиться до технології партнерства (співпраці).

Порівняння особливостей технологій і продуктів, ними створених, свідчить не про переваги однієї технології над іншою, а націлює на правильний вибір саме тієї, яка відповідає потребам. Особистісно-орієнтована педагогіка - за м'яке, щадне навчання, але без гарантії, що

232

дитина щось напевно буде знати. Продуктивна авторитарна - за важке, конкретне, результативне. Дослідження показують, що багатьом до душі традиційне навчання з елементами авторитаризму. Але пропонувати цю модель для початкової школи сьогодні не актуально, хоча ринковий світ - це світ жорстоких відносин, де виживає найсильніший, краще підготовлений. І якщо людина опиниться за бортом життя з вини школи, навряд чи він буде вдячний вчителю, який не зажадав від нього повної віддачі за партою. Педагогіка співробітництва з незначним ухилом в авторитаризм - саме той необхідний нам на нинішньому повороті історії варіант шкільних відносин, який учня і предмет вивчення однаково утримує в полі зору.

Сьогодні у вітчизняній педагогіці початкової освіти превалюють три різновиди партнерської технології: 1) традиційна, яку ми тут розглядаємо, 2) початкове навчання по Л.В. Занкова, в основі якого-співробітництво вчителя з учнями; 3) початкове навчання по Д.Б. Ельконіну - В.В. Давидову, також побудоване на принципах педагогічного співробітництва. Державними документами вчителю дозволено вибирати технологію на свій розсуд.

Головні критерії ефективності педагогічної технології - досягнутий результат (обсяг, повнота, міцність і т.д. знань, умінь), витрати сил учнів і вчителів, час. Щоб звести до мінімуму ризик помилки і вибрати ту технологію, яка вам потрібна, дійте так:

- постарайтеся зрозуміти насамперед ідеологію технології. Уявіть свій клас, його склад, можливості. Для елітарних навчальних закладів та звичайних шкіл одні й ті ж технології не підійдуть;

- чітко визначтеся з тим, що ви будете запозичувати - технологію цілком або окремі її елементи. Зазвичай технологія складена так, що ефект досягається тільки при повній реалізації комплексу дій і в певних умовах;

- зважте свої можливості. Зіставте їх з тим, що потрібно для належної реалізації технології, це послужить вам гарною підмогою. Сподіватися на те, що все з часом владнається, не варто. Краще все продумати заздалегідь.

Технологію реалізують вчителя. І тут виникає цілий букет «якщо»: якщо вони мають необхідну підготовку, якщо хочуть і вміють працювати саме так, як потрібно за технологією, якщо здатні до перебудови взаємин з дітьми, якщо згодні пожертвувати своїм часом для оволодіння новими підходами, якщо ... Зазвичай підготовка команди - найважливіша частина технологічної перебудови, вимагає витрат, а тому зважте, що ви витратите і що отримаєте. І якщо виявиться, що виграш мінімальний або його зовсім немає, йдіть по шляху оптимізації, поступово «розшиваючи» вузькі місця. Це гарантія стабільного успіху. Висока технологія веде до

233

мети швидше, але вона дуже складна і вимагає спеціальних умов. Надійніше працює те, що влаштовано простіше.

Перевірте себе

У чому сутність пояснювально-ілюстративного навчання? Якими особливостями характеризується проблемне навчання? Як здійснюється программированное і комп'ютерне навчання? Що таке організаційні форми навчання?

Якими особливостями характеризується класно-урочна форма організації навчання?

Які загальні вимоги до сучасного уроку? У чому сутність дидактичних вимог до уроку?

Які виховні і розвиваючі вимоги реалізуються на уроках?

Чим обумовлено поділ уроків на типи?

За якими критеріями здійснюється класифікація уроків?

Назвіть основні типи уроків і їх структури.

Які переваги і недоліки має комбінований урок?

Складіть структуру уроку засвоєння нових знань.

Складіть структуру уроку контролю та корекції знань, умінь.

У чому сутність диференційованого навчання?

