Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль


В Україні забороняються деякі види експорту - імпорту. До них відносяться:
експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України;
імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або привести до руйнування навколишнього середовища;
імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації , геноциду, які суперечать відповідним нормам Конституції України;
експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.
Одним з забезпечувальних засобів при експортно-імпортних операціях є спеціальні імпортні процедури: застосування процедури міжнародних торгів або аналогічних процедур; режим попередніх імпортних депозитів. Так, у сфері державних закупівель передбачено проведення торгів за участю суб'єктів господарської діяльності будь-якої державної належності (Положення про порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 694). Згідно ст. 19 Закону про ЗЕД режим попередніх імпортних депозитів запроваджується та умови їх відкриття затверджуються Національним Банком України з метою регулювання платіжного балансу України. При цьому відносний розмір сум депозитів у процентах до вартості договору (контракту) не може перевищувати 50 відсотків. Кошти, що надходять в якості попередніх імпортних депозитів, надходять на рахунки комерційних банків, що відкриваються на користь Національного банку України, і знаходяться в його розпорядженні. Довідка комерційного банку про надходження сум є підставою для пропуску товару через митний кордон України. Режим попередніх імпортних депозитів запроваджувався як тимчасовий захід захисту ринку (Указ Президента України від 08.07.98 р. № 755/98 "Про заходи щодо регулювання вивезення з України насіння соняшнику"),
До забезпечувальних заходів відноситься обов'язок власника (або уповноваженої ним особи, наприклад, експедитора) підакцизного товару, що переміщується транзитом через Україну, надати митним органам документи, що підтверджують наявність відповідних фінансових гарантій обов'язкової доставки товарів до митниць призначення, або оплатити охорону та супровід цих товарів митними органами (Указ Президента України від 14.07.95 р. № 614/95). У разі вибору фінансових гарантій як альтернативи встановлена, в свою чергу, можливість вибору виду фінансових гарантій: гарантійний лист банку; грошову заставу; страхування фінансової відповідальності перевізника (постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.96 р.. № 700). Забезпечувальної альтернативою при автомобільної перевезенні транзитного вантажу може служити також дотримання умов Митної конвенції про міжнародні перевезення 1995 р. (Конвенція МДП) та законодавства України, прийнятого у порядку їм-плементаціі цієї Конвенції.
Експортний контроль є засобом державного контролю за міжнародними передачами озброєнь, військової та спеціальної техніки, окремих видів сировини, матеріалів, обладнання та технологій, які можуть бути використані для їх створення, з метою забезпечення національної безпеки та дотримання Україною міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння, контролю за їх використанням юридичними і фізичними особами відповідно до міжнародних зобов'язань України та інтересами національної безпеки. Списки товарів, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю, складаються державною службою експортного контролю спільно з зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами державної влади, затверджуються Кабінетом Міністрів України і переглядаються не рідше двох разів на рік (Положення про державний експортний контроль, затверджене Указом Президента України від 13.02.98 р. № 117/98; Положення про Державну службу експортного контролю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 651). Експортно-імпортні операції з військовою технікою, товарами військового та подвійного призначення та іншими товарами і предметами, що підлягають експортному контролю, як правило, здійснюють уповноважені державні організації-суб'єкти ЗЕД.
Відповідно до ст.9 Закону про ЗЕД та з метою здійснення державного контролю ЗЕД, зокрема, контролю дотримання порядку розрахунків в іноземній валюті, підлягають обліку (реєстрації) окремі види зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є :
товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України;
товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільні обмеження експорту з метою попередження демпінгу;
товари походженням з України, щодо яких здійснюються антидемпінгові процедури. Облік (реєстрація) вводиться і у випадку загрози застосування антидемпінгових процедур (наприклад, щодо експортованого з України живої худоби, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.96 р. № 71);
товари походженням з Україна, імпорт яких в інші держави квотується, контингентується, ліцензується відповідно до законодавства цих держав або нормативних актів економічних угруповань, митних союзів;
товари походженням з України, експорт яких здійснюється у рамках бартерних (товарообмінних) операцій або операцій з зустрічною торгівлею.
Переліки таких товарів визначаються Міністерством економіки України (Указ Президента України від 07.11.94 р. № 659/94; наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль "
 1. Зміст
  обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль 43. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції та послуг. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні та екологічні стандарти та вимоги 44. Антимонопольні заходи. Експорт та імпорт товарів і послуг для державних потреб. Державне
 2. 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
  заборони з боку зарубіжних держав на ввезення відповідних українських товарів; - вичерпання імпортних квот (контингентів), установлених зарубіжними державами, митними союзами на ввезення відповідних товарів походженням з України ; - застосування режиму індивідуального ліцензування до іноземного контрагента суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно зі ст. 37 Закону
 3. 26. Центральні органи гоеударственіого регулювання ЗЕД
  обмежень імпорту відповідно до норм і принципів Світової організації торгівлі (СОТ); застосування до суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій у зв'язку з порушенням законодавства про ЗЕД; реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності; облік іноземних компаній, які застосовують щодо України обмежувальну
 4. Драма «розселянення»
  обмеження їх відтворювальної структури, ліквідацію орендних відносин. Розпочався другий етап формування всеосяжної колгоспної системи, що завершився наприкінці 1930-х рр.. До цього часу питома вага одноосібних господарств у посівних площах скоротився до 1% в 1940 р. (у межах до 17 вересня 1939 р.), в СРСР було колективізовано 96,9% селянських господарств. На всіх цих етапах
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках "визначив організаційні та правові основи попередження, обмеження і припинення правопорушень, пов'язаних з монополістичною діяльністю і порушенням прав споживачів. Державним органом, що здійснює контроль у цій сфері є Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва. Положення "
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Заборона на висунення осіб з кримінальним минулим в якості кандидатів на виборні посади, в даний час активно обговорюється в Росії. Аналіз міжнародної практики свідчить про те, що правові норми в цьому відношенні різняться в широких межах. У багатьох країнах світу особи з кримінальним минулим не можуть реєструватися як кандидатів на виборні державні посади.
 7. 51. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
  заборони (повного ембарго) на торгівлю; застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю; позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму; введення спеціального мита ; введення режиму ліцензування та / або квотування зовнішньоекономічних операцій, встановлення квот (контингентів); введення комбінованого режиму квот і контингентів; введення індикативних цін
 8. 34. Єдиний збір та мито (загальна характеристика)
  заходи у відповідь на дискримінаційні або недружні дії іноземних держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів ЗЕД або ущемляють інтереси України. Антидемпінгове мито застосовується: відповідно до Закону України від 22.12.98 р. "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" у
 9. 40. Регулювання цін і тарифів
  заходи або розпочато антидемпінгові розслідування чи процедури в Україні або за її межами; щодо яких застосовуються спеціальні імпортні процедури (відповідно до ст. 19 Закону про ЗЕД); відносно експорту яких встановлено режим квотування і ліцензування; відносно експорту яких встановлено спеціальні режими; експорт яких здійснюється у порядку ст. 20 Закону про ЗЕД
 10. 6. Міжнародні зовнішньоторговельні угоди
  відносинах 1995 Ряд питань паливно-енергетичного комплексу України та Росії вирішується в угоді між прави-. тельством України і урядом Російської Федерації про співробітництво в розвитку паливно-енерге-ських комплексів, підписаному 07.09.94 р. і затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.95 р. Угоди про торговельно-економічне співробітництво підписані
© 2014-2022  ibib.ltd.ua