Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А .. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)


Відповідно до Указу Президента України "Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні" від 07.11.94 р. № 669 був введений облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів.
Реєстрація обов'язкова для тих товарів, предметом яких є:
товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України;
товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільне обмеження експорту з метою попередження демпінгу;
товари походженням з України, щодо яких здійснюються антидемпінгові процедури;
товари походженням з України, імпорт яких в інші держави квотується, контингентується, ліцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів економічних груп, митних союзів;
товари походженням з України, експорт яких здійснюється в рамках бартерних (товарообмінних) операцій або операцій із зустрічною торгівлею.
Цим Указом затверджено Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Для відмови в реєстрації можуть бути такі підстави:
- відсутність низки документів, необхідних для реєстрації;
- невідповідність умов договору (контракту) законодавству України;
- застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності санкцій згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
- наявність заборони з боку зарубіжних держав на ввезення відповідних українських товарів;
- вичерпання імпортних квот (контингентів), установлених зарубіжними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів походженням з України;
- застосування режиму індивідуального ліцензування до іноземного контрагента суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється у строк не більше семи робочих днів з дати подання.
Розгляд документів, представлених на облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), здійснюється тільки на предмет відповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту з метою належного заповнення картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту) , відповідності контрактних цін індикативним і на предмет відсутності застосування до сторін контракту чинних на момент подання документів спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Відмова в реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) допускається тільки у разі неподання всіх вищевказаних документів або невідповідності даних контракту даним інформаційної картки зовнішньоекономічного контракту, які повинні бути зазначені в реквізитах картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (контракту), і випадках, передбачених абз. 4-8 ч. 1 п. 7 Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого Указом Президента України від 07.11.94 р. № 659/94.
Детально процедура обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів визначено у Порядку здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) "
 1. 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях
  Автономна Республіка Крим відповідно до законодавства України і на підставі Конституції Автономної Республіки Крим має низку повноважень у сфері управління ЗЕД. Зокрема, до відання Автономної республіки Крим віднесено участь у формуванні та здійсненні основних принципів зовнішньоекономічної діяльності України з питань, що належать до Автономній Республіці Крим,
 2. 3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів
  Облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів, здійснювався відповідно до Указу Президента України " Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р. Для реєстрації
 3. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 4. 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД
  Вищим органом, що здійснює державне регулювання ЗЕД, є Верховна Рада України. До її компетенції, крім прийнята, зміни та скасування законів, що відносяться до ЗЕД, віднесені затвердження основних напрямів зовнішньоекономічної політики України, встановлення спеціальних режимів економічної діяльності на території України та інші повноваження (ст.9 Закону про ЗЕД). Президент
 5. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  В Україні забороняються деякі види експорту - імпорту. До них відносяться: експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу ,
 6. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  Спільна інвестиційна діяльність із залученням іноземних інвестицій може здійснюватися в різних формах. Однією з найбільш поширених є створення підприємства з іноземними інвестиціями. Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в
 7. 4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод
  Для врегулювання відносин з "іноземним елементом" застосовують два юридично-технічних методу: колізійних та матеріально-правовий. Вони характеризують зовнішню форму джерел міжнародного приватного права, тобто національно-правових та міжнародно-правових. Колізійних метод є необхідним для регулювання цивільно-правових відносин, регламентація яких не врегульована, а
 8. 7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
  У зв'язку з широким розповсюдженням практики укладання міжнародних угод і великим значенням їх в економіці нашої держави, в Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, які регулюють питання форми, порядку укладання та виконання контрактів. Прикладами можуть служити: Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 р.; Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в
 9. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  Арбітражні суди в Російській Федерації розглядають також справи з економічним суперечкам і інші справи, пов'язані із здійсненням підприємницької та іншої еко-номічного діяльності, сучастіем іноземних органі-зацій, міжнародних організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства, які здійснюють підприємницьку-кую та іншу економічну діяльність (далі - іноземних-ві особи), в
 10. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
  Документи, видані і мають юридичну силу на території однієї держави, можуть бути використані на території іншої держави тільки після їх відповідного посвідчення, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами, учасниками яких є го-державу. В даний час найбільш широкого поширення набули 2 способи такого посвідчення - консульська
© 2014-2021  ibib.ltd.ua