Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів


Облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів, здійснювався відповідно до Указу Президента України " Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р.
Для реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який є стороною контракту, подає низку необхідних документів, а саме:
заяву в довільній формі на офіційному бланку суб'єкта підприємницької діяльності за підписом його керівника;
інформаційну картку зовнішньоекономічного контракту, заповнену та оформлену згідно з вимогами наказу;
оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту) з усіма діючими на момент подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та документами, які є частиною контракту, та його копію, завірену в установленому порядку керівником суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (якщо зовнішньоекономічний договір (контракт) підписаний фізичною особою, його копія засвідчується в установленому порядку);
документ про оплату послуг за реєстрацію зовнішньоекономічного договору (контракту).
Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється у строк не більше семи робочих днів з дати подання.
Однак може бути винесено рішення про відмову в реєстрації контракту за деяких умов, а саме:
відсутність низки документів, необхідних для реєстрації;
невідповідність умов договору (контракту) законодавству України;
санкції, що застосовуються до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
наявність заборони з боку зарубіжних держав на ввезення відповідних українських товарів;
вичерпання імпортних квот, встановлених зарубіжними державами на ввезення відповідних українських товарів;
застосування режиму індивідуального ліцензування до іноземного контрагента відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Що стосується особливостей розрахункових операцій за зовнішньоекономічними договорами, то відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р., виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Законом від 23.09.94 р. передбачені й наслідки порушення резидентами зазначених строків: стягування пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% від суми неодержаної виручки (митної вартості недопостав-ленній продукції) в іноземній валюті, перерахованої за офіційним поточним валютним курсом на день нарахування пені. При цьому загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів "
 1. Зміст
  обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності 15. Анулювання ліцензії 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування 17.
 2. 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
  облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р. № 669 був введений облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) , укладених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності всіх форм власності, предметом яких є певні види товарів. Реєстрація обов'язкова для тих товарів, предметом яких є: товари,
 3. 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД
  облік (реєстрація) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладаються суб'єктами ЗЕД; виявлення і розслідування фактів застосування або загрози застосування органами інших держав, економічними угрупованнями або митними союзами до товарів походженням иа України антидемпінгових заходів, імпорту в Україну товарів за демпінговими цінами; прийняття заходів щодо врегулювання торговельних
 4. 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях
  облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів), реєстрацію іноземних інвестицій та ін В Автономній Республіці Крим такі функції здійснюються Міністерством економіки Автономної Республіки Крим. Законом України від 21.05.97 р.. "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальні громади наділені рядом повноважень у сфері ЗЕД, що здійснюються через виконавчі органи сільських,
 5. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  обліку (реєстрації) окремі види зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є: товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України; товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільні обмеження експорту з метою попередження демпінгу; товари
 6. 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
  урахуванням вимог Закону, і вивозиться з митної території України, не обкладається вивізним (експортним) митом, іншими податками та зборами (крім митних зборів), взімаеми? ми при експорті товарів, і не підпадає під режим ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка виготовлена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним
 7. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  облік і складати звітність про операції, пов'язані з виконанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами). Майно, що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше 3-х років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів), звільняється від
 8. 4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод
  урахування інтересів фізичної особи щодо її. Особистого та сімейного статусу, застосування до правовідносин права країни, яка має з ним найбільш тісний зв'язок, надання судам чи іншому органу можливість творчо застосовувати коллизионное
 9. 7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
  облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні "від 07.11.94 р.; Указ Президента України" Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності "від 10.02.96 р.; Постанова Кабінету Міністрів України" Про порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої
 10. 21. Митне оформлення давальницької сировини та готової продукції
  облік) державною податковою інспекцією за місцезнаходженням виконавця. Підставою для митного оформлення готової продукції, яка виготовлена з використанням давальницької сировини, що ввозиться на митну територію України, і вивозиться з цієї території, є подання українським виконавцем органу митного Контролю векселя та копії ввізної вантажної митної декларації.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua