Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Облік індивідуальних особливостей

У дитячому розвитку проявляється загальне і особливе. Загальне властиво всім дітям певного віку, особливе відрізняє окремої дитини. Особливе ще називають індивідуальним, а дитину з яскраво вираженим особливим-індивідуальністю. Індивідуальність характеризується сукупністю інтелектуальних, вольових, моральних, соціальних та інших рис, які помітно відрізняють даної дитини від інших. Природа щедро обдарувала людський рід: на Землі не було, немає і не буде двох абсолютно однакових людей. Кожна людина-єдиний і неповторний у своїй індивідуальності.

Індивідуальність виражається в особистісних особливостях, виникнення яких пов'язане з тим, що кожна дитина проходить свій власний, особливий шлях розвитку, набуваючи на ньому різні типологічні атрибути вищої нервової діяльності. Останні впливають на своєрідність виникають якостей: відчуттів, сприйняття, мислення, пам'яті, уяви, інтересів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру. Індивідуальними особливостями значною мірою зумовлено формування всіх якостей.

73

Стало бути, чи повинні вони враховуватися у вихованні та навчанні дітей? Здавалося б, відповідь на це питання має бути однозначно позитивним. Але серед фахівців на цей рахунок є серйозні розбіжності. Перша точка зору-масова школа не може і не повинна пристосовуватися до кожного окремого учня. Всі діти повинні отримувати однакові «порції» учительської турботи. Ніяких відмінностей не повинно бути у вихованні старанних і ледачих, обдарованих і нездатних, допитливих і нічим на світі не цікавляться. Який закінчив початкову школу характеризується однаковим для всіх стандартом навченості та вихованості.

Дуже переконливо цю думку висловив Гегель: «Своєрідність людей не слід цінувати занадто високо. Навпаки, думка, що наставник повинен ретельно вивчати індивідуальність кожного учня, узгоджуватися з нею і розвивати її, є абсолютно порожнім і ні на чому не заснованим. Для цього у нього немає і часу. Своєрідність дітей терпима в сімейному колі, але в школі починається життя за встановленим порядком, за загальними для всіх правилами. Тут доводиться піклуватися про те, щоб діти відвикають від своєї оригінальності, щоб вони вміли і хотіли виконувати загальні правила і засвоювали собі результати загальної освіти. Тільки це перетворення душі складає виховання »[20].

Вітчизняна педагогіка стоїть на тих позиціях, що виховання має враховувати індивідуальні особливості дітей і спиратися на них. Індивідуальний підхід як важливий принцип педагогіки полягає в управлінні розвитком дитини, заснованому на глибокому знанні рис його особистості і умов життя. Педагогіка індивідуального підходу має на увазі не пристосування цілей і основного змісту навчання і виховання до окремого школяреві, а пристосування форм і методів педагогічного впливу до індивідуальних особливостей з тим, щоб забезпечити якомога вищий рівень розвитку особистості, створити найсприятливіші можливості для розвитку пізнавальних сил , активності, схильностей і обдарувань кожного. У такому підході потребують «важкі» вихованці, мало здібної, діти з яскраво вираженою затримкою розвитку, так само як і високообдаровані.

Індивідуальний підхід добре поєднується з ідеями гуманізації виховання дитини - головною цінністю, з усіма його сильними і слабкими сторонами, перевагами і недоліками, особистісними особливостями.

Педагог-гуманіст будує свою виховну діяльність саме на таких позиціях.

Однак, незважаючи на всю важливість, привабливість і необхідність виконання вимог принципу врахування індивідуальних особливостей учнів, реалізувати його в умовах групової (20-30 учнів) форми виховання одному вчителю дуже важко. Не завжди вдається виконати ці вимоги і в умовах так званої малокомплектної школи.

74

Діти різні. Один, образивши товариша, переживає за свій вчинок, розуміє, що був несправедливий. Інший боїться лише того, щоб його за це не покарали, йому не соромно за свою поведінку. Третій переконаний, що його засуджують несправедливо, він всіляко виправдовує свій вчинок. Ми закликаємо вихователя зрозуміти дитину. І він зрозумів: у кожного своя правда. Що далі? А далі - тільки об'єктивність. Двох правд не буває. Є встановлені норми, яких слід дотримуватися всім. І вихователь в цих питаннях повинен займати принципову позицію. Гуманізм-не тільки доброта, а й об'єктивність, справедливість.