Які діти потребують диференційованому та індивідуальному підході? Які стадії виділяються в підготовці уроку? Що відображається в поурочному плані?

Назвіть допоміжні форми організації навчання. Які вимоги пред'являються до домашньої роботи учнів?

Опорний конспект

Вид (тип) навчання - загальний спосіб організації навчально-виховного процесу на основі: 1) характеру діяльності вчителя; 2) особливостей навчання учнів; 3) специфіки застосування знань на практиці.

Види навчання - догматичне; пояснювально-ілюстративне; проблемне; программированное; комп'ютерне.

Проблемні питання - повинні містити утруднення, враховувати запас знань, викликати подив дітей, підштовхувати їх до висування гіпотез.

Проблемне навчання - реалізується за допомогою проблемного викладу знань, частково пошукового, пошукового та дослідницького методів.

Програмоване навчання - розподіл на кроки: покроковий контроль, допомога, посильний темп, технічні засоби.

234

Диференційоване навчання - максимальне врахування можливостей і запитів

дітей.

Форми організації навчання - зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів.

Класифікація форм - за кількістю учнів; місцю; тривалості.

Класно-урочна форма - постійний склад учнів (клас); річний план роботи (планування); окремі частини (уроки); чергування уроків (розклад); керівна роль учителя (педагогічне управління).

Урок - 1) закінчений відрізок (етап, ланка, елемент) навчального процесу; 2) основна форма.

Цілі уроку - навчальна, виховна, розвиваюча.

Реалізуються через - зміст, методи навчання, особистість учителя, спілкування, форми співробітництва.

Вимоги до уроку - реалізація принципів і правил; врахування інтересів, нахилів, потреб дітей; встановлення міжпредметних зв'язків; ефективне використання коштів; зв'язок з життям; формування вміння вчитися; діагностика, прогнозування, планування.

Типи уроків - комбіновані або змішані: вивчення нових знань; формування нових умінь; закріплення знань, умінь; узагальнення та систематизації; практичного застосування знань, умінь; контролю та корекції знань, умінь.

 Інтегрований урок - урок, в якому навколо однієї теми об'єднується матеріал декількох предметів. 

 Груповий (колективний) спосіб - організація навчання, при якій клас ділиться на диференційовані групи (2-4 учня). Учитель спрямовує самостійний пошук знань в цих групах, потім організовує колективне обговорення результатів. 

 Етапи підготовки уроку - діагностика, прогнозування, планування. 

 Функції домашньої роботи - закріплення знань, умінь; поглиблення знань; розвиток самостійності; виконання спостережень 

 Домашні завдання - стимулювання, активність і самостійність; доступність і посильность; творчий характер; індивідуалізація і диференціація; систематична перевірка. 

 Технологія навчання - пов'язані в одне ціле методи, форми, засоби, способи, матеріальні ресурси тощо, що забезпечують досягнення мети. Мета навчання - це ще не технологія, а його результати - вже не технологія. Отже, технологія - це все, що знаходиться між метою і результатом. 

 235 

 Література 

 Грищенко Н.В. Інтегрований урок з російської мови та природознавства / / Початкова школа. 1995. № 11. С. 25-28. 

 Драйден Г., Витті. Д. Революція в навчанні / Пер. з англ. М., 2003. 

 Зайцев В.М. Практична дидактика: Учеб. посібник. М., 2000. 

 Зельманова Л. Уроки риторики в 1 класі з використанням комп'ютерної програми / / Початкова школа. 1998. № 2. С. 30-34. 

 Ільїн Е. Народження уроку. М., 1986. 

 Колеченко А.К. Енциклопедія педагогічних технологій. М., 2003. Мохова І.К. Урок-дослідження в початковій школі / / Початкова школа. 1996. № 12. С. 95-97. 

 Мухіна B.C. Шестирічна дитина в школі. М., 1996. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. Київ, 1989. Федоров Б.І. Наука навчати: Учеб. посібник. СПб., 2000. Хантер Б. Мої учні працюють на комп'ютерах. М., 1989. 

