Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод


Для врегулювання відносин з "іноземним елементом" застосовують два юридично-технічних методу: колізійних та матеріально-правовий. Вони характеризують зовнішню форму джерел міжнародного приватного права, тобто національно-правових та міжнародно-правових.
Колізійні метод є необхідним для регулювання цивільно-правових відносин, регламентація яких не врегульована, а також у разі необхідності здійснення вибору між нормами права.
Необхідність у застосуванні колізійного методу може виникати як у випадку неідентичності законодавства різних правових систем з одного й того ж питання, так і в разі їх абсолютної подібності. Тобто, для винесення рішення на основі законодавства певної держави суд повинен, в першу чергу, здійснити вибір між законодавством цих держав, а саме звернутися до колізійної нормі. Власне кажучи, існування правових систем, між нормами правових джерел яких необхідно здійснити вибір, породжує необхідність у використанні колізійного методу. Він використовується також при відсутності міжнародної уніфікації матеріально-правових норм з даного питання. Зазначений метод має вирішити коллизионную проблему, яка виникає в міжнародне право. Її вирішення здійснюється різними способами. Наприклад, за допомогою використання уніфікованих матеріально-правових норм міжнародних договорів чи звичаїв; "подоланням" колізії, тобто своєчасним її дозволом щодо конкретних випадків.
Найбільш часто для вирішення колізійної проблеми застосовують саме колізійні норми, тобто норми права (національного або міжнародного), які визначають законодавство правової системи, яке необхідно застосувати до певного правоотношению.
Змістом колізійної норми є звернення до компетентного законодавства, визначення умов і меж його застосування до певних правовідносин. Іноді у зміст колізійної норми включається потреба застосування іноземного закону.
Колізійні норми поділяються на односторонні і двосторонні. Односторонні колізійні норми (і прив'язки) вказують на застосування до правовідносин законодавства конкретної держави.
Двосторонні колізійні норми мають загальне правило - прив'язку, яка дозволяє визначити, закон якої держави слід застосовувати до правовідносин з "іноземним елементом".
Коллизионная норма може санкціонувати дію норм іноземного права у сфері функціонування "свого" права. Це визначає особливість колізійної норми.
Колізійні прив'язки можуть застосовуватися до: 1) особливому статусу фізичних та юридичних осіб; 2) правовому становищу майна; 3) угодами та юридичним фактам. У доктрині колізійні прив'язки позначаються стислими латинськими виразами.
Відносно особливого статусу фізичних осіб застосовується закон, в одному з двох його варіантах: як закон громадянства або закон місця проживання.
У відношенні юридичних осіб (правосуб'єктності підприємств, організацій, фірм) використовується закон національності. Зазначена прив'язка має декілька видів. По-перше, особливий статус може визначатися за законом розташування адміністративного центру (Франція, Німеччина, Італія, Швейцарія і т. д.). По-друге, за законом місця заснування (реєстрації) статусу фірми, підприємства (держави СНД, Чехія, Угорщина, США, Великобританія). По-третє, за законом місця здійснення основної діяльності. Ця колізійна прив'язка в основному використовується в законодавстві країн, що розвиваються.
Правове становище майна регламентується законом місця розташування речі. З цієї колізійної прив'язки вирішуються питання, що відносяться до права власності.
До угод та юридичним фактам застосовуються різні колізійні правила. Так, до угод з "іноземним елементом" застосовується закон автономії волі. Він означає, що сторони самі обирають закон для регламентації своїх прав та обов'язків. Наприклад, у ч. 1 ст. 569 Цивільного кодексу України встановлено, що права та обов'язки сторін щодо зовнішньоторговельної угоди можуть визначатися за згодою сторін. Чинне колізійне право України дає можливість вибору права країни сторонами в основному у сфері зовнішньоекономічних угод. Проект нового Цивільного кодексу надає принципової автономії волі особливе значення, що повністю відповідає принципам приватного права з його свободою волі приватних осіб. Так, у проекті значно розширено сферу правовідносин, де допускається вибір права країни. У ст. 569 Цивільного кодексу України зафіксовано застосування закону місця здійснення угоди, який визначав його форму. Однак застосування таких способів зв'язку, як телеграф, телефон, факс не завжди сприяє встановленню місця здійснення угоди. У таких випадках в арбітражній практиці (зокрема, в Україні) місцем підписання контракту визнається місцезнаходження постачальника або підрядника. Визначення в угоді місця, де вона була підписана, значно полегшує застосування цієї колізійної прив'язки. Колізійних принцип - закон місця підписання угоди, що визначає його форму, використовується, зокрема, в ч. 1 ст. 568 Цивільного кодексу України, де зазначено, що форма угоди, яка підписується за кордоном, підпорядковується закону місця його підписання.
Закон країни продавця найбільш часто застосовується при відсутності явно вираженої волі сторін у зовнішньоекономічному угоді. Цю коллизионную прив'язку часто містить законодавство країн Європи.
Коллизионная прив'язка - закон боргу валюти застосовується до угод, які підписуються в певній валюті. Зазначений принцип означає, що підписання договору в певній валюті підпорядковує таку угоду з питань валютного права держави, якому належить валюта.
Регулюванню трудових відносин властива колізійна прив'язка закон місця виконання роботи. Вона передбачається законодавством багатьох держав "сім'ї континентального права", пре-цедентним правом Бразилії, Нідерландів, інших держав і означає, що до правовідносин застосовується законодавство держави, в якому постійно виконуються роботи.
Коллизионная формула - закон прапора регулює вибір законодавства до правовідносин, які виникають у сфері торговельного морського пароплавства.
Закон місця вчинення злочину застосовується до зобов'язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди.
Закон держави, з яким певне правовідношення найбільш тісно пов'язане, застосовується і основному в державах "сім'ї загального права". Цей універсальний принцип може застосовуватися до будь правовідносин з "іноземним елементом". Звернення до такої колізійної прив'язки дозволяє уникнути упущень в коллизионном регулюванні відносин з "іноземним елементом".
Коллизионная прив'язка - закон суду означає, що до спору застосовується закон тієї держави, в якому він розглядається. Суд (арбітраж чи інший орган держави) повинен керуватися законодавством своєї держави, не враховуючи наявність "іноземного елементу" у правовідносинах. Загальноприйнято, що з питань процесу суд (арбітраж, інший орган) будь-якої держави застосовує власні норми права.
Законодавству та правозастосовній практиці держав відомі й інші. Колізійні прив'язки. Виклад одних і тих же колізійних прив'язок може розрізнятися в різних правових системах.
Застосування до правовідносин колізійних прив'язок привело до утворення в кожній правовій системі власної упорядкованої сукупності колізійних норм, які складають її колізійне право. Така система права існує і на Україні. Аналізуючи норми чинного колізійного права України: Цивільного кодексу, Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", інших актів, можна стверджувати, що воно досить обмежене в порівнянні з запропонованим у проекті Цивільного кодексу України, а також грунтується на інших принципах. Проект Цивільного кодексу України пропонує побудувати систему колізійних норм на загальноприйнятих у світі принципах міжнародного приватного права, таких, як автономія волі сторін правовідносини, можливість широкого та повного застосування іноземного права, максимально прлно-го врахування інтересів фізичної особи щодо її. Особистого та сімейного статусу, застосування до правовідносин права країни, яка має з ним найбільш тісний зв'язок, надання судам чи іншому органу можливість творчо застосовувати колізійне право.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод "
 1. Зміст
  норми зовнішньоекономічних угод 5. Міжнародні джерела правового регулювання зовнішньоекономічних. Угод (контрактів) 6. Міжнародні зовнішньоторговельні угоди 7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів 8. Форма і зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів 9. Предмет зовнішньоекономічного контракту 10. Умови зовнішньоторговельного
 2. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  колізійної проблеми (наприклад, з питань про форму арбітражної угоди, підстави його недійсності, правосуб'єктності сторін такої угоди), що створює передумови для застосування іноземного права. Процесуальна концепція передбачає визнання арбітражу як особливої форми правосуддя, здійснюваного від імені держави. Арбітражна угода в цьому контексті
 3. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  колізійних норм права, що застосовується до питань, повністю врегульованим такими матеріально - правовими нормами, виключається »Загальним правилом про застосовне право є свобода учасників зовнішньоекономічної діяльності у виборі права, що застосовується до регулювання їх відносин. Відповідно до статті 1210 ЦК РФ, «сторони договору можуть при укладанні договору або в подальшому вибрати за
 4. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
  колізійної проблеми (наприклад, з питань про форму арбітражної угоди, підстави його недійсності, правосуб'єктності сторін такої угоди), що створює передумови для застосування іноземного права. Процесуальна концепція передбачає визнання арбітражу як особливої форми правосуддя, здійснюваного від імені держави. Арбітражна угода в цьому контексті
 5. 2. Арбітражна угода
  колізійних норм правосуб'єктність фізичних осіб визначається їх особистим законом (законом громадянства або законом місця проживання), а правосуб'єктність юридичних осіб - законом юридичної особи (законом місця його інкорпорації, законом «осілості» або законом місця ведення основної господарської діяльності). Для того щоб арбітражна угода було визнано дійсним, сторони, його
 6. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
  Колізійні норми входять до складу міжнародного приватного права (наприклад, є колізійних механізм регулювання зовнішньоекономічних
 7. 21. Держава Україна та адміністративно - територіальні одиниці як суб'єкти цивільного права.
  норми або нав'язувати контрагентам свою волю в конкретних правовідносинах, інакше ринковий оборот не зможе нормально функціонувати. Слід зазначити, що у цивільних правовідносинах держава виступає на рівних правах з іншими учасниками і несе точно таку ж майнову відповідальність за порушення або невиконання своїх зобов'язань. Всі ці перераховані вище ознаки визначають
 8. 32. "М'яке право" і 1Ех mегсаtoria
  коллизионному методом правового регулювання міжнародних відносин. У науковій літературі та практиці до джерел 1Ех тегса1ог1а зараховують, в основному, міжнародні торгові звичаї, загальновизнані принципи права, типові (модельні) закони, типові проформи і типові контракти, рекомендаційні документи міжнародних організацій, практику міжнародного комерційного арбітражу, доктринальні
 9. 38. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    колізійними нормами. Кожна з цих норм користується поняттями і термінами своїх (національних) цивільних кодексів. У нормах одноманітно лише словесні вирази, але не зміст колізійних норм різних країн. У практиці ряду країн (Франція, ФРН та ін.) існує арбітраж так званих "дружніх посередників", які виносять рішення з мотивів справедливості. Такий арбітраж передбачений
 10. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    норми матеріального права; суди і тієї, і іншої юрисдикції виконують одну і ту ж саму задачу по захисту прав зацікавлених осіб, дозволяють аналогічні питання процесуального характеру, пов'язані З рухом справи; за невеликими винятками використовують однакові способи захисту цивільних прав, передбачені Цивільним кодексом Російської Федерації. Відмінності в суб'єктному складі осіб, що у
© 2014-2022  ibib.ltd.ua