Підсумовуючи, скажемо, що в кожній дитині є щось особливе, що відрізняє його від інших дітей. Індивідуальні його особливості становить своєрідність відчуттів, сприйняття, мислення, пам'яті, уяви, інтересів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру та ін І всі вони впливають на розвиток особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Облік індивідуальних особливостей "
 1. 5.2. Фактори, що визначають ефективність впливу фізичних вправ
  урахування закономірностей фізичної культури. Отже, знання факторів, що визначають ефективність впливу фізичних вправ, дозволить підвищити продуктивність їх використання. Все різноманіття чинників, може бути згруповано таким чином: 1. Індивідуальні особливості займаються (вікові, статеві, рівень розумової, моральної, фізичної та моральної
 2. Глава ХI. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і звітність
  Глава ХI . Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і
 3. Глава 14. СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО НОРМУВАННЯ
  Глава 14 . СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ОБЛІК І КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО
 4. 3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів
  облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р. Для реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який є стороною контракту, подає низку необхідних документів, а саме: заява в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта підприємницької діяльності за підписом його керівника;
 5. Стаття 8. Повідомлення про початок здійснення окремих видів підприємницької діяльності
  облік в податковому органі, але до початку фактичного виконання робіт або надання послуг. Державна реєстрація проводиться відповідно до Федерального закону від 8 серпня 2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців" (в ред. від 30 грудня 2008 р.). Державна реєстрація юридичних осіб та індивідуальних
 6. 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
  облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р. № 669 був введений облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів. Реєстрація обов'язкова для тих товарів, предметом яких є: товари,
 7. Автореферати 207.
  індивідуального підходу в навчанні: Автореф. дис. на соіск. Учений. степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Ін-т заг. освіти Мін. заг. та проф. Освіти РФ. - М., 1997. - 26 з . 210. Анцибор М. М. Індивідуалізація навчання учнів молодших класів радянської школи: Автореф. канд. дис. М., 1970. - 24 с. 211. Бараз Е. А. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі
 8. Облік індивідуальних особливостей
  облік у навчально-виховній роботі? 125 Література для самоосвіти У підлітка / За ред. А.А. Бодапева. - М., 1980. Виготський Л. С . Педагогічна психологія. - М., 1991. Гуревич KM Індивідуально-психологічні особливості школярів. - М., 1988. (онІ.С. Психологія старшокласника. - М., 1980.
 9. КОРОТКИЙ ПЛАН- КОНСПЕКТ УРОКУ (2 ГОДИНИ) ПРЕДМЕТ: фізика
  облік сенсорних репрезентативних систем; - використання логічних рівнів; - питання моделі Т.О.Т.Е. і запис мікростратегій. Місце уроку в навчальній програмі На попередньому уроці проведена інтеграція теоретичних знань з теми, яка включає такі основні розділи: - внутрішня енергія; - робота; - кількість теплоти; - 1 закон термодинаміки;
 10. Професійні прийоми (темп, стиль, методи та ін.).
  індивідуального темпу і стилю мови претендента на посаду дозволяє менеджеру з персоналу знизити напруженість процедури вилучення знань. Типовою помилкою є нав'язування власних темпу і стилю. На успішність також впливає довжина фраз, які вимовляє менеджер з персоналу . Це було встановлено американськими вченими - лінгвістом Р. Інгве і психологом Дж. Міллером при проведенні
 11. ОБЛІК І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ НАРЯДІВ
  урахуванням оперативної обстановки щомісяця в цілому по патрульно -постовій службі територіального та транспортного органу внутрішніх справ і окремо по кожній службі, щоквартально - по МВС, УВС (ГУВС), УВСТ (ОВДТ). Як показує практика, діяльність патрульно-постової служби, інших підрозділів органу внутрішніх справ оцінюється за реальному внеску в забезпечення громадського порядку та
© 2014-2021  ibib.ltd.ua