 Чупаха І.В., Пужаева Є.З., Соколова І.Ю. Здоров'язберігаючих технологій в освітньо-виховному процесі. М., 2002. 

 Шишов С.О., Кальний У Л. Школа: моніторинг якості освіти. М., 2000. Яжбург Е.Л. Школа для всіх. Адаптивна модель. М., 1997. 

 236 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Сучасні технології"
 1. Література
    сучасних информацион-них технологій в освіті: Зб. тр. 3-го учеб.-метод, семінару (7 червня 2003 р.) - Омськ: Изд-во ОмГПУ, 2003. - С. 15-18. Федяінова Н.В. Приклади використання Excel у навчальному процесі / / Застосування сучасних інформаційних технологій в освіті: Зб. тр. 4-го учеб.-метод, семінару (20 вересня 2003 р.). - Омськ: Изд-во ОмГПУ, 2003. - С. 14-17. Федяінова Н.В. Розробка
 2. Технології навчання
    технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й становленню і зростанню його як особистості. Сучасні технологічні моделі навчання виражають основні методологічні
 3. Теми для рефератів 1.
    сучасному інформаційно-освітньому просторі. 3. Педагогічна технологія кооперативного
 4. Рекомендована література 1.
    сучасного суспільства / Вид. 2-е, додатк. -У-Уде, 1997. 4. Никифоров К.А., Циремпілов А.Д. Технологія: нерівноважні процеси. -Улан-Уде, вид. ВСГТУ, 2000. 5. Пригожин І. Кінець визначеності: Час, хаос і нові закони природи / Пер. з англ. - Іжевськ, 1989. 6. Хлебопрос Р.Г. Фет А.І. Природа і суспільство: моделі катастроф. -Новосибірськ, 1999. 7. Полікарпов B.C. Історія науки і техніки
 5. Технології виховання
    сучасну практику, а тому сьогодні її треба розглядати як «проникаючу» технологію, яка є втіленням нового педагогічного мислення, джерелом прогресивних ідей40, що полягають у створенні на заняттях атмосфери співробітництва педагога і всіх навчаються, взаєморозуміння, емоційного підйому, захопленості, інтересу, колективного пошуку правильних відповідей і рішень, взаємного
 6. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
    сучасній вітчизняній школі. Особливу увагу приділено аналізу нових підходів до відбору змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних навчальних планів, вибору освітніх технологій, організації контрольно-оцінної діяльності сучасного
 7. Основні принципи Синтез-технології
    технологія на чолі своїх технік та алгоритми мов ставить такі принципи: Принцип СИСТЕМНОСТІ Сенс елемента визначає система, в яку він включений Принцип РЕЗУЛЬТАТУ Який сухий залишок? Принцип ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЛІДЕРСТВА На півкроку попереду Принцип СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНЄ Навіщо, а не чому Принцип ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Беру на себе Принцип ВИЩОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ відповідне не є краще
 8. Синтез-технологія і психотерапія
    технолог в своїй роботі психотерапевтичні техніки? Навчає Чи цим технікам Синтез-технологія? Так, використовує. Так, навчає. Однак знайомство з обраними психотерапевтичними техніками і прийомами ні в якому разі не ставить метою зробити з когось скоростиглих психотерапевтів і провокувати їх на проведення не цілком відповідальної професійно психотерапевтичної роботи.
 9.  Глава 2. Освітні технології
    технології
 10.  3.4. Інтенсивні педагогічні технології
    технології
 11. Кому потрібна Синтез-технологія
    технології - успішні, ефективні люди, універсальні бізнесмени, а також ті, хто планує такими стати. Універсальний бізнесмен - це людина, яка, володіючи знаннями й уміннями Синтез-технології, в будь-якій сфері життя діє максимально ефективно, успішно досягаючи поставлених цілей. Якщо це підприємець - він швидко ставить і розкручує свою справу, роблячи його міцним і прибутковим.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua