Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Технології навчання

Вони найбільш ретельно опрацьовувалися в теорії навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й становленню і зростанню його як особистості.

Сучасні технологічні моделі навчання виражають основні методологічні принципи побудови навчання, методологію гуманістичного, розвиваючого, особистісно-зверненого проекту організації навчання. Ряд технологій стосується окремих сторін навчання, наприклад теоретичного навчання, практичного навчання, професійного навчання, технологій (приватних методик) викладання різних навчальних дисциплін і їх розділів та ін Однак чимало таких технологій продовжують залишатися, на жаль, слабо технологічними, тобто не до кінця прописаними. У результаті шляху здійснення цих видів навчання лежать нерідко на рівні теоретичних міркувань, а не прикладних розробок.

До таких, зокрема, відносяться і технологічні слабкості викладання чималого числа юридичних дисциплін.

Нині існує чимало нових технологій навчання. Частина їх ще слабо перевірена практикою, частина виглядає теоретично сумнівної та спекулятивною. Чимало й прогресивних, добре зарекомендували себе; про такі технології йтиметься в наступному параграфі. Вони орієнтовані на інтенсифікацію і оптимізацію вчення навчаються.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технології навчання "
 1. Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
  технологій, ефективних методів організації праці, управління і виробництва; підтримка інноваційних перетворень робочих місць підприємств компанії для забезпечення зростання продуктивності праці і досягнення сучасного рівня виробництва; підтримка високого професійного рівня персоналу і його знайомство з сучасними технологічними досягненнями; створення умов для
 2. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
  технології. Навчання визначається як цілеспрямований процес керованого пізнання навколишнього світу і освоєння способів діяльності в результаті взаємодії учня з учителем. Виховання трактується як процес цілеспрямованого впливу, метою якого виступає процес соціалізації особистості. Під освітою розуміється процес освоєння певних суспільством рівнів культурного
 3. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  технологіях, засобах оцінювання результатів шкільної освіти. Представляється, що зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, визначаються самим розумінням даного явища як соціокультурного феномену, зміною соціокультурних умов утворення. Сучасний етап розвитку суспільства но-сит назва постіндустріального або інформаційного. Швидкість відбуваються, постійне
 4. ЗМІНА ВМІСТУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  технологій навчання. Проектування змісту освіти в логіці задачного підходу можливо шляхом включення в освітній процес надпредметних програм. Перші розробки в області надпредметних програм з'явилися у вітчизняній системі освіти наприкінці 80-х років ХХ століття, тому до теперішнього часу стала можливою класифікація цих програм (табл. 2.2). Таблиця 2.2
 5. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання передбачає використання технологій навчання, орієнтованих на самостійну діяльність школярів. Взаємодія суб'єктів освітнього процесу здійснюється на матеріалі навчального предмета. Відповідно технології повинні дозволяти вчителеві і учневі спільними зусиллями зрозуміти зміст навчального матеріалу і
 6. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  технологій навчання віковим і функціональним можливостям школярів. 4. Передчасне початок дошкільного систематичного навчання. 5. Недотримання елементарних фізіологічних і гігієнічних вимог до організації навчального процесу. 6. Функціональна неграмотність педагога в питаннях охорони та зміцнення здоров'я. 7. Масова безграмотність батьків у питаннях збереження
 7. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  технологій, методик педагогічної діагностики, якими буде користуватися. Ситуація вибору передбачає знання і розуміння палітри вибору. Так, наприклад, щоб вибрати прийнятну навчальну програму з предмета, необхідно знати багато програм. Навряд чи можливо скористатися доцільною в даних умовах педагогічною технологією, якщо не орієнтуватися в найрізноманітніших технологіях.
 8. ЗМІСТ КУРСУ
  технології навчання. Зміст діяльності вузівського викладача: навчальна, виховна, організаторська, дослідницька функції; творчий характер викладацької діяльності. Структура педагогічних здібностей і ступеня педагогічної майстерності. Установки викладача та стилі педагогічного спілкування; викладацькі традиції вітчизняної вищої гуманітарного
 9. Не дати перерватися духовної нитки, не боятися витратити себе ...
  Технології навчання, щоб перебування дитини в гімназії допомагало її становленню. Повноцінне життя дитини в школі - це спільні зусилля педагогів і батьків, це робота, розрахована на роки, це відповідальність за духовне і фізичне становлення. Ми створили в гімназії соціокультурне середовище, яка виховує дитину. Прагнемо давати освіту вище базового стандарту,
 10. Формування соціокультурної компетентності у навчанні англійської мови
  технології, за допомогою яких найбільш ймовірне досягнення соціокультурної компетентності учнів. Тут вчитель має можливість повністю розкрити свій методичний потенціал (робота по новим педагогічним технологіям: навчання у співпраці та метод проектів). Метод проектів передбачає наявність проблеми, що вимагає дослідження. Це певним чином організована пошукова,
 11. Прийоми театральної педагогіки в процесі навчання іноземної мови
  технологіями, бути готовим до міжособистісного співпраці, прагнути уникати конфліктів і долати їх. Все це може бути досягнуто при особистісно-орієнтованому підході до освіти і виховання. ^ Vjy Якиманская І.С. стисло формулює основні вимоги до особистісно-чу орієнтованому уроку. Мета - створення умов для прояву пізнавальної активності учнів. Засоби
 12. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  технологій навчання математики та нової ролі педагога потрібен час і спеціальна підготовка. Основною метою роботи кафедри математики та інформатики є вдосконалення професійної майстерності та професійної культури вчителя для здійснення розвитку особистості учнів при навчанні математики. Мета навчання математики: - досягнення виховних цілей при вивченні
 13. Роль інформатики в системі засобів формування особистості
  технологій. Традиційно основним критерієм результативності освіти є знання. Але сьогодні важливо, "який" людина володіє цими знаннями, які його ціннісні орієнтири. Вміючи працювати з необхідними в повсякденному житті інформаційними системами, базами даних, електронними таблицями, інформаційно-комп'ютерними мережами, людина інформаційного суспільства набуває не тільки нові
 14. Емпіричне і теоретичне.
  Технології навчання. Ще складніше (але також у зв'язку з практичним досвідом) відбувається утворення абстракцій за внутрішніми істотним ознаками. Наприклад, для того, щоб знайти причину різних темпів і навіть спрямованості розвитку цілих країн і народів необхідно виявити "базисне поняття", в порівнянні з яким можна буде проаналізувати історію досліджуваних країн і побудувати прогноз на